กฎและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันทางอินเตอร์เน็ต

1. ผู้ที่สามารถขอร่วมเข้าแข่งขันทางอินเตอร์เน็ตได้ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศเท่านั้น

2. ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ไม่สามารถขอเข้าแข่งทางอินเตอร์เน็ตได้ในรอบใด ๆ และกระดานใด ๆ ยกเว้นจะต้องแข่งกับคู่ต่อสู้ที่เป็นต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ

3. ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ที่จะต้องแข่งกับคู่แข่งทางอินเตอร์เน็ต จะต้องมาแข่งที่สถานที่แข่งเท่านั้น ไม่สามารถแข่งทางอินเตอร์เน็ตนอกสถานที่แข่งได้ ทางคณะกรรมการผู้จัด จะเตรียมอุปกรณ์การแข่งเอาไว้ให้ แต่ถ้านักกีฬาต้องการนำเม้าส์มาเอง สามารถนำมาใช้แทนเมาส์ที่ให้ได้

4. ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดและมีความประสงค์จะแข่งผ่านอินเตอร์เน็ตจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพราะทีมงานจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ให้กับคู่แข่งของท่านที่สนามแข่ง