CMC (Chinese Taipei)

Chen Chang-Yen 6Dan

Han Shen-Hsing 4Dan

Hsu Han-Ming 3Dan

Hsu Kuo-Yu 1Dan

Chen Fu-Mo 1Dan