ทีมในสายดำ (Black Group) • foremost.jpg
  ปริวรรต สำเภาแก้ว5 ดั้ง พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ4 ดั้ง ทศวัชร์ มนัสเสถียร3 ดั้ง วสุพล เจิ้ง2 ดั้ง ชยธร มุนีวงศ์1 ดั้ง วิเคราะห์ทีมเบื้องต้น ทีมนี้เรียกว่าความแข็งแกร่งมาแบบนิ่ง ๆ...

 • อิชิตัน.jpg
  วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร5 ดั้ง กมล สันติพจนา5 ดั้ง กนกพล เชาวนิทธิ2 ดั้ง ภูมิใจ ฉัตรไมตรี2 ดั้ง วีรพงศ์ ยินดีโสตร1 ดั้ง

 • zorus.jpg
  เบน วงศ์สายใจ4 ดั้ง ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ3 ดั้ง วีระยุทธ ศรีเพ็ชร3 ดั้ง ดนย์ วงษ์ยะรา3 ดั้ง ทัศนัย พุทธสาร1 ดั้ง

 • panasonic.jpg
  ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์4 ดั้ง โอฬาร โรจนะบุรานนท์4 ดั้ง กุลเดช มหาเหมรัตน์3 ดั้ง วิชญ์ เสวตรวิทย์3 ดั้ง ณัฐชนน ลี้ดารา1 ดั้ง

 • โค้ก.jpg
  เจษฎา เรืองฤทธิ์สุนทร3 ดั้ง ปองภพ ก้องท้องสมุทร3 ดั้ง เศกสิทธิ์ วสิทธิ์สังวร3 ดั้ง ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์3 ดั้ง จิรโชติ เจิมสิทธิประเสริฐ2 ดั้ง

 • เมจิกฟาร์ม.jpg
  คำรณ บุรัมย์3 ดั้ง ณัฐพล อามุตตาภรณ์3 ดั้ง คณิณ ฉัตรชยานุสรณ์3 ดั้ง บวร ปานกลาง3 ดั้ง ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง3 ดั้ง

 • gti group.jpg
  Mr.Qi Fei6 Dan ธนพล เตียวัฒนานนท์4 ดั้ง นิพนธ์ เพ็ชรวีรานนท์3 ดั้ง จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์1 ดั้ง นันทวัฒน์ พระไตรยะ1 ดั้ง วิเคราะห์ทีมเบื้องต้น ทีมนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองมาก เพรา...

 • superware.jpg
  ชวลิต เลิศเชิดชูพงศ์4 ดั้ง รัชพล ลิ้มพรกุล3 ดั้ง นัฐพงษ์ ตัณฑ์ธนศิวกุล3 ดั้ง จตุรภัทร ชาวเขา2 ดั้ง ปรัชญา จันทร์วิโรจน์1 ดั้ง

 • nec.jpg
  NEC
  ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์4 ดั้ง ณัฐพล วุฒิยาภิราม4 ดั้ง นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน3 ดั้ง ศิวกร พิสุทธิวงศ์2 ดั้ง จุน เทชิโรกิ2 ดั้ง

 • scot.jpg
  สมภพ บูรณสมภพ3 ดั้ง ศราวุฒิ ล้านพลแสน1 ดั้ง ธีรวัฒน์ จารุวรวรรณ2 ดั้ง สุภพเจตน์ สนองราษฎร์1 ดั้ง วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์2 ดั้ง

 • kr.jpg
  Yunjeong Jang5Dan Sunghyun Park4Dan Solbin Kim3Dan Hyunwook Cho2Dan Eunjin Park1Dan

 • มาเลเซีย.jpg
  Kew Chien Chong3 DAN Philip Cher Wei Ching3 DAN Jimmy Cheng Khai Yong3 DAN Wynes Leong Chee Wevg3 DAN Lee Mun Kit2 DAN

 • lao.jpg
  Bounmy Nakhiengchanh2Dan Somboun Douangboutdy2Dan