ข้อมูลพื้นฐานในแต่ละทีม Team information

การแข่งขันลีก 15 ดั้งครั้งที่ 1 นี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 26 ทีม โดยมีทีมในประเทศไทย 20 ทีม และ ทีมจากต่างประเทศ 6 ทีม จากทีมทั้งหมด 26 ทีมนี้ จะถูกแบ่งเป็น 2 สาย สายละ 13 ทีม คือ สายดำ และ สายขาว รายละเอียดในแต่ละทีมสามารถคลิ๊กดูจากลิงก์ทางด้านบนได้