ตารางการแข่งขัน Time Schedule

ROUND ROBIN SCHEDULE

 

Date of League Game
19-Jan-13 Game 1
26-Jan-13 Game 2 + 3
2-Feb-13 Game 4
9-Feb-13 Stop
16-Feb-13 Game 5 + 6
23-Feb-13 Game 7
2-Mar-13 Game 8 + 9
9-Mar-13 Game 10
16-Mar-13 Game 11 + 12
23-Mar-13 Stop
30-Mar-13 Game 13

 

 Time of each day, 9.00AM - 12.00AM (Bangkok Time) for one game a day.

The second game is 1.00PM - 4.00PM (Bangkok Time)

 

 

Black Foremost Ichiton Zorus (Chiengmai) Panasonic Coke Magic Farm Glory-Thai Sri Thai Superware NEC Scott100 (Korat) Arirang (Korea) Tiger GO (Malaysia) SEA (Laos+ Singapore) (Blank)
Foremost   Game13 Game12 Game11 Game10 Game9 Game8 Game7 Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1
Ichitan Game13   Game11 Game10 Game9 Game8 Game7 Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game12
Zorus (Chiengmai) Game12 Game11   Game9 Game8 Game7 Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game10
Panasonic Game11 Game10 Game9   Game7 Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game8
Coke Game10 Game9 Game8 Game7   Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game6
Magic Farm Game9 Game8 Game7 Game6 Game5   Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game10 Game4
Glory-Thai Game8 Game7 Game6 Game5 Game4 Game3   Game1 Game13 Game12 Game11 Game10 Game9 Game2
Sri Thai Superware Game7 Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1   Game12 Game11 Game10 Game9 Game8 Game13
NEC Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game12   Game10 Game9 Game8 Game7 Game11
Scott100 (Korat) Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game10   Game8 Game7 Game6 Game9
Arirang (Korea) Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game10 Game9 Game8   Game6 Game5 Game7
Tiger GO (Malaysia) Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game10 Game9 Game8 Game7 Game6   Game4 Game5
SEA (Laos+ Singapore) Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game10 Game9 Game8 Game7 Game6 Game5 Game4   Game3
(Blank) Game1 Game12 Game10 Game8 Game6 Game4 Game2 Game13 Game11 Game9 Game7 Game5 Game3  

 

White CP-Meiji (Korat) Puriku C-vitt Samsung Big Cola Nestle Water MFEC Bank of China Pumpui PTT CMC (Chinese Taipei) Metcon (Singapore) Saigon (Vietnam) (Blank)
CP-Meiji (Korat)   Game13 Game12 Game11 Game10 Game9 Game8 Game7 Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1
Puriku Game13   Game11 Game10 Game9 Game8 Game7 Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game12
C-vitt Game12 Game11   Game9 Game8 Game7 Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game10
Samsung Game11 Game10 Game9   Game7 Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game8
Big Cola Game10 Game9 Game8 Game7   Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game6
Nestle Water Game9 Game8 Game7 Game6 Game5   Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game10 Game4
MFEC Game8 Game7 Game6 Game5 Game4 Game3   Game1 Game13 Game12 Game11 Game10 Game9 Game2
Bank Of China Game7 Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1   Game12 Game11 Game10 Game9 Game8 Game13
Pumpui Game6 Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game12   Game10 Game9 Game8 Game7 Game11
PTT Game5 Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game10   Game8 Game7 Game6 Game9
CMC (Chinese Taipei) Game4 Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game10 Game9 Game8   Game6 Game5 Game7
Metcon (Singapore) Game3 Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game10 Game9 Game8 Game7 Game6   Game4 Game5
Saigon (Vietnam) Game2 Game1 Game13 Game12 Game11 Game10 Game9 Game8 Game7 Game6 Game5 Game4   Game3
(Blank) Game1 Game12 Game10 Game8 Game6 Game4 Game2 Game13 Game11 Game9 Game7 Game5 Game3  

 

 

 

FINAL SCHEDULE

  

Date of Final Game
6-Apr-13  Game 14
13-Apr-13 Stop
20-Apr-13 Game 15
27-Apr-13 Game 16

 

 

  Black 1st Black 2nd White 1st White 2nd
Black 1st   Game 16 Game 15 Game 14
Black 2nd Game 16   Game 14 Game 15
White 1st Game 15 Game 14   Game 16
White 2nd Game 14 Game 15 Game 16  

 

 


ชื่อผู้ตอบ: