การจัดอันดับนักหมากล้อมไทยจากผลคะแนน

ขั้นตอนและหลักการของการจัดอันดับนักหมากล้อม

 1. ทุกคนที่เริ่มเป็น 1 ดั้ง จะมี 1000 คะแนน โดยดูจากเวปไซด์ www.thaigo.org ผลของตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนหน้าแข่งขันรอบคัดเลือกลีกหมากล้อม
 2. สำหรับคนที่มีดั้งอื่น ๆ นอกจาก 1 ดั้งอยู่แล้ว จะเริ่มต้นคะแนนดังนี้
  1. 2 ดั้ง มี 1100 คะแนน
  2. 3 ดั้ง มี 1200 คะแนน
  3. 4 ดั้ง มี 1300 คะแนน
  4. 5 ดั้ง มี 1400 คะแนน
  5. 6 ดั้ง มี 1500 คะแนน
 3. เมื่อมีการแข่งขันในทัวนาเม้นท์ระดับประเทศ จะมีการเพิ่มและลดคะแนนตามผลแพ้ชนะของการแข่งขันแต่ละกระดาน ดังนี้

ระดับคะแนนที่แตกต่าง

ฝ่ายคะแนนมากกว่าชนะ

ฝ่ายคะแนนมากกว่าแพ้

ฝ่ายคะแนนน้อยกว่าชนะ

ฝ่ายคะแนนน้อยกว่าแพ้

0-49

50-99

100-149

150-199

200-249

250-299

300-349

350-399

400-449

450-499

มากกว่า 500

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-19

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-1


การแข่งขันที่ได้นำคะแนนมาคิดรวม มีดังนั้น

 1. ลีกครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก
 2. กีฬาแห่งชาติที่เชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2555
 3. การแข่งขันคัดตัวไปเกาหลี แข่งในเดือนมกราคม
 4. ลีกครั้งที่ 1 ทั้งทัวนาเม้นท์
 5. โคราช Open ปี 2556
 6. การแข่งขัน Thailand Open ปี 2556
 7. ราชันย์หมากล้อม จนจบ 7 รอบวงทองคำ ยังไม่นับรอบชิง
 8. The Mall Go 2556
 9. เกษตร 2556
 10. รอบชิงชนะเลิศ ราชันย์หมากล้อม
 11. University Go 2556
 12. ราชันย์หมากล้อม ภาคเหนือ 2556
 13. กีฬาแห่งชาติที่สุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2557
 14. ย่าโม่ ควิ๊กโกะ ครั้งที่ 8 2557
 15. ลีกครั้งที่ 2 ทั้งทัวนาเม้นท์
 16. การแข่งขัน Thailand Open ปี 2557
 17. Coke Go Championship ครั้งที่ 1
 18. BOC ครั้งที่ 1
 19. ราชันย์หมากล้อมครั้งที่ 2
 20. เกษตรโอเพ่น 2557
 21. The Mall Open 2557
 22. กีฬาแห่งชาติที่นครราชสีมา เดือนธันวาคม 2557
 23. คัดตัวหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 36
 24. Coke Go Championship ครั้งที่ 2
 25. The Mall Open 2558
 26. เกษตร โอเพ่น 2558
 27. ลีกครั้งที่ 3
 28. The Mall Open 2559
 29. เกษตร โอเพ่น 2559
 30. ลีกครั้งที่ 4
 31. ผลการเปลี่ยนแปลงของ GAT Point ของสมาคมฯ ตั้งแต่ต้นปี 2560 จนจบ Master Cup ปี 2561

คำอธิบายเพิ่มเติม

 1. ถ้ามีการแข่งขันครั้งใดที่น่าจะนำมาคิดคะแนนด้วย กรุณาเสนอมาได้ที่พี่อาร์ท จะทำการอัพเดทข้อมูลเข้าไป
 2. คะแนนนี้จะเริ่มแม่นยำขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีการเก็บรวบรวมคะแนนในเรื่อย ๆ ในระยะเวลาที่นานกว่านี้
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักหมากล้อมที่อยู่ในทำเนียบดั้งและไม่ลงแข่งขันในปีใด ๆ จะลดคะแนนลงไป 50 คะแนน แต่ในเวลานี้ยังไม่มีใครถูกลดคะแนน

คะแนนหลังจากรวมกับผลการเปลี่ยนแปลงของ GAT POINT ของสมาคมฯ ตั้งแต่ต้นปี 2560 จนจบ Master Cup ปี 2561
 

ลำดับที่ เลขที่ผู้เล่น ชื่อ นามสกุล คะแนนเริ่มต้นในระบบ คะแนนปัจจุบัน คะแนนครั้งก่อน อันดับครั้งก่อน
1 A1 Fei Qi 1500 1802 1802 1
2 00180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1300 1726 1726 2
3 00225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 1300 1699 1650 5
4 00139 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 1400 1689.6 1663 4
5 A2 Junghyeop Kim 1500 1668 1668 3
6 00143 กมล สันติพจนา 1400 1660.9 1631 6
7 00028 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 1500 1619 1619 7
8 00342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 1300 1573.3 1558 10
9 A4 YuXiang Yang 1500 1572 1572 8
10 A3 HyunWoo Kim 1500 1561 1561 9
11 00154 ปริวรรต สำเภาแก้ว 1400 1542 1541 11
12 00079 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1400 1511 1511 12
13 00131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 1400 1460 1460 13
14 00321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1300 1460 1445 16
15 00029 เพียวพันธ์ พรรณอุไร 1300 1458 1458 14
16 00169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 1300 1452 1452 15
17 00478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 1000 1441.6 1355 26
18 00061 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 1300 1440.7 1429 18
19 00188 เบน วงศ์สายใจ 1300 1439 1439 17
20 00405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 1300 1439 1409 19
21 00024 ลภณ จิรโศภิน 1400 1411 1402 21
22 00259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1300 1403.5 1404 20
23 00349 ณัฐพล วุฒิยาภิราม 1300 1399 1399 23
24 00238 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 1200 1394.3 1399 22
25 00373 นทีธร บลอมฟิลด์ 1200 1393.1 1367 25
26 00556   พงศกานต์ ศรอารา 1000 1392.4 1274 44
27 00087 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1380.3 1368 24
28 00504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 1100 1366.6 1328 30
29 00162 ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ 1300 1364 1349 28
30 00274 ณภัทร พนมมรพานิช 1200 1354 1354 27
31 00415 นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน 1200 1336 1304 36
32 00268 อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ 1300 1334.3 1323 31
33 00150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน 1300 1334 1334 29
34 00073 พัชรพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1318 1318 32
35 00326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน 1300 1318 1318 33
36 00183 จิรา วชิราพัศ 1300 1314 1314 34
37 00526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 1100 1309.3 1235 53
38 00034 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 1200 1309 1309 35
39 00535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 1000 1304.7 1275 43
40 00403 ธเนศ เชื้อบุปผา 1200 1298.3 1235 52
41 00343 ทศวัชร์ มนัสเสถียร 1200 1292 1292 38
42 00044 ชวลิต เลิศเชิดชูพงษ์ 1300 1289 1289 39
43 00375 พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ 1200 1287 1287 40
44 00427 เชาวน์ เจริญสมสมัย 1100 1285 1300 37
45 00019 ภาคภูมิ รชตะธราดล 1300 1276 1276 42
46 00167 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 1300 1265 1265 45
47 00267 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1300 1264 1264 46
48 00399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 1200 1263.3 1240 51
49 00058 รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร 1300 1263 1263 47
50 00348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 1200 1260.3 1277 41
51 00023 นัฐพล กิติไพศาลนนท์ 1300 1260 1260 48
52 00123 ดุษฎี นราวีรวุฒิ 1300 1257 1257 49
53 00463 วิชญ์ เสวตรวิทย์ 1200 1243 1243 50
54 00613   เผยเจีย เจิ้ง 1000 1237.4 1019 177
55 00054 เกษม ดนัยวิเชียรนันท์ 1200 1233 1233 54
56 00157 เชษฐา ปางวัชรากร 1300 1233 1233 55
57 00466 นันทวัฒน์ พระไตรยา 1000 1232.6 1121 103
58 00525 สิริเทพ เฉิน 1000 1230 1073 143
59 00379 นิพนธ์ เพ็ชรวีรานนท์ 1200 1228 1228 56
60 00010 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 1300 1222 1222 57
61 00444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 1100 1221 1221 58
62 00282 กิตติศักดิ์ ยะรินทร์ 1200 1217 1217 59
63 00039 เจษฎา เรืองฤทธิ์สุนทร 1200 1215 1215 60
64 00437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 1000 1215 1215 61
65 00278 สิทธิชัย ยอดชลูด 1300 1208 1201 63
66 00471 ศุภชัย จันทา 1000 1204.3 1167 79
67 00597   วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 1000 1201.6 1037 166
68 00222 นล พลูวังกาญจน์ 1200 1199 1199 64
69 00236 ดนย์ วงษ์ยะรา 1200 1199 1181 72
70 00173 ชญานิศ จิตรีปลื้ม 1300 1198 1210 62
71 00442 พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 1100 1197 1199 65
72 00013 พิรุณ โรจน์มหามงคล 1200 1190 1190 66
73 00559   ปัญญากร เหมรัตนากร 1000 1188.7 1053 157
74 00281 อนุพงศ์ ทองสมบัติ 1200 1188 1188 67
75 00382 กุลเดช มหาเหมรัตน์ 1200 1188 1188 68
76 00269 เดช ณัฐธัมม์ 1200 1185 1185 70
77 00116 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 1200 1183 1183 71
78 00215 ชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์ 1200 1180 1180 73
79 00122 มหิดล กลางประพันธ์ 1300 1178 1178 74
80 00192 ดนัย สุวัชรา 1200 1178 1164 82
81 00205 ณัฐพงษ์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1200 1176 1176 75
82 00223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 1200 1176 1176 76
83 00209 วินิจฉัย สีหบรรพต 1200 1175 1175 77
84 00409 อรุณกร ประทุมวัน 1000 1170 1080 137
85 00184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ 1200 1169 1169 78
86 00068 เศกสิทธิ์ วศินสังวร 1200 1166 1166 80
87 00488 รัชกานต์ อัจฉริยะโพธา 1000 1166 1166 81
88 00041 ชยพล พันธเสน 1300 1165.6 1186 69
89 00265 วราพรรณ นาวารักษ์ 1200 1164 1164 83
90 00290 โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 1100 1161.9 1126 100
91 00062 ปองภพ ก้องท้องสมุทร 1200 1161 1161 84
92 00176 สัจจา ชัยภิบาล 1100 1161 1091 125
93 00455 ธีรวัฒน์ จารุวรรณ 1100 1160 1159 85
94 00567   สุวิจักขณ์ บางม่วง 1000 1159 1006 192
95 00402 สรวิศ กิ่งแก้ว 1100 1158.7 1145 96
96 00210 นนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1100 1158 1158 86
97 00218 ศิวา บุญประเทือง 1200 1156 1158 87
98 00241 กนกพล เชาวนิทธิ 1100 1156 1156 88
99 00377 วงศธร พลธีระเสถียร 1200 1156 1156 89
100 00496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 1000 1155 1057 151
101 00156 สมยศ เหล่าวัฒนาสกุล 1200 1154 1154 90
102 00284 กมล โตนุ่ม 1100 1154 1154 91
103 00328 คำรณ บุรัมย์ 1200 1154 1154 92
104 00575   ภิญญาดา ศรอารา 1000 1152.5 1012 188
105 00248 ณัฐวุฒิ กำบังตน 1100 1149.4 1100 0
106 00461 กัมปนาท บุญรอด 1100 1149 1149 94
107 00332 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 1100 1144.6 1153 93
108 00464 วสุพล เจิ้ง 1100 1143 1143 97
109 00641   วรท ตัณพิสุทธิ์ 1000 1142.6 1000 0
110 00376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ 1200 1134.3 1136 98
111 00324 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 1200 1134 1134 99
112 00552 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 1000 1133.6 1057 152
113 00112 สมโชค ลิ่มศิลา 1200 1127.2 1146 95
114 00033 กรองกมล เมฆหมอก 1100 1126 1120 104
115 00152 เอก ชูโชติถาวร 1300 1124 1124 101
116 00261 จักรกฤษณ์ จอดนอก 1100 1124 1124 102
117 00297 พัชร ผ่องเจริญกุล 1100 1120 1120 105
118 00119 ณัฐวุฒิ สิริจันทรัตน์ 1100 1119 1119 106
119 00089 ภูมิสัณห์ จตุรสุขุมาล 1100 1118 1118 107
120 00304 ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 1200 1118 1118 108
121 00339 ณัฐพล อามุตตาภรณ์ 1100 1116 1116 109
122 00601   ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 1000 1115.3 946 291
123 00240 ภัทราพร ภูริวังสกุล 1100 1115 1115 110
124 00066 พาวี นุ้ยบุตร 1100 1114.6 1100 0
125 00417 จิรโชติ เจิมสิทธิประเสริฐ 1100 1113 1113 111
126 00528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 1000 1112 1108 113
127 00617   วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 1000 1111 1000 0
128 00036 คุณากร กสิกิจนำชัย 1200 1109.7 1106 114
129 00217 ศิริชัย เอมใจ 1000 1108.4 1022 176
130 00622   ภูริช ลามศรีจันทร์ 1000 1108.2 1000 0
131 00220 ตอง มั่งมีตระกูล 1200 1108 1108 112
132 00294 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 1200 1108 1096 122
133 00449 กิตติพงษ์ ประจิตร 1100 1105 1105 115
134 00063 ภูมิ เหลืองจามีกร 1100 1101 1101 116
135 00203 ณรมย์ ลือวรศิริกุล 1100 1101 1101 117
136 00401 ย่านทราย เนยสูงเนิน 1100 1101 1101 118
137 00440 ยุทธพงศ์ แซ่ฉั่ว 1100 1101 1101 119
138 00371 จุลภาค คุ้มโต 1100 1098 1098 120
139 00354 ภาณุวัฒน์ กิตติวาณิชย์ 1100 1097 1097 121
140 00453 ณัฐนพ เตชะศารทูล 1100 1096 1096 123
141 00503 ธนาพล คุรุจิตโกศล 1000 1095 1083 134
142 00237 เอกลักษณ์ ประสงค์ใจ 1100 1092 1084 131
143 00416 ทศพล ยุวรี 1100 1092 1092 124
144 00476 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 1000 1090.7 1063 146
145 00458 ณัฐพล ชุนประสาน 1100 1088.3 1074 142
146 00211 รัชพล ลิ้มพรกุล 1200 1088 1088 126
147 00285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงค์ 1100 1088 1088 127
148 00619   ชัยนันท์ จีระศิริ 1000 1088 970 260
149 00611   เคนบุน ทานิกุชิ 1000 1087.1 1000 200
150 00396 ศราวุฒิ ล้านพลแสน 1000 1087 1078 140
151 00336 มารุต ย่องหิ้น 1100 1086 1086 128
152 00562   พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 1000 1084.2 970 259
153 00042 ชวิศ เชษฐชัยยันต์ 1100 1084 1084 129
154 00057 สราวุธ วัฒนปราณี 1100 1084 1084 130
155 00118 กฤตภาส ชาติธรรมมะ 1100 1083 1083 132
156 00484 ธนาคาร สุขกระสานติ 1000 1083 1083 133
157 00572   เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 1000 1082.4 1015 181
158 00249 อำนาจ อ้ายโน 1100 1082 1100 0
159 00256 สรศักย์ ดาวพลังพรหม 1100 1082 1082 135
160 00289 จตุรภัทร ชาวเขาเวียง 1100 1080 1080 136
161 00423 จุน เทชิโรกิ 1100 1079 1079 139
162 00388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย 1100 1078.3 1100 0
163 00264 ศุภศิต กุมจันทึก 1000 1077 1077 141
164 00104 พัชระ ศิริพันธ์ 1100 1070 1070 144
165 00411 ศรนรินทร์ ไกรเวียง 1100 1068.6 1079 138
166 00293 เสฎฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 1200 1067.3 1059 149
167 00549 ชนาธิป อาจอาษา 1000 1066 1017 180
168 00443 ธนวัต เตชะถาวร 1000 1065.6 1026 173
169 00633   แสงศักดิ์ ตรีวัฒนา 1000 1064.9 992 216
170 00469 กษิดิศ จันทโรจวงศ์ 1000 1062 1043 164
171 00306 ไวชยันต์ ยูระทัย 1100 1061 1061 147
172 00486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 1000 1060.2 1033 169
173 00595   กลวัชร พงษ์จะโปะ 1000 1059 1059 150
174 00497 สหชาติ ลี้มานสิวกูล 1000 1057.3 1070 145
175 00491 กฤษณ์ พึ่งพันธุ์ 1000 1056 1031 171
176 00320 สุมัตรา หมัดละ 1100 1054 1054 154
177 00424 ภูมินทร์ กองเมือง 1000 1054 1054 156
178 00620   ชัยเฉลิม จีระศิริ 1000 1053.6 1000 0
179 00272 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 1100 1052 1052 158
180 00635   ติณณ์ โภชนพันธ์ 1000 1051.1 1000 0
181 00391 อภิชา รุ่งอลงกรณ์ 1100 1050 1050 159
182 00362 เกรียงไกร มุขศรี 1100 1049 1061 148
183 00602   ปฏิภาณ ด่านดี 1000 1047.3 1012 189
184 00330 สมภพ บูรณสมภพ 1200 1046.9 1046 161
185 00355 วันเฉลิม บุญเกษม 1100 1046.7 1049 160
186 00361 พงค์เทพ จันทน์เสนะ 1000 1046.7 990 220
187 00554 ณัฐวุฒิ ม่วงศรีจันทร์ 1000 1044.7 1018 179
188 00303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์ 1000 1043 1043 163
189 00580   วณิชา พิทักษ์วาณิชย์ 1000 1042.9 949 288
190 00128 ระศิเมษ เมืองช้าง 1000 1040.7 1000 0
191 00171 นภัทร อิชยาวณิชย์ 1200 1039.6 1034 168
192 00642   จักรกริช เกกินะ 1000 1034.3 1000 0
193 00076 ทบไชยทง ไชยสุนทร 1200 1034 1034 167
194 00393 อธิปไตย ยอดชลูด 1000 1034 997 204
195 00181 ทัศนัย พุทธสาร 1000 1032 1032 170
196 00579   พชร เทศวัง 1000 1032 1002 196
197 00511 พชรพล พัดเย็นชื่น 1000 1031 1031 172
198 00665 ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ 1000 1029.3 1000 #N/A
199 00677 อนพัทย์ ปาณฑะผลิน 1000 1029.3 1000 #N/A
200 00653 ภคิณ จงฤกษ์งาม 1000 1028.3 1000 #N/A
201 00138 อนุสรณ์ ยวนกลาง 1100 1026.9 1056 153
202 00313 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ 1000 1024 1024 174
203 00668 ชยันต์พล รวยทรัพย์ 1000 1024 1000 #N/A
204 00676 ชาคริต หลวงจันทร์ 1000 1023.3 1000 #N/A
205 00389 เอกวัฒน์ ดวงฉายจรัส 1100 1022.3 1054 155
206 00160 โอฬาร เนตรหาร 1000 1022 1022 175
207 00100 ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง 1200 1020 1044 162
208 00685 ภาคย์ คณิตวรานันท์ 1000 1018.2 1000 #N/A
209 00257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 1200 1018 1018 178
210 00610   ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 1000 1017.7 981 235
211 00674 สุวรงค์ วงศ์ศักดา 1000 1017.7 1000 #N/A
212 00615   เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ 1000 1017.3 1004 195
213 00359 นิติทรรศ สุวรรณรงค์ 1000 1016.8 1000 0
214 00663 ดนุพงษ์ อนุมะ 1000 1016.6 1000 #N/A
215 00523 นรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์ 1000 1015.6 978 243
216 00067 สัณฑกิจ โสภณอุดมสัณฑ์ 1000 1014 1014 182
217 00319 ประกาศิต นทีประสิทธิพร 1000 1014 1014 183
218 00439 คณิต คำหงษา 1000 1014 1014 184
219 00545 ก้องเกียรติ อั่นตระกูล 1000 1014 1014 185
220 00666 ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 1000 1014 1000 #N/A
221 00521 พรเทพ สารคาม 1000 1013.9 1001 198
222 00609   ธนา แซ่จิ้ว 1000 1013.3 1000 0
223 00410 อนุชา ธุวโภไคย 1000 1012.3 1000 0
224 00276 รพิฉัตร แก้วศรีงาม 1000 1012 1012 187
225 00593   ภาวุฒิ รุ่งนิรันดร 1000 1010.3 1000 0
226 00314 บุปผา ลิ้มสมบุญชัย 1000 1010 1010 190
227 00590   พูทิฐ ศิริพานิช 1000 1009.3 976 245
228 00587   กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 1000 1005.6 929 302
229 00661 วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 1000 1005.6 1000 #N/A
230 00337 สาธิต เลิศทวีเดช 1000 1005 1005 193
231 00426 สุขพเจตน์ สนองราษฏร์ 1000 1004 1004 194
232 00625   ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา 1000 1002.6 961 273
233 00472 ชยธร ชื่นมุนีวงศ์ 1000 1001 1001 197
234 00287 ศักดิ์พงษ์ จำปาม่วงสีสุข 1000 1000.6 1000 0
235 00650 ศุภาชัย กิติจันทร์ 1000 1000.6 1000 #N/A
236 00688 ปวรุตน์ คำนึงวุฒิ 1000 1000.3 1000 #N/A
237 00680   ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย 1000 999.2 1000 #N/A
238 00530 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 1000 999 999 201
239 00560   ชาญสิทธิ์ อภินันทวงศ์ 1000 999 999 202
240 00684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 1000 998.9 1000 #N/A
241 00498 วัชรพล เจนปิยพงศ์ 1000 998.7 1008 191
242 00652 พาสิษฐ์ ลิมป์ปัทมปาณี 1000 996.6 1000 #N/A
243 00231 ญาณกร อนุศิริ  1100 996 996 205
244 00273 สมพร กันภัย 1100 996 1037 165
245 00305 พงศ์ระพี แพ่งนคร 1000 996 996 206
246 00419 ปิยะดี วันโมฬี 1000 996 996 207
247 00569   กวินดิษย์ รักแต่งาม 1000 996 996 208
248 00538 ปภาวิน อินทนันท์ 1000 995 988 227
249 00618   นฤชิต สิงห์ปี 1000 994.6 951 285
250 00689 ษาวารี พันธเสน 1000 994.5 1000 #N/A
251 00182 ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ 1100 994 994 209
252 00431 ปวรุตม์ กิวานนท์ 1000 994 994 210
253 00467 สันต์ภพ สันติโชติตระกูล 1000 994 994 211
254 00527 สัจจพร ปัญญาคำ 1000 994 994 212
255 00657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี 1000 993.5 1000 #N/A
256 00407 สิทธิชัย พฤกษาโคตร 1000 992 992 214
257 00537 ทิพอัญญา โมทนียชาติ (ญ) 1000 992 992 215
258 00174 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 1000 991 991 217
259 00592   ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 1000 990.7 994 213
260 00338 ชวลิต มหาสุวรรณวงศ์ 1000 990 990 219
261 00460 กาญจนาภรณ์ เศรษฐวงศ์ 1000 990 990 221
262 00507 พลอยประกาย ภูศรี 1000 990 990 222
263 00637   กฤติน สังขมาลัย 1000 989.9 1000 0
264 00604   ธัญญาวดี เมืองไชย 1000 989.3 1000 0
265 00648 ธนพัฒน์ โรจนไพบูลย์ 1000 988.9 1000 #N/A
266 00459 พิริยะ สัจจะธนกุล 1000 988 988 225
267 00518 เทวนาถ ดมอุ่นดี 1000 988 988 226
268 00312 ศุภชัย สุ่นจันทร์ 1000 987.1 1000 0
269 00397 ภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ์ 1000 987 987 228
270 00495 กิติศักดิ์ อนันต์พูนผล 1000 986.6 1013 186
271 00656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 1000 986.5 1000 #N/A
272 00681 ชนาธิป สาทสุทธิ 1000 985.2 1000 #N/A
273 00470 พัชรพล เกตุสุวรรณวัฒนา 1000 984.4 1000 0
274 00485 ประธาน จารุพูนพล 1000 984 984 230
275 00544 จักรกฤษณ์ กองคำ 1000 984 984 231
276 00576   พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 1000 984 964 269
277 00629   วันมงคล วงค์วี 1000 983.9 1000 0
278 00353 ธนกร วราสินธุ์ 1100 983.4 991 218
279 00644   ปรเมศวร์ ปนาทกุล 1000 983.3 1000 0
280 00524 ไชยภัทร พงษ์ประยูร 1000 982 982 233
281 00638   พุทธิโชติ ภรณวลัย 1000 981.9 1000 0
282 00428 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 1000 981 981 234
283 00634   ฐิติพงศ์ ขวัญคง 1000 980.6 1000 0
284 00631   เสฎฐวุฒิ คำเสือ 1000 980.5 1000 0
285 00594   เกียรติรัตน์ เพ็งศาสตร์ 1000 980 990 223
286 00659 สุรภา ปัญจภักดี 1000 979.6 1000 #N/A
287 00307 วรวุฒิ รัตนสากล 1000 979 979 239
288 00600   ปิติพัทธ์ กัมพูศิริ 1000 979 979 240
289 00655 คฑาทอง ธรรมโสภณกุล 1000 978.9 1000 #N/A
290 00651 กิตติพิชญ์ พรหมเมืองขวา 1000 978.5 1000 #N/A
291 00662 สุพิเศษ ศศิวิมล 1000 978.5 1000 #N/A
292 00260 ปารมี อิทธานุเวคิน 1000 978 978 241
293 00501 สรญา จำปาคำ 1000 978 978 242
294 00516 อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 1000 978 949 287
295 00582   ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 1000 977.7 966 267
296 00658 พศวีร์ ธนาบูรณะสิริ 1000 975.9 1000 #N/A
297 00230 บงชกร ปูเชียงแดง 1000 975 975 246
298 00510 ธนภัทร สร้อยแสวง 1000 975 975 248
299 00548 พงศกร พิริยานุพงศ์ 1000 975 975 249
300 00623   ธนิน บุญพาวัฒนา 1000 974.9 1000 0
301 00664 อครพล บุญกล่ำ 1000 974.9 1000 #N/A
302 00646 ชลธิชา มูลอ้อม 1000 974.6 1000 #N/A
303 00457 ชนาพร ส่งสถาพร 1000 974 985 229
304 00675 ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ 1000 973.2 1000 #N/A
305 00479 วิศรุต รุจิรกาล 1000 972 972 250
306 00011 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 1000 971 971 252
307 00333 ธัญทิวา เย็นใจดี 1000 971 971 253
308 00531 สรสิช สันติวโรทัย 1000 971 970 258
309 00358 ศรุติภัทร พลอุทัย 1000 970.3 982 232
310 00445 ฐิติวัฒน์ รัตนาพัชร์ 1000 970 970 256
311 00492 ณัฐชนน ลี้ดารา 1000 970 970 257
312 00532 ปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา 1000 969.6 977 244
313 00566   กฤษณะ ฉายแก้ว 1000 969 969 262
314 00571   ชวิน รติกุลวัฒนา 1000 968.9 971 254
315 00124 วรัญญู วงศ์แก้ว 1000 968 968 263
316 00482 พันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด 1000 967 967 264
317 00550 สิทธิกร มั่นกิจ 1000 966 966 266
318 00586   ชัยพล วงศ์เบญจทรัพย์ 1000 966 980 238
319 00584   ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 1000 965.6 897 316
320 00654 ไอรัก ฟูกูฮาระ 1000 965.2 1000 #N/A
321 00616   คริษฐ์ เอกบวรภาค 1000 964.6 981 236
322 00603   เพิ่มพงศ์ เรืองใจ 1000 964.4 1000 0
323 00533 ชนินทร์ นนทสวัสดิ์ศรี 1000 964 964 268
324 00647 รณน โชติกมลพงศ์ 1000 963.8 1000 #N/A
325 00446 นนทกฤช อัสสมกร 1100 963 963 270
326 00578   อัครพนธ์ วรรธทวาทด์ 1000 963 999 203
327 00234 ปรัชญา จันทร์วิโรจน์ 1000 962 962 271
328 00574   ภคพล เตชวิริยะ 1000 961 961 272
329 00557   จิรพัทธ์ ปํญญาสุขุม 1000 959 980 237
330 00425 ศศพร จอมหงษ์ 1000 958 958 276
331 00520 ปริตต์ สิริวิบูลย์กิตติ 1000 958 958 278
332 00563   พลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ 1000 957.3 944 292
333 00327 ปริยกุล ธารเปี่ยม 1000 957 957 280
334 00612   บุญธิชา มูลอ้อม 1000 956.9 948 289
335 00251 บวร ปานกลาง 1200 955.3 955 281
336 00577   วศินภัทร โตมงคล 1000 954.3 923 307
337 00421 โมไนย ศรีสุภาพ 1000 954 954 282
338 00483 ศุภสิทธิ์ วินัยธรรม 1000 953.2 933 300
339 00473 ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 1000 953 958 277
340 00529 จิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ 1000 952 952 283
341 00454 ภาณุพัฒน์ ดิษฐี 1100 951.8 975 247
342 00570   กันต์ โศภนกิจ 1000 951.7 925 306
343 00628   ภวัต แสงศิริพงษ์พันธ์ 1000 951 959 275
344 00340 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 1100 950.4 970 255
345 00505 ธัญชนก อัครลาภ 1000 949 949 286
346 00509 รำพึง มะลิวัลย์ 1000 946 946 290
347 00147 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 1200 945 966 265
348 00413 ศุภฤกษ์ เขื่อนเพชร 1000 941 941 294
349 00643   ไชยกานต์ กาญจนศิลป์ 1000 940.6 1000 0
350 00630   นิธิ ลิ้มสุวรรณ 1000 940.3 972 251
351 00565   ไพรบูลย์ นามวงษ์ 1000 940 940 296
352 00585   พีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์ 1000 939.2 960 274
353 00422 กมลรส เดชะวงศ์วิเศษ 1000 939 939 297
354 00558   ยลดา น้าวิไลเจริญ 1000 935.4 958 279
355 00489 ภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์ 1000 935 935 298
356 00636   มัชฌิมา ขวัญใจ 1000 934.6 970 261
357 00508 เขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล 1000 934 934 299
358 00480 คณน ปรารถนาสันติสุภา 1000 932.3 951 284
359 00506 รมย์ชลี ชูตระกูล 1000 931 931 301
360 00246 วีรพงศ์ ยินดีโสตร 1000 928 928 303
361 00632   อานันท์ รอดประเสริฐ 1000 926.5 990 224
362 00573   ณวิภู รัตนนิตย์ 1000 925.8 941 295
363 00451 กฤช มายา 1000 925 925 305
364 00400 พรวลัย กุลวงษ์ 1000 921 921 308
365 00490 จิตริน โรจน์มหามงคล 1000 915 915 309
366 00546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 1000 914 914 310
367 00539 ศุภวัฒน์ กันฉาย 1000 913.9 901 315
368 00386 วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ 1100 913.6 927 304
369 00561   กร เจียรธนะกานนท์ 1000 913 913 311
370 00095 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 1000 907 907 313
371 00363 สุวิจักขณ์ เจิมสิทธิประเสริฐ 1000 904 904 314
372 00621   พรสินี สุขชื่นฤทัย 1000 899.1 944 293
373 00522 จิตตบุณ มูลอ้อม 1000 898.4 884 319
374 00517 อารยา สิริยะเสถียร 1000 896 896 317
375 00547 วิษณุ สวัสดีสุข 1000 887.9 912 312
376 00543 อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ (ญ) 1000 886 886 318
377 00441 ปณิธาน ศรีภราพิทักษ์ 1000 861 877 320

 


คะแนนหลังจาก ลีกครั้งที่ 4

ลำดับที่ เลขที่ผู้เล่น ชื่อ นามสกุล คะแนนเริ่มต้นในระบบ คะแนนปัจจุบัน คะแนนครั้งก่อน อันดับครั้งก่อน
1 A1 Fei Qi 1500 1802 1754 1
2 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1300 1726 1704 2
3 A2 Junghyeop Kim 1500 1668 1644 5
4 139 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 1400 1663 1665 3
5 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 1300 1650 1654 4
6 143 กมล สันติพจนา 1400 1631 1544 8
7 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 1500 1619 1593 6
8 A4 YuXiang Yang 1500 1572 1500 #N/A
9 A3 HyunWoo Kim 1500 1561 1561 7
10 342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 1300 1558 1489 12
11 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว 1400 1541 1537 9
12 79 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1400 1511 1501 10
13 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 1400 1460 1476 13
14 29 เพียวพันธ์ พรรณอุไร 1300 1458 1416 19
15 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 1300 1452 1494 11
16 321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1300 1445 1421 17
17 188 เบน วงศ์สายใจ 1300 1439 1439 14
18 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 1300 1429 1414 20
19 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 1300 1409 1372 24
20 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1300 1404 1435 15
21 24 ลภณ จิรโศภิน 1400 1402 1418 18
22 238 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 1200 1399 1399 21
23 349 ณัฐพล วุฒิยาภิราม 1300 1399 1429 16
24 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1368 1351 25
25 373 นทีธร บลอมฟิลด์ 1200 1367 1397 22
26 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 1000 1355 1300 34
27 274 ณภัทร พนมมรพานิช 1200 1354 1313 30
28 162 ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ 1300 1349 1374 23
29 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน 1300 1334 1284 40
30 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 1100 1328 1297 35
31 268 อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ 1300 1323 1323 26
32 73 พัชรพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1318 1318 27
33 326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน 1300 1318 1318 28
34 183 จิรา วชิราพัศ 1300 1314 1314 29
35 34 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 1200 1309 1309 32
36 415 นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน 1200 1304 1304 33
37 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย 1100 1300 1263 46
38 343 ทศวัชร์ มนัสเสถียร 1200 1292 1292 36
39 44 ชวลิต เลิศเชิดชูพงษ์ 1300 1289 1289 38
40 375 พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ 1200 1287 1287 39
41 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 1200 1277 1313 31
42 19 ภาคภูมิ รชตะธราดล 1300 1276 1276 41
43 535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 1000 1275 1238 51
44 556   พงศกานต์ ศรอารา 1000 1274 1086 128
45 167 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 1300 1265 1265 43
46 267 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1300 1264 1264 44
47 58 รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร 1300 1263 1263 45
48 23 นัฐพล กิติไพศาลนนท์ 1300 1260 1260 47
49 123 ดุษฎี นราวีรวุฒิ 1300 1257 1257 48
50 463 วิชญ์ เสวตรวิทย์ 1200 1243 1243 49
51 399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 1200 1240 1240 50
52 403 ธเนศ เชื้อบุปผา 1200 1235 1192 64
53 526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 1100 1235 1184 71
54 54 เกษม ดนัยวิเชียรนันท์ 1200 1233 1233 52
55 157 เชษฐา ปางวัชรากร 1300 1233 1233 53
56 379 นิพนธ์ เพ็ชรวีรานนท์ 1200 1228 1228 54
57 10 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 1300 1222 1291 37
58 444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 1100 1221 1205 60
59 282 กิตติศักดิ์ ยะรินทร์ 1200 1217 1217 55
60 39 เจษฎา เรืองฤทธิ์สุนทร 1200 1215 1215 57
61 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 1000 1215 1142 95
62 173 ชญานิศ จิตรีปลื้ม 1300 1210 1210 58
63 278 สิทธิชัย ยอดชลูด 1300 1201 1201 61
64 222 นล พลูวังกาญจน์ 1200 1199 1199 62
65 442 พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 1100 1199 1199 63
66 13 พิรุณ โรจน์มหามงคล 1200 1190 1190 65
67 281 อนุพงศ์ ทองสมบัติ 1200 1188 1188 67
68 382 กุลเดช มหาเหมรัตน์ 1200 1188 1188 68
69 41 ชยพล พันธเสน 1300 1186 1186 69
70 269 เดช ณัฐธัมม์ 1200 1185 1185 70
71 116 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 1200 1183 1175 76
72 236 ดนย์ วงษ์ยะรา 1200 1181 1181 73
73 215 ชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์ 1200 1180 1180 74
74 122 มหิดล กลางประพันธ์ 1300 1178 1189 66
75 205 ณัฐพงษ์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1200 1176 1176 75
76 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 1200 1176 1216 56
77 209 วินิจฉัย สีหบรรพต 1200 1175 1175 77
78 184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ 1200 1169 1169 78
79 471 ศุภชัย จันทา 1000 1167 1167 80
80 68 เศกสิทธิ์ วศินสังวร 1200 1166 1166 81
81 488 รัชกานต์ อัจฉริยะโพธา 1000 1166 1166 82
82 192 ดนัย สุวัชรา 1200 1164 1182 72
83 265 วราพรรณ นาวารักษ์ 1200 1164 1164 84
84 62 ปองภพ ก้องท้องสมุทร 1200 1161 1161 85
85 455 ธีรวัฒน์ จารุวรรณ 1100 1159 1159 86
86 210 นนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1100 1158 1165 83
87 218 ศิวา บุญประเทือง 1200 1158 1155 89
88 241 กนกพล เชาวนิทธิ 1100 1156 1156 87
89 377 วงศธร พลธีระเสถียร 1200 1156 1156 88
90 156 สมยศ เหล่าวัฒนาสกุล 1200 1154 1154 90
91 284 กมล โตนุ่ม 1100 1154 1143 93
92 328 คำรณ บุรัมย์ 1200 1154 1154 91
93 332 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 1100 1153 1153 92
94 461 กัมปนาท บุญรอด 1100 1149 1112 112
95 112 สมโชค ลิ่มศิลา 1200 1146 1207 59
96 402 สรวิศ กิ่งแก้ว 1100 1145 1168 79
97 464 วสุพล เจิ้ง 1100 1143 1143 94
98 376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ 1200 1136 1136 97
99 324 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 1200 1134 1134 98
100 290 โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 1100 1126 1112 111
101 152 เอก ชูโชติถาวร 1300 1124 1274 42
102 261 จักรกฤษณ์ จอดนอก 1100 1124 1124 101
103 466 นันทวัฒน์ พระไตรยา 1000 1121 1132 100
104 33 กรองกมล เมฆหมอก 1100 1120 1120 102
105 297 พัชร ผ่องเจริญกุล 1100 1120 1120 104
106 119 ณัฐวุฒิ สิริจันทรัตน์ 1100 1119 1119 105
107 89 ภูมิสัณห์ จตุรสุขุมาล 1100 1118 1118 106
108 304 ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 1200 1118 1118 107
109 339 ณัฐพล อามุตตาภรณ์ 1100 1116 1116 108
110 240 ภัทราพร ภูริวังสกุล 1100 1115 1115 109
111 417 จิรโชติ เจิมสิทธิประเสริฐ 1100 1113 1113 110
112 220 ตอง มั่งมีตระกูล 1200 1108 1108 113
113 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 1000 1108 1048 158
114 36 คุณากร กสิกิจนำชัย 1200 1106 1120 103
115 449 กิตติพงษ์ ประจิตร 1100 1105 1105 114
116 63 ภูมิ เหลืองจามีกร 1100 1101 1101 115
117 203 ณรมย์ ลือวรศิริกุล 1100 1101 1101 116
118 401 ย่านทราย เนยสูงเนิน 1100 1101 1101 117
119 440 ยุทธพงศ์ แซ่ฉั่ว 1100 1101 1101 118
120 371 จุลภาค คุ้มโต 1100 1098 1097 120
121 354 ภาณุวัฒน์ กิตติวาณิชย์ 1100 1097 1097 119
122 294 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 1200 1096 1096 121
123 453 ณัฐนพ เตชะศารทูล 1100 1096 1096 122
124 416 ทศพล ยุวรี 1100 1092 1092 123
125 176 สัจจา ชัยภิบาล 1100 1091 1091 124
126 211 รัชพล ลิ้มพรกุล 1200 1088 1088 125
127 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงค์ 1100 1088 1088 126
128 336 มารุต ย่องหิ้น 1100 1086 1086 127
129 42 ชวิศ เชษฐชัยยันต์ 1100 1084 0 0
130 57 สราวุธ วัฒนปราณี 1100 1084 1084 129
131 237 เอกลักษณ์ ประสงค์ใจ 1100 1084 1084 131
132 118 กฤตภาส ชาติธรรมมะ 1100 1083 1083 132
133 484 ธนาคาร สุขกระสานติ 1000 1083 1083 133
134 503 ธนาพล คุรุจิตโกศล 1000 1083 1083 134
135 256 สรศักย์ ดาวพลังพรหม 1100 1082 1082 135
136 289 จตุรภัทร ชาวเขาเวียง 1100 1080 1080 137
137 409 อรุณกร ประทุมวัน 1000 1080 1062 145
138 411 ศรนรินทร์ ไกรเวียง 1100 1079 1079 138
139 423 จุน เทชิโรกิ 1100 1079 1079 139
140 396 ศราวุฒิ ล้านพลแสน 1000 1078 1078 140
141 264 ศุภศิต กุมจันทึก 1000 1077 1081 136
142 458 ณัฐพล ชุนประสาน 1100 1074 1134 99
143 525 สิริเทพ เฉิน 1000 1073 1073 142
144 104 พัชระ ศิริพันธ์ 1100 1070 1070 143
145 497 สหชาติ ลี้มานสิวกูล 1000 1070 1070 144
146 476 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 1000 1063 1074 141
147 306 ไวชยันต์ ยูระทัย 1100 1061 1061 147
148 362 เกรียงไกร มุขศรี 1100 1061 1061 148
149 293 เสฎฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 1200 1059 1059 149
150 595   กลวัชร พงษ์จะโปะ 1000 1059 0 0
151 496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 1000 1057 1057 150
152 552 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 1000 1057 1045 160
153 138 อนุสรณ์ ยวนกลาง 1100 1056 1084 130
154 320 สุมัตรา หมัดละ 1100 1054 1054 152
155 389 เอกวัฒน์ ดวงฉายจรัส 1100 1054 1054 153
156 424 ภูมินทร์ กองเมือง 1000 1054 1054 154
157 559   ปัญญากร เหมรัตนากร 1000 1053 973 245
158 272 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 1100 1052 1052 155
159 391 อภิชา รุ่งอลงกรณ์ 1100 1050 1050 156
160 355 วันเฉลิม บุญเกษม 1100 1049 1049 157
161 330 สมภพ บูรณสมภพ 1200 1046 1046 159
162 100 ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง 1200 1044 1056 151
163 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์ 1000 1043 1043 161
164 469 กษิดิศ จันทโรจวงศ์ 1000 1043 1043 162
165 273 สมพร กันภัย 1100 1037 1037 164
166 597   วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 1000 1037 1008 185
167 76 ทบไชยทง ไชยสุนทร 1200 1034 1140 96
168 171 นภัทร อิชยาวณิชย์ 1200 1034 1034 165
169 486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 1000 1033 1033 166
170 181 ทัศนัย พุทธสาร 1000 1032 1032 167
171 491 กฤษณ์ พึ่งพันธุ์ 1000 1031 1031 169
172 511 พชรพล พัดเย็นชื่น 1000 1031 1031 170
173 443 ธนวัต เตชะถาวร 1000 1026 1005 187
174 313 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ 1000 1024 1024 171
175 160 โอฬาร เนตรหาร 1000 1022 1022 172
176 217 ศิริชัย เอมใจ 1000 1022 1022 173
177 613   เผยเจีย เจิ้ง 1000 1019 998 199
178 257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 1200 1018 1031 168
179 554 ณัฐวุฒิ ม่วงศรีจันทร์ 1000 1018 1014 178
180 549 ชนาธิป อาจอาษา 1000 1017 1062 146
181 572   เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 1000 1015 993 210
182 67 สัณฑกิจ โสภณอุดมสัณฑ์ 1000 1014 1014 174
183 319 ประกาศิต นทีประสิทธิพร 1000 1014 1014 175
184 439 คณิต คำหงษา 1000 1014 1014 176
185 545 ก้องเกียรติ อั่นตระกูล 1000 1014 1014 177
186 495 กิติศักดิ์ อนันต์พูนผล 1000 1013 1013 179
187 276 รพิฉัตร แก้วศรีงาม 1000 1012 1012 181
188 575   ภิญญาดา ศรอารา 1000 1012 989 220
189 602   ปฏิภาณ ด่านดี 1000 1012 1012 182
190 314 บุปผา ลิ้มสมบุญชัย 1000 1010 1010 183
191 498 วัชรพล เจนปิยพงศ์ 1000 1008 1008 184
192 567   สุวิจักขณ์ บางม่วง 1000 1006 992 213
193 337 สาธิต เลิศทวีเดช 1000 1005 1005 186
194 426 สุขพเจตน์ สนองราษฏร์ 1000 1004 1004 188
195 615   เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ 1000 1004 1000 #N/A
196 579   พชร เทศวัง 1000 1002 1002 189
197 472 ชยธร ชื่นมุนีวงศ์ 1000 1001 1001 190
198 521 พรเทพ สารคาม 1000 1001 1001 191
199 309 วิทวัส สุวรรณวิท 1000 1000 1000 193
200 611   เคนบุน ทานิกุชิ 1000 1000 0 0
201 530 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 1000 999 999 195
202 560   ชาญสิทธิ์ อภินันทวงศ์ 1000 999 999 196
203 578   อัครพนธ์ วรรธทวาทด์ 1000 999 999 197
204 393 อธิปไตย ยอดชลูด 1000 997 997 200
205 231 ญาณกร อนุศิริ  1100 996 996 201
206 305 พงศ์ระพี แพ่งนคร 1000 996 996 202
207 419 ปิยะดี วันโมฬี 1000 996 996 203
208 569   กวินดิษย์ รักแต่งาม 1000 996 996 205
209 182 ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ 1100 994 994 206
210 431 ปวรุตม์ กิวานนท์ 1000 994 994 207
211 467 สันต์ภพ สันติโชติตระกูล 1000 994 994 208
212 527 สัจจพร ปัญญาคำ 1000 994 994 209
213 592   ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 1000 994 1001 192
214 407 สิทธิชัย พฤกษาโคตร 1000 992 992 211
215 537 ทิพอัญญา โมทนียชาติ (ญ) 1000 992 992 212
216 633   แสงศักดิ์ ตรีวัฒนา 1000 992 1000 #N/A
217 174 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 1000 991 991 214
218 353 ธนกร วราสินธุ์ 1100 991 991 215
219 338 ชวลิต มหาสุวรรณวงศ์ 1000 990 990 216
220 361 พงค์เทพ จันทน์เสนะ 1000 990 971 248
221 460 กาญจนาภรณ์ เศรษฐวงศ์ 1000 990 990 217
222 507 พลอยประกาย ภูศรี 1000 990 990 218
223 594   เกียรติรัตน์ เพ็งศาสตร์ 1000 990 0 0
224 632   อานันท์ รอดประเสริฐ 1000 990 1000 #N/A
225 459 พิริยะ สัจจะธนกุล 1000 988 988 221
226 518 เทวนาถ ดมอุ่นดี 1000 988 988 222
227 538 ปภาวิน อินทนันท์ 1000 988 988 223
228 397 ภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ์ 1000 987 987 224
229 457 ชนาพร ส่งสถาพร 1000 985 985 225
230 485 ประธาน จารุพูนพล 1000 984 984 226
231 544 จักรกฤษณ์ กองคำ 1000 984 984 227
232 358 ศรุติภัทร พลอุทัย 1000 982 982 228
233 524 ไชยภัทร พงษ์ประยูร 1000 982 982 229
234 428 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 1000 981 981 233
235 610   ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 1000 981 981 234
236 616   คริษฐ์ เอกบวรภาค 1000 981 1000 #N/A
237 557   จิรพัทธ์ ปํญญาสุขุม 1000 980 1000 194
238 586   ชัยพล วงศ์เบญจทรัพย์ 1000 980 0 0
239 307 วรวุฒิ รัตนสากล 1000 979 979 235
240 600   ปิติพัทธ์ กัมพูศิริ 1000 979 979 236
241 260 ปารมี อิทธานุเวคิน 1000 978 978 237
242 501 สรญา จำปาคำ 1000 978 978 238
243 523 นรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์ 1000 978 978 239
244 532 ปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา 1000 977 977 240
245 590   พูทิฐ ศิริพานิช 1000 976 982 231
246 230 บงชกร ปูเชียงแดง 1000 975 975 241
247 454 ภาณุพัฒน์ ดิษฐี 1100 975 975 242
248 510 ธนภัทร สร้อยแสวง 1000 975 975 243
249 548 พงศกร พิริยานุพงศ์ 1000 975 975 244
250 479 วิศรุต รุจิรกาล 1000 972 972 246
251 630   นิธิ ลิ้มสุวรรณ 1000 972 1000 #N/A
252 11 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 1000 971 989 219
253 333 ธัญทิวา เย็นใจดี 1000 971 971 247
254 571   ชวิน รติกุลวัฒนา 1000 971 971 249
255 340 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 1100 970 981 232
256 445 ฐิติวัฒน์ รัตนาพัชร์ 1000 970 970 250
257 492 ณัฐชนน ลี้ดารา 1000 970 970 251
258 531 สรสิช สันติวโรทัย 1000 970 970 252
259 562   พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 1000 970 996 204
260 619   ชัยนันท์ จีระศิริ 1000 970 1000 #N/A
261 636   มัชฌิมา ขวัญใจ 1000 970 1000 #N/A
262 566   กฤษณะ ฉายแก้ว 1000 969 969 253
263 124 วรัญญู วงศ์แก้ว 1000 968 968 254
264 482 พันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด 1000 967 967 255
265 147 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 1200 966 1040 163
266 550 สิทธิกร มั่นกิจ 1000 966 966 256
267 582   ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 1000 966 999 198
268 533 ชนินทร์ นนทสวัสดิ์ศรี 1000 964 964 257
269 576   พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 1000 964 964 258
270 446 นนทกฤช อัสสมกร 1100 963 963 259
271 234 ปรัชญา จันทร์วิโรจน์ 1000 962 962 260
272 574   ภคพล เตชวิริยะ 1000 961 961 261
273 625   ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา 1000 961 1000 #N/A
274 585   พีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์ 1000 960 982 230
275 628   ภวัต แสงศิริพงษ์พันธ์ 1000 959 1000 #N/A
276 425 ศศพร จอมหงษ์ 1000 958 958 263
277 473 ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 1000 958 958 264
278 520 ปริตต์ สิริวิบูลย์กิตติ 1000 958 958 265
279 558   ยลดา น้าวิไลเจริญ 1000 958 958 266
280 327 ปริยกุล ธารเปี่ยม 1000 957 957 267
281 251 บวร ปานกลาง 1200 955 1012 180
282 421 โมไนย ศรีสุภาพ 1000 954 954 268
283 529 จิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ 1000 952 952 269
284 480 คณน ปรารถนาสันติสุภา 1000 951 951 270
285 618   นฤชิต สิงห์ปี 1000 951 1000 #N/A
286 505 ธัญชนก อัครลาภ 1000 949 949 271
287 516 อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 1000 949 949 272
288 580   วณิชา พิทักษ์วาณิชย์ 1000 949 949 273
289 612   บุญธิชา มูลอ้อม 1000 948 948 274
290 509 รำพึง มะลิวัลย์ 1000 946 946 275
291 601   ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 1000 946 961 262
292 563   พลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ 1000 944 944 276
293 621   พรสินี สุขชื่นฤทัย 1000 944 1000 #N/A
294 413 ศุภฤกษ์ เขื่อนเพชร 1000 941 941 277
295 573   ณวิภู รัตนนิตย์ 1000 941 941 278
296 565   ไพรบูลย์ นามวงษ์ 1000 940 940 279
297 422 กมลรส เดชะวงศ์วิเศษ 1000 939 939 280
298 489 ภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์ 1000 935 935 281
299 508 เขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล 1000 934 934 282
300 483 ศุภสิทธิ์ วินัยธรรม 1000 933 933 283
301 506 รมย์ชลี ชูตระกูล 1000 931 931 284
302 587   กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 1000 929 929 285
303 246 วีรพงศ์ ยินดีโสตร 1000 928 928 287
304 386 วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ 1100 927 927 288
305 451 กฤช มายา 1000 925 925 289
306 570   กันต์ โศภนกิจ 1000 925 925 290
307 577   วศินภัทร โตมงคล 1000 923 923 292
308 400 พรวลัย กุลวงษ์ 1000 921 921 293
309 490 จิตริน โรจน์มหามงคล 1000 915 915 294
310 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 1000 914 914 295
311 561   กร เจียรธนะกานนท์ 1000 913 900 298
312 547 วิษณุ สวัสดีสุข 1000 912 923 291
313 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 1000 907 928 286
314 363 สุวิจักขณ์ เจิมสิทธิประเสริฐ 1000 904 904 296
315 539 ศุภวัฒน์ กันฉาย 1000 901 901 297
316 584   ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 1000 897 897 299
317 517 อารยา สิริยะเสถียร 1000 896 896 300
318 543 อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ (ญ) 1000 886 886 301
319 522 จิตตบุณ มูลอ้อม 1000 884 884 302
320 441 ปณิธาน ศรีภราพิทักษ์ 1000 877 877 303

 คะแนนหลังจาก The Mall Open 2559

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้เล่น ชื่อ นามสกุล คะแนนเริ่มต้นในระบบ คะแนนปัจจุบัน คะแนนครั้งก่อน อันดับครั้งก่อน
1 A1 Fei Qi 1500 1754 1754 1
2 00180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1300 1704 1714 2
3 00139 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 1400 1665 1664 3
4 00225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 1300 1654 1654 4
5 A2 Junghyeop Kim 1500 1644 1644 5
6 00028 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 1500 1593 1603 6
7 A3 HyunWoo Kim 1500 1561 1561 7
8 00143 กมล สันติพจนา 1400 1544 1544 8
9 00154 ปริวรรต สำเภาแก้ว 1400 1537 1517 9
10 00079 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1400 1501 1501 10
11 00169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 1300 1494 1490 11
12 00342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 1300 1489 1489 12
13 00131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 1400 1476 1476 13
14 00188 เบน วงศ์สายใจ 1300 1439 1439 15
15 00259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1300 1435 1435 16
16 00349 ณัฐพล วุฒิยาภิราม 1300 1429 1429 17
17 00321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1300 1421 1421 18
18 00024 อภิเดช จิรโศภิน 1400 1418 1418 19
19 00029 เพียวพันธ์ พรรณอุไร 1300 1416 1416 20
20 00061 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 1300 1414 1444 14
21 00238 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 1200 1399 1375 24
22 00373 นทีธร บลอมฟิลด์ 1200 1397 1385 22
23 00162 ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ 1300 1374 1404 21
24 00405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 1300 1372 1382 23
25 00087 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1351 1351 25
26 00268 อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ 1300 1323 1323 26
27 00073 พัชรพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1318 1318 27
28 00326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน 1300 1318 1318 28
29 00183 จิรา วชิราพัศ 1300 1314 1314 29
30 00274 ณภัทร พนมมรพานิช 1200 1313 1313 30
31 00348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 1200 1313 1310 31
32 00034 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 1200 1309 1309 32
33 00415 นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน 1200 1304 1304 34
34 00478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 1000 1300 1271 42
35 00504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 1100 1297 1305 33
36 00343 ทศวัชร์ มนัสเสถียร 1200 1292 1292 35
37 00010 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 1300 1291 1291 36
38 00044 ชวลิต เลิศเชิดชูพงษ์ 1300 1289 1289 37
39 00375 พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ 1200 1287 1287 38
40 00150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน 1300 1284 1284 39
41 00019 ภาคภูมิ รชตะธราดล 1300 1276 1276 41
42 00152 เอก ชูโชติถาวร 1300 1274 1277 40
43 00167 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 1300 1265 1265 43
44 00267 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1300 1264 1264 44
45 00058 รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร 1300 1263 1263 45
46 00427 เชาวน์ เจริญสมสมัย 1100 1263 1263 46
47 00023 นัฐพล กิติไพศาลนนท์ 1300 1260 1260 47
48 00123 ดุษฎี นราวีรวุฒิ 1300 1257 1257 48
49 00463 วิชญ์ เสวตรวิทย์ 1200 1243 1243 49
50 00399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 1200 1240 1241 50
51 00535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 1000 1238 1216 57
52 00054 เกษม ดนัยวิเชียรนันท์ 1200 1233 1233 51
53 00157 เชษฐา ปางวัชรากร 1300 1233 1233 52
54 00379 นิพนธ์ เพ็ชรวีรานนท์ 1200 1228 1228 53
55 00282 กิตติศักดิ์ ยะรินทร์ 1200 1217 1217 55
56 00223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 1200 1216 1216 56
57 00039 เจษฎา เรืองฤทธิ์สุนทร 1200 1215 1215 58
58 00173 ชญานิศ จิตรีปลื้ม 1300 1210 1210 59
59 00112 สมโชค ลิ่มศิลา 1200 1207 1207 60
60 00444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 1100 1205 1205 61
61 00278 สิทธิชัย ยอดชลูด 1300 1201 1217 54
62 00222 นล พลูวังกาญจน์ 1200 1199 1199 63
63 00442 พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 1100 1199 1156 85
64 00403 ธเนศ เชื้อบุปผา 1200 1192 1192 65
65 00013 พิรุณ โรจน์มหามงคล 1200 1190 1190 67
66 00122 มหิดล กลางประพันธ์ 1300 1189 1189 68
67 00281 อนุพงศ์ ทองสมบัติ 1200 1188 1188 69
68 00382 กุลเดช มหาเหมรัตน์ 1200 1188 1188 70
69 00041 ชยพล พันธเสน 1300 1186 1204 62
70 00269 เดช ณัฐธัมม์ 1200 1185 1185 71
71 00526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 1100 1184 1191 66
72 00192 ดนัย สุวัชรา 1200 1182 1193 64
73 00236 ดนย์ วงษ์ยะรา 1200 1181 1181 72
74 00215 ชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์ 1200 1180 1180 73
75 00205 ณัฐพงษ์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1200 1176 1176 74
76 00116 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 1200 1175 1175 75
77 00209 วินิจฉัย สีหบรรพต 1200 1175 1175 76
78 00184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ 1200 1169 1169 77
79 00402 สรวิศ กิ่งแก้ว 1100 1168 1139 97
80 00471 ศุภชัย จันทา 1000 1167 1154 88
81 00068 เศกสิทธิ์ วศินสังวร 1200 1166 1166 78
82 00488 รัชกานต์ อัจฉริยะโพธา 1000 1166 1166 79
83 00210 นนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1100 1165 1165 80
84 00265 วราพรรณ นาวารักษ์ 1200 1164 1164 81
85 00062 ปองภพ ก้องท้องสมุทร 1200 1161 1161 82
86 00455 ธีรวัฒน์ จารุวรรณ 1100 1159 1151 90
87 00241 กนกพล เชาวนิทธิ 1100 1156 1156 83
88 00377 วงศธร พลธีระเสถียร 1200 1156 1156 84
89 00218 ศิวา บุญประเทือง 1200 1155 1144 91
90 00156 สมยศ เหล่าวัฒนาสกุล 1200 1154 1154 86
91 00328 คำรณ บุรัมย์ 1200 1154 1154 87
92 00332 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 1100 1153 1153 89
93 00284 กมล โตนุ่ม 1100 1143 1143 92
94 00464 วสุพล เจิ้ง 1100 1143 1143 93
95 00437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 1000 1142 1142 94
96 00076 ทบไชยทง ไชยสุนทร 1200 1140 1140 96
97 00376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ 1200 1136 1136 98
98 00324 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 1200 1134 1134 99
99 00458 ณัฐพล ชุนประสาน 1100 1134 1134 100
100 00466 นันทวัฒน์ พระไตรยา 1000 1132 1132 101
101 00261 จักรกฤษณ์ จอดนอก 1100 1124 1124 102
102 00033 กรองกมล เมฆหมอก 1100 1120 1141 95
103 00036 คุณากร กสิกิจนำชัย 1200 1120 1120 103
104 00297 พัชร ผ่องเจริญกุล 1100 1120 1120 104
105 00119 ณัฐวุฒิ สิริจันทรัตน์ 1100 1119 1119 105
106 00089 ภูมิสัณห์ จตุรสุขุมาล 1100 1118 1118 106
107 00304 ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 1200 1118 1102 113
108 00339 ณัฐพล อามุตตาภรณ์ 1100 1116 1116 107
109 00240 ภัทราพร ภูริวังสกุล 1100 1115 1115 108
110 00417 จิรโชติ เจิมสิทธิประเสริฐ 1100 1113 1113 109
111 00290 โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 1100 1112 1112 110
112 00461 กัมปนาท บุญรอด 1100 1112 1089 125
113 00220 ตอง มั่งมีตระกูล 1200 1108 1108 111
114 00449 กิตติพงษ์ ประจิตร 1100 1105 1105 112
115 00063 ภูมิ เหลืองจามีกร 1100 1101 1095 121
116 00203 ณรมย์ ลือวรศิริกุล 1100 1101 1101 114
117 00401 ย่านทราย เนยสูงเนิน 1100 1101 1101 115
118 00440 ยุทธพงศ์ แซ่ฉั่ว 1100 1101 1101 116
119 00354 ภาณุวัฒน์ กิตติวาณิชย์ 1100 1097 1097 117
120 00371 จุลภาค คุ้มโต 1100 1097 1097 118
121 00294 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 1200 1096 1096 119
122 00453 ณัฐนพ เตชะศารทูล 1100 1096 1096 120
123 00416 ทศพล ยุวรี 1100 1092 1092 123
124 00176 สัจจา ชัยภิบาล 1100 1091 1091 124
125 00211 รัชพล ลิ้มพรกุล 1200 1088 1088 126
126 00285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงค์ 1100 1088 1088 127
127 00336 มารุต ย่องหิ้น 1100 1086 1086 128
128 00556   พงศกานต์ ศรอารา 1000 1086 1058 147
129 00057 สราวุธ วัฒนปราณี 1100 1084 1084 129
130 00138 อนุสรณ์ ยวนกลาง 1100 1084 1084 130
131 00237 เอกลักษณ์ ประสงค์ใจ 1100 1084 1084 131
132 00118 กฤตภาส ชาติธรรมมะ 1100 1083 1083 132
133 00484 ธนาคาร สุขกระสานติ 1000 1083 1083 133
134 00503 ธนาพล คุรุจิตโกศล 1000 1083 1055 151
135 00256 สรศักย์ ดาวพลังพรหม 1100 1082 1082 134
136 00264 ศุภศิต กุมจันทึก 1000 1081 1081 135
137 00289 จตุรภัทร ชาวเขาเวียง 1100 1080 1095 122
138 00411 ศรนรินทร์ ไกรเวียง 1100 1079 1000 0
139 00423 จุน เทชิโรกิ 1100 1079 1079 136
140 00396 ศราวุฒิ ล้านพลแสน 1000 1078 1078 137
141 00476 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 1000 1074 1047 159
142 00525 สิริเทพ เฉิน 1000 1073 1061 143
143 00104 พัชระ ศิริพันธ์ 1100 1070 1070 138
144 00497 สหชาติ ลี้มานสิวกูล 1000 1070 1070 139
145 00409 อรุณกร ประทุมวัน 1000 1062 1062 140
146 00549 ชนาธิป อาจอาษา 1000 1062 1061 144
147 00306 ไวชยันต์ ยูระทัย 1100 1061 1061 141
148 00362 เกรียงไกร มุขศรี 1100 1061 1061 142
149 00293 เสฎฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 1200 1059 1059 146
150 00496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 1000 1057 1057 148
151 00100 ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง 1200 1056 1056 149
152 00320 สุมัตรา หมัดละ 1100 1054 1054 152
153 00389 เอกวัฒน์ ดวงฉายจรัส 1100 1054 1054 153
154 00424 ภูมินทร์ กองเมือง 1000 1054 1054 154
155 00272 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 1100 1052 1052 155
156 00391 อภิชา รุ่งอลงกรณ์ 1100 1050 1050 156
157 00355 วันเฉลิม บุญเกษม 1100 1049 1049 157
158 00528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 1000 1048 1003 185
159 00330 สมภพ บูรณสมภพ 1200 1046 1055 150
160 00552 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 1000 1045 1015 172
161 00303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์ 1000 1043 1043 160
162 00469 กษิดิศ จันทโรจวงศ์ 1000 1043 1043 161
163 00147 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 1200 1040 1040 162
164 00273 สมพร กันภัย 1100 1037 1048 158
165 00171 นภัทร อิชยาวณิชย์ 1200 1034 1034 163
166 00486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 1000 1033 1033 164
167 00181 ทัศนัย พุทธสาร 1000 1032 1032 165
168 00257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 1200 1031 1031 166
169 00491 กฤษณ์ พึ่งพันธุ์ 1000 1031 993 202
170 00511 พชรพล พัดเย็นชื่น 1000 1031 1031 167
171 00313 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ 1000 1024 1024 168
172 00160 โอฬาร เนตรหาร 1000 1022 1022 169
173 00217 ศิริชัย เอมใจ 1000 1022 1022 170
174 00067 สัณฑกิจ โสภณอุดมสัณฑ์ 1000 1014 1014 173
175 00319 ประกาศิต นทีประสิทธิพร 1000 1014 1014 174
176 00439 คณิต คำหงษา 1000 1014 1014 175
177 00545 ก้องเกียรติ อั่นตระกูล 1000 1014 1000 0
178 00554 ณัฐวุฒิ ม่วงศรีจันทร์ 1000 1014 1022 171
179 00495 กิติศักดิ์ อนันต์พูนผล 1000 1013 1013 176
180 00251 บวร ปานกลาง 1200 1012 1012 178
181 00276 รพิฉัตร แก้วศรีงาม 1000 1012 1012 179
182 00602   ปฏิภาณ ด่านดี 1000 1012 1000 0
183 00314 บุปผา ลิ้มสมบุญชัย 1000 1010 1010 180
184 00498 วัชรพล เจนปิยพงศ์ 1000 1008 1008 181
185 00597   วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 1000 1008 1000 0
186 00337 สาธิต เลิศทวีเดช 1000 1005 1005 182
187 00443 ธนวัต เตชะถาวร 1000 1005 1005 183
188 00426 สุขพเจตน์ สนองราษฏร์ 1000 1004 1004 184
189 00579   พชร เทศวัง 1000 1002 987 216
190 00472 ชยธร ชื่นมุนีวงศ์ 1000 1001 1001 186
191 00521 พรเทพ สารคาม 1000 1001 1000 0
192 00592   ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 1000 1001 983 222
193 00309 วิทวัส สุวรรณวิท 1000 1000 1000 187
194 00557   จิรพัทธ์ ปํญญาสุขุม 1000 1000 1000 188
195 00530 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 1000 999 999 189
196 00560   ชาญสิทธิ์ อภินันทวงศ์ 1000 999 999 190
197 00578   อัครพนธ์ วรรธทวาทด์ 1000 999 999 191
198 00582   ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 1000 999 985 219
199 00613   เผยเจีย เจิ้ง 1000 998 1000 #N/A
200 00393 อธิปไตย ยอดชลูด 1000 997 997 192
201 00231 ญาณกร อนุศิริ  1100 996 996 194
202 00305 พงศ์ระพี แพ่งนคร 1000 996 996 195
203 00419 ปิยะดี วันโมฬี 1000 996 996 196
204 00562   พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 1000 996 1013 177
205 00569   กวินดิษย์ รักแต่งาม 1000 996 996 198
206 00182 ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ 1100 994 1060 145
207 00431 ปวรุตม์ กิวานนท์ 1000 994 994 199
208 00467 สันต์ภพ สันติโชติตระกูล 1000 994 994 200
209 00527 สัจจพร ปัญญาคำ 1000 994 994 201
210 00572   เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 1000 993 993 203
211 00407 สิทธิชัย พฤกษาโคตร 1000 992 992 204
212 00537 ทิพอัญญา โมทนียชาติ (ญ) 1000 992 992 205
213 00567   สุวิจักขณ์ บางม่วง 1000 992 970 242
214 00174 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 1000 991 991 206
215 00353 ธนกร วราสินธุ์ 1100 991 991 207
216 00338 ชวลิต มหาสุวรรณวงศ์ 1000 990 990 208
217 00460 กาญจนาภรณ์ เศรษฐวงศ์ 1000 990 990 209
218 00507 พลอยประกาย ภูศรี 1000 990 990 210
219 00011 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 1000 989 989 211
220 00575   ภิญญาดา ศรอารา 1000 989 971 238
221 00459 พิริยะ สัจจะธนกุล 1000 988 988 212
222 00518 เทวนาถ ดมอุ่นดี 1000 988 988 213
223 00538 ปภาวิน อินทนันท์ 1000 988 988 214
224 00397 ภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ์ 1000 987 987 215
225 00457 ชนาพร ส่งสถาพร 1000 985 985 217
226 00485 ประธาน จารุพูนพล 1000 984 984 220
227 00544 จักรกฤษณ์ กองคำ 1000 984 984 221
228 00358 ศรุติภัทร พลอุทัย 1000 982 982 223
229 00524 ไชยภัทร พงษ์ประยูร 1000 982 982 224
230 00585   พีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์ 1000 982 1000 0
231 00590   พูทิฐ ศิริพานิช 1000 982 1000 0
232 00340 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 1100 981 941 266
233 00428 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 1000 981 981 225
234 00610   ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 1000 981 1000 #N/A
235 00307 วรวุฒิ รัตนสากล 1000 979 979 226
236 00600   ปิติพัทธ์ กัมพูศิริ 1000 979 1000 0
237 00260 ปารมี อิทธานุเวคิน 1000 978 978 227
238 00501 สรญา จำปาคำ 1000 978 978 228
239 00523 นรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์ 1000 978 978 229
240 00532 ปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา 1000 977 977 230
241 00230 บงชกร ปูเชียงแดง 1000 975 975 231
242 00454 ภาณุพัฒน์ ดิษฐี 1100 975 996 197
243 00510 ธนภัทร สร้อยแสวง 1000 975 975 232
244 00548 พงศกร พิริยานุพงศ์ 1000 975 975 233
245 00559   ปัญญากร เหมรัตนากร 1000 973 997 193
246 00479 วิศรุต รุจิรกาล 1000 972 972 234
247 00333 ธัญทิวา เย็นใจดี 1000 971 971 235
248 00361 พงค์เทพ จันทน์เสนะ 1000 971 971 236
249 00571   ชวิน รติกุลวัฒนา 1000 971 971 237
250 00445 ฐิติวัฒน์ รัตนาพัชร์ 1000 970 970 239
251 00492 ณัฐชนน ลี้ดารา 1000 970 970 240
252 00531 สรสิช สันติวโรทัย 1000 970 970 241
253 00566   กฤษณะ ฉายแก้ว 1000 969 969 243
254 00124 วรัญญู วงศ์แก้ว 1000 968 968 244
255 00482 พันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด 1000 967 967 245
256 00550 สิทธิกร มั่นกิจ 1000 966 966 246
257 00533 ชนินทร์ นนทสวัสดิ์ศรี 1000 964 964 247
258 00576   พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 1000 964 956 257
259 00446 นนทกฤช อัสสมกร 1100 963 963 250
260 00234 ปรัชญา จันทร์วิโรจน์ 1000 962 962 251
261 00574   ภคพล เตชวิริยะ 1000 961 964 249
262 00601   ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 1000 961 0 0
263 00425 ศศพร จอมหงษ์ 1000 958 958 252
264 00473 ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 1000 958 958 253
265 00520 ปริตต์ สิริวิบูลย์กิตติ 1000 958 958 254
266 00558   ยลดา น้าวิไลเจริญ 1000 958 958 255
267 00327 ปริยกุล ธารเปี่ยม 1000 957 957 256
268 00421 โมไนย ศรีสุภาพ 1000 954 954 258
269 00529 จิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ 1000 952 952 260
270 00480 คณน ปรารถนาสันติสุภา 1000 951 951 261
271 00505 ธัญชนก อัครลาภ 1000 949 949 262
272 00516 อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 1000 949 949 263
273 00580   วณิชา พิทักษ์วาณิชย์ 1000 949 949 264
274 00612   บุญธิชา มูลอ้อม 1000 948 1000 #N/A
275 00509 รำพึง มะลิวัลย์ 1000 946 946 265
276 00563   พลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ 1000 944 985 218
277 00413 ศุภฤกษ์ เขื่อนเพชร 1000 941 941 267
278 00573   ณวิภู รัตนนิตย์ 1000 941 941 268
279 00565   ไพรบูลย์ นามวงษ์ 1000 940 940 269
280 00422 กมลรส เดชะวงศ์วิเศษ 1000 939 939 270
281 00489 ภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์ 1000 935 935 272
282 00508 เขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล 1000 934 934 273
283 00483 ศุภสิทธิ์ วินัยธรรม 1000 933 933 274
284 00506 รมย์ชลี ชูตระกูล 1000 931 931 276
285 00587   กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 1000 929 933 275
286 00095 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 1000 928 953 259
287 00246 วีรพงศ์ ยินดีโสตร 1000 928 928 277
288 00386 วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ 1100 927 935 271
289 00451 กฤช มายา 1000 925 926 278
290 00570   กันต์ โศภนกิจ 1000 925 964 248
291 00547 วิษณุ สวัสดีสุข 1000 923 924 279
292 00577   วศินภัทร โตมงคล 1000 923 909 283
293 00400 พรวลัย กุลวงษ์ 1000 921 921 280
294 00490 จิตริน โรจน์มหามงคล 1000 915 915 281
295 00546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 1000 914 914 282
296 00363 สุวิจักขณ์ เจิมสิทธิประเสริฐ 1000 904 904 284
297 00539 ศุภวัฒน์ กันฉาย 1000 901 901 285
298 00561   กร เจียรธนะกานนท์ 1000 900 900 286
299 00584   ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 1000 897 891 288
300 00517 อารยา สิริยะเสถียร 1000 896 896 287
301 00543 อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ (ญ) 1000 886 886 290
302 00522 จิตตบุณ มูลอ้อม 1000 884 889 289
303 00441 ปณิธาน ศรีภราพิทักษ์ 1000 877 877 291

 

 


คะแนนหลังจากจบ ลีก ครั้งที่ 3

  

ลำดับที่ เลขที่ผู้เล่น ชื่อ นามสกุล คะแนนเริ่มต้นในระบบ คะแนนปัจจุบัน คะแนนครั้งก่อน อันดับครั้งก่อน
1 A1 Fei Qi 1500 1754 1698 1
2 00180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1300 1714 1680 2
3 00139 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 1400 1664 1653 3
4 00225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 1300 1654 1650 4
5 A2 Junghyeop Kim 1500 1644 1529 7
6 00028 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 1500 1603 1604 5
7 A3 HyunWoo Kim 1500 1561 NEW NEW
8 00143 กมล สันติพจนา 1400 1544 1551 6
9 00154 ปริวรรต สำเภาแก้ว 1400 1517 1492 8
10 00079 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1400 1501 1484 9
11 00169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 1300 1490 1457 12
12 00342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 1300 1489 1464 11
13 00131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 1400 1476 1476 10
14 00061 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 1300 1444 1430 15
15 00188 เบน วงศ์สายใจ 1300 1439 1439 13
16 00259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1300 1435 1408 18
17 00349 ณัฐพล วุฒิยาภิราม 1300 1429 1377 22
18 00321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1300 1421 1418 16
19 00024 อภิเดช จิรโศภิน 1400 1418 1380 20
20 00029 เพียวพันธ์ พรรณอุไร 1300 1416 1416 17
21 00162 ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ 1300 1404 1404 19
22 00373 นทีธร บลอมฟิลด์ 1200 1385 1361 24
23 00405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 1300 1382 1380 21
24 00238 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 1200 1375 1375 23
25 00087 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1351 1438 14
26 00268 อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ 1300 1323 1323 27
27 00073 พัชรพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1318 1318 28
28 00326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน 1300 1318 1318 29
29 00183 จิรา วชิราพัศ 1300 1314 1314 30
30 00274 ณภัทร พนมมรพานิช 1200 1313 1295 32
31 00348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 1200 1310 1277 38
32 00034 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 1200 1309 1339 25
33 00504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 1100 1305 1209 54
34 00415 นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน 1200 1304 1304 31
35 00343 ทศวัชร์ มนัสเสถียร 1200 1292 1292 33
36 00010 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 1300 1291 1326 26
37 00044 ชวลิต เลิศเชิดชูพงษ์ 1300 1289 1289 34
38 00375 พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ 1200 1287 1287 35
39 00150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน 1300 1284 NEW NEW
40 00152 เอก ชูโชติถาวร 1300 1277 1277 37
41 00019 ภาคภูมิ รชตะธราดล 1300 1276 1276 39
42 00478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 1000 1271 1190 60
43 00167 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 1300 1265 1275 40
44 00267 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1300 1264 1269 42
45 00058 รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร 1300 1263 1263 43
46 00427 เชาวน์ เจริญสมสมัย 1100 1263 1202 57
47 00023 นัฐพล กิติไพศาลนนท์ 1300 1260 1260 45
48 00123 ดุษฎี นราวีรวุฒิ 1300 1257 1257 46
49 00463 วิชญ์ เสวตรวิทย์ 1200 1243 1243 47
50 00399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 1200 1241 1261 44
51 00054 เกษม ดนัยวิเชียรนันท์ 1200 1233 1233 48
52 00157 เชษฐา ปางวัชรากร 1300 1233 1233 49
53 00379 นิพนธ์ เพ็ชรวีรานนท์ 1200 1228 1228 50
54 00278 สิทธิชัย ยอดชลูด 1300 1217 1274 41
55 00282 กิตติศักดิ์ ยะรินทร์ 1200 1217 1217 51
56 00223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 1200 1216 1185 65
57 00535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 1000 1216 1164 78
58 00039 เจษฎา เรืองฤทธิ์สุนทร 1200 1215 1215 52
59 00173 ชญานิศ จิตรีปลื้ม 1300 1210 1210 53
60 00112 สมโชค ลิ่มศิลา 1200 1207 1207 55
61 00444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 1100 1205 1161 80
62 00041 ชยพล พันธเสน 1300 1204 1283 36
63 00222 นล พลูวังกาญจน์ 1200 1199 1199 58
64 00192 ดนัย สุวัชรา 1200 1193 1156 83
65 00403 ธเนศ เชื้อบุปผา 1200 1192 1142 88
66 00526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 1100 1191 1118 99
67 00013 พิรุณ โรจน์มหามงคล 1200 1190 1190 59
68 00122 มหิดล กลางประพันธ์ 1300 1189 1189 61
69 00281 อนุพงศ์ ทองสมบัติ 1200 1188 1188 62
70 00382 กุลเดช มหาเหมรัตน์ 1200 1188 1188 63
71 00269 เดช ณัฐธัมม์ 1200 1185 1185 66
72 00236 ดนย์ วงษ์ยะรา 1200 1181 1181 67
73 00215 ชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์ 1200 1180 1180 68
74 00205 ณัฐพงษ์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1200 1176 1176 69
75 00116 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 1200 1175 NEW NEW
76 00209 วินิจฉัย สีหบรรพต 1200 1175 1175 70
77 00184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ 1200 1169 1169 73
78 00068 เศกสิทธิ์ วศินสังวร 1200 1166 1166 74
79 00488 รัชกานต์ อัจฉริยะโพธา 1000 1166 1166 75
80 00210 นนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1100 1165 1165 76
81 00265 วราพรรณ นาวารักษ์ 1200 1164 1164 77
82 00062 ปองภพ ก้องท้องสมุทร 1200 1161 1161 79
83 00241 กนกพล เชาวนิทธิ 1100 1156 1156 81
84 00377 วงศธร พลธีระเสถียร 1200 1156 1156 82
85 00442 พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 1100 1156 1172 71
86 00156 สมยศ เหล่าวัฒนาสกุล 1200 1154 NEW NEW
87 00328 คำรณ บุรัมย์ 1200 1154 1154 84
88 00471 ศุภชัย จันทา 1000 1154 1027 152
89 00332 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 1100 1153 1121 95
90 00455 ธีรวัฒน์ จารุวรรณ 1100 1151 1138 89
91 00218 ศิวา บุญประเทือง 1200 1144 1144 86
92 00284 กมล โตนุ่ม 1100 1143 NEW NEW
93 00464 วสุพล เจิ้ง 1100 1143 1143 87
94 00437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 1000 1142 1079 127
95 00033 กรองกมล เมฆหมอก 1100 1141 1141 93
96 00076 ทบไชยทง ไชยสุนทร 1200 1140 1202 56
97 00402 สรวิศ กิ่งแก้ว 1100 1139 1150 85
98 00376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ 1200 1136 1136 90
99 00324 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 1200 1134 1187 64
100 00458 ณัฐพล ชุนประสาน 1100 1134 1134 91
101 00466 นันทวัฒน์ พระไตรยา 1000 1132 1074 129
102 00261 จักรกฤษณ์ จอดนอก 1100 1124 1124 94
103 00036 คุณากร กสิกิจนำชัย 1200 1120 NEW NEW
104 00297 พัชร ผ่องเจริญกุล 1100 1120 1120 96
105 00119 ณัฐวุฒิ สิริจันทรัตน์ 1100 1119 1119 97
106 00089 ภูมิสัณห์ จตุรสุขุมาล 1100 1118 1118 98
107 00339 ณัฐพล อามุตตาภรณ์ 1100 1116 1116 100
108 00240 ภัทราพร ภูริวังสกุล 1100 1115 1115 101
109 00417 จิรโชติ เจิมสิทธิประเสริฐ 1100 1113 1113 102
110 00290 โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 1100 1112 1112 103
111 00220 ตอง มั่งมีตระกูล 1200 1108 1108 104
112 00449 กิตติพงษ์ ประจิตร 1100 1105 1105 105
113 00304 ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 1200 1102 1171 72
114 00203 ณรมย์ ลือวรศิริกุล 1100 1101 1101 107
115 00401 ย่านทราย เนยสูงเนิน 1100 1101 1101 106
116 00440 ยุทธพงศ์ แซ่ฉั่ว 1100 1101 1101 108
117 00354 ภาณุวัฒน์ กิตติวาณิชย์ 1100 1097 1097 109
118 00371 จุลภาค คุ้มโต 1100 1097 1097 110
119 00294 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 1200 1096 NEW NEW
120 00453 ณัฐนพ เตชะศารทูล 1100 1096 1096 111
121 00063 ภูมิ เหลืองจามีกร 1100 1095 1095 112
122 00289 จตุรภัทร ชาวเขาเวียง 1100 1095 1095 113
123 00416 ทศพล ยุวรี 1100 1092 1092 115
124 00176 สัจจา ชัยภิบาล 1100 1091 1091 116
125 00461 กัมปนาท บุญรอด 1100 1089 1087 119
126 00211 รัชพล ลิ้มพรกุล 1200 1088 1088 117
127 00285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงค์ 1100 1088 1088 118
128 00336 มารุต ย่องหิ้น 1100 1086 1086 120
129 00057 สราวุธ วัฒนปราณี 1100 1084 1084 121
130 00138 อนุสรณ์ ยวนกลาง 1100 1084 1084 122
131 00237 เอกลักษณ์ ประสงค์ใจ 1100 1084 1084 123
132 00118 กฤตภาส ชาติธรรมมะ 1100 1083 1083 124
133 00484 ธนาคาร สุขกระสานติ 1000 1083 1014 154
134 00256 สรศักย์ ดาวพลังพรหม 1100 1082 1082 125
135 00264 ศุภศิต กุมจันทึก 1000 1081 1046 146
136 00423 จุน เทชิโรกิ 1100 1079 1079 126
137 00396 ศราวุฒิ ล้านพลแสน 1000 1078 1078 128
138 00104 พัชระ ศิริพันธ์ 1100 1070 1070 130
139 00497 สหชาติ ลี้มานสิวกูล 1000 1070 1014 163
140 00409 อรุณกร ประทุมวัน 1000 1062 1062 132
141 00306 ไวชยันต์ ยูระทัย 1100 1061 1052 141
142 00362 เกรียงไกร มุขศรี 1100 1061 1061 133
143 00525 สิริเทพ เฉิน 1000 1061 923 272
144 00549 ชนาธิป อาจอาษา 1000 1061 NEW NEW
145 00182 ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ 1100 1060 1060 134
146 00293 เสฎฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 1200 1059 NEW NEW
147 00556   พงศกานต์ ศรอารา 1000 1058 1046 147
148 00496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 1000 1057 1036 149
149 00100 ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง 1200 1056 1056 136
150 00330 สมภพ บูรณสมภพ 1200 1055 1055 137
151 00503 ธนาพล คุรุจิตโกศล 1000 1055 1050 144
152 00320 สุมัตรา หมัดละ 1100 1054 1054 138
153 00389 เอกวัฒน์ ดวงฉายจรัส 1100 1054 1054 139
154 00424 ภูมินทร์ กองเมือง 1000 1054 1054 140
155 00272 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 1100 1052 NEW NEW
156 00391 อภิชา รุ่งอลงกรณ์ 1100 1050 1050 143
157 00355 วันเฉลิม บุญเกษม 1100 1049 1049 145
158 00273 สมพร กันภัย 1100 1048 1059 135
159 00476 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 1000 1047 963 243
160 00303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์ 1000 1043 1006 171
161 00469 กษิดิศ จันทโรจวงศ์ 1000 1043 1043 148
162 00147 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 1200 1040 1129 92
163 00171 นภัทร อิชยาวณิชย์ 1200 1034 1032 150
164 00486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 1000 1033 1020 158
165 00181 ทัศนัย พุทธสาร 1000 1032 1032 151
166 00257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 1200 1031 1064 131
167 00511 พชรพล พัดเย็นชื่น 1000 1031 1000 176
168 00313 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ 1000 1024 1024 153
169 00160 โอฬาร เนตรหาร 1000 1022 1022 155
170 00217 ศิริชัย เอมใจ 1000 1022 1022 156
171 00554 ณัฐวุฒิ ม่วงศรีจันทร์ 1000 1022 1022 157
172 00552 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 1000 1015 999 182
173 00067 สัณฑกิจ โสภณอุดมสัณฑ์ 1000 1014 1014 159
174 00319 ประกาศิต นทีประสิทธิพร 1000 1014 1014 160
175 00439 คณิต คำหงษา 1000 1014 1014 162
176 00495 กิติศักดิ์ อนันต์พูนผล 1000 1013 1013 164
177 00562   พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 1000 1013 968 238
178 00251 บวร ปานกลาง 1200 1012 1093 114
179 00276 รพิฉัตร แก้วศรีงาม 1000 1012 1006 170
180 00314 บุปผา ลิ้มสมบุญชัย 1000 1010 1010 166
181 00498 วัชรพล เจนปิยพงศ์ 1000 1008 1008 167
182 00337 สาธิต เลิศทวีเดช 1000 1005 1005 172
183 00443 ธนวัต เตชะถาวร 1000 1005 1005 173
184 00426 สุขพเจตน์ สนองราษฏร์ 1000 1004 1014 161
185 00528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 1000 1003 987 208
186 00472 ชยธร ชื่นมุนีวงศ์ 1000 1001 1001 174
187 00309 วิทวัส สุวรรณวิท 1000 1000 1000 175
188 00557   จิรพัทธ์ ปํญญาสุขุม 1000 1000 1000 177
189 00530 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 1000 999 1008 168
190 00560   ชาญสิทธิ์ อภินันทวงศ์ 1000 999 999 183
191 00578   อัครพนธ์ วรรธทวาทด์ 1000 999 991 198
192 00393 อธิปไตย ยอดชลูด 1000 997 991 184
193 00559   ปัญญากร เหมรัตนากร 1000 997 1000 178
194 00231 ญาณกร อนุศิริ  1100 996 996 185
195 00305 พงศ์ระพี แพ่งนคร 1000 996 996 186
196 00419 ปิยะดี วันโมฬี 1000 996 996 187
197 00454 ภาณุพัฒน์ ดิษฐี 1100 996 986 209
198 00569   กวินดิษย์ รักแต่งาม 1000 996 996 188
199 00431 ปวรุตม์ กิวานนท์ 1000 994 994 189
200 00467 สันต์ภพ สันติโชติตระกูล 1000 994 994 190
201 00527 สัจจพร ปัญญาคำ 1000 994 994 191
202 00491 กฤษณ์ พึ่งพันธุ์ 1000 993 993 193
203 00572   เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 1000 993 993 194
204 00407 สิทธิชัย พฤกษาโคตร 1000 992 992 195
205 00537 ทิพอัญญา โมทนียชาติ (ญ) 1000 992 992 197
206 00174 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 1000 991 999 181
207 00353 ธนกร วราสินธุ์ 1100 991 1007 169
208 00338 ชวลิต มหาสุวรรณวงศ์ 1000 990 990 199
209 00460 กาญจนาภรณ์ เศรษฐวงศ์ 1000 990 990 200
210 00507 พลอยประกาย ภูศรี 1000 990 990 201
211 00011 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 1000 989 1010 165
212 00459 พิริยะ สัจจะธนกุล 1000 988 988 202
213 00518 เทวนาถ ดมอุ่นดี 1000 988 988 203
214 00538 ปภาวิน อินทนันท์ 1000 988 988 204
215 00397 ภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ์ 1000 987 987 207
216 00579   พชร เทศวัง 1000 987 982 219
217 00457 ชนาพร ส่งสถาพร 1000 985 985 210
218 00563   พลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ 1000 985 985 212
219 00582   ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 1000 985 1000 179
220 00485 ประธาน จารุพูนพล 1000 984 984 213
221 00544 จักรกฤษณ์ กองคำ 1000 984 984 214
222 00592   ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 1000 983 NEW NEW
223 00358 ศรุติภัทร พลอุทัย 1000 982 982 216
224 00524 ไชยภัทร พงษ์ประยูร 1000 982 982 217
225 00428 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 1000 981 973 228
226 00307 วรวุฒิ รัตนสากล 1000 979 979 215
227 00260 ปารมี อิทธานุเวคิน 1000 978 978 222
228 00501 สรญา จำปาคำ 1000 978 978 223
229 00523 นรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์ 1000 978 992 196
230 00532 ปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา 1000 977 977 224
231 00230 บงชกร ปูเชียงแดง 1000 975 975 225
232 00510 ธนภัทร สร้อยแสวง 1000 975 975 226
233 00548 พงศกร พิริยานุพงศ์ 1000 975 975 227
234 00479 วิศรุต รุจิรกาล 1000 972 972 229
235 00333 ธัญทิวา เย็นใจดี 1000 971 971 230
236 00361 พงค์เทพ จันทน์เสนะ 1000 971 971 231
237 00571   ชวิน รติกุลวัฒนา 1000 971 982 218
238 00575   ภิญญาดา ศรอารา 1000 971 980 221
239 00445 ฐิติวัฒน์ รัตนาพัชร์ 1000 970 970 233
240 00492 ณัฐชนน ลี้ดารา 1000 970 970 234
241 00531 สรสิช สันติวโรทัย 1000 970 970 235
242 00567   สุวิจักขณ์ บางม่วง 1000 970 970 236
243 00566   กฤษณะ ฉายแก้ว 1000 969 NEW NEW
244 00124 วรัญญู วงศ์แก้ว 1000 968 968 237
245 00482 พันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด 1000 967 967 239
246 00550 สิทธิกร มั่นกิจ 1000 966 966 240
247 00533 ชนินทร์ นนทสวัสดิ์ศรี 1000 964 964 241
248 00570   กันต์ โศภนกิจ 1000 964 964 242
249 00574   ภคพล เตชวิริยะ 1000 964 988 205
250 00446 นนทกฤช อัสสมกร 1100 963 993 192
251 00234 ปรัชญา จันทร์วิโรจน์ 1000 962 962 244
252 00425 ศศพร จอมหงษ์ 1000 958 958 245
253 00473 ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 1000 958 958 247
254 00520 ปริตต์ สิริวิบูลย์กิตติ 1000 958 958 248
255 00558   ยลดา น้าวิไลเจริญ 1000 958 958 249
256 00327 ปริยกุล ธารเปี่ยม 1000 957 957 246
257 00576   พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 1000 956 988 206
258 00421 โมไนย ศรีสุภาพ 1000 954 954 250
259 00095 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 1000 953 953 251
260 00529 จิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ 1000 952 952 252
261 00480 คณน ปรารถนาสันติสุภา 1000 951 951 253
262 00505 ธัญชนก อัครลาภ 1000 949 949 254
263 00516 อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 1000 949 949 255
264 00580   วณิชา พิทักษ์วาณิชย์ 1000 949 946 258
265 00509 รำพึง มะลิวัลย์ 1000 946 946 257
266 00340 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 1100 941 1051 142
267 00413 ศุภฤกษ์ เขื่อนเพชร 1000 941 941 259
268 00573   ณวิภู รัตนนิตย์ 1000 941 941 260
269 00565   ไพรบูลย์ นามวงษ์ 1000 940 940 261
270 00422 กมลรส เดชะวงศ์วิเศษ 1000 939 939 262
271 00386 วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ 1100 935 935 263
272 00489 ภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์ 1000 935 935 264
273 00508 เขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล 1000 934 934 265
274 00483 ศุภสิทธิ์ วินัยธรรม 1000 933 933 266
275 00587   กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 1000 933 NEW NEW
276 00506 รมย์ชลี ชูตระกูล 1000 931 931 267
277 00246 วีรพงศ์ ยินดีโสตร 1000 928 928 269
278 00451 กฤช มายา 1000 926 926 270
279 00547 วิษณุ สวัสดีสุข 1000 924 985 211
280 00400 พรวลัย กุลวงษ์ 1000 921 921 273
281 00490 จิตริน โรจน์มหามงคล 1000 915 915 274
282 00546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 1000 914 926 271
283 00577   วศินภัทร โตมงคล 1000 909 971 232
284 00363 สุวิจักขณ์ เจิมสิทธิประเสริฐ 1000 904 NEW NEW
285 00539 ศุภวัฒน์ กันฉาย 1000 901 948 256
286 00561   กร เจียรธนะกานนท์ 1000 900 980 220
287 00517 อารยา สิริยะเสถียร 1000 896 896 275
288 00584   ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 1000 891 1000 180
289 00522 จิตตบุณ มูลอ้อม 1000 889 930 268
290 00543 อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ (ญ) 1000 886 886 276
291 00441 ปณิธาน ศรีภราพิทักษ์ 1000 877 877 277

 


 

 คะแนนหลังจากจบ The Mall Open 2558

 

 ลำดับที่  เลขที่ผู้เล่น           ชื่อ           นามสกุล  คะแนนเริ่มต้นในระบบ  คะแนนปัจจุบัน  คะแนน ครั้งก่อน อันดับครั้งก่อน
1 A1 Fei Qi 1500 1698 1676 2
2 00180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1300 1680 1681 1
3 00139 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 1400 1653 1625 4
4 00225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 1300 1650 1657 3
5 00028 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 1500 1604 1619 5
6 00143 กมล สันติพจนา 1400 1551 1564 6
7 A2 Junghyeop Kim 1500 1529 1529 7
8 00154 ปริวรรต สำเภาแก้ว 1400 1492 1486 9
9 00079 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1400 1484 1493 8
10 00131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 1400 1476 1476 10
11 00342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 1300 1464 1459 12
12 00169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 1300 1457 1461 11
13 00188 เบน วงศ์สายใจ 1300 1439 1439 14
14 00087 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1438 1440 13
15 00061 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 1300 1430 1415 18
16 00321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1300 1418 1421 16
17 00029 เพียวพันธ์ พรรณอุไร 1300 1416 1416 17
18 00259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1300 1408 1429 15
19 00162 ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ 1300 1404 1339 24
20 00024 อภิเดช จิรโศภิน 1400 1380 1397 19
21 00405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 1300 1380 1354 22
22 00349 ณัฐพล วุฒิยาภิราม 1300 1377 1377 20
23 00238 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 1200 1375 1375 21
24 00373 นทีธร บลอมฟิลด์ 1200 1361 1329 25
25 00034 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 1200 1339 1339 23
26 00010 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 1300 1326 1326 26
27 00268 อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ 1300 1323 1323 27
28 00073 พัชรพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1318 1318 28
29 00326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน 1300 1318 1318 29
30 00183 จิรา วชิราพัศ 1300 1314 1314 30
31 00415 นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน 1200 1304 1304 31
32 00274 ณภัทร พนมมรพานิช 1200 1295 1295 33
33 00343 ทศวัชร์ มนัสเสถียร 1200 1292 1292 34
34 00044 ชวลิต เลิศเชิดชูพงษ์ 1300 1289 1289 35
35 00375 พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ 1200 1287 1287 37
36 00041 ชยพล พันธเสน 1300 1283 1283 38
37 00152 เอก ชูโชติถาวร 1300 1277 1303 32
38 00348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 1200 1277 1287 36
39 00019 ภาคภูมิ รชตะธราดล 1300 1276 1276 40
40 00167 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 1300 1275 1271 41
41 00278 สิทธิชัย ยอดชลูด 1300 1274 1258 45
42 00267 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1300 1269 1263 43
43 00058 รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร 1300 1263 1263 42
44 00399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 1200 1261 1277 39
45 00023 นัฐพล กิติไพศาลนนท์ 1300 1260 1260 44
46 00123 ดุษฎี นราวีรวุฒิ 1300 1257 1230 49
47 00463 วิชญ์ เสวตรวิทย์ 1200 1243 1243 46
48 00054 เกษม ดนัยวิเชียรนันท์ 1200 1233 1233 47
49 00157 เชษฐา ปางวัชรากร 1300 1233 1233 48
50 00379 นิพนธ์ เพ็ชรวีรานนท์ 1200 1228 1228 50
51 00282 กิตติศักดิ์ ยะรินทร์ 1200 1217 1217 51
52 00039 เจษฎา เรืองฤทธิ์สุนทร 1200 1215 1215 52
53 00173 ชญานิศ จิตรีปลื้ม 1300 1210 1210 54
54 00504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 1100 1209 1187 63
55 00112 สมโชค ลิ่มศิลา 1200 1207 1207 55
56 00076 ทบไชยทง ไชยสุนทร 1200 1202 1202 56
57 00427 เชาวน์ เจริญสมสมัย 1100 1202 1214 53
58 00222 นล พลูวังกาญจน์ 1200 1199 1199 57
59 00013 พิรุณ โรจน์มหามงคล 1200 1190 1190 58
60 00478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 1000 1190 1126 91
61 00122 มหิดล กลางประพันธ์ 1300 1189 1189 59
62 00281 อนุพงศ์ ทองสมบัติ 1200 1188 1188 60
63 00382 กุลเดช มหาเหมรัตน์ 1200 1188 1188 61
64 00324 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 1200 1187 1187 62
65 00223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 1200 1185 1185 64
66 00269 เดช ณัฐธัมม์ 1200 1185 1185 65
67 00236 ดนย์ วงษ์ยะรา 1200 1181 1181 66
68 00215 ชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์ 1200 1180 1180 67
69 00205 ณัฐพงษ์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1200 1176 1176 68
70 00209 วินิจฉัย สีหบรรพต 1200 1175 1175 69
71 00442 พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 1100 1172 1150 84
72 00304 ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 1200 1171 1171 70
73 00184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ 1200 1169 1169 71
74 00068 เศกสิทธิ์ วศินสังวร 1200 1166 1166 72
75 00488 รัชกานต์ อัจฉริยะโพธา 1000 1166 1166 73
76 00210 นนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1100 1165 1165 74
77 00265 วราพรรณ นาวารักษ์ 1200 1164 1164 75
78 00535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 1000 1164 1164 76
79 00062 ปองภพ ก้องท้องสมุทร 1200 1161 1161 78
80 00444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 1100 1161 1161 79
83 00192 ดนัย สุวัชรา 1200 1156 1156 80
81 00241 กนกพล เชาวนิทธิ 1100 1156 1156 83
82 00377 วงศธร พลธีระเสถียร 1200 1156 1156 81
84 00328 คำรณ บุรัมย์ 1200 1154 1154 82
85 00402 สรวิศ กิ่งแก้ว 1100 1150 1149 85
86 00218 ศิวา บุญประเทือง 1200 1144 1133 93
87 00464 วสุพล เจิ้ง 1100 1143 1143 86
88 00403 ธเนศ เชื้อบุปผา 1200 1142 1126 90
93 00033 กรองกมล เมฆหมอก 1100 1141 1162 77
89 00455 ธีรวัฒน์ จารุวรรณ 1100 1138 1098 106
90 00376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ 1200 1136 1136 87
91 00458 ณัฐพล ชุนประสาน 1100 1134 1134 88
92 00147 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 1200 1129 1129 89
94 00261 จักรกฤษณ์ จอดนอก 1100 1124 1124 92
95 00332 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 1100 1121 1121 94
96 00297 พัชร ผ่องเจริญกุล 1100 1120 1120 95
97 00119 ณัฐวุฒิ สิริจันทรัตน์ 1100 1119 1119 96
98 00089 ภูมิสัณห์ จตุรสุขุมาล 1100 1118 1118 97
99 00526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 1100 1118 1075 128
100 00339 ณัฐพล อามุตตาภรณ์ 1100 1116 1116 98
101 00240 ภัทราพร ภูริวังสกุล 1100 1115 1115 99
102 00417 จิรโชติ เจิมสิทธิประเสริฐ 1100 1113 1113 100
103 00290 โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 1100 1112 1112 101
104 00220 ตอง มั่งมีตระกูล 1200 1108 1106 102
105 00449 กิตติพงษ์ ประจิตร 1100 1105 1105 103
107 00203 ณรมย์ ลือวรศิริกุล 1100 1101 1101 104
106 00401 ย่านทราย เนยสูงเนิน 1100 1101 1101 105
108 00440 ยุทธพงศ์ แซ่ฉั่ว 1100 1101 1101 107
109 00354 ภาณุวัฒน์ กิตติวาณิชย์ 1100 1097 1097 108
110 00371 จุลภาค คุ้มโต 1100 1097 1097 109
111 00453 ณัฐนพ เตชะศารทูล 1100 1096 1096 110
112 00063 ภูมิ เหลืองจามีกร 1100 1095 1095 111
113 00289 จตุรภัทร ชาวเขาเวียง 1100 1095 1095 112
114 00251 บวร ปานกลาง 1200 1093 1069 132
115 00416 ทศพล ยุวรี 1100 1092 1092 113
116 00176 สัจจา ชัยภิบาล 1100 1091 1091 114
117 00211 รัชพล ลิ้มพรกุล 1200 1088 1088 116
118 00285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงค์ 1100 1088 1088 117
119 00461 กัมปนาท บุญรอด 1100 1087 1087 118
120 00336 มารุต ย่องหิ้น 1100 1086 1086 119
121 00057 สราวุธ วัฒนปราณี 1100 1084 1084 120
122 00138 อนุสรณ์ ยวนกลาง 1100 1084 1090 115
123 00237 เอกลักษณ์ ประสงค์ใจ 1100 1084 1084 121
124 00118 กฤตภาส ชาติธรรมมะ 1100 1083 1083 122
125 00256 สรศักย์ ดาวพลังพรหม 1100 1082 1082 124
126 00423 จุน เทชิโรกิ 1100 1079 1079 125
127 00437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 1000 1079 1079 126
128 00396 ศราวุฒิ ล้านพลแสน 1000 1078 1078 127
129 00466 นันทวัฒน์ พระไตรยา 1000 1074 1074 130
130 00104 พัชระ ศิริพันธ์ 1100 1070 1070 131
131 00257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 1200 1064 1064 133
132 00409 อรุณกร ประทุมวัน 1000 1062 1062 134
133 00362 เกรียงไกร มุขศรี 1100 1061 1061 135
134 00182 ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ 1100 1060 1031 150
135 00273 สมพร กันภัย 1100 1059 1083 123
136 00100 ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง 1200 1056 1074 129
137 00330 สมภพ บูรณสมภพ 1200 1055 1059 136
138 00320 สุมัตรา หมัดละ 1100 1054 1054 137
139 00389 เอกวัฒน์ ดวงฉายจรัส 1100 1054 1054 139
140 00424 ภูมินทร์ กองเมือง 1000 1054 1054 140
141 00306 ไวชยันต์ ยูระทัย 1100 1052 1052 141
142 00340 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 1100 1051 1054 138
143 00391 อภิชา รุ่งอลงกรณ์ 1100 1050 1050 142
144 00503 ธนาพล คุรุจิตโกศล 1000 1050 1024 153
145 00355 วันเฉลิม บุญเกษม 1100 1049 1049 143
146 00264 ศุภศิต กุมจันทึก 1000 1046 1046 144
147 00556   พงศกานต์ ศรอารา 1000 1046 1006 168
148 00469 กษิดิศ จันทโรจวงศ์ 1000 1043 1043 145
149 00496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 1000 1036 1036 147
150 00171 นภัทร อิชยาวณิชย์ 1200 1032 1032 148
151 00181 ทัศนัย พุทธสาร 1000 1032 1032 149
152 00471 ศุภชัย จันทา 1000 1027 1027 151
153 00313 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ 1000 1024 1024 152
155 00160 โอฬาร เนตรหาร 1000 1022 1022 155
156 00217 ศิริชัย เอมใจ 1000 1022 1022 156
157 00554 ณัฐวุฒิ ม่วงศรีจันทร์ 1000 1022 NEW NEW
158 00486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 1000 1020 1020 157
159 00067 สัณฑกิจ โสภณอุดมสัณฑ์ 1000 1014 1014 158
160 00319 ประกาศิต นทีประสิทธิพร 1000 1014 1014 159
161 00426 สุขพเจตน์ สนองราษฏร์ 1000 1014 991 191
162 00439 คณิต คำหงษา 1000 1014 1042 146
154 00484 ธนาคาร สุขกระสานติ 1000 1014 1014 160
163 00497 สหชาติ ลี้มานสิวกูล 1000 1014 1014 161
164 00495 กิติศักดิ์ อนันต์พูนผล 1000 1013 1013 162
165 00011 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 1000 1010 1010 154
166 00314 บุปผา ลิ้มสมบุญชัย 1000 1010 1010 163
167 00498 วัชรพล เจนปิยพงศ์ 1000 1008 1008 164
168 00530 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 1000 1008 1008 165
169 00353 ธนกร วราสินธุ์ 1100 1007 1007 166
170 00276 รพิฉัตร แก้วศรีงาม 1000 1006 NEW NEW
171 00303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์ 1000 1006 1006 167
172 00337 สาธิต เลิศทวีเดช 1000 1005 1005 169
173 00443 ธนวัต เตชะถาวร 1000 1005 1005 170
174 00472 ชยธร ชื่นมุนีวงศ์ 1000 1001 1001 172
175 00309 วิทวัส สุวรรณวิท 1000 1000 1000 173
176 00511 พชรพล พัดเย็นชื่น 1000 1000 1004 171
177 00557   จิรพัทธ์ ปํญญาสุขุม 1000 1000 1000 174
178 00559   ปัญญากร เหมรัตนากร 1000 1000 985 201
179 00582   ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 1000 1000 NEW NEW
180 00584   ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 1000 1000 NEW NEW
181 00174 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 1000 999 999 175
182 00552 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 1000 999 999 176
183 00560   ชาญสิทธิ์ อภินันทวงศ์ 1000 999 999 177
185 00231 ญาณกร อนุศิริ  1100 996 996 178
186 00305 พงศ์ระพี แพ่งนคร 1000 996 996 179
187 00419 ปิยะดี วันโมฬี 1000 996 996 180
188 00569   กวินดิษย์ รักแต่งาม 1000 996 NEW NEW
189 00431 ปวรุตม์ กิวานนท์ 1000 994 994 182
190 00467 สันต์ภพ สันติโชติตระกูล 1000 994 995 181
191 00527 สัจจพร ปัญญาคำ 1000 994 994 183
192 00446 นนทกฤช อัสสมกร 1100 993 993 187
193 00491 กฤษณ์ พึ่งพันธุ์ 1000 993 993 188
194 00572   เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 1000 993 NEW NEW
195 00407 สิทธิชัย พฤกษาโคตร 1000 992 992 189
196 00523 นรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์ 1000 992 963 228
197 00537 ทิพอัญญา โมทนียชาติ (ญ) 1000 992 992 190
184 00393 อธิปไตย ยอดชลูด 1000 991 993 186
198 00578   อัครพนธ์ วรรธทวาทด์ 1000 991 NEW NEW
199 00338 ชวลิต มหาสุวรรณวงศ์ 1000 990 990 192
200 00460 กาญจนาภรณ์ เศรษฐวงศ์ 1000 990 990 193
201 00507 พลอยประกาย ภูศรี 1000 990 990 194
202 00459 พิริยะ สัจจะธนกุล 1000 988 988 196
203 00518 เทวนาถ ดมอุ่นดี 1000 988 988 197
204 00538 ปภาวิน อินทนันท์ 1000 988 994 185
205 00574   ภคพล เตชวิริยะ 1000 988 NEW NEW
206 00576   พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 1000 988 NEW NEW
207 00397 ภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ์ 1000 987 987 184
208 00528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 1000 987 989 195
209 00454 ภาณุพัฒน์ ดิษฐี 1100 986 986 198
210 00457 ชนาพร ส่งสถาพร 1000 985 985 200
211 00547 วิษณุ สวัสดีสุข 1000 985 947 240
212 00563   พลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ 1000 985 NEW NEW
213 00485 ประธาน จารุพูนพล 1000 984 984 202
214 00544 จักรกฤษณ์ กองคำ 1000 984 984 203
216 00358 ศรุติภัทร พลอุทัย 1000 982 982 204
217 00524 ไชยภัทร พงษ์ประยูร 1000 982 982 205
218 00571   ชวิน รติกุลวัฒนา 1000 982 NEW NEW
219 00579   พชร เทศวัง 1000 982 NEW NEW
220 00561   กร เจียรธนะกานนท์ 1000 980 NEW NEW
221 00575   ภิญญาดา ศรอารา 1000 980 NEW NEW
215 00307 วรวุฒิ รัตนสากล 1000 979 979 206
222 00260 ปารมี อิทธานุเวคิน 1000 978 978 207
223 00501 สรญา จำปาคำ 1000 978 978 208
224 00532 ปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา 1000 977 977 209
225 00230 บงชกร ปูเชียงแดง 1000 975 975 210
226 00510 ธนภัทร สร้อยแสวง 1000 975 975 211
227 00548 พงศกร พิริยานุพงศ์ 1000 975 975 212
228 00428 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 1000 973 973 213
229 00479 วิศรุต รุจิรกาล 1000 972 972 216
230 00333 ธัญทิวา เย็นใจดี 1000 971 971 217
231 00361 พงค์เทพ จันทน์เสนะ 1000 971 971 218
232 00577   วศินภัทร โตมงคล 1000 971 NEW NEW
233 00445 ฐิติวัฒน์ รัตนาพัชร์ 1000 970 970 220
234 00492 ณัฐชนน ลี้ดารา 1000 970 970 221
235 00531 สรสิช สันติวโรทัย 1000 970 970 215
236 00567   สุวิจักขณ์ บางม่วง 1000 970 986 199
237 00124 วรัญญู วงศ์แก้ว 1000 968 968 222
238 00562   พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 1000 968 973 214
239 00482 พันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด 1000 967 967 223
240 00550 สิทธิกร มั่นกิจ 1000 966 966 224
241 00533 ชนินทร์ นนทสวัสดิ์ศรี 1000 964 964 225
242 00570   กันต์ โศภนกิจ 1000 964 NEW NEW
243 00476 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 1000 963 963 227
244 00234 ปรัชญา จันทร์วิโรจน์ 1000 962 962 229
245 00425 ศศพร จอมหงษ์ 1000 958 958 230
247 00473 ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 1000 958 958 231
248 00520 ปริตต์ สิริวิบูลย์กิตติ 1000 958 958 232
249 00558   ยลดา น้าวิไลเจริญ 1000 958 964 226
246 00327 ปริยกุล ธารเปี่ยม 1000 957 957 233
250 00421 โมไนย ศรีสุภาพ 1000 954 954 234
251 00095 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 1000 953 953 235
252 00529 จิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ 1000 952 952 236
253 00480 คณน ปรารถนาสันติสุภา 1000 951 951 237
254 00505 ธัญชนก อัครลาภ 1000 949 941 243
255 00516 อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 1000 949 949 238
256 00539 ศุภวัฒน์ กันฉาย 1000 948 948 239
257 00509 รำพึง มะลิวัลย์ 1000 946 946 241
258 00580   วณิชา พิทักษ์วาณิชย์ 1000 946 NEW NEW
259 00413 ศุภฤกษ์ เขื่อนเพชร 1000 941 941 242
260 00573   ณวิภู รัตนนิตย์ 1000 941 NEW NEW
261 00565   ไพรบูลย์ นามวงษ์ 1000 940 NEW NEW
262 00422 กมลรส เดชะวงศ์วิเศษ 1000 939 939 245
263 00386 วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ 1100 935 939 244
264 00489 ภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์ 1000 935 935 247
265 00508 เขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล 1000 934 934 248
266 00483 ศุภสิทธิ์ วินัยธรรม 1000 933 933 249
267 00506 รมย์ชลี ชูตระกูล 1000 931 931 246
268 00522 จิตตบุณ มูลอ้อม 1000 930 971 219
269 00246 วีรพงศ์ ยินดีโสตร 1000 928 928 250
270 00451 กฤช มายา 1000 926 919 254
271 00546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 1000 926 926 251
272 00525 สิริเทพ เฉิน 1000 923 923 252
273 00400 พรวลัย กุลวงษ์ 1000 921 921 253
274 00490 จิตริน โรจน์มหามงคล 1000 915 915 255
275 00517 อารยา สิริยะเสถียร 1000 896 896 257
276 00543 อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ (ญ) 1000 886 906 256
277 00441 ปณิธาน ศรีภราพิทักษ์ 1000 877 877 258

 


 

 คะแนนหลังจากจบ การคัดตัวหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก

ลำดับที่ เลขที่ผู้เล่น ชื่อ นามสกุล คะแนนเริ่มต้นในระบบ คะแนนปัจจุบัน คะแนนครั้งก่อน
1 00180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1300 1733 1716
2 A1 Fei Qi 1500 1676 1676
3 00139 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 1400 1623 1618
4 00225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 1300 1617 1621
5 00143 กมล สันติพจนา 1400 1575 1557
6 00028 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 1500 1571 1561
7 A2 Junghyeop Kim 1500 1529 1529
8 00079 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1400 1493 1493
9 00154 ปริวรรต สำเภาแก้ว 1400 1480 1471
10 00131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 1400 1476 1476
11 00169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 1300 1473 1474
12 00342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 1300 1459 1459
13 00087 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1440 1428
14 00188 เบน วงศ์สายใจ 1300 1439 1439
15 00321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1300 1436 1436
16 00259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1300 1425 1421
17 00029 เพียวพันธ์ พรรณอุไร 1300 1416 1416
18 00061 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 1300 1415 1392
19 00238 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 1200 1375 1375
20 00349 ณัฐพล วุฒิยาภิราม 1300 1366 1358
21 00024 อภิเดช จิรโศภิน 1400 1364 1364
22 00405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 1300 1354 1354
23 00034 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 1200 1339 1316
24 00162 ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ 1300 1339 1339
25 00373 นทีธร บลอมฟิลด์ 1200 1333 1333
26 00010 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 1300 1326 1326
27 00268 อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ 1300 1323 1323
28 00073 พัชรพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1318 1318
29 00326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน 1300 1318 1318
30 00183 จิรา วชิราพัศ 1300 1314 1314
31 00375 พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ 1200 1309 1278
32 00152 เอก ชูโชติถาวร 1300 1303 1303
33 00274 ณภัทร พนมมรพานิช 1200 1295 1320
34 00343 ทศวัชร์ มนัสเสถียร 1200 1292 1292
35 00044 ชวลิต เลิศเชิดชูพงษ์ 1300 1289 1289
36 00348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 1200 1287 1287
37 00041 ชยพล พันธเสน 1300 1283 1283
38 00399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 1200 1277 1287
39 00019 ภาคภูมิ รชตะธราดล 1300 1276 1275
40 00167 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 1300 1270 1258
41 00058 รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร 1300 1263 1263
42 00267 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1300 1263 1267
43 00023 นัฐพล กิติไพศาลนนท์ 1300 1260 1260
44 00415 นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน 1200 1259 1287
45 00278 สิทธิชัย ยอดชลูด 1300 1248 1248
46 00463 วิชญ์ เสวตรวิทย์ 1200 1243 1243
47 00054 เกษม ดนัยวิเชียรนันท์ 1200 1233 1233
48 00157 เชษฐา ปางวัชรากร 1300 1233 1233
49 00123 ดุษฎี นราวีรวุฒิ 1300 1230 1230
50 00379 นิพนธ์ เพ็ชรวีรานนท์ 1200 1228 1228
51 00282 กิตติศักดิ์ ยะรินทร์ 1200 1217 1217
52 00039 เจษฎา เรืองฤทธิ์สุนทร 1200 1215 1215
53 00427 เชาวน์ เจริญสมสมัย 1100 1214 1214
54 00173 ชญานิศ จิตรีปลื้ม 1300 1210 1210
55 00112 สมโชค ลิ่มศิลา 1200 1207 1207
56 00222 นล พลูวังกาญจน์ 1200 1199 1199
57 00013 พิรุณ โรจน์มหามงคล 1200 1190 1190
58 00122 มหิดล กลางประพันธ์ 1300 1189 1189
59 00281 อนุพงศ์ ทองสมบัติ 1200 1188 1188
60 00382 กุลเดช มหาเหมรัตน์ 1200 1188 1188
61 00324 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 1200 1187 1187
62 00504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 1100 1187 1188
63 00223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 1200 1185 1185
64 00269 เดช ณัฐธัมม์ 1200 1185 1185
65 00236 ดนย์ วงษ์ยะรา 1200 1181 1181
66 00215 ชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์ 1200 1180 1180
67 00205 ณัฐพงษ์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1200 1176 1176
68 00209 วินิจฉัย สีหบรรพต 1200 1175 1175
69 00304 ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 1200 1171 1175
70 00184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ 1200 1169 1169
71 00068 เศกสิทธิ์ วศินสังวร 1200 1166 1166
72 00488 รัชกานต์ อัจฉริยะโพธา 1000 1166 1166
73 00210 นนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1100 1165 1188
74 00265 วราพรรณ นาวารักษ์ 1200 1164 1164
75 00033 กรองกมล เมฆหมอก 1100 1162 1162
76 00062 ปองภพ ก้องท้องสมุทร 1200 1161 1161
77 00444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 1100 1161 1161
78 00442 พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 1100 1158 1158
79 00192 ดนัย สุวัชรา 1200 1156 1156
80 00241 กนกพล เชาวนิทธิ 1100 1156 1156
83 00377 วงศธร พลธีระเสถียร 1200 1156 1156
81 00328 คำรณ บุรัมย์ 1200 1154 1154
82 00402 สรวิศ กิ่งแก้ว 1100 1149 1149
84 00464 วสุพล เจิ้ง 1100 1143 1143
85 00376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ 1200 1136 1136
86 00535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 1000 1136 1099
87 00218 ศิวา บุญประเทือง 1200 1133 1133
88 00147 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 1200 1129 1129
93 00403 ธเนศ เชื้อบุปผา 1200 1126 1126
89 00261 จักรกฤษณ์ จอดนอก 1100 1124 1124
90 00332 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 1100 1121 1121
91 00297 พัชร ผ่องเจริญกุล 1100 1120 1120
92 00119 ณัฐวุฒิ สิริจันทรัตน์ 1100 1119 1119
94 00089 ภูมิสัณห์ จตุรสุขุมาล 1100 1118 1118
95 00458 ณัฐพล ชุนประสาน 1100 1117 1117
96 00339 ณัฐพล อามุตตาภรณ์ 1100 1116 1116
97 00240 ภัทราพร ภูริวังสกุล 1100 1115 1115
98 00417 จิรโชติ เจิมสิทธิประเสริฐ 1100 1113 1113
99 00290 โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 1100 1112 1112
100 00220 ตอง มั่งมีตระกูล 1200 1106 1106
101 00449 กิตติพงษ์ ประจิตร 1100 1105 1105
102 00478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 1000 1105 1104
103 00203 ณรมย์ ลือวรศิริกุล 1100 1101 1101
104 00401 ย่านทราย เนยสูงเนิน 1100 1101 1101
105 00440 ยุทธพงศ์ แซ่ฉั่ว 1100 1101 1101
107 00455 ธีรวัฒน์ จารุวรรณ 1100 1098 1098
106 00354 ภาณุวัฒน์ กิตติวาณิชย์ 1100 1097 1097
108 00371 จุลภาค คุ้มโต 1100 1097 1097
109 00453 ณัฐนพ เตชะศารทูล 1100 1096 1096
110 00063 ภูมิ เหลืองจามีกร 1100 1095 1095
111 00289 จตุรภัทร ชาวเขาเวียง 1100 1095 1095
112 00416 ทศพล ยุวรี 1100 1092 1092
113 00176 สัจจา ชัยภิบาล 1100 1091 1091
114 00138 อนุสรณ์ ยวนกลาง 1100 1090 1090
115 00211 รัชพล ลิ้มพรกุล 1200 1088 1088
116 00285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงค์ 1100 1088 1088
117 00461 กัมปนาท บุญรอด 1100 1087 1087
118 00336 มารุต ย่องหิ้น 1100 1086 1086
119 00057 สราวุธ วัฒนปราณี 1100 1084 1116
120 00237 เอกลักษณ์ ประสงค์ใจ 1100 1084 1084
121 00118 กฤตภาส ชาติธรรมมะ 1100 1083 1083
122 00273 สมพร กันภัย 1100 1083 1083
123 00256 สรศักย์ ดาวพลังพรหม 1100 1082 1082
124 00423 จุน เทชิโรกิ 1100 1079 1079
125 00437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 1000 1079 1079
126 00396 ศราวุฒิ ล้านพลแสน 1000 1078 1078
127 00100 ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง 1200 1074 1074
128 00466 นันทวัฒน์ พระไตรยา 1000 1074 1074
129 00353 ธนกร วราสินธุ์ 1100 1073 1073
130 00104 พัชระ ศิริพันธ์ 1100 1070 1070
131 00251 บวร ปานกลาง 1200 1069 1094
132 00340 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 1100 1068 1061
133 00526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 1100 1066 1066
134 00257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 1200 1064 1064
135 00409 อรุณกร ประทุมวัน 1000 1062 1062
136 00362 เกรียงไกร มุขศรี 1100 1061 1061
137 00330 สมภพ บูรณสมภพ 1200 1059 1078
138 00320 สุมัตรา หมัดละ 1100 1054 1054
139 00389 เอกวัฒน์ ดวงฉายจรัส 1100 1054 1054
140 00424 ภูมินทร์ กองเมือง 1000 1054 1054
141 00391 อภิชา รุ่งอลงกรณ์ 1100 1050 1050
142 00469 กษิดิศ จันทโรจวงศ์ 1000 1043 1043
143 00439 คณิต คำหงษา 1000 1042 1042
144 00306 ไวชยันต์ ยูระทัย 1100 1038 1038
145 00264 ศุภศิต กุมจันทึก 1000 1036 1036
146 00496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 1000 1036 1036
147 00181 ทัศนัย พุทธสาร 1000 1032 1032
148 00182 ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ 1100 1031 1031
149 00471 ศุภชัย จันทา 1000 1027 1045
150 00313 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ 1000 1024 1024
151 00503 ธนาพล คุรุจิตโกศล 1000 1024 1024
152 00160 โอฬาร เนตรหาร 1000 1022 1022
153 00217 ศิริชัย เอมใจ 1000 1022 1022
155 00431 ปวรุตม์ กิวานนท์ 1000 1020 1020
156 00486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 1000 1020 1020
157 00171 นภัทร อิชยาวณิชย์ 1200 1019 1019
158 00067 สัณฑกิจ โสภณอุดมสัณฑ์ 1000 1014 1014
159 00319 ประกาศิต นทีประสิทธิพร 1000 1014 1014
160 00484 ธนาคาร สุขกระสานติ 1000 1014 1014
161 00497 สหชาติ ลี้มานสิวกูล 1000 1014 1014
162 00495 กิติศักดิ์ อนันต์พูนผล 1000 1013 1013
154 00446 นนทกฤช อัสสมกร 1100 1012 1012
163 00011 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 1000 1010 1010
164 00314 บุปผา ลิ้มสมบุญชัย 1000 1010 1010
165 00498 วัชรพล เจนปิยพงศ์ 1000 1008 1008
166 00530 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 1000 1008 1008
167 00303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์ 1000 1006 1006
168 00337 สาธิต เลิศทวีเดช 1000 1005 1005
169 00443 ธนวัต เตชะถาวร 1000 1005 1005
170 00511 พชรพล พัดเย็นชื่น 1000 1004 1004
171 00472 ชยธร ชื่นมุนีวงศ์ 1000 1001 1001
172 00309 วิทวัส สุวรรณวิท 1000 1000 1000
173 00557   จิรพัทธ์ ปํญญาสุขุม 1000 1000 1000
174 00174 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 1000 999 999
175 00560   ชาญสิทธิ์ อภินันทวงศ์ 1000 999 999
176 00231 ญาณกร อนุศิริ  1100 996 996
177 00305 พงศ์ระพี แพ่งนคร 1000 996 996
178 00419 ปิยะดี วันโมฬี 1000 996 996
179 00426 สุขพเจตน์ สนองราษฏร์ 1000 996 996
180 00527 สัจจพร ปัญญาคำ 1000 994 994
181 00538 ปภาวิน อินทนันท์ 1000 994 994
182 00393 อธิปไตย ยอดชลูด 1000 993 993
183 00491 กฤษณ์ พึ่งพันธุ์ 1000 993 993
185 00407 สิทธิชัย พฤกษาโคตร 1000 992 992
186 00537 ทิพอัญญา โมทนียชาติ (ญ) 1000 992 992
187 00338 ชวลิต มหาสุวรรณวงศ์ 1000 990 990
188 00460 กาญจนาภรณ์ เศรษฐวงศ์ 1000 990 990
189 00507 พลอยประกาย ภูศรี 1000 990 990
190 00552 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 1000 990 990
191 00556   พงศกานต์ ศรยารา 1000 990 990
192 00528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 1000 989 989
193 00459 พิริยะ สัจจะธนกุล 1000 988 988
194 00518 เทวนาถ ดมอุ่นดี 1000 988 988
195 00397 ภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ์ 1000 987 987
196 00467 สันต์ภพ สันติโชติตระกูล 1000 987 987
197 00454 ภาณุพัฒน์ ดิษฐี 1100 986 986
184 00457 ชนาพร ส่งสถาพร 1000 985 985
198 00559   ปัญญากร เหมรัตนากร 1000 985 985
199 00485 ประธาน จารุพูนพล 1000 984 984
200 00544 จักรกฤษณ์ กองคำ 1000 984 984
201 00358 ศรุติภัทร พลอุทัย 1000 982 982
202 00524 ไชยภัทร พงษ์ประยูร 1000 982 982
203 00307 วรวุฒิ รัตนสากล 1000 979 979
204 00522 จิตตบุณ มูลอ้อม 1000 979 979
205 00260 ปารมี อิทธานุเวคิน 1000 978 978
206 00501 สรญา จำปาคำ 1000 978 978
207 00532 ปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา 1000 977 977
208 00230 บงชกร ปูเชียงแดง 1000 975 975
209 00510 ธนภัทร สร้อยแสวง 1000 975 975
210 00548 พงศกร พิริยานุพงศ์ 1000 975 975
211 00428 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 1000 973 973
212 00479 วิศรุต รุจิรกาล 1000 972 972
213 00333 ธัญทิวา เย็นใจดี 1000 971 971
214 00361 พงค์เทพ จันทน์เสนะ 1000 971 971
216 00445 ฐิติวัฒน์ รัตนาพัชร์ 1000 970 970
217 00492 ณัฐชนน ลี้ดารา 1000 970 970
218 00531 สรสิช สันติวโรทัย 1000 970 970
219 00124 วรัญญู วงศ์แก้ว 1000 968 968
220 00482 พันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด 1000 967 967
221 00550 สิทธิกร มั่นกิจ 1000 966 966
215 00533 ชนินทร์ นนทสวัสดิ์ศรี 1000 964 964
222 00476 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 1000 963 963
223 00523 นรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์ 1000 963 963
224 00234 ปรัชญา จันทร์วิโรจน์ 1000 962 962
225 00480 คณน ปรารถนาสันติสุภา 1000 961 961
226 00425 ศศพร จอมหงษ์ 1000 958 958
227 00473 ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 1000 958 958
228 00520 ปริตต์ สิริวิบูลย์กิตติ 1000 958 958
229 00327 ปริยกุล ธารเปี่ยม 1000 957 957
230 00421 โมไนย ศรีสุภาพ 1000 954 954
231 00095 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 1000 953 953
232 00558   ยลดา น้าวิไลเจริญ 1000 950 950
233 00516 อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 1000 949 949
234 00539 ศุภวัฒน์ กันฉาย 1000 948 948
235 00547 วิษณุ สวัสดีสุข 1000 947 947
236 00509 รำพึง มะลิวัลย์ 1000 946 946
237 00529 จิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ 1000 943 943
238 00413 ศุภฤกษ์ เขื่อนเพชร 1000 941 941
239 00505 ธัญชนก อัครลาภ 1000 941 941
240 00386 วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ 1100 939 939
241 00422 กมลรส เดชะวงศ์วิเศษ 1000 939 939
242 00489 ภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์ 1000 935 935
243 00508 เขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล 1000 934 941
244 00483 ศุภสิทธิ์ วินัยธรรม 1000 933 933
245 00506 รมย์ชลี ชูตระกูล 1000 931 931
247 00246 วีรพงศ์ ยินดีโสตร 1000 928 928
248 00400 พรวลัย กุลวงษ์ 1000 927 927
249 00546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 1000 926 926
246 00525 สิริเทพ เฉิน 1000 923 923
250 00451 กฤช มายา 1000 919 919
251 00490 จิตริน โรจน์มหามงคล 1000 915 915
252 00543 อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ (ญ) 1000 906 923
253 00517 อารยา สิริยะเสถียร 1000 896 896
254 00441 ปณิธาน ศรีภราพิทักษ์ 1000 877 877

 

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้เล่น ชื่อ นามสกุล คะแนนเริ่มต้นในระบบ คะแนนปัจจุบัน คะแนนครั้งก่อน อันดับครั้งก่อน
1 A1 Fei Qi 1500 1754 1698 1
2 00180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1300 1714 1680 2
3 00139 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 1400 1664 1653 3
4 00225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 1300 1654 1650 4
5 A2 Junghyeop Kim 1500 1644 1529 7
6 00028 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 1500 1603 1604 5
7 A3 HyunWoo Kim 1500 1561 NEW NEW
8 00143 กมล สันติพจนา 1400 1544 1551 6
9 00154 ปริวรรต สำเภาแก้ว 1400 1517 1492 8
10 00079 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1400 1501 1484 9
11 00169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 1300 1490 1457 12
12 00342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 1300 1489 1464 11
13 00131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 1400 1476 1476 10
14 00061 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 1300 1444 1430 15
15 00188 เบน วงศ์สายใจ 1300 1439 1439 13
16 00259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1300 1435 1408 18
17 00349 ณัฐพล วุฒิยาภิราม 1300 1429 1377 22
18 00321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1300 1421 1418 16
19 00024 อภิเดช จิรโศภิน 1400 1418 1380 20
20 00029 เพียวพันธ์ พรรณอุไร 1300 1416 1416 17
21 00162 ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ 1300 1404 1404 19
22 00373 นทีธร บลอมฟิลด์ 1200 1385 1361 24
23 00405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 1300 1382 1380 21
24 00238 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 1200 1375 1375 23
25 00087 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1351 1438 14
26 00268 อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ 1300 1323 1323 27
27 00073 พัชรพล เตียวัฒนานนท์ 1300 1318 1318 28
28 00326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน 1300 1318 1318 29
29 00183 จิรา วชิราพัศ 1300 1314 1314 30
30 00274 ณภัทร พนมมรพานิช 1200 1313 1295 32
31 00348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 1200 1310 1277 38
32 00034 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 1200 1309 1339 25
33 00504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 1100 1305 1209 54
34 00415 นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน 1200 1304 1304 31
35 00343 ทศวัชร์ มนัสเสถียร 1200 1292 1292 33
36 00010 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 1300 1291 1326 26
37 00044 ชวลิต เลิศเชิดชูพงษ์ 1300 1289 1289 34
38 00375 พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ 1200 1287 1287 35
39 00150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน 1300 1284 NEW NEW
40 00152 เอก ชูโชติถาวร 1300 1277 1277 37
41 00019 ภาคภูมิ รชตะธราดล 1300 1276 1276 39
42 00478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 1000 1271 1190 60
43 00167 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 1300 1265 1275 40
44 00267 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1300 1264 1269 42
45 00058 รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร 1300 1263 1263 43
46 00427 เชาวน์ เจริญสมสมัย 1100 1263 1202 57
47 00023 นัฐพล กิติไพศาลนนท์ 1300 1260 1260 45
48 00123 ดุษฎี นราวีรวุฒิ 1300 1257 1257 46
49 00463 วิชญ์ เสวตรวิทย์ 1200 1243 1243 47
50 00399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 1200 1241 1261 44
51 00054 เกษม ดนัยวิเชียรนันท์ 1200 1233 1233 48
52 00157 เชษฐา ปางวัชรากร 1300 1233 1233 49
53 00379 นิพนธ์ เพ็ชรวีรานนท์ 1200 1228 1228 50
54 00278 สิทธิชัย ยอดชลูด 1300 1217 1274 41
55 00282 กิตติศักดิ์ ยะรินทร์ 1200 1217 1217 51
56 00223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 1200 1216 1185 65
57 00535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 1000 1216 1164 78
58 00039 เจษฎา เรืองฤทธิ์สุนทร 1200 1215 1215 52
59 00173 ชญานิศ จิตรีปลื้ม 1300 1210 1210 53
60 00112 สมโชค ลิ่มศิลา 1200 1207 1207 55
61 00444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 1100 1205 1161 80
62 00041 ชยพล พันธเสน 1300 1204 1283 36
63 00222 นล พลูวังกาญจน์ 1200 1199 1199 58
64 00192 ดนัย สุวัชรา 1200 1193 1156 83
65 00403 ธเนศ เชื้อบุปผา 1200 1192 1142 88
66 00526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 1100 1191 1118 99
67 00013 พิรุณ โรจน์มหามงคล 1200 1190 1190 59
68 00122 มหิดล กลางประพันธ์ 1300 1189 1189 61
69 00281 อนุพงศ์ ทองสมบัติ 1200 1188 1188 62
70 00382 กุลเดช มหาเหมรัตน์ 1200 1188 1188 63
71 00269 เดช ณัฐธัมม์ 1200 1185 1185 66
72 00236 ดนย์ วงษ์ยะรา 1200 1181 1181 67
73 00215 ชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์ 1200 1180 1180 68
74 00205 ณัฐพงษ์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1200 1176 1176 69
75 00116 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 1200 1175 NEW NEW
76 00209 วินิจฉัย สีหบรรพต 1200 1175 1175 70
77 00184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ 1200 1169 1169 73
78 00068 เศกสิทธิ์ วศินสังวร 1200 1166 1166 74
79 00488 รัชกานต์ อัจฉริยะโพธา 1000 1166 1166 75
80 00210 นนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 1100 1165 1165 76
81 00265 วราพรรณ นาวารักษ์ 1200 1164 1164 77
82 00062 ปองภพ ก้องท้องสมุทร 1200 1161 1161 79
83 00241 กนกพล เชาวนิทธิ 1100 1156 1156 81
84 00377 วงศธร พลธีระเสถียร 1200 1156 1156 82
85 00442 พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 1100 1156 1172 71
86 00156 สมยศ เหล่าวัฒนาสกุล 1200 1154 NEW NEW
87 00328 คำรณ บุรัมย์ 1200 1154 1154 84
88 00471 ศุภชัย จันทา 1000 1154 1027 152
89 00332 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 1100 1153 1121 95
90 00455 ธีรวัฒน์ จารุวรรณ 1100 1151 1138 89
91 00218 ศิวา บุญประเทือง 1200 1144 1144 86
92 00284 กมล โตนุ่ม 1100 1143 NEW NEW
93 00464 วสุพล เจิ้ง 1100 1143 1143 87
94 00437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 1000 1142 1079 127
95 00033 กรองกมล เมฆหมอก 1100 1141 1141 93
96 00076 ทบไชยทง ไชยสุนทร 1200 1140 1202 56
97 00402 สรวิศ กิ่งแก้ว 1100 1139 1150 85
98 00376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ 1200 1136 1136 90
99 00324 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 1200 1134 1187 64
100 00458 ณัฐพล ชุนประสาน 1100 1134 1134 91
101 00466 นันทวัฒน์ พระไตรยา 1000 1132 1074 129
102 00261 จักรกฤษณ์ จอดนอก 1100 1124 1124 94
103 00036 คุณากร กสิกิจนำชัย 1200 1120 NEW NEW
104 00297 พัชร ผ่องเจริญกุล 1100 1120 1120 96
105 00119 ณัฐวุฒิ สิริจันทรัตน์ 1100 1119 1119 97
106 00089 ภูมิสัณห์ จตุรสุขุมาล 1100 1118 1118 98
107 00339 ณัฐพล อามุตตาภรณ์ 1100 1116 1116 100
108 00240 ภัทราพร ภูริวังสกุล 1100 1115 1115 101
109 00417 จิรโชติ เจิมสิทธิประเสริฐ 1100 1113 1113 102
110 00290 โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 1100 1112 1112 103
111 00220 ตอง มั่งมีตระกูล 1200 1108 1108 104
112 00449 กิตติพงษ์ ประจิตร 1100 1105 1105 105
113 00304 ทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 1200 1102 1171 72
114 00203 ณรมย์ ลือวรศิริกุล 1100 1101 1101 107
115 00401 ย่านทราย เนยสูงเนิน 1100 1101 1101 106
116 00440 ยุทธพงศ์ แซ่ฉั่ว 1100 1101 1101 108
117 00354 ภาณุวัฒน์ กิตติวาณิชย์ 1100 1097 1097 109
118 00371 จุลภาค คุ้มโต 1100 1097 1097 110
119 00294 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 1200 1096 NEW NEW
120 00453 ณัฐนพ เตชะศารทูล 1100 1096 1096 111
121 00063 ภูมิ เหลืองจามีกร 1100 1095 1095 112
122 00289 จตุรภัทร ชาวเขาเวียง 1100 1095 1095 113
123 00416 ทศพล ยุวรี 1100 1092 1092 115
124 00176 สัจจา ชัยภิบาล 1100 1091 1091 116
125 00461 กัมปนาท บุญรอด 1100 1089 1087 119
126 00211 รัชพล ลิ้มพรกุล 1200 1088 1088 117
127 00285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงค์ 1100 1088 1088 118
128 00336 มารุต ย่องหิ้น 1100 1086 1086 120
129 00057 สราวุธ วัฒนปราณี 1100 1084 1084 121
130 00138 อนุสรณ์ ยวนกลาง 1100 1084 1084 122
131 00237 เอกลักษณ์ ประสงค์ใจ 1100 1084 1084 123
132 00118 กฤตภาส ชาติธรรมมะ 1100 1083 1083 124
133 00484 ธนาคาร สุขกระสานติ 1000 1083 1014 154
134 00256 สรศักย์ ดาวพลังพรหม 1100 1082 1082 125
135 00264 ศุภศิต กุมจันทึก 1000 1081 1046 146
136 00423 จุน เทชิโรกิ 1100 1079 1079 126
137 00396 ศราวุฒิ ล้านพลแสน 1000 1078 1078 128
138 00104 พัชระ ศิริพันธ์ 1100 1070 1070 130
139 00497 สหชาติ ลี้มานสิวกูล 1000 1070 1014 163
140 00409 อรุณกร ประทุมวัน 1000 1062 1062 132
141 00306 ไวชยันต์ ยูระทัย 1100 1061 1052 141
142 00362 เกรียงไกร มุขศรี 1100 1061 1061 133
143 00525 สิริเทพ เฉิน 1000 1061 923 272
144 00549 ชนาธิป อาจอาษา 1000 1061 NEW NEW
145 00182 ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ 1100 1060 1060 134
146 00293 เสฎฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 1200 1059 NEW NEW
147 00556   พงศกานต์ ศรอารา 1000 1058 1046 147
148 00496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 1000 1057 1036 149
149 00100 ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง 1200 1056 1056 136
150 00330 สมภพ บูรณสมภพ 1200 1055 1055 137
151 00503 ธนาพล คุรุจิตโกศล 1000 1055 1050 144
152 00320 สุมัตรา หมัดละ 1100 1054 1054 138
153 00389 เอกวัฒน์ ดวงฉายจรัส 1100 1054 1054 139
154 00424 ภูมินทร์ กองเมือง 1000 1054 1054 140
155 00272 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 1100 1052 NEW NEW
156 00391 อภิชา รุ่งอลงกรณ์ 1100 1050 1050 143
157 00355 วันเฉลิม บุญเกษม 1100 1049 1049 145
158 00273 สมพร กันภัย 1100 1048 1059 135
159 00476 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 1000 1047 963 243
160 00303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์ 1000 1043 1006 171
161 00469 กษิดิศ จันทโรจวงศ์ 1000 1043 1043 148
162 00147 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 1200 1040 1129 92
163 00171 นภัทร อิชยาวณิชย์ 1200 1034 1032 150
164 00486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 1000 1033 1020 158
165 00181 ทัศนัย พุทธสาร 1000 1032 1032 151
166 00257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 1200 1031 1064 131
167 00511 พชรพล พัดเย็นชื่น 1000 1031 1000 176
168 00313 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ 1000 1024 1024 153
169 00160 โอฬาร เนตรหาร 1000 1022 1022 155
170 00217 ศิริชัย เอมใจ 1000 1022 1022 156
171 00554 ณัฐวุฒิ ม่วงศรีจันทร์ 1000 1022 1022 157
172 00552 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 1000 1015 999 182
173 00067 สัณฑกิจ โสภณอุดมสัณฑ์ 1000 1014 1014 159
174 00319 ประกาศิต นทีประสิทธิพร 1000 1014 1014 160
175 00439 คณิต คำหงษา 1000 1014 1014 162
176 00495 กิติศักดิ์ อนันต์พูนผล 1000 1013 1013 164
177 00562   พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 1000 1013 968 238
178 00251 บวร ปานกลาง 1200 1012 1093 114
179 00276 รพิฉัตร แก้วศรีงาม 1000 1012 1006 170
180 00314 บุปผา ลิ้มสมบุญชัย 1000 1010 1010 166
181 00498 วัชรพล เจนปิยพงศ์ 1000 1008 1008 167
182 00337 สาธิต เลิศทวีเดช 1000 1005 1005 172
183 00443 ธนวัต เตชะถาวร 1000 1005 1005 173
184 00426 สุขพเจตน์ สนองราษฏร์ 1000 1004 1014 161
185 00528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 1000 1003 987 208
186 00472 ชยธร ชื่นมุนีวงศ์ 1000 1001 1001 174
187 00309 วิทวัส สุวรรณวิท 1000 1000 1000 175
188 00557   จิรพัทธ์ ปํญญาสุขุม 1000 1000 1000 177
189 00530 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 1000 999 1008 168
190 00560   ชาญสิทธิ์ อภินันทวงศ์ 1000 999 999 183
191 00578   อัครพนธ์ วรรธทวาทด์ 1000 999 991 198
192 00393 อธิปไตย ยอดชลูด 1000 997 991 184
193 00559   ปัญญากร เหมรัตนากร 1000 997 1000 178
194 00231 ญาณกร อนุศิริ  1100 996 996 185
195 00305 พงศ์ระพี แพ่งนคร 1000 996 996 186
196 00419 ปิยะดี วันโมฬี 1000 996 996 187
197 00454 ภาณุพัฒน์ ดิษฐี 1100 996 986 209
198 00569   กวินดิษย์ รักแต่งาม 1000 996 996 188
199 00431 ปวรุตม์ กิวานนท์ 1000 994 994 189
200 00467 สันต์ภพ สันติโชติตระกูล 1000 994 994 190
201 00527 สัจจพร ปัญญาคำ 1000 994 994 191
202 00491 กฤษณ์ พึ่งพันธุ์ 1000 993 993 193
203 00572   เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 1000 993 993 194
204 00407 สิทธิชัย พฤกษาโคตร 1000 992 992 195
205 00537 ทิพอัญญา โมทนียชาติ (ญ) 1000 992 992 197
206 00174 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 1000 991 999 181
207 00353 ธนกร วราสินธุ์ 1100 991 1007 169
208 00338 ชวลิต มหาสุวรรณวงศ์ 1000 990 990 199
209 00460 กาญจนาภรณ์ เศรษฐวงศ์ 1000 990 990 200
210 00507 พลอยประกาย ภูศรี 1000 990 990 201
211 00011 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 1000 989 1010 165
212 00459 พิริยะ สัจจะธนกุล 1000 988 988 202
213 00518 เทวนาถ ดมอุ่นดี 1000 988 988 203
214 00538 ปภาวิน อินทนันท์ 1000 988 988 204
215 00397 ภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ์ 1000 987 987 207
216 00579   พชร เทศวัง 1000 987 982 219
217 00457 ชนาพร ส่งสถาพร 1000 985 985 210
218 00563   พลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ 1000 985 985 212
219 00582   ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 1000 985 1000 179
220 00485 ประธาน จารุพูนพล 1000 984 984 213
221 00544 จักรกฤษณ์ กองคำ 1000 984 984 214
222 00592   ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 1000 983 NEW NEW
223 00358 ศรุติภัทร พลอุทัย 1000 982 982 216
224 00524 ไชยภัทร พงษ์ประยูร 1000 982 982 217
225 00428 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 1000 981 973 228
226 00307 วรวุฒิ รัตนสากล 1000 979 979 215
227 00260 ปารมี อิทธานุเวคิน 1000 978 978 222
228 00501 สรญา จำปาคำ 1000 978 978 223
229 00523 นรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์ 1000 978 992 196
230 00532 ปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา 1000 977 977 224
231 00230 บงชกร ปูเชียงแดง 1000 975 975 225
232 00510 ธนภัทร สร้อยแสวง 1000 975 975 226
233 00548 พงศกร พิริยานุพงศ์ 1000 975 975 227
234 00479 วิศรุต รุจิรกาล 1000 972 972 229
235 00333 ธัญทิวา เย็นใจดี 1000 971 971 230
236 00361 พงค์เทพ จันทน์เสนะ 1000 971 971 231
237 00571   ชวิน รติกุลวัฒนา 1000 971 982 218
238 00575   ภิญญาดา ศรอารา 1000 971 980 221
239 00445 ฐิติวัฒน์ รัตนาพัชร์ 1000 970 970 233
240 00492 ณัฐชนน ลี้ดารา 1000 970 970 234
241 00531 สรสิช สันติวโรทัย 1000 970 970 235
242 00567   สุวิจักขณ์ บางม่วง 1000 970 970 236
243 00566   กฤษณะ ฉายแก้ว 1000 969 NEW NEW
244 00124 วรัญญู วงศ์แก้ว 1000 968 968 237
245 00482 พันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด 1000 967 967 239
246 00550 สิทธิกร มั่นกิจ 1000 966 966 240
247 00533 ชนินทร์ นนทสวัสดิ์ศรี 1000 964 964 241
248 00570   กันต์ โศภนกิจ 1000 964 964 242
249 00574   ภคพล เตชวิริยะ 1000 964 988 205
250 00446 นนทกฤช อัสสมกร 1100 963 993 192
251 00234 ปรัชญา จันทร์วิโรจน์ 1000 962 962 244
252 00425 ศศพร จอมหงษ์ 1000 958 958 245
253 00473 ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 1000 958 958 247
254 00520 ปริตต์ สิริวิบูลย์กิตติ 1000 958 958 248
255 00558   ยลดา น้าวิไลเจริญ 1000 958 958 249
256 00327 ปริยกุล ธารเปี่ยม 1000 957 957 246
257 00576   พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 1000 956 988 206
258 00421 โมไนย ศรีสุภาพ 1000 954 954 250
259 00095 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 1000 953 953 251
260 00529 จิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ 1000 952 952 252
261 00480 คณน ปรารถนาสันติสุภา 1000 951 951 253
262 00505 ธัญชนก อัครลาภ 1000 949 949 254
263 00516 อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 1000 949 949 255
264 00580   วณิชา พิทักษ์วาณิชย์ 1000 949 946 258
265 00509 รำพึง มะลิวัลย์ 1000 946 946 257
266 00340 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 1100 941 1051 142
267 00413 ศุภฤกษ์ เขื่อนเพชร 1000 941 941 259
268 00573   ณวิภู รัตนนิตย์ 1000 941 941 260
269 00565   ไพรบูลย์ นามวงษ์ 1000 940 940 261
270 00422 กมลรส เดชะวงศ์วิเศษ 1000 939 939 262
271 00386 วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ 1100 935 935 263
272 00489 ภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์ 1000 935 935 264
273 00508 เขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล 1000 934 934 265
274 00483 ศุภสิทธิ์ วินัยธรรม 1000 933 933 266
275 00587   กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 1000 933 NEW NEW
276 00506 รมย์ชลี ชูตระกูล 1000 931 931 267
277 00246 วีรพงศ์ ยินดีโสตร 1000 928 928 269
278 00451 กฤช มายา 1000 926 926 270
279 00547 วิษณุ สวัสดีสุข 1000 924 985 211
280 00400 พรวลัย กุลวงษ์ 1000 921 921 273
281 00490 จิตริน โรจน์มหามงคล 1000 915 915 274
282 00546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 1000 914 926 271
283 00577   วศินภัทร โตมงคล 1000 909 971 232
284 00363 สุวิจักขณ์ เจิมสิทธิประเสริฐ 1000 904 NEW NEW
285 00539 ศุภวัฒน์ กันฉาย 1000 901 948 256
286 00561   กร เจียรธนะกานนท์ 1000 900 980 220
287 00517 อารยา สิริยะเสถียร 1000 896 896 275
288 00584   ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 1000 891 1000 180
289 00522 จิตตบุณ มูลอ้อม 1000 889 930 268
290 00543 อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ (ญ) 1000 886 886 276
291 00441 ปณิธาน ศรีภราพิทักษ์ 1000 877 877 277
#1 โดย: chaos [IP: 101.51.191.xxx]
เมื่อ: 2013-06-07 11:22:18
94. เทวนาถ 1D แต่คะแนนเริ่ม 1100
ตรวจสอบด้วยครับ
#2 โดย: นัฐพล กิติไพศาลนนท์ [IP: 171.98.72.xxx]
เมื่อ: 2013-06-27 13:36:18
ขอบคุณครับ ที่แจ้งเข้ามา

หลังจากที่ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าเกิดความผิดพลาดสำหรับดั้งใหม่ ๆ ตั้งแต่ลำดับที่ 505 เป็นต้นไปที่ควรจะมีคะแนนเริ่มต้นเพียงแค่ 1000 แต่กลายเป็น 1100

ตอนนี้ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ทั้งหมดแล้วครับ
#3 โดย: ดนัย สุวัชรา [IP: 223.204.53.xxx]
เมื่อ: 2013-07-09 22:01:17
พี่อาตครับ รบกวนตรวจสอบชื่อ พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน ลำดับ 442 กับ วัชรพล เจนปิยพงศ์ ลำดับ 498 หน่อยครับ
พอดีไม่เหนชื่อ 2 คนนี้อยู่ในลิสต์ข้างบนครับ
2 คนนี้ล่าสุดแข่งงานเดอะมอลล์โคราชด้วยครับผม
ขอรบกวนด้วยครับ -*-
#4 โดย: พี่อาร์ท [IP: 171.98.72.xxx]
เมื่อ: 2013-08-16 21:58:15
จัดไปให้แล้วนะครับ แต่ดูเหมือนว่านามสกุลของ วัชรพล จะมีอะไรแตกต่างกันนิดหน่อย ผมอิงมาจากต้นฉบับของสมาคมนะครับ
#5 โดย: ภูมินทร์ [IP: 110.169.118.xxx]
เมื่อ: 2015-01-23 14:22:45
ก่อนเเข่ง bocผม 2ดั้งทำไมเริ่ม 1000 ละครับ อยู่ลำดับที่ 136 ลำดับดั้ง 424

ชื่อผู้ตอบ: