เงินรางวัลและถ้วยรางวัล Prizes

เงินรางวัลของลีก แบบเป็น 3 ประเภท

 

ประเภทที่ 1

เงินส่วนนี้ไม่นับว่าเป็นเงินรางวัล แต่เป็นเงินช่วยเหลือในการเดินทางและเป็นค่าเข้าร่วมการแข่งขัน ที่คนไทยทุกคนในทีม จะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน คนละ 10,000 บาท (ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่เคยระบุไว้ว่าทีมละ 50,000 บาท และให้แต่ละทีมไปแบ่งกันเองนั้น จะถูกยกเลิก ผู้จัดจะเป็นคนแบ่งเงิน 50,000 บาทนี้ให้ทุกคนได้รับโดยเท่าเทียมกัน)

 

 

ประเภทที่ 2

รางวัลที่ตัดสินจากผลงานของทีม จะมีทั้งหมด 3 รางวัล จะตัดสินจากผลการแข่งขันจาก 4 ทีมที่สามารถเข้ารอบ Final ได้โดยทีมใดได้รับรางวัลใดในประเภทนี้จะไม่ได้รับรางวัลอื่นในประเภทนี้อีก

  • รางวัลชนะเลิศ      รางวัลเงินสด 90,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล P-PAC  รางวัลนี้จะให้กับทั้งทีมต่างชาติและทีมไทยที่ชนะเลิศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ  รางวัลเงินสด 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล Samsung  รางวัลนี้จะให้กับทั้งทีมต่างชาติและทีมไทย
  • รางวัล SCG TOP THAI TEAM รางวัลเงินสด 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล SCG  รางวัลนี้จะให้กับทีมไทยเท่านั้น

 ในกรณีที่ทีมไทยได้ผลงานดีที่สุดและรับรางวัลชนะเลิศ รางวัล SCG TOP THAI TEAM จะกลายเป็นของผู้ที่ได้อันดับสอง และในกรณีที่มีทีมไทยทั้ง 4 ทีมเข้ารอบสุดท้าย รางวัลชนะเลิศจะให้กับที่ 1 และ TOP THAI TEAM จะให้กับที่ 2 และ SAMSUNG จะกลายเป็นของที่ 3 

 

 

ประเภทที่ 3

รางวัลที่ตัดสินจากผลงานของบุคคลซึ่งอยู่ในทีมใดทีมหนึ่ง จะมีทั้งหมด 3 รางวัล โดยทีมใดได้รับรางวัลใดในประเภทนี้จะไม่ได้รับรางวัลอื่นในประเภทนี้อีก และรางวัลประเภทนี้จะให้เฉพาะกับนักกีฬาไทยเท่านั้น

  • รางวัล Coke MVP (Most Value Player) เปรียบเทียบนักกีฬามือ 1 และ 2 จากทุกทีม ทีมีผลการแข่งขันจำนวนกระดานที่ชนะมากที่สุด 
  • รางวัล Peptine Rising Star ให้กับนักกีฬาที่ยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมที่มีผลงานดีที่สุด อายุต้องไม่เกิน 18 ปี(ในตอนสมัคร) โดยวัดจากผลการแข่งขันที่มีจำนวนกระดานชนะมากที่สุด
  • รางวัล สหพัฒน์ฯ Best Women Warrior ให้กับนักกีฬาหญิงที่มีผลงานดีที่สุด โดยวัดจากจำนวนกระดานที่ชนะผู้ชายมากที่สุด

ทั้ง 3 รางวัลนี้ ถ้าเกิดมีกรณีที่มีจำนวนชนะเท่ากัน จะดูผลว่าชนะมือวางอันดับใดมาบ้าง ถ้ายังไม่สามารถตัดสินได้จะดูจากจำนวนกระดานที่แพ้เพื่อคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์การชนะ ถ้ายังไม่สามารถตัดสินได้ ก็ให้ดูจากการพบกันของทั้งสองคน และ รางวัลของทั้ง 3 รางวัลนี้จะเหมือนกัน ก็คือ ผู้ที่ได้รางวัลนี้จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และ เงินรางวัลอีก 40,000 บาท จะแจกจ่ายให้กับเพื่อนร่วมทีม โดยแต่ละคนจะได้รับคนละ 10,000 บาท

 

ในกรณีที่นักกีฬาที่มีสิทธิ์ได้รางวัลในประเภทที่ 3 มากกว่า 1 อย่าง จะต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

 

 

หมายเหตุ

1. ตัวเลขที่แจ้งอยู่ในที่นี้ทั้งหมด ยังไม่ถูกหักภาษี เงินรางวัลบางประเภทจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. ทีมใดที่ได้รับเงินรางวัลประเภทที่ 2 มีสิทธิ์รับรางวัลในประเภทที่ 3 ได้

 


ชื่อผู้ตอบ: