กฏกติกาสำหรับการแข่งลีก 15 ดั้ง Rules

 

1.      คุณสมบัติของทีมนักกีฬา

1.1            นักกีฬาแต่ละทีมมีสมาชิกทีมละ 5 คน เป็นนักกีฬาตัวจริง 4 คน และตัวสำรอง 1 คน

1.2            นักกีฬาทุกคนในทีมจะต้องมีระดับฝีมือหมากล้อมดั้ง โดยอ้างอิงจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

1.3            นักกีฬาแต่ละทีม ระดับฝีมือรวมสมาชิกในทีมทั้ง5คน รวมระดับฝีมือต้องไม่เกิน 15 ดั้ง โดยที่สามารถมีนักกีฬาระดับ 4 ดั้ง ขึ้นไปได้ไม่เกิน  2 คน และจะต้องวางลำดับในการแข่งขันเป็นมือ1และมือ 2 เท่านั้น

 

2.      ระเบียบการแข่งขัน

2.1  การจัดระบบตำแหน่งมือวาง

2.1.1            การแข่งขันในแต่ละรอบการแข่งขัน ทุกทีมจะส่งสมาชิกในทีมเข้าร่วมลงแข่งเพียง 4 คน ตามเงื่อนไขดังนี้

  • นักกีฬาตำแหน่งมือวางลำดับ 1 และนักกีฬาตำแหน่งมือวางลำดับ 2 จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับลำดับได้ตลอดการแข่งขัน
  • นักกีฬาตำแหน่งมือวางลำดับ 3, 4 และ 5 สามารถสลับหมุนเวียนกันได้ทุกรอบการแข่งขัน (อ้างอิงลำดับมือวางจากใบวางมือในแต่ละรอบ)

2.1.2            ในกรณีที่นักกีฬาตำแหน่งมือวางลำดับ 1 หรือตำแหน่งมือวางลำดับ 2 และนักกีฬาตำแหน่งมือวางลำดับอื่นใดไม่สามารถมาทำการแข่งขันได้ จะเลื่อนมือลำดับถัด ๆ ไปขึ้นมาแทนที่

                    เช่น มือ 1 ไม่ได้มา จะให้มือ 2 กลายเป็นมือ 1 และมือ 3 กลายเป็นมือ 2 หรือ ถ้ามือ 2 ไม่ได้มา จะให้มือ 3 กลายเป็นมือ 2

 

2.2  การจัดระบบการแข่งขันแต่ละรอบ

2.2.1            การแข่งขันจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย มีชื่อเรียกว่า สาย "ขาว" และ สาย "ดำ" แต่ละสายจะประกอบไปด้วย 13 ทีม ทุกทีมในสายจะแข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมชนะจะได้ 2 คะแนน ทีมที่เสมอ จะได้1 คะแนน และทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน

2.2.2            การตัดสินผลงานของทุกทีมในรอบพบกันหมดนี้จะดูจากคะแนนรวมเป็นอันดับแรก ถ้าคะแนนรวมของทีมเท่ากันให้ตัดสินอันดับด้วยผลการพบกันระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากัน( Head to Head ) หากผลการแข่งขันออกมาเป็นเสมอจะตัดสินชี้ขาดผลการแข่งขันจากคู่มือวางที่หนึ่ง

2.2.3            เมื่อได้ผลการแข่งขันของการพบกันหมดทั้ง 2 สายแล้ว จะนำทีมที่ได้ที่ 1 และ 2 ของทั้งสองสายมาแข่งขันกันอีกครั้งแบบพบกันหมดเป็นจำนวน 3 รอบ เพื่อจะได้ผลผู้ชนะที่ 1 ถึง ที่ 4 นอกจากนี้ จะนำทีมที่ได้อันดับสุดท้ายและรองสุดท้ายของทั้งสองสายมาพบกันหมด เพื่อให้ 4 อันดับสุดท้ายของการแข่งขัน เพื่อใช้อ้างอิงในการแข่งขันครั้งต่อไป ในรอบตัดสินนี้ จะแข่งขันกันทั้ง 5 มือ

2.2.4            ผลการแข่งขันจะมีผลต่อการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป

 

2.3  กฎกติกามารยาทและข้อบังคับในการแข่งขันทุกรอบในการแข่งขัน

-          ก่อนเริ่มการแข่งขันทุกกระดานการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องโค้งคำนับ พร้อมกล่าว “ขอคำแนะนำ ด้วยครับ/ค่ะ” และหลังจบการแข่งขันเสร็จสิ้นให้นักกีฬาทุกคนกล่าว “ขอบคุณ ด้วยครับ/ค่ะ”แก่ผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้าม พร้อมเก็บเม็ดหมากให้เรียบร้อย

-          ให้นักกีฬาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้น และเสื้อแข่งที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้

-          สำหรับการแข่งขัน จะแข่งขันตามกำหนดการที่ได้ประกาศเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแข่ง และสถานที่แข่งขันก็เป็นไปตามที่ประกาศเอาไว้ล่วงหน้า

-          สำหรับเวลาในการแข่งขันฝ่ายละ 1ชั่วโมง 30นาที หากใช้เวลาหมดจะถูกปรับแพ้เวลา และหากมาสายเกิน 15นาทีจะถูกปรับแพ้ทันที

-          ใช้กฏโคมิ จำนวน 6.5 แต้ม

-          หมากดำเริ่มก่อน โดยใช้การทายหมากเพื่อเลือกสีหมากในการแข่งขัน และทายหมากเช่นนี้ ทุกรอบ ทุกตำแหน่งมือวาง

-          ใช้การนับคะแนนแบบญี่ปุ่น

-          เมื่อเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

 

3.      กฏกติกาสำหรับนักกีฬาต่างชาติและต่างจังหวัด

-          เงื่อนไขและคุณสมบัติ เป็นไปตามกฏกติกาพื้นฐานในการแข่งขันนี้

-          ใช้ระบบแข่งออนไลน์ โดยจะประกาศวิธีการแข่งขันออนไลน์ล่วงหน้าผ่านทางเวปไซด์ www.jinbogoacademy.com

-          สถานที่ที่แต่ละทีมใช้ในการแข่งขันจะต้องสามารถอยุ่ร่วมกันได้ครบทั้งทีม และมีผู้ที่สามารถอ้างอิงเป็นสักขีพยานได้ อาจจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือ ผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคม แต่ละทีมจะต้องหาและเสนอรายชื่อผู้อ้างอิงนี้มาให้กรรมการทราบก่อนการแข่งขันรอบแรกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

-          กรณีเลื่อนแข่งขันหากนักกีฬาต่างชาติไม่สามารถทำการแข่งขันในวันเสาร์ได้ จะสามารถเลื่อนการแข่งขันออกได้ โดยที่ทีมที่จะต้องแข่งกับทีมต่างชาติในสัปดาห์นั้นๆ จะต้องยินยอมด้วย ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ หรือ ถือว่าจะต้องแข่งขันกันในวันเสาร์ตามปกติ

 


ชื่อผู้ตอบ: