ผลการแข่งขันในแต่ละรอบ Champion League

  Champion League
1 Happy Genius
2 Go Master C
3 IQ UP C
4 Kondee Go Academy
5 Go Sense
6 Trinity Go Academy
7 Go Wise C
8 Go House C


รอบชิงชัย 4
ชื่อทีม ชื่อคู่แข่ง            
Happy Genius Go Master C 0 2 0 2 0 4
Go Master C Happy Genius 3 0 2 0 1 6
Kondee Go Academy IQ UP C 0 0 0 0 0 0
IQ UP C Kondee Go Academy 3 2 2 2 1 10
Go Sense Trinity Go Academy 3 0 2 0 0 5
Trinity Go Academy Go Sense 0 2 0 2 1 5
Go Wise C Go House C 3 2 2 0 0 7
Go House C Go Wise C 0 0 0 2 1 3

รอบชิงชัย 3
ชื่อทีม ชื่อคู่แข่ง 1 2 3 4 5 คะแนนย่อย
Happy Genius Go Master C 3 2 0 2 1 8
Go Master C Happy Genius 0 0 2 0 0 2
Kondee Go Academy IQ UP C 0 2 0 2 0 4
IQ UP C Kondee Go Academy 3 0 2 0 1 6
Go Sense Trinity Go Academy 3 2 2 0 1 8
Trinity Go Academy Go Sense 0 0 0 2 0 2
Go Wise C Go House C 0 2 0 2 0 4
Go House C Go Wise C 3 0 2 0 1 6


จบรอบชิงชัย 2 ผลที่จะจับคู่ในรอบต่อไป
Happy Genius จะแข่งกับ Go Master C เพื่อชิงที่ 1
IQ UP C จะแข่งกับ Kondee Go Academy เพื่อชิงที่ 3
Go Sense จะแข่งกับ Trinity Go Academy เพื่อชิงที่ 5
Go House C จะแข่งกับ Go Wise C เพื่อชิ่งที่ 7


รอบชิงชัย 2
ชื่อทีม ชื่อคู่แข่ง 1 2 3 4 5 คะแนนย่อย
Happy Genius Kondee Go Academy 3 2 0 2 1 8
Kondee Go Academy Happy Genius 0 0 2 0 0 2
Go Master C IQ UP C 0 2 2 2 1 7
IQ UP C Go Master C 3 0 0 0 0 3
Go Sense Go House C 3 2 0 2 0 7
Go House C Go Sense 0 0 2 0 1 3
Trinity Go Academy Go Wise C 0 2 2 2 0 6
Go Wise C Trinity Go Academy 3 0 0 0 1 4


รอบชิงชัย 1
ชื่อทีม ชื่อคู่แข่ง 1 2 3 4 5 คะแนนย่อย
Happy Genius Kondee Go Academy 3 2 2 0 1 8
Kondee Go Academy Happy Genius 0 0 0 2 0 2
Go Master C IQ UP C 3 0 2 0 0 5
IQ UP C Go Master C 0 2 0 2 1 5
Go Sense Go House C 0 2 2 2 0 6
Go House C Go Sense 3 0 0 0 1 4
Trinity Go Academy Go Wise C 3 2 0 2 1 8
Go Wise C Trinity Go Academy 0 0 2 0 0 2

รอบ 14
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 11 2 1 35 103
6 Go Master C 7 5 2 26 76
2 IQ UP C 7 3 4 24 77
7 Kondee Go Academy 6 2 6 20 66
5 Go Sense 4 3 7 15 66
3 Trinity Go Academy 2 6 6 12 59
8 Go Wise C 2 5 7 11 60
1 Go House C 2 4 8 10 53
รอบ 13
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 11 2 0 35 100
6 Go Master C 6 5 2 23 69
2 IQ UP C 6 3 4 21 67
7 Kondee Go Academy 6 2 5 20 63
5 Go Sense 4 3 6 15 64
1 Go House C 2 4 7 10 53
3 Trinity Go Academy 1 6 6 9 52
8 Go Wise C 1 5 7 8 52
รอบ 12
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 10 2 0 32 92
6 Go Master C 5 5 2 20 63
2 IQ UP C 6 2 4 20 62
7 Kondee Go Academy 6 2 4 20 61
5 Go Sense 4 3 5 15 60
3 Trinity Go Academy 1 6 5 9 48
1 Go House C 1 4 7 7 47
8 Go Wise C 1 4 7 7 47
รอบ 11
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 9 2 0 29 85
2 IQ UP C 6 2 3 20 58
6 Go Master C 4 5 2 17 56
7 Kondee Go Academy 5 2 4 17 55
5 Go Sense 4 3 4 15 56
1 Go House C 1 4 6 7 44
8 Go Wise C 1 4 6 7 44
3 Trinity Go Academy 0 6 5 6 42
รอบ 10
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 9 1 0 28 80
2 IQ UP C 6 1 3 19 53
6 Go Master C 4 4 2 16 51
7 Kondee Go Academy 5 1 4 16 50
5 Go Sense 4 3 3 15 54
8 Go Wise C 1 3 6 6 39
3 Trinity Go Academy 0 5 5 5 37
1 Go House C 0 4 6 4 36
รอบ 9
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 8 1 0 25 70
2 IQ UP C 6 1 2 19 50
6 Go Master C 4 3 2 15 46
7 Kondee Go Academy 4 1 4 13 43
5 Go Sense 3 3 3 12 47
8 Go Wise C 1 3 5 6 36
3 Trinity Go Academy 0 5 4 5 37
1 Go House C 0 3 6 3 31
รอบ 8
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 7 1 0 22 61
2 IQ UP C 5 1 2 16 43
6 Go Master C 4 3 1 15 43
7 Kondee Go Academy 4 0 4 12 38
5 Go Sense 2 3 3 9 41
8 Go Wise C 1 3 4 6 35
3 Trinity Go Academy 0 5 3 5 33
1 Go House C 0 2 6 2 26
รอบ 7
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 6 1 0 19 54
2 IQ UP C 4 1 2 13 36
6 Go Master C 3 3 1 12 37
7 Kondee Go Academy 4 0 3 12 35
5 Go Sense 2 3 2 9 38
3 Trinity Go Academy 0 5 2 5 29
8 Go Wise C 0 3 4 3 28
1 Go House C 0 2 5 2 23
รอบ 6
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 5 1 0 16 47
6 Go Master C 3 3 0 12 34
2 IQ UP C 3 1 2 10 30
7 Kondee Go Academy 3 0 3 9 29
5 Go Sense 1 3 2 6 31
3 Trinity Go Academy 0 5 1 5 25
8 Go Wise C 0 3 3 3 25
1 Go House C 0 2 4 2 19
รอบ 5
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 4 1 0 13 39
6 Go Master C 3 2 0 11 29
7 Kondee Go Academy 3 0 2 9 27
2 IQ UP C 2 1 2 7 23
5 Go Sense 1 2 2 5 26
3 Trinity Go Academy 0 4 1 4 20
8 Go Wise C 0 3 2 3 22
1 Go House C 0 1 4 1 14
รอบ 4
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 3 1 0 10 30
6 Go Master C 3 1 0 10 24
7 Kondee Go Academy 2 0 2 6 20
2 IQ UP C 2 0 2 6 18
5 Go Sense 1 2 1 5 23
3 Trinity Go Academy 0 3 1 3 15
8 Go Wise C 0 2 2 2 17
1 Go House C 0 1 3 1 13
รอบ 3
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 2 1 0 7 22
6 Go Master C 2 1 0 7 18
2 IQ UP C 2 0 1 6 16
7 Kondee Go Academy 2 0 1 6 16
5 Go Sense 0 2 1 2 14
3 Trinity Go Academy 0 2 1 2 10
1 Go House C 0 1 2 1 12
8 Go Wise C 0 1 2 1 12
รอบ 2
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
4 Happy Genius 1 1 0 4 12
6 Go Master C 1 1 0 4 11
2 IQ UP C 1 0 1 3 10
7 Kondee Go Academy 1 0 1 3 10
3 Trinity Go Academy 0 2 0 2 10
5 Go Sense 0 2 0 2 10
1 Go House C 0 1 1 1 9
8 Go Wise C 0 1 1 1 8
รอบ 1
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
2 IQ UP C 1 0 0 3 6
1 Go House C 0 1 0 1 5
3 Trinity Go Academy 0 1 0 1 5
4 Happy Genius 0 1 0 1 5
5 Go Sense 0 1 0 1 5
6 Go Master C 0 1 0 1 5
8 Go Wise C 0 1 0 1 5
7 Kondee Go Academy 0 0 1 0 4