ผลการแข่งขันในแต่ละรอบ Master League

ผลการแข่งขัน
  Master League
1 Smart Go Online
2 Go House M
3 Go Family
4 IQ UP M
5 Go Squared
6 GO Wise M
7 BTS
8 Go Master M


รอบชิงชัย 4
ชื่อทีม ชื่อคู่แข่ง 1 2 3 4 5 คะแนนย่อย
Smart Go Online Go House M 3 2 2 0 0 7
Go House M Smart Go Online 0 0 0 2 1 3
Go Family IQ UP M 0 0 2 2 1 5
IQ UP M Go Family 3 2 0 0 0 5
Go Squared GO Wise M 3 2 2 0 0 7
GO Wise M Go Squared 0 0 0 2 1 3
BTS Go Master M 0 2 2 0 0 4
Go Master M BTS 3 0 0 2 1 6

รอบชิงชัย 3
ชื่อทีม ชื่อคู่แข่ง 1 2 3 4 5 คะแนนย่อย
Smart Go Online Go House M 3 2 0 2 0 7
Go House M Smart Go Online 0 0 2 0 1 3
Go Family IQ UP M 3 2 2 2 0 9
IQ UP M Go Family 0 0 0 0 1 1
Go Squared GO Wise M 3 0 0 0 0 3
GO Wise M Go Squared 0 2 2 2 1 7
BTS Go Master M 3 0 2 2 0 7
Go Master M BTS 0 2 0 0 1 3


จบรอบชิงชัย 2 ผลที่จะจับคู่ในรอบต่อไป

Smart Go Online จะแข่งกับ Go House M เพื่อชิงที่ 1
IQ UP M จะแข่งกับ Go Family เพื่อชิงที่ 3
Go Wise M จะแข่งกับ Go Squared เพื่อชิงที่ 5
Go Master M จะแข่งกับ BTS เพื่อชิ่งที่ 7

รอบ ชิงชัย 2
ชื่อทีม ชื่อคู่แข่ง 1 2 3 4 5 คะแนนย่อย
IQ UP M Smart Go Online 0 0 0 0 1 1
Smart Go Online IQ UP M 3 2 2 2 0 9
Go House M Go Family 3 2 0 0 0 5
Go Family Go House M 0 0 2 2 1 5
GO Wise M Go Master M 3 2 2 2 0 9
Go Master M GO Wise M 0 0 0 0 1 1
BTS Go Squared 0 0 0 2 1 3
Go Squared BTS 3 2 2 0 0 7


รอบ ชิงชัย 1
ชื่อทีม ชื่อคู่แข่ง 1 2 3 4 5 คะแนนย่อย
IQ UP M Smart Go Online 3 2 2 0 1 8
Smart Go Online IQ UP M 0 0 0 2 0 2
Go House M Go Family 3 0 2 0 0 5
Go Family Go House M 0 2 0 2 1 5
GO Wise M Go Master M 3 0 2 2 0 7
Go Master M GO Wise M 0 2 0 0 1 3
BTS Go Squared 3 2 0 0 0 5
Go Squared BTS 0 0 2 2 1 5


รอบ 14
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
5 IQ UP M 11 2 1 35 94
6 Go House M 10 1 3 31 84
8 Go Family 9 3 2 30 88
1 Smart Go Online 6 0 8 18 64
4 Go Master M 4 5 5 17 74
3 Go Squared 4 0 10 12 57
7 BTS 3 2 9 11 60
2 GO Wise M 2 1 11 7 39
รอบ 13
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
5 IQ UP M 10 2 1 32 86
8 Go Family 9 3 1 30 86
6 Go House M 10 0 3 30 79
4 Go Master M 4 4 5 16 69
1 Smart Go Online 5 0 8 15 56
3 Go Squared 4 0 9 12 53
7 BTS 2 2 9 8 54
2 GO Wise M 2 1 10 7 37
รอบ 12
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
6 Go House M 10 0 2 30 79
5 IQ UP M 9 2 1 29 76
8 Go Family 8 3 1 27 79
1 Smart Go Online 5 0 7 15 55
4 Go Master M 3 4 5 13 61
3 Go Squared 3 0 9 9 44
7 BTS 2 2 8 8 52
2 GO Wise M 2 1 9 7 34
รอบ 11
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
8 Go Family 8 3 0 27 76
6 Go House M 9 0 2 27 72
5 IQ UP M 8 2 1 26 70
4 Go Master M 3 4 4 13 57
1 Smart Go Online 4 0 7 12 49
7 BTS 2 2 7 8 48
2 GO Wise M 2 1 8 7 30
3 Go Squared 2 0 9 6 38
รอบ 10
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
8 Go Family 7 3 0 24 68
6 Go House M 8 0 2 24 65
5 IQ UP M 7 2 1 23 64
4 Go Master M 3 4 3 13 54
1 Smart Go Online 4 0 6 12 45
7 BTS 2 2 6 8 45
3 Go Squared 2 0 8 6 36
2 GO Wise M 1 1 8 4 23
รอบ 9
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
8 Go Family 6 3 0 21 60
6 Go House M 7 0 2 21 57
5 IQ UP M 6 2 1 20 56
4 Go Master M 3 4 2 13 50
1 Smart Go Online 4 0 5 12 43
7 BTS 2 2 5 8 43
2 GO Wise M 1 1 7 4 21
3 Go Squared 1 0 8 3 30
รอบ 8
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
8 Go Family 6 2 0 20 55
6 Go House M 6 0 2 18 47
5 IQ UP M 5 2 1 17 50
4 Go Master M 3 3 2 12 45
1 Smart Go Online 3 0 5 9 35
7 BTS 2 2 4 8 41
2 GO Wise M 1 1 6 4 21
3 Go Squared 1 0 7 3 26
รอบ 7
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
8 Go Family 5 2 0 17 47
5 IQ UP M 5 1 1 16 45
6 Go House M 5 0 2 15 40
4 Go Master M 3 2 2 11 40
1 Smart Go Online 3 0 4 9 33
7 BTS 2 2 3 8 37
3 Go Squared 1 0 6 3 23
2 GO Wise M 0 1 6 1 15
รอบ 6
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
5 IQ UP M 5 1 0 16 41
8 Go Family 4 2 0 14 41
6 Go House M 4 0 2 12 33
4 Go Master M 3 2 1 11 37
1 Smart Go Online 2 0 4 6 27
7 BTS 1 2 3 5 30
3 Go Squared 1 0 5 3 20
2 GO Wise M 0 1 5 1 11
รอบ 5
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
5 IQ UP M 4 1 0 13 33
6 Go House M 4 0 1 12 31
8 Go Family 3 2 0 11 31
4 Go Master M 3 1 1 10 32
7 BTS 1 1 3 4 25
1 Smart Go Online 1 0 4 3 20
3 Go Squared 1 0 4 3 17
2 GO Wise M 0 1 4 1 11
รอบ 4
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
6 Go House M 4 0 0 12 27
5 IQ UP M 3 1 0 10 27
8 Go Family 2 2 0 8 25
4 Go Master M 2 1 1 7 24
7 BTS 1 1 2 4 21
1 Smart Go Online 1 0 3 3 18
2 GO Wise M 0 1 3 1 8
3 Go Squared 0 0 4 0 10
รอบ 3
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
6 Go House M 3 0 0 9 21
5 IQ UP M 2 1 0 7 21
8 Go Family 1 2 0 5 17
7 BTS 1 1 1 4 17
4 Go Master M 1 1 1 4 15
1 Smart Go Online 1 0 2 3 14
2 GO Wise M 0 1 2 1 7
3 Go Squared 0 0 3 0 8
รอบ 2
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
5 IQ UP M 2 0 0 6 16
6 Go House M 2 0 0 6 15
8 Go Family 1 1 0 4 12
7 BTS 1 0 1 3 12
1 Smart Go Online 1 0 1 3 10
4 Go Master M 0 1 1 1 7
3 Go Squared 0 0 2 0 6
2 GO Wise M 0 0 2 0 2
รอบ 1
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนนหลัก คะแนนย่อย
7 BTS 1 0 0 3 9
5 IQ UP M 1 0 0 3 8
8 Go Family 1 0 0 3 7
6 Go House M 1 0 0 3 6
3 Go Squared 0 0 1 0 4
1 Smart Go Online 0 0 1 0 3
4 Go Master M 0 0 1 0 2
2 GO Wise M 0 0 1 0 1