เงินรางวัลและถ้วยรางวัล

เงินรางวัล 2021
Master League   Champion League
อันดับการแข่งขัน เงินรางวัล   อันดับการแข่งขัน เงินรางวัล
1 250,000   1 40,000
2 150,000   2 30,000
3 100,000   3 25,000
4 80,000   4 20,000
5 70,000   5 15,000
6 60,000   6 13,000
7 50,000   7 12,000
8 40,000   8 10,000
รวม 800,000   รวม 165,000
         
      รวมทั้งสิ้น 965,000ถ้วยรางวัลการแข่งขันสำหรับทีม (8 ถ้วยรางวัล)

ถ้วยรางวัลสำหรับทีม Master League ที่ได้อันดับ 1-4

ถ้วยรางวัลสำหรับทีม Champion League ที่ได้อันดับ 1-4


ถ้วยรางวัลสำหรับตำแหน่ง (7 ถ้วยรางวัล)

MVP – ให้กับผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในทีมที่ได้รางวัลฃนะเลิศใน Master League ถ้ามีผลงานใกล้เคียงกัน ให้เจ้าสำนักเป็นคนตัดสิน

ตำแหน่ง 1-5 ยอดเยี่ยม(แยก 5 รางวัล) – ให้กับแต่ละทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในตำแหน่ง 1-5 โดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งนั้น มีทั้งหมด 5 รางวัลแยกจากกัน (แตกต่างจากปีที่แล้ว ที่ต้องระบุคนนั้นเท่านั้น) ถ้าจำนวนกระดานฃนะเท่ากัน ให้ดูที่ผลการแข่งขันระหว่างกัน ถ้าเสมอกันให้ดูที่ผลของรอบแรกสุด

Best Management - กรรมการจะเป็นผู้ตัดสินทีมที่มีการจัดการได้ดีที่สุดในการแข่งขัน


ถ้วยรางวัลสำหรับบทบาท (7 ถ้วยรางวัล)

ให้กับทีมที่ผู้เล่นในบทบาทนั้นได้สร้างผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขัน (ถ้าเท่ากันหรือดูผลระหว่างกันของบุคคลก่อน ถ้าเสมอกันให้ดูผลครั้งแรกของบุคคล)

-           ครูใหญ่ประจำสำนัก

-           อาจารย์ประจำ

-           อาจารย์เสริม

-           ศิษย์ปัจจุบัน

-           ศิษย์เก่า

-           นักกีฬาเสริมจากภายนอก (คนไทย)

-           นักกีฬาหญิง

ถ้วยรางวัลสำหรับคนที่ต้องการส่งเข้าประกวด (3 ถ้วยรางวัล)

Best Move - ให้กับผู้ที่เดินหมากที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปี

Last Long – ให้กับทั้งสองคนที่สร้างผลงานเดินหมากที่จำนวนเม็ดมากที่สุดในกระดานนั้น

 

จำนวนทั้งสิ้น 25 ถ้วยรางวัล