กฎกติกาการแข่งขัน

กฎกติกาการแข่งขันลีก ระหว่างสำนักหมากล้อม ปี 2564

 

 

รูปแบบการแข่งขันจะมีลักษณะดังนี้

1.     แบ่งทีมที่สมัครเข้ามาแข่งขันทั้งหมดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 ทีม แบ่งเป็นลีกบน และลีกล่าง

2.     ในลีกบน จะเป็นทีมที่เข้ารอบมาในปี 2020 8 ทีมที่ผ่านเข้ามาได้จะแข่งในลีกบนทันที แต่ทั้งนี้ แต่ละทีมก็ต้องปรับทีมให้เข้ากับกฎกติกาของการเตรียมทีม มิเช่นนั้นก็ไม่สามารถแข่งขันได้ สำหรับลีกล่างนั้น จะรับสมัครทีมใหม่เข้าร่วม

3.     สำนักสอนหมากล้อมสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันมากกว่า 1 ทีม แต่สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ในแต่ละลีกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น นั่นหมายความว่า ถ้าผลการแข่งขันของทีมได้อันดับดีและสามารถขึ้นชั้นได้ ก็ไม่สามารถขึ้นชั้นได้ แต่จะได้รางวัลสำหรับกลุ่มนั้น

4.     โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง สามารถจะร่วมกับอีกโรงเรียนหนึ่งในการแข่งขันลีกได้ โดยการรวมกันนี้สามารถรวมสูงสุดได้เพียง 2 โรงเรียนเท่านั้น ซึ่งทั้งสองโรงเรียนจะต้องมีสถานที่ตั้งเป็นของตัวเอง และใช้ชื่อโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในการแข่งขันเท่านั้น การสมัคร จะต้องแจ้งชัดเจนว่าเป็นการรวม 2 โรงเรียน บทบาทครูใหญ่จะต้องมาจากสำนักสอนหมากล้อมที่ใช้ชื่อในการแข่งขันเท่านั้น

5.     ถ้ามีจำนวนทีมสมัครเกินจำนวนที่ลีกล่างจะรับได้ จะให้ทีมที่สำนักสอนหมากล้อมที่ไม่มีทีมอยู่ในลีกบนลงก่อน และถ้ายังรับเพิ่มได้ ก็ให้รับทีมตามลำดับการสมัครที่สมัครได้เสร็จสิ้นครบตามกระบวนการสมัคร รวมถึงส่งรายชื่อครบถ้วน

6.     ทั้งสองลีก จะเป็นแบบพบกันหมด 2 ครั้ง คือ ถือหมากดำ 1 ครั้งและถือหมากขาว 1 ครั้ง จะเกิดการแข่งขันขึ้นทั้งหมด 14 รอบ โดยจะเรียกว่าเป็น รอบทั่วไป

7.     เมื่อจบ 14 รอบแล้ว จะเข้าสู่ รอบชิงชัย จะแบ่งผลคะแนนของทีม เป็นกลุ่มที่ได้ที่ 1 ถีง 4 และ กลุ่มที่ได้ที่ 5 ถึง 8 จะทำการแข่งขันในกลุ่มย่อยนี้อีกครั้ง กลุ่ม 1-4 จะทำการแข่งขันกันโดยทีมที่ได้ที่ 1 จะแข่งกับที่ 4 และ ที่ 2 จะแข่งกับที่ 3 โดยทำการแข่งขัน 2 กระดาน ทีมที่ชนะจะพบกันเพื่อชิงที่ 1 และที่ 2 ของการแข่งขัน ส่วนทีมที่แพ้จะพบกันเพื่อชิงที่ 3 และ 4 โดยทำการแข่งขัน 2 กระดาน  และส่วน 5 ถึง 8 นั้นก็ต้องแข่งขันกันทีมที่ 5 จะแข่งกับทีมที่ 8 และที่ 6 แข่งกับที่ 7 โดยทำการแข่งขัน 2 กระดาน ทีมที่ชนะจะพบกันเพื่อชิงที่ 5 และ 6 ส่วนทีมที่แพ้จะพบกันเพื่อชิงที่ 7 และ 8 โดยทำการแข่งขัน 2 กระดาน ดังนั้น จะเกิดการแข่งขันในรอบชิงชัยนี้ 4 รอบ

8.     ในรอบชิงชัย ถ้ารอบที่ 1 และ 2 ปรากฏผลคะแนนเท่ากัน ให้ดูผลของโต๊ะที่ 1 ในรอบที่ 2 และถ้ารอบที่ 3 และ 4 ปรากฏผลคะแนนเท่ากัน ให้ดูผลของโต๊ะที่ 1 ในรอบที่ 4

9.     กฎกติกาใน รอบทั่วไป และ รอบชิงชัย นั้น จะแยกออกจากกันต่างหากตามรายละเอียดทางด้านล่าง

 


 

การเตรียมทีมแต่ละทีม

1.     แต่ละทีม จะต้องเป็นสำนักสอนหมากล้อมเท่านั้น จะต้องมีสถานที่ตั้งสอนหมากล้อมเป็นหลักแหล่ง และผู้ที่เข้าร่วมทีม จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักสอนหมากล้อม ไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ประจำสำนัก ศิษย์ อาจารย์ตามบทบาทที่จะกล่าวต่อไป

2.     แต่ละสำนัก สามารถติดต่อขอสปอนเซอร์สำหรับทีมของตัวเองได้ โดยไม่จำกัดว่าจะมาจาก 1 แห่งเท่านั้น จะกี่แห่งก็ได้ โดยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องจำนวนเงินใด ๆทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีของผู้ให้การสนับสนุน สามารถให้โอนเงินเข้ามาที่บัญชีของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อถือว่าเป็นการสนับสนุนกีฬาหมากล้อม จะได้รับสิทธิทางภาษี โดยสมาคมฯจะออกหนังสือรับรองเงินสนับสนุนให้สปอนเซอร์ และสมาคมฯจะโอนเงินดังกล่าวให้สำนักสอนหมากล้อมนั้น ๆ โดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายทั้งนี้ นอกจากประโยชน์ทางด้านภาษีแล้ว ถ้าสำนักสอนหมากล้อมต้องการให้การแข่งขันลีกนี้ ทำการประชาสัมพันธ์ให้สปอนเซอร์เหล่านั้นเพิ่มเติม สามารถติดต่อพูดคุยในรายละเอียดได้

3.     บทบาทของผู้ที่เป็นนักกีฬาของสำนักสอนหมากล้อม และข้อกำหนดจะมีดังนี้

a.       ครูใหญ่ประจำสำนัก (หรืออาจเรียกว่าเจ้าของสำนัก) เป็นคนไทยเท่านั้น ส่งรายชื่อได้ 0-1 คน (0 แปลว่าไม่ส่งก็ได้) ถ้ามีการรวมโรงเรียน ครูใหญ่จะต้องมาจากสำนักสอนหมากล้อมที่ใช้ชื่อในการแข่งขันเท่านั้น

b.       อาจารย์ประจำ เป็นคนไทยเท่านั้น มีอายุเกิน 22 ปี (นับปีเพียงอย่างเดียว คือเกิดก่อนหรือในปี 2542) ต้องสอนในสำนักนั้นเกิน 1 ปี และต้องสอนอย่างน้อยเกิน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (ไม่นับรวมปีที่เกิดโควิด) และถ้าโรงเรียนนั้นเปิดยังไม่เกิน 1 ปี ให้ดูว่าเริ่มสอนจากในช่วงที่เปิดโรงเรียน และต้องไม่สอนในสำนักสอนหมากล้อมเกิน 2 แห่งในเวลาเดียวกัน(2 แห่งได้) ส่งรายชื่อได้ 0-2 คน (0 แปลว่าไม่ส่งก็ได้)

c.       อาจารย์เสริม เป็นคนไทยเท่านั้นส่งรายชื่อได้ 0-2 คน (0 แปลว่าไม่ส่งก็ได้)

d.       ศิษย์ปัจจุบัน ที่กำลังเรียนอยู่ มีฝีมือไม่เกิน 4 ดั้ง (รวม 4 ดั้ง)ส่งรายชื่อได้ 0-8 คน (0 แปลว่าไม่ส่งก็ได้)

e.       ศิษย์เก่าที่เคยเรียนในสำนักสอนหมากล้อมส่งรายชื่อได้ 0-2 คน (0 แปลว่าไม่ส่งก็ได้)

f.        นักกีฬาเสริมจากภายนอก(คนไทย) ส่งรายชื่อได้ 0-1 คน (0 แปลว่าไม่ส่งก็ได้)

g.       นักหมากล้อมต่างประเทศ(รวมโปร) สามารถพำนักอาศัยในต่างประเทศและเล่นออนไลน์ได้ หรือถ้าอาศัยในประเทศไทย ต้องมาแข่งขันที่สนามแข่ง ส่งรายชื่อได้ 0-1 คน (0 แปลว่าไม่ส่งก็ได้)

h.       นักหมากล้อมหญิง (เป็นคนภายนอกสำนักได้) เป็นคนไทย ส่งรายชื่อ 1-2 คน (อย่างน้อยต้องมี 1 คน)

4.     ดังนั้น ในแต่ละทีม สามารถส่งรายชื่อได้สูงสุด 19 คน ตามบทบาทข้างต้น

5.     รายชื่อที่ส่งมา หนึ่งคนจะมีได้เพียง 1 บทบาทเท่านั้น ไม่สามารถมีหลายบทบาทได้


 

ในรอบทั่วไปแต่ละคนลงแข่งขันตามบทบาทได้ ดังนี้

1.     ครูใหญ่ประจำสำนัก จะลงกี่รอบก็ได้

2.     อาจารย์ประจำทำการแข่งขันได้สูงสุด 10รอบ

3.     อาจารย์เสริม ทำการแข่งขันได้สูงสุด 7 รอบ

4.     ศิษย์ปัจจุบันจะลงกี่รอบก็ได้

5.     ศิษย์เก่าทำการแข่งขันได้สูงสุด 7 รอบ

6.     นักกีฬาเสริมจากภายนอก(คนไทย)ทำการแข่งขันได้สูงสุด 10รอบ

7.     นักหมากล้อมต่างประเทศ(รวมโปร)ทำการแข่งขันได้สูงสุด 7 รอบ โดยลงได้เฉพาะรอบที่ทีมตัวเองถือหมากสีขาวเท่านั้น สำหรับผู้ที่พักอาศัยในประเทศไทยต้องมาแข่งที่สนามแข่ง สำหรับผู้ที่พักอาศัยในต่างประเทศสามารถแข่งออนไลน์ได้

8.     นักกีฬาหญิง ลงแข่งขันตามระดับฝีมือของตัวเอง อย่างน้อยต้องแข่งขันให้ครบ 10 คะแนนย่อย (เช่น ถ้าลงโต๊ะ 2 ก็ลง 5 กระดาน จะเกิดผล 10 คะแนนย่อย ถ้าลงโต๊ะ 5 ก็ลง 10 กระดาน จะเกิดผล 10 คะแนนย่อย ถ้าจะลงผสมกันในหลายโต๊ะ เช่น โต๊ะ 2 และ 5 ผลของโต๊ะ 2 มีผล 2 คะแนนย่อย ส่วน โต๊ะ 5 มีผล 1 คะแนนย่อย ก็ผสมรวมกันให้ได้ 10 คะแนนย่อย)

ในรอบชิงชัย แต่ละคนลงแข่งขันตามบทบาทได้ ดังนี้

1.     ครูใหญ่ประจำสำนัก จะลงกี่รอบก็ได้

2.     อาจารย์ประจำทำการแข่งขันได้สูงสุด 3 รอบ โดยลงรอบ 1 หรือ 2 รอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น และ รอบ 3 และ รอบ 4 ลงได้ทั้งสองรอบ

3.     อาจารย์เสริม ทำการแข่งขันได้สูงสุด 2 รอบ

4.     ศิษย์ปัจจุบันจะลงกี่รอบก็ได้

5.     ศิษย์เก่าทำการแข่งขันได้สูงสุด 2 รอบ

6.     นักกีฬาเสริมจากภายนอก(คนไทย)ทำการแข่งขันได้สูงสุด 2 รอบ

7.     นักหมากล้อมต่างประเทศ(รวมโปร)จะลงแข่งขันได้ 2 รอบ โดย เล่นได้เมื่อถือขาวในรอบใดรอบหนึ่งของรอบ 1 และ รอบ 2 และ จะเล่นได้เมื่อถือขาวในรอบใดรอบหนึ่งของรอบ 3 และ รอบ 4 รวมเป็น 2 รอบ ไม่สามารถแข่งขันออนไลน์ได้

8.     นักกีฬาหญิง จะลงกี่รอบก็ได้

6.     การกำหนดรอบกระดานนั้น จะนับตามแต่ละตัวคนแยกจากกัน ยกเว้นผู้หญิง ยกตัวอย่าง เช่น ลงแข่งขันได้ 10 รอบสำหรับอาจารย์ประจำ A และ อีก 10 รอบต่างหากสำหรับอาจารย์ประจำ B ซึ่งสำหรับผู้หญิงนั้น ถ้ามี 2 คน ให้นับรวมกัน

การแข่งขันในแต่ละรอบ(รอบทั่วไป)

1.       ประกอบไปด้วย 5 โต๊ะ(โลวดั้ง คือ 1-3 ดั้ง ไฮดั้งคือ 4 ดั้งขึ้นไป และนับดั้งตามวันที่ส่งรายชื่อสมัคร)

a.       โต๊ะ 1 ไฮดั้งหรือ โลว์ดั้ง

b.       โต๊ะ 2 ไฮดั้งหรือ โลว์ดั้ง หรือ ต่างชาติ

c.       โต๊ะ 3 โลวดั้ง

d.       โต๊ะ 4 1 หรือ 2 ดั้ง

e.       โต๊ะ 5 1 ดั้ง ที่เพิ่งผ่านขึ้นดั้งในปี 2019-2020 และมีฝีมือเพียง 1 ดั้งในวันสมัครเท่านั้น แต่ไม่เคยแข่งขันในลีกมาก่อน หรือ คิว ที่ไม่เคยแข่งขันในลีกในฐานะคิวมาก่อน

2.       เนื่องจากหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโควิด จึงจำเป็นต้องลดการแข่งขันจำนวนคนลงในสนามแข่งขัน และเพื่อเผยแพร่ทำให้การแข่งขันลีก สามารถกระจายวันแข่งขันทำให้คนติดตามได้มาก จึงจะมีบางส่วนของการแข่งขัน จะทำการแข่งขันแบบออนไลน์ ซึ่งจะมีรายละเอียดในส่วนของการแข่งขันออนไลน์

3.       ในแต่ละรอบ อาจารย์ประจำ อาจารย์เสริมนักกีฬาเสริมจากภายนอก(คนไทย)และ นักหมากล้อมต่างประเทศ(รวมโปร)รวมทุกประเภทที่กล่าวข้างต้นลงได้สูงสุดไม่เกิน 2 คนเท่านั้น

4.       การวางมือในแต่ละรอบ จะใช้กฎกติกาเดิม กล่าวคือส่งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และมีตัวสำรองฉุกเฉินได้

5.       การนับผลการแข่งขัน

a.       ในแต่ละรอบ นับผลการแข่งขันจากทั้ง 5 โต๊ะการแข่งขัน ตั้งแต่โต๊ะที่ 1(แม่ทัพ) โต๊ะที่ 2(รองแม่ทัพ) โต๊ะที่ 3(เสนาธิการ) โต๊ะที่ 4(ทัพหลัง) โต๊ะที่ 5(ทัพเสริม)

b.       ในหนึ่งรอบ โต๊ะที่ 1 มีคะแนนย่อย 3 คะแนน โต๊ะ 2-4 จะมีคะแนนย่อย 2 คะแนน และโต๊ะ 1 จะมีคะแนนย่อย 1 คะแนน รวมคะแนนย่อยเป็น 10 คะแนน

c.       ถ้าทีมใดชนะ (ที่มีผลคะแนนย่อยมากกว่า 5 คะแนน) จะได้คะแนนหลัก 3 คะแนน ถ้าทีมใดแพ้ (ที่มีผลคะแนนย่อยน้อยกว่า 5 คะแนน) จะได้คะแนนหลัก 0 คะแนน ถ้าเสมอ 3-3 (ทั้งสองฝ่ายมีผลคะแนนย่อย 5 คะแนน) จะได้คะแนนหลักไปทีมละ 1 คะแนน

d.       เมื่อจบการแข่งขันทั้ง 14 รอบ ให้ตัดสินผลลำดับของแต่ละทีมตามเกณฑ์เรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้ คะแนนหลักรวมทั้ง 14 รอบ, ผลรวมคะแนนย่อย, ผลการพบกันของทีมนั้น ๆ, ผลของโต๊ะที่ 1 ของการพบกันของทีมนั้น ๆ

 


 

การแข่งขันในแต่ละรอบ(รอบชิงชัย)

1.       ประกอบไปด้วย 5 โต๊ะ(โลวดั้ง คือ 1-3 ดั้ง ไฮดั้งคือ 4 ดั้งขึ้นไป และนับดั้งตามวันที่ส่งรายชื่อสมัคร)

a.       โต๊ะ 1 ไฮดั้งหรือ โลว์ดั้ง

b.       โต๊ะ 2 ไฮดั้งหรือ โลว์ดั้ง หรือ ต่างชาติ

c.       โต๊ะ 3 โลวดั้ง

d.       โต๊ะ 4 1 หรือ 2 ดั้ง

e.       โต๊ะ 5 1 ดั้ง ที่เพิ่งผ่านขึ้นดั้งในปี 2019-2020 และมีฝีมือเพียง 1 ดั้งในวันสมัครเท่านั้น แต่ไม่เคยแข่งขันในลีกมาก่อน หรือ คิว ที่ไม่เคยแข่งขันในลีกในฐานะคิวมาก่อน

2.       ในรอบชิงชัย ทุกคนจะมาแข่งขันที่สนามแข่งขัน

3.       ในแต่ละรอบ อาจารย์ประจำ อาจารย์เสริมนักกีฬาเสริมจากภายนอก(คนไทย)และ นักหมากล้อมต่างประเทศ(รวมโปร)รวมทุกประเภทที่กล่าวข้างต้นลงได้สูงสุดไม่เกิน 2 คนเท่านั้น

4.       จะส่งรายชื่อ ณ วันทำการแข่งขัน ก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที (ต่างชาติที่จะออนไลน์ ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน)

5.       การนับผลการแข่งขัน

a.       ในแต่ละรอบ นับผลการแข่งขันจากทั้ง 5 โต๊ะการแข่งขัน ตั้งแต่โต๊ะที่ 1(แม่ทัพ) โต๊ะที่ 2(รองแม่ทัพ) โต๊ะที่ 3(เสนาธิการ) โต๊ะที่ 4(ทัพหลัง) โต๊ะที่ 5(ทัพเสริม)

b.       ในหนึ่งรอบ โต๊ะที่ 1 มีคะแนนย่อย 3 คะแนน โต๊ะ 2-4 จะมีคะแนนย่อย 2 คะแนน และโต๊ะ 1 จะมีคะแนนย่อย 1 คะแนน รวมคะแนนย่อยเป็น 10 คะแนน

c.       ถ้าทีมใดชนะ (ที่มีผลคะแนนย่อยมากกว่า 5 คะแนน) จะได้คะแนนหลัก 3 คะแนน ถ้าทีมใดแพ้ (ที่มีผลคะแนนย่อยน้อยกว่า 5 คะแนน) จะได้คะแนนหลัก 0 คะแนน ถ้าเสมอ 3-3 (ทั้งสองฝ่ายมีผลคะแนนย่อย 5 คะแนน) จะได้คะแนนหลักไปทีมละ 1 คะแนน

d.       เมื่อจบการแข่งขัน รอบ ที่พบกันของทีมที่ชิงชัย ให้ตัดสินผลลำดับของแต่ละทีมตามเกณฑ์เรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้ คะแนนรวมทั้ง 2 รอบ, ผลรวมคะแนนย่อย, ผลของโต๊ะที่ 1 ของการพบกันของทีมในรอบที่ 2

 


 

การแข่งขันออนไลน์

1.       จำนวนกระดานที่จะแข่งขันออนไลน์ 1 กระดานในแต่ละรอบ โดยจะทำการออนไลน์ในโต๊ะที่ 2 เป็นหลัก โดยเฉพาะกระดานที่เป็นการแข่งขันกับต่างชาติ ถ้ารอบใดโต๊ะที่ 2 มาทำการแข่งขันที่สนามแข่ง รอบนั้นอาจกำหนดเป็นโต๊ะอื่นในรอบนั้นแทน

2.       ตำแหน่งการวางกล้องในการแข่งขันออนไลน์ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดด้วยตัวเอง กรรมการจะไม่ทำการตักเตือนในช่วงและระหว่างการแข่งขัน แต่ถ้าตรวจพบในภายหลัง จะทำการปรับแพ้ในกระดานนั้นๆ ทันที ถ้าเคยมีผลการแข่งขันชนะไปแล้ว ก็กลับไปแก้ไขผลการแข่งขัน

3.       ควรต่อออนไลน์เข้ามาก่อนเริ่มการแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อม ในกรณีที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อและส่งผลทำให้การแข่งขันล่าช้า อาจส่งผลทำให้ปรับแพ้ในภายหลัง แม้การแข่งขันจะดำเนินเสร็จสิ้นจบไปแล้ว

4.       การนัดแข่งขันกันของออนไลน์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของทั้งสองทีม แต่ถ้าไม่สามารถแข่งขันได้ในกรอบวันที่กำหนดมาได้ ทีมที่มีต่างชาติจะเป็นฝ่ายแพ้ ทั้งนี้ ทีมที่มีคนไทยควรจะต้องมีทางเลือกอย่างน้อย 3 ช่วงเวลาให้อีกทีมได้เลือก โดยการแข่งขันออนไลน์จะอยู่ในช่วงค่ำของวันธรรมดา หรือตลอดทั้งวันของวันเสาร์อาทิตย์ และในกรณีที่นักกีฬาต่างชาติ ไม่รู้และไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาออนไลน์ จะไม่มีการเตือน และสามารถปรับแพ้ได้ในภายหลังแม้จะแข่งเสร็จแล้ว

5.       กติกาย่อยซึ่งเป็นรายละเอียดสำหรับการแข่งขันออนไลน์จะประกาศขึ้นมาอีกครั้งถ้ามีข้อขัดแย้งใดในสองเอกสารนี้ ให้ยึดตามกติกาย่อยเป็นหลัก

 


 

รางวัล

1.       รางวัลที่เป็นเงิน จะกำหนดตามผลการแข่งขันสุดท้ายจากรอบชิงชัย

2.       รางวัลอื่นได้ จะเป็นรางวัล MVP ของทั้งสองรอบ และ รางวัลตามบทบาทของผู้ที่เข้าแข่งขัน

 


 

บทลงโทษ

1.     ในกรณีที่ไม่ปฎิบัติตามข้อกติกาข้างต้น กรรมการจะไม่ทำการตักเตือนในช่วงและระหว่างการแข่งขัน แต่เมื่อตรวจพบในภายหลัง จะปรับทีมนั้น โดยการตัดคะแนนหลักลง 0.5 แต้ม และลดจำนวนกระดานชนะลง 1 กระดาน ตามจำนวนรอบที่ทำผิดกติกา โดยไม่สนว่าผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เช่น ศิษย์เก่า แข่งขันเกินเป็น 9 รอบ จะตัดคะแนนหลัก 1 คะแนนและลดจำนวนกระดานชนะลง 2 กระดาน หรือ นักกีฬาหญิงแข่งขันเพียง 2 รอบ จะตัดคะแนนหลัก 1.5 คะแนน และลดจำนวนกระดานชนะลง 3 กระดาน หรือในรอบใดส่งคนเข้าแข่งขันที่เป็นอาจารย์ 3 คน ก็จะตัดคะแนนหลัก 0.5 คะแนน และ ลดจำนวนกระดานชนะลง 1 กระดาน

2.     ถ้าทำผิดในรอบทั่วไป จะหักคะแนนในรอบทั่วไป ถ้าทำผิดในรอบชิงชัย จะหักคะแนนในรอบชิงชัย

 

3.     บทลงโทษใด ๆ ในลีกที่ผ่านมา จะยังมีผลกับการแข่งขันลีกนี้ ในกรณีที่ไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง เช่น การขาดแข่งขัน การมาสาย


 

กฎกติกาการแข่งขันออนไลน์ Thailand Go league 2021

 

เนื่องจากสถานการณ์ของการระบาด COVID-19 ในปัจจุบันทำให้ทีมงานไม่อาจจัดการแข่งขันในรูปแแบปกติได้ ทางผู้จัดจึงมีมติที่จะจัดการแข่งขันลีกในรอบทั่วไปให้เป็นในรูปแบบออนไลน์

 

 สถานที่แข่งขัน เว็บไซต์ online-go.com

 

โดย ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเข้าร่วมวิดีโอคอลในแอป Zoom ที่ทางผู้จัดตั้งขึ้น และทุกกระดานจะทำการถ่ายทอดสดออนไลน์

   

กำหนดการแข่งขัน (แต่ละรอบจะใช้เวลา 6 วัน)

 

ในทุกวัน จะมีเวลาแข่ง 2 รอบ คือ 13.30 น. และ 19.00 น. โดยในแต่ละรอบจะรับได้ 5 กระดาน

  

รอบที่ 1 วันที่ 16-21 มิถุนายน 2564

 

รอบที่ 2 วันที่ 22-27 มิถุนายน 2564

 

รอบที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 3 กรกฎาคม 2564

 

รอบที่ 4 วันที่ 4-9 กรกฎาคม 2564

 

รอบที่ 5 วันที่ 10-15 กรกฎาคม 2564

 

รอบที่ 6 วันที่ 16-21 กรกฎาคม 2564

 

รอบที่ 7 วันที่ 22-27 กรกฎาคม 2564

 

รอบที่ 8 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2564

 

รอบที่ 9 วันที่ 3-8 สิงหาคม 2564

 

รอบที่ 10 วันที่ 9-14 สิงหาคม 2564

 

รอบที่ 11 วันที่ 15-20 สิงหาคม 2564

 

รอบที่ 12 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2564

 

รอบที่ 13 วันที่ 27สิงหาคม 2564 - 1 กันยายน 2564

 

รอบที่ 14 วันที่ 2-7 กันยายน 2564

 

 รอบชิงชัย (แข่งออฟไลน์)

 

หากสถานการณ์ของ COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น จะยังคงทำการแข่งขันออนไลน์ในวันที่ 8 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564

  

กติกาในการแข่งขันออนไลน์

 

ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

 

 1. จะต้องส่งรายชื่อสำหรับผู้ที่จะทำการในแข่งในรอบต่อไปล่วงหน้าก่อนรอบนั้นจะเริ่ม 2 วัน ตัวอย่างเช่น รอบที่ 1 จะต้องส่งรายชื่อมาภายในวันที่ 14 มิถุนายน รอบที่ 2 จะต้องส่งรายชื่อมาภายในวันที่ 20 มิถุนายน การนัดวันเวลาการแข่งขันแต่ละทีมจะนัดกันเองระหว่างทีมที่จะต้องพบกัน เมื่อส่งข้อมูลให้ระบุโต๊ะ ชื่อผู้แข่งขัน วันที่ และเวลา โดยไม่ต้องระบุนักกีฬาสำรองฉุกเฉิน ลงไปในไฟล์ Excel ที่จะเป็นของเฉพาะทีมใครทีมมัน ตอนส่งไฟล์ให้กรรมการจะไม่มีทีมใดได้เห็น และกรรมการจะรวบรวมประกาศก่อนรอบนั้นจะเริ่ม ไฟล์ Excel ที่ว่านี้จะส่งให้แต่ละทีมในภายหลัง
 2. ในกรณี นักกีฬาที่ส่งรายชื่อไม่สามารถลงแข่งได้ สามารถส่งคนอื่นลงตำแหน่งนั้นในฐานะสำรองฉุกเฉินได้เลย โดยไม่สามารถสลับมือที่ส่งชื่อมาแล้วได้ ผู้ที่ลงแทนจะลงแทนในตำแหน่งนั้นเท่านั้น และมาแจ้งรายงานตัวล่วงหน้า 15 นาทีก่อนการแข่งขัน(ตามกฎข้อ 3) และต้องปฏิบัติตามกฎกติกาข้ออื่น ๆ ทุกประการ ทั้งนี้ การลงสำรองฉุกเฉินจะต้องแจ้งเหตุผลต่อกรรมการทุกครั้ง และการใช้สำรองฉุกเฉินจะต้องใช้เพื่อเหตุสุดวิสัยเท่านั้น หากมีการพบว่ามีการจงใจใช้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้กับทีม กรรมการมีสิทธิ์ลงโทษได้
 3. เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด นักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันในแต่ละรอบจะต้องเข้ามารายงานตัวในแอป Zoom และเว็บ Online-go.com ก่อนล่วงหน้า 15 นาทีก่อนการแข่งขันเพื่อให้กรรมการและทีมตรงข้ามได้ตรวจสอบมุมกล้อง สภาพแวดล้อมที่ใช้แข่งขัน และ อุปกรณ์ที่ใช้ ก่อนทำการแข่งขัน หากเข้ามาไม่ทันเวลาจะได้รับใบเตือน (การเตือนนี้ถือเป็นบทลงโทษ กรุณาดูในส่วนของบทลงโทษอีกครั้ง) ทั้งนี้ การร่วมตรวจสอบมุมกล้องและอุปกรณ์ของอีกฝั่งก่อนการแข่งขันด้วยในทุกรอบ ถือเป็นโอกาสเดียวในการตรวจสอบ มิฉะนั้นจะถือว่ายอมรับและไม่สามารถประท้วงได้
 4. มุมกล้องต้องเป็นไปตามที่ทางคณะกรรมการกำหนด สามารถมองเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำการแข่งขันได้ชัดเจนและมองเห็นบริเวณโดยรอบได้ (ควรมีขาตั้งกล้องมือถือ) และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อควรต่อสายชาร์จเพื่อป้องกันการหลุดจากการเชื่อมต่อ (มุมกล้องกรรมการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
 5. ทุกทีมต้องแจ้งไอดีของนักกีฬาทุกคนในทีมให้ทางกรรมการทราบล่วงหน้า และห้ามมิให้มีการเปลี่ยนไอดีระหว่างการแข่ง และทุกไอดีจะต้องตั้งค่ารูปโปรไฟล์เป็นรูปใบหน้าของตัวนักกีฬาเจ้าของไอดี
 6. ถ้าไม่สามารถเข้าไอดีที่แจ้งมาในตอนแข่งขัน จะถูกปรับแพ้เสมือนไม่ได้ทำการแข่งขัน (ควรจะสมัครไอดีใหม่ที่มี username และ password ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการลืมรหัส)
 7. ในแต่ละรอบ ผู้เล่นทุกคนจะต้องเปิดไมค์ใน Zoom ไว้โดยตลอด หลังจากเริ่มการแข่งขันแล้ว กรรมการจะเป็นคนเปิดปิดไมค์ของแต่ละคน
 8. ผู้ถือหมากดำสร้างกระดานทุกรอบ โดยตั้งค่าดังนี้
 9. เนื่องจากไม่มีการให้กด Undo ต้องตั้งค่าให้การกดวางหมากเป็นแบบกดยืนยัน 2 ครั้ง
 10. หากมีการหลุดการเชื่อมต่อ zoomในระหว่างการแข่งขัน จะมีการแจ้งเตือน และหากยังหลุดครบ 2 ครั้ง ทางกรรมการจะยุติการแข่งขันคู่นั้นทันที และปรับให้ผู้ที่หลุดแพ้โดยขาดการเชื่อมต่อ (lose by connection) ควรตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอร์รี่ และอินเตอร์เน็ตให้ดีก่อนการแข่งขัน
 11. เมื่อคู่แข่งหลุดจาก Zoom ให้เรา Pause เกมที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ ดังนั้น ถ้ามีการ Pause เกมจากคู่แข่งจะเป็นสัญญาณว่า คุณหลุดการเชื่อมต่อจาก Zoom จะต้องทำการเชื่อมต่อกลับมาภายในเวลา 3 นาที
 12. หากมีการหลุดจากการเชื่อมของเว็บไซต์ online-go ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเชื่อมต่อกลับมาให้ได้ทันเวลา โดยไม่ได้จำนวนครั้ง หากไม่สามารถเชื่อมต่อกลับมาทันเวลา จะถือว่าแพ้โดยขาดการเชื่อมต่อ (lose by connection)
 13. หากมีการขัดข้องจากทาง server รอบนั้นจะต้องเริ่มทำการแข่งขันใหม่ (ไม่มีการเดินต่อจากกระดานเดิม)
 14. ห้ามมีการใช้โปรแกรมช่วยเล่น(ai) หรือมีการแนะนำการเล่นใดๆ หากถูกจับได้จะถูกปรับแพ้ แบนจากการแข่งขันและหักเงินรางวัลของทีม 10% (จะต้องทำการแข่งขันในมุมส่วนตัวที่ไม่มีใครเข้ามารบกวนได้)
 15. การเข้าห้องน้ำจะต้องนำอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Zoom ไปวางหน้าห้องน้ำด้วย และคู่แข่งมีสิทธิ์ที่จะขอดูสภาพภายในห้องน้ำก่อนที่จะนำกล้องมาวางหน้าห้องน้ำ
 16. หากมีการเดินออกจากอุปกรณ์ที่ทำการแข่งขัน จะต้องนำอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Zoom ติดไปด้วย
 17. การเข้าห้องน้ำหรือเดินออกจากอุปกรณ์แข่งขัน จะต้องทำในตาเดินของตนเองเท่านั้น และจะใช้เวลาในการคิดของฝ่ายตนในการเข้าห้องน้ำ
 18. สำหรับนักกีฬาต่างชาติ จะต้องรับรู้และปฏิบัติตามกฏ กติกา การแข่งขันอย่างเคร่งครัดเสมือนเป็นนักกีฬาไทย และเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมจะต้องอธิบายและเตรียมพร้อม หากไม่สามารถปฏิบัติได้ถือเป็นความรับผิดชอบของทีมนั้นๆ และจะถูกลงโทษเสมือนนักกีฬาไทย
 19. ในรอบที่ทีมใดส่งนักกีฬาต่างชาติเข้าแข่งขัน ทางทีมนั้นต้องส่งผู้จัดการหรือตัวแทนเพื่อการสื่อสาร(ในกรณีที่นักกีฬาสื่อสารภาษาไทยไม่ได้) หากไม่มีการส่งมาและมีเหตุขัดข้องทางกรรมการจะไม่รับเรื่องการประท้วงใดๆ (อยู่ตลอดการแข่ง)

  

บทลงโทษ

 

ทุกทีมจะต้องปฎิบัติตามกฎกติกาข้างต้นอย่างเคร่งครัด สำหรับทีมใดที่มีการกระทำผิดหรือมิได้กระทำตามข้อกำหนดไว้ข้างต้น และไม่ได้ระบุการลงโทษไว้ในระหว่างการแข่งขัน จะถูกออกใบเตือน หากทีมใดถูกออกใบเตือนครบ 5 ครั้งจะถูกหักเงินรางวัล 1% และจะถูกหักเพิ่มอีก 1% ในทุกๆใบเตือนถัดไป โดยนับจากสะสมทั้งหมดของสมาชิกในทีม (ครั้งที่ 4 จะยังไม่หักเงินรางวัล และครั้งที่ 5 จะเริ่มหัก 1%) ดังนั้น การจัดการภายในแต่ละทีมจึงเป็นเรื่องสำคัญ