รายละเอียดการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขัน

รายการหมากล้อม SmartHeart & Me-O Champions Cup 2020

 

วิธีการแข่งขัน

 เป็นการแข่งขันแบบแบ่งทีมจากนักกีฬาหมากล้อมที่มี GAT POINT สูงสุดในประเทศไทย ทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็น 2 ทีม คือทีม SmartHeart และทีม Me-O ทีมละ 9 คน ทำการแข่งขันแบบลุยไถ กล่าวคือ แต่ละรอบแต่ละทีมจะส่งนักกีฬามาทำการแข่งขัน 1 คน ถ้าฝ่ายใดชนะ จะทำการแข่งขันต่อ ถ้าฝ่ายใดแพ้ จะส่งคนใหม่เข้ามาแข่งขัน การแข่งขันจะเสร็จสิ้นเมื่อทีมใดนักกีฬาแพ้ทั้งหมด จำนวนรอบของการแข่งขัน สั้นที่สุดจะอยู่ที่ 9 รอบ ยาวที่สุดจะอยู่ที่ 17 รอบ

 

วิธีการจัดทีม

- กำหนดผู้ที่มี GAT POINT สูงสุด 2 คน โดยให้ทั้งสองคนนี้เป็นหัวหน้าทีมแต่ละทีม

- กรรมการจะติดต่อผู้ที่เข้าแข่งขันและกำหนดรายชื่อ ที่ผ่านเกณฑ์สำหรับคนที่สนใจจะร่วมทั้งหมด 16 คน (รายชื่อเหล่านี้รวมหัวหน้าทีมแล้ว)

- ณ วันเวลาที่กำหนด หัวหน้าทีมทั้งสองฝ่ายจะทำการเลือกลูกทีมของตน โดยจะเริ่มทายหมากคู่คี่ (เหมือนการแข่งขัน) เพื่อกำหนดว่าใครจะได้เริ่มเลือกลูกทีมก่อน ทีมที่ได้เลือกก่อนจะเริ่มจากการเลือก 1 คน และอีกทีมหนึ่งจะได้เลือก 2 คน และเลือกทีมละ 2 คนไปจนเหลือ 1 คนสุดท้าย จะเป็นการเสร็จสิ้นการแบ่งทีม

- เมื่อแบ่งทีมเสร็จสิ้นแล้ว ให้แต่ละทีมสามารถเชิญนักกีฬาหญิงเข้าร่วมทีมได้อีกหนึ่งคน

- รวมทั้งสิ้นแต่ละทีมเป็น 9 คน

- ให้กำหนดด้วยว่า ในแต่ละทีม ใครจะเป็นรองหัวหน้าทีม เพราะรองหัวหน้าทีมมีสิทธิพิเศษบางอย่างซึ่งจะอธิบายต่อไป

 

วันเวลาและสถานที่ในการแข่งขัน

- ช่วงปลายเดือนกันยายน จะเป็นการแบ่งทีม

- ช่วงต้นเดือนตุลาคม จะประกาศผลการรวมทีม

- เริ่มการแข่งขันและพิธีเปิดในวันที่ 17 ตุลาคม 2563

วันที่ 17 ตุลาคม แข่งขันรอบที่ 1 ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

วันที่ 18 ตุลาคม แข่งขันรอบที่ 2-3 ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

วันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน แข่งขันรอบที่ 4-7 ณ พื้นที่สมาคมฯ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน แข่งขันรอบที่ 8-11 ณ พื้นที่สมาคมฯ

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน แข่งขันรอบที่ 12-15 ณ พื้นที่สมาคมฯ

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน แข่งขันรอบที่ 16-17 ณ พื้นที่สมาคมฯ

- ปิดการแข่งขันและมอบรางวัลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 (วันปิดไม่มีการแข่งขัน) ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

- เนื่องจากจำนวนรอบที่เกิดขึ้น อาจจะเกิด 9-17 รอบ ดังนั้น การแข่งขันอาจจะจบเร็วเกินไป กรรมการจึงขอสงวนสิทธิ์ในการลดจำนวนรอบบางรอบลงในช่วงหลังจากรอบที่ 7 จบลงแล้ว จะแจ้งให้ทราบเมื่อจบรอบที่ 7 แล้ว

 

วิธีการลงมือในแต่ละรอบ

- นักกีฬาหญิงของทั้งสองทีมจะเริ่มทำการแข่งขันในรอบแรก ฝ่ายที่ชนะจะทำการแข่งขันต่อ

- ก่อนการเริ่มแข่งขันในสัปดาห์ต่อไป ให้ส่งรายชื่อผู้ที่สามารถจะลงแข่งได้ 4 คน

- เมื่อถึงวันกำหนดแข่งขันในรอบนั้น ๆ สามารถให้ใครก็ได้ใน 4 คนนี้ทำการแข่งขัน ดังนั้น รายชื่อที่จะลงทำการแข่งขันในสัปดาห์ของวันเปิดงาน จะต้องส่งล่วงหน้ามา 1 สัปดาห์

- รองหัวหน้าทีม สามารถขอลงรอบใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มาลงแทนได้ทันทีที่สนามแข่ง

 

 

กติกาการแข่งขันในแต่ละรอบ

- ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง 15 นาที หมดเวลาให้เพิ่ม 30 วินาที ได้ 3 ครั้ง

- ทุกรอบจะทำการถ่ายทอดสด ดังนั้น จึงขอให้นักกีฬาแต่ละท่านมาถึงก่อนเวลาซักเล็กน้อย เพื่อทำการเตรียมตัว

- รอบเช้า เริ่มแข่งขัน 9.00 น. รอบบ่ายเริ่มแข่งขัน 14.00 น.

 

เงินรางวัล

- เงินรางวัลสำหรับทีมที่ชนะ 70,000 บาท และ เงินรางวัลสำหรับทีมที่แพ้ 30,000 บาท รวมเงินรางวัล 100,000 บาท

- เงินรางวัลสำหรับกระดานที่ชนะ เริ่มกระดานแรก 3,000 บาท กระดานที่สอง 3,000 บาท กระดานที่สาม 3,500 บาท และทุก ๆ สองกระดานจำนวนเงินจะเพิ่ม 500 บาท ไปจนถึงกระดานที่เก้า เงินรางวัลจะเท่ากับ 5,000 บาท และจะเป็น 5,000 บาทเท่ากันหมดหลังจากกระดานที่เก้า รวมเงินรางวัลจะอยู่ระหว่าง 35,000 – 75,000 บาท ขึ้นอยู่กับรอบที่จะต้องแข่งขัน

- เงินรางวัลรวม 135,000 – 175,000 บาท ขึ้นอยู่กับผลแพ้ชนะของการแข่งขัน

 

ถ้วยรางวัลและรางวัลอื่น ๆ

- ถ้วยรางวัลสำหรับทั้งสองทีม ทีมที่ชนะ และ ทีมที่แพ้ จะได้รับถ้วยรางวัล

- โล่ประกาศสำหรับนักกีฬาที่ชนะติดต่อกันมากกว่า 3 กระดาน (รวม 3 กระดานด้วย) โดยระบุจำกัดกระดานที่ชนะติดต่อกัน

- โล่ประกาศสำหรับนักกีฬาหญิงที่เอาชนะผู้ชายได้ โดยระบุด้วยว่าชนะกี่คน

- โล่ประกาศสำหรับผู้ที่เอาชนะรองหัวหน้าของอีกทีมหนึ่งได้

- โล่ประกาศสำหรับผู้ที่เอาชนะหัวหน้าของอีกทีมหนึ่งได้

- นักกีฬาที่เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเหรียญที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ นักกีฬาทั้งหมด 18 คน

 

 

วันเวลาและสถานที่ในการแข่งขัน

- ช่วงปลายเดือนกันยายน จะเป็นการแบ่งทีม

- ช่วงต้นเดือนตุลาคม จะประกาศผลการรวมทีม

- เริ่มการแข่งขันและพิธีเปิดในวันที่ 17 ตุลาคม 2563

วันที่ 17 ตุลาคม แข่งขันรอบที่ 1 ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

วันที่ 18 ตุลาคม แข่งขันรอบที่ 2-3 ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

วันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน แข่งขันรอบที่ 4-7 ณ พื้นที่สมาคมฯ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน แข่งขันรอบที่ 8-11 ณ พื้นที่สมาคมฯ

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน แข่งขันรอบที่ 12-15 ณ พื้นที่สมาคมฯ

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน แข่งขันรอบที่ 16-17 ณ พื้นที่สมาคมฯ

- ปิดการแข่งขันและมอบรางวัลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 (วันปิดไม่มีการแข่งขัน) ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

 

21.9.20


  รายชื่่อนักกีฬา
  ทีม Me-O (ทีมน้องแมว)
1 พงศกานต์ ศรอารา
2 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
3 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
4 ฤทธิ เบญจฤทธิ์
5 กมล สันติพจนา
6 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
7 ธนพล เตียวัฒนานนท์
8 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
9 ภิญญาดา ศรอารา
   
  ทีม SmartHeart (ทีมน้องหมา)
10 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
11 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
12 ปริวรรต สำเภาแก้ว
13 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
14 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
15 โอฬาร โรจนะบุรานนท์
16 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
17 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
18 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์