ผลการแข่่งขันลีกหญิง 2020

ผลการแข่งขันลีกหญิง 2020

อันดับ รอบที่ 1
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 GO Wise 1 0 5 2
1 Tiger Go Master 1 0 5 2
3 สปช 0 0 0 0
3 Happy GO 0 0 0 0
3 Mind Play 0 1 0 0
3 Papa Go 0 0 0 0
3 BPK Maklom Academy 0 1 0 0

อันดับ รอบที่ 2
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 2 0 8 3
2 GO Wise 1 0 5 2
3 สปช 1 0 3 1
3 Papa Go 1 0 3 1
5 Happy GO 0 1 2 1
5 Mind Play 0 2 2 1
5 BPK Maklom Academy 0 2 2 1

อันดับ รอบที่ 3
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 3 0 13 5
2 Happy GO 1 1 7 3
3 GO Wise 1 1 5 2
4 สปช 1 0 3 1
5 Papa Go 1 1 3 1
6 Mind Play 0 2 2 1
7 BPK Maklom Academy 0 2 2 1


อันดับ รอบที่ 4
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 4 0 18 7
2 GO Wise 2 1 8 3
3 Happy GO 1 1 7 3
4 Papa Go 1 2 5 2
5 สปช 1 1 3 1
6 Mind Play 0 2 2 1
7 BPK Maklom Academy 0 2 2 1

อันดับ รอบที่ 5
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 5 0 23 9
2 Happy GO 2 1 12 5
3 Papa Go 2 2 10 4
4 GO Wise 2 1 8 3
5 สปช 1 2 3 1
6 Mind Play 0 3 2 1
7 BPK Maklom Academy 0 3 2 1

อันดับ รอบที่ 6
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 5 0 23 9
2 Papa Go 3 2 15 6
3 GO Wise 3 1 13 5
4 Happy GO 2 1 12 5
5 สปช 1 2 3 1
6 Mind Play 0 4 2 1
7 BPK Maklom Academy 0 4 2 1

อันดับ รอบที่ 7
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 5 0 23 9
2 GO Wise 3 2 15 6
2 Happy GO 3 1 15 6
4 Papa Go 3 2 15 6
5 สปช 2 2 6 2
6 Mind Play 0 5 4 2
7 BPK Maklom Academy 0 4 2 1

อันดับ รอบที่ 8
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 5 1 25 10
2 Happy GO 4 1 20 8
3 Papa Go 4 2 18 7
4 GO Wise 3 2 15 6
5 Mind Play 1 5 9 4
6 สปช 2 3 6 2
7 BPK Maklom Academy 0 5 2 1

อันดับ รอบที่ 9
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Happy GO 5 1 25 10
1 Tiger Go Master 5 1 25 10
3 GO Wise 4 2 20 8
4 Papa Go 4 2 18 7
5 Mind Play 1 5 9 4
6 สปช 2 4 6 2
7 BPK Maklom Academy 0 6 2 1

อันดับ รอบที่ 10
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 6 1 30 12
2 GO Wise 5 2 25 10
2 Happy GO 5 1 25 10
4 Papa Go 4 2 18 7
5 Mind Play 1 6 9 4
6 สปช 2 4 6 2
7 BPK Maklom Academy 0 7 2 1

อันดับ รอบที่ 11
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 7 1 35 14
2 GO Wise 5 2 25 10
2 Happy GO 5 2 25 10
4 Papa Go 4 3 18 7
5 Mind Play 2 6 14 6
6 สปช 2 5 8 3
7 BPK Maklom Academy 1 7 5 2

อันดับ รอบที่ 12
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 8 1 40 16
2 Happy GO 6 2 30 12
3 GO Wise 5 3 25 10
4 Papa Go 4 4 18 7
5 Mind Play 2 6 14 6
6 สปช 2 5 8 3
7 BPK Maklom Academy 1 7 5 2

อันดับ รอบที่ 13
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 9 1 45 18
2 Happy GO 6 2 30 12
3 GO Wise 5 4 27 11
4 Papa Go 5 4 21 8
5 Mind Play 2 6 14 6
6 สปช 2 6 8 3
7 BPK Maklom Academy 1 7 5 2

อันดับ รอบที่ 14
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 10 1 50 20
2 Happy GO 7 2 33 13
3 GO Wise 5 4 27 11
4 Papa Go 6 4 24 9
5 Mind Play 2 7 16 7
6 สปช 2 7 10 4
7 BPK Maklom Academy 1 8 5 2

อันดับ รอบที่ 15
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 10 1 50 20
2 Happy GO 7 2 33 13
3 GO Wise 6 4 32 13
4 Papa Go 6 5 26 10
5 Mind Play 2 8 16 7
6 สปช 2 7 10 4
7 BPK Maklom Academy 2 8 8 3

อันดับ รอบที่ 16
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 10 1 50 20
2 Happy GO 8 2 36 14
3 GO Wise 6 5 34 14
4 Papa Go 6 5 26 10
5 Mind Play 2 9 16 7
6 สปช 3 7 15 6
7 BPK Maklom Academy 2 8 8 3

อันดับ รอบที่ 17
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 11 1 55 22
2 Happy GO 9 2 41 16
3 GO Wise 6 5 34 14
4 Papa Go 6 6 26 10
5 Mind Play 3 9 19 8
6 สปช 3 8 15 6
7 BPK Maklom Academy 2 9 10 4

อันดับ รอบที่ 18
อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Tiger Go Master 11 1 55 22
2 Happy GO 9 3 41 16
3 GO Wise 7 5 39 16
4 Papa Go 6 6 26 10
5 Mind Play 3 9 19 8
6 สปช 3 9 15 6
6 BPK Maklom Academy 3 9 15 6

สปช กับ BPK Maklom Academy อันดับที่ 6 ร่วมกัน