ผลการแข่่งขันลีกทีม 2020

ผลการแข่งขัน ลีกทีม 2020อันดับ รอบที่ 1
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Executive Go Club 1 0 0 3 4
2 Gohouse 1 0 0 3 4
3 HM 1 0 0 3 4
4 TIGER WARLORD 1 0 0 3 4
5 Go Squared 1 0 0 3 3
6 IQ-UP 0 0 1 0 2
7 GO Addicted 0 0 1 0 1
8 GO Wise 0 0 1 0 1
9 TL 0 0 1 0 1
10 KPS 0 0 1 0 1

อันดับ รอบที่ 2
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM 2 0 0 6 8
2 TIGER WARLORD 1 1 0 4 7
3 Go Squared 1 1 0 4 6
4 Gohouse 1 1 0 4 6
5 Executive Go Club 1 0 1 3 6
6 IQ-UP 1 0 1 3 5
7 GO Wise 1 0 1 3 4
8 TL 0 1 1 1 3
9 KPS 0 0 2 0 3
10 GO Addicted 0 0 2 0 2

อันดับ รอบที่ 3
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM 2 1 0 7 10
2 Go Squared 2 1 0 7 9
3 Gohouse 2 1 0 7 9
4 GO Wise 2 0 1 6 7
5 TIGER WARLORD 1 2 0 5 10
6 Executive Go Club 1 0 2 3 8
7 IQ-UP 1 0 2 3 7
8 GO Addicted 1 0 2 3 5
9 TL 0 1 2 1 5
10 KPS 0 0 3 0 5

อันดับ รอบที่ 4
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Gohouse 3 1 0 10 12
2 TIGER WARLORD 2 2 0 8 14
3 HM 2 2 0 8 12
4 Go Squared 2 1 1 7 10
5 GO Wise 2 0 2 6 9
6 IQ-UP 1 1 2 4 10
7 TL 1 1 2 4 8
8 GO Addicted 1 1 2 4 7
9 Executive Go Club 1 0 3 3 10
10 KPS 0 1 3 1 8

อันดับ รอบที่ 5
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Gohouse 4 1 0 13 17
2 Go Squared 3 1 1 10 14
3 TIGER WARLORD 2 3 0 9 17
4 GO Wise 3 0 2 9 13
5 HM 2 2 1 8 14
6 IQ-UP 2 1 2 7 13
7 TL 1 1 3 4 9
8 GO Addicted 1 1 3 4 7
9 Executive Go Club 1 0 4 3 11
10 KPS 0 2 3 2 10

อันดับ รอบที่ 6
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Gohouse 4 2 0 14 19
2 TIGER WARLORD 3 3 0 12 22
3 GO Wise 4 0 2 12 17
4 IQ-UP 3 1 2 10 16
5 Go Squared 3 1 2 10 15
6 HM 2 3 1 9 17
7 GO Addicted 2 1 3 7 12
8 TL 1 1 4 4 9
9 Executive Go Club 1 0 5 3 11
10 KPS 0 2 4 2 12

อันดับ รอบที่ 7
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Gohouse 4 2 1 14 20
2 GO Wise 4 1 2 13 19
3 IQ-UP 4 1 2 13 19
4 TIGER WARLORD 3 3 1 12 24
5 HM 3 3 1 12 22
6 Go Squared 3 2 2 11 17
7 GO Addicted 2 2 3 8 15
8 KPS 1 2 4 5 16
9 Executive Go Club 1 1 5 4 14
10 TL 1 1 5 4 9

อันดับ รอบที่ 8
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 TIGER WARLORD 4 3 1 15 28
2 Gohouse 4 3 1 15 22
3 IQ-UP 4 2 2 14 22
4 HM 3 4 1 13 25
5 GO Wise 4 1 3 13 20
6 Go Squared 3 3 2 12 19
7 GO Addicted 3 2 3 11 20
8 KPS 2 2 4 8 20
9 Executive Go Club 1 1 6 4 14
10 TL 1 1 6 4 10

อันดับ รอบที่ 9
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 IQ-UP 5 2 2 17 27
2 TIGER WARLORD 4 4 1 16 31
3 HM 4 4 1 16 29
4 Gohouse 4 4 1 16 24
5 GO Wise 5 1 3 16 23
6 Go Squared 3 4 2 13 21
7 GO Addicted 3 2 4 11 22
8 KPS 2 3 4 9 23
9 Executive Go Club 1 1 7 4 15
10 TL 1 1 7 4 10

อันดับ รอบที่ 10
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 IQ-UP 6 2 2 20 30
2 Gohouse 5 4 1 19 29
3 GO Wise 6 1 3 19 26
4 TIGER WARLORD 4 5 1 17 34
5 HM 4 4 2 16 31
6 Go Squared 3 4 3 13 23
7 KPS 3 3 4 12 27
8 GO Addicted 3 3 4 12 24
9 Executive Go Club 1 1 8 4 16
10 TL 1 1 8 4 10

อันดับ รอบที่ 11
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 IQ-UP 7 2 2 23 34
2 Gohouse 6 4 1 22 32
3 TIGER WARLORD 5 5 1 20 38
4 GO Wise 6 2 3 20 28
5 HM 4 4 3 16 33
6 GO Addicted 4 3 4 15 27
7 KPS 3 4 4 13 30
8 Go Squared 3 4 4 13 25
9 Executive Go Club 1 1 9 4 17
10 TL 1 1 9 4 11

อันดับ รอบที่ 12
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Gohouse 7 4 1 25 36
2 TIGER WARLORD 6 5 1 23 42
3 IQ-UP 7 2 3 23 36
4 GO Wise 7 2 3 23 31
5 KPS 4 4 4 16 34
6 HM 4 4 4 16 34
7 Go Squared 4 4 4 16 29
8 GO Addicted 4 3 5 15 28
9 Executive Go Club 1 1 10 4 18
10 TL 1 1 10 4 12

อันดับ รอบที่ 13
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Gohouse 8 4 1 28 40
2 TIGER WARLORD 7 5 1 26 46
3 IQ-UP 8 2 3 26 40
4 GO Wise 7 2 4 23 32
5 HM 5 4 4 19 37
6 KPS 4 4 5 16 36
7 Go Squared 4 4 5 16 30
8 GO Addicted 4 3 6 15 29
9 Executive Go Club 2 1 10 7 21
10 TL 1 1 11 4 14

อันดับ รอบที่ 14
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 TIGER WARLORD 8 5 1 29 50
2 IQ-UP 9 2 3 29 43
3 Gohouse 8 5 1 29 42
4 GO Wise 8 2 4 26 35
5 HM 5 4 5 19 39
6 Go Squared 5 4 5 19 33
7 KPS 4 4 6 16 37
8 GO Addicted 4 4 6 16 32
9 Executive Go Club 2 1 11 7 23
10 TL 1 1 12 4 16

อันดับ รอบที่ 15
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 TIGER WARLORD 9 5 1 32 55
2 Gohouse 9 5 1 32 45
3 IQ-UP 9 2 4 29 45
4 GO Wise 8 3 4 27 38
5 Go Squared 5 5 5 20 35
6 HM 5 4 6 19 41
7 KPS 5 4 6 19 40
8 GO Addicted 5 4 6 19 37
9 Executive Go Club 2 1 12 7 23
10 TL 1 1 13 4 16

อันดับ รอบที่ 16
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 TIGER WARLORD 10 5 1 35 58
2 Gohouse 10 5 1 35 48
3 GO Wise 9 3 4 30 43
4 IQ-UP 9 2 5 29 47
5 HM 6 4 6 22 45
6 GO Addicted 6 4 6 22 40
7 Go Squared 5 5 6 20 37
8 KPS 5 4 7 19 42
9 Executive Go Club 2 1 13 7 23
10 TL 1 1 14 4 17

อันดับ รอบที่ 17
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 TIGER WARLORD 11 5 1 38 62
2 Gohouse 10 5 2 35 50
3 IQ-UP 10 2 5 32 50
4 GO Wise 9 3 5 30 44
5 GO Addicted 7 4 6 25 44
6 Go Squared 6 5 6 23 40
7 KPS 6 4 7 22 47
8 HM 6 4 7 22 47
9 Executive Go Club 2 1 14 7 24
10 TL 1 1 15 4 17

อันดับ รอบที่ 18
อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 TIGER WARLORD 12 5 1 41 66
2 IQ-UP 11 2 5 35 55
3 Gohouse 10 5 3 35 51
4 GO Wise 9 4 5 31 46
5 GO Addicted 7 5 6 26 47
6 HM 7 4 7 25 51
7 Go Squared 6 6 6 24 43
8 KPS 6 5 7 23 49
9 Executive Go Club 2 1 15 7 25
10 TL 1 1 16 4 17