รางวัลทั้งสองการแข่งขัน

รางวัลสำหรับการแข่งขันไทยแลนด์โกะลีก 2020 ประเภททีม

 Thailand Go League 2020


รางวัลตามผลการแข่งขันของทีม
 
อันดับการแข่งขัน เงินรางวัล
1 180,000
2 140,000
3 110,000
4 100,000
5 90,000
6 80,000
7 70,000
8 60,000
9 55,000
10 50,000
รวม 935,000


 
อันดับหนึ่งได้ถ้วยพร้อมเงินรางวัล และแต่ละทีมจะได้รับเงินรางวัลตามผลการแข่งขันตามลำดับในตารางข้างต้น


รางวัลสำหรับตำแหน่งยอดเยี่ยม

รางวัลในกลุ่มนี้จะได้รับถ้วยรางวัลโดยไม่มีเงินรางวัล ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม มอบให้ผู้จัดการทีมที่ได้รางวัลที่ 1
 2. MVP มอบให้นักกีฬาที่มีผลงานดีที่สุดในทีมที่ได้รางวัลที่ 1 (ดูจำนวนกระดานชนะ โดยโต๊ะที่ 1 * 1.5)
 3. ตำแหน่งแม่ทัพยอดเยี่ยม
 4. ตำแหน่งรองแม่ทัพยอดเยี่ยม
 5. ตำแหน่งเสนาธิการยอดเยี่ยม
 6. ตำแหน่งทัพหลังยอดเยี่ยม
 7. ตำแหน่งทัพเสริมยอดเยี่ยม
 8. ตำแหน่งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม มอบให้โดยการพิจารณาจากผู้จัดการแข่งขัน โดยดูจากการทำงานของผู้ฝึกสอนแต่ละทีม (อาจมีหรืออาจจะไม่มี ขึ้นอยู่กับผู้จัดการแข่งขัน)รางวัลสำหรับการแข่งขันลีกหมากล้อมสำหรับผู้หญิง 2020

Thailand Woman Go League 2020

อันดับการแข่งขัน เงินรางวัล
1 35,000
2 30,000
3 25,000
4 22,000
5 19,000
6 17,000
7 15,000
รวม 163,000
รางวัลจากผลงาน

รางวัลกลุ่มนี้ เป็นรางวัลที่นักกีฬาทั้งลีกทีมและลีกหญิงสามารถรับได้โดยจะมีเพียงคนเดียวที่ได้รับ พิจารณาจากบันทึกหมากที่นักกีฬาส่งเข้ามาตามหลักเกณฑ์การส่ง วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่ต้องใช้ AI กรรมการจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นเกณฑ์การวัด โดยใช้โปรแกรม Leela version ล่าสุดก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันลีก สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์คือ i7-7700HQ พร้อมการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ใช้การ์ดจอในการประมวณผล ถ้าไม่สามารถใช้เครื่องนี้ประเมินได้ ขึ้นอยู่กับพิจารณาของกรรมการในการจัดหาเครื่องที่มีสเปคที่เท่ากันหรือสูงกว่าในการประมวลผล

ทั้งนี้ รางวัลนี้ จะพิจารณาสิทธิ์จากโต๊ะที่ 1 และ 2 ก่อน และไล่ลำดับไปจนถึงโต๊ะที่ 4 กล่าวคือ ถ้าในรางวัลใด ๆ โต๊ะ 1 และ 2 ไม่มีใครมีสิทธิ์ ค่อยพิจารณาโต๊ะที่ 3 และสุดท้ายค่อยพิจารณาโต๊ะที่ 4 และถ้ามีนักกีฬาจากลีกหญิงผสมอยู่ด้วยจะพิจารณาโต๊ะ 1 ของลีกหญิงมีค่าเท่ากับโต๊ะ 1 และโต๊ะ 2 ของลีกหญิงมีค่าเท่ากับโต๊ะ 4

วิธีการส่งบันทึกหมาก ให้ส่งเข้า อีเมล์ artkkk@hotmail.com โดยเขียนชื่อผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไว้ในบันทึกหมาก และ ที่ subject ของอีเมล์ ให้ระบุว่า "ส่งชิงผล" และตามด้วย "ชื่อทีมตัวเองและทีมคู่แข่ง และรอบที่พบกัน และระบุว่าเพื่อชิงรางวัลใด" (สามารถเข้าข่ายได้มากกว่า 1) ในแต่ละรอบต้องส่งบันทึกหมากภายใน 1 สัปดาห์หลังจากจบการแข่งขันรอบนั้น และยกเว้นในวันสุดท้ายที่มีการปิดการแข่งขัน สามารถรีบส่งให้กรรมการประมวลผลภายในระยะเวลาอันสั้นก่อนประกาศผลรางวัล การประมวลผลรางวัลจะทำขั้นตอนสุดท้ายในวันสุดท้ายที่แข่งขันก่อนการประกาศรางวัล ทั้งนี้ถ้าไม่ส่งผลตามเกณณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ถ้ามีการตกหล่นอันใด กรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการตกหล่นนั้น ๆ

รางวัลมีดังนี้

 1. Best Opening Game  เป็นรางวัลที่ให้กับทั้งสองฝ่ายที่สามารถยันกันไว้ได้ตั้งแต่เม็ดที่ 1-60 ให้รักษาระดับโอกาสแพ้ชนะไว้ได้ในช่วง 40-60% โดยไม่ดูผลแพ้ชนะของกระดาน
 2. Best Middle Game เป็นรางวัลที่ให้กับฝ่ายที่สามารถรักษาระดับโอกาสชนะได้ไม่ต่ำกว่า 50% โดยดูค่าเฉลี่ยรวมจากเม็ดที่ 61-140
 3. Best End Game ให้กับฝ่ายที่รักษาระดับแนวโน้มโอกาสชนะที่นำมาตลอดตั้งแต่เริ่มช่วงปิดเกมจนชนะ
 4. Absolute Win มีอัตราโอกาสชนะเฉลี่ยตั้งแต่เม็ดแรกจนเม็ดสุดท้ายสูงโดยตลอด โดยที่อีกฝ่ายมิได้ผิดพลาดอย่างง่าย ๆ (ถ้าเป็นดำ ช่วงแรกจะไม่นับเนื่องจากเริ่มมาต่ำกว่า 50%)
 5. Best Move ในระหว่างการเดินเกม มีหมากเม็ดหนึ่งหรือชุดหนึ่งของตน สามารถแก้สถานการณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น โดยที่อีกฝ่ายนั้นแก้ได้ยาก จนสามารถชนะได้
 6. Quick Win ให้กับผู้ชนะที่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้โดยที่จำนวนเม็ดที่ดำเนินในกระดานน้อยที่สุด
 7. Last Long Game ให้กับทั้งสองฝ่ายที่ดำเนินหมากในกระดานให้มีจำนวนเม็ดที่ดำเนินไปมากที่สุด
 8. Best Killer ให้กับผู้ที่สามารถจับกินกลุ่มอีกฝ่ายที่ใหญ่ที่สุดได้
 9. Best Survivor ให้กับผู้ที่สามารถทำให้กลุ่มหมากที่ตัวเองอ่อนแอหรือใกล้ตาย สามารถทำให้แข็งแรงหรือรอดได้

หมายเหตุ

รางวัลข้างต้นนี้ Best Opening Game และ Last Long Game ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับด้วยกัน นอกนั้นจะมีเพียงคนเดียวที่ได้รับ

ผู้เข้าร่วมส่งรางวัลเหล่านี้ เป็นคนไทยเท่านั้น แต่คนต่างชาติก็มีสิทธิ์รับได้สำหรับ Best Opening Game และ Last Long Game จากการส่งชิงผลของคนไทย

รางวัลทั้งหมด จะพิจารณาจากคู่แข่งด้วยว่าเดินผิดพลาดหรือไม่ ถ้าเป็นการเดินผิดพลาดอย่างง่าย ๆ จะมีโอกาสได้รับรางวัลน้อยลง