ตารางเวลาการแข่งขัน

Thailand Go League 2020
ตารางแข่งลีก 2020  

แข่งขัน7วัน และ จำนวนกระดานการแข่งขัน

Sat. 29/02/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 1,2,3 พิธีเปิดการแข่งขัน
Sun.01/03/2020 (แข่ง 2กระดาน) กระดานที่ 4,5
Sat. 25/04/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 6,7,8
Sun.26/04/2020 (แข่ง 2กระดาน) กระดานที่ 9,10
Sun.10/05/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 11,12,13
Sun.17/05/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 14,15,16
Sat. 06/06/2020 (แข่ง 2กระดาน) กระดานที่ 17,18  พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน

 

 วันพิธีเปิด
29/02/2020 * วันพิธีเปิดการแข่งขัน

07.30-10.00 แข่งขันรอบที่ 1
10.00-11.30  ช่วงเวลาพิธีการเปิดการแข่งขัน 
12.30-15.00 แข่งขันรอบที่ 2
15.00-17.30 แข่งขันรอบที่ 3

 

 

เวลาแข่งขันปกติ (ที่ไม่ใช่วันพิธีเปิด 29/02/20 ปิดการแข่งขัน 06/06/20)

09.00-11.30 แข่งรอบ1
13.00-15.30 แข่งรอบ2
15.30-18.00 แข่งรอบ3

 

 

วันพิธีปิด 06/06/2020 * วันพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน
(ร่าง)
07.30- 10.00 แข่งรอบ 1 
10.00 -12.30 แข่งรอบ 2 (กระดานตัดสิน)

 


 

วันพิธีปิด 06/06/2020 *วันมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

07.30-10.00 แข่งรอบ1
10.30-13.00 แข่งรอบ2
14.00-15.00 พิธีปิด


ตารางการพบกัน

Thailand Go League 2020
ชื่อทีม B\W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GO Addicted  1   9 8 7 6 5 4 3 2 1
GO Wise 2 9   7 6 5 4 3 2 1 8
Executive Go Club 3 8 7   5 4 3 2 1 9 6
Go Squared  4 7 6 5   3 2 1 9 8 4
TL  5 6 5 4 3   1 9 8 7 2
Gohouse 6 5 4 3 2 1   8 7 6 9
IQ-UP      7 4 3 2 1 9 8   6 5 7
KPS     8 3 2 1 9 8 7 6   4 5
HM    9 2 1 9 8 7 6 5 4   3
TIGER WARLORD 10 1 8 6 4 2 9 7 5 3  

 

Thailand Woman Go Leauge 2020                    
ชื่อทีม B\W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สปช 1   9 8 7 6 5 4 3 2 1
Go wise 2 9   7 6 5 4 3 2 1 8
Happy GO 3 8 7   5 4 3 2 1 9 6
mindplay 4 7 6 5   3 2 1 9 8 4
(Blank) 5 6 5 4 3   1 9 8 7 2
Papa go 6 5 4 3 2 1   8 7 6 9
Tiger Go Master 7 4 3 2 1 9 8   6 5 7
(Blank) 8 3 2 1 9 8 7 6   4 5
BPK Maklom Academy 9 2 1 9 8 7 6 5 4   3
(Blank) 10 1 8 6 4 2 9 7 5 3  

 

เสาร์ ลีกหลัก 2020 เสาร์ ลีกหญิง 2020
29 กุมภาพันธ์ 63 หมากดำ หมากขาว 29 กุมภาพันธ์ 63 หมากดำ หมากขาว
Day 1  GO Addicted  TIGER WARLORD Day 1  สปช (Blank)
กระดาน 1 GO Wise HM กระดาน 1 Go Wise BPK Maklom Academy
7.30-10.00 Executive Go Club KPS 7.30-10.00 Happy Go  (Blank)
  Go Squared  IQ-UP     mindplay Tiger Go Master
  TL Go House   (Blank) Papa Go
           
Day 1 GO Addicted HM Day 1 สปช BPK Maklom Academy
กระดาน 2 Go Wise KPS กระดาน 2 Go Wise  (Blank)
12.30-15.00 Executive Go Club IQ-UP      12.30-15.00 Happy Go Tiger Go Master
  Go Squared 4 Go House   Mind Play  Papa Go
  TL TIGER Warlord   (Blank) (Blank)
           
Day 1 GO Addicted  KPS Day 1 สปช (Blank)
กระดาน 3 GO Wise IQ-UP กระดาน 3 Go Wise  Tiger Go Master
15.00-17.30 Executive Go Club GO House 15.00-17.30 Happy Go Papa Go
  Go quared TL   Mind Play (Blank)
  HM TIGER WARLORD   BPK Maklom Academy (Blank)

อาทิตย์ ลีกหลัก 2020 อาทิตย์ ลีกหญิง 2020
1 มีนาคม 2563 หมากดำ หมากขาว 1 มีนาคม 2563 หมากดำ หมากขาว
Day 2 Go Addicted IQ-UP Day 2 สปช Tiger Go Masterr
กระดาน 4 Go Wise Go House กระดาน 4 Go Wise Papa Go
9.00-11.30 Executive Go Club TL 9.00-11.30 Happy Go (Blank)
  Go Squared Tiger Warlord   Mind Play (Blank)
  KPS HM   (Blank) BPK Maklom Academy
           
Day 2 Go Addicted Go House Day 2 สปช Papa Go
กระดาน 5 Go Wise TL กระดาน 5 Go Wise (Blank)
12.30-15.00 Executive Go Club Go Squared 12.30-15.00 Happy Go Mind Play
  IQ-UP HM   Tiger Go Master BPK Maklom Academy
  KPS Tiger Warlord   (Blank) (Blank)
 

เสาร์ ลีกหลัก 2020 เสาร์ ลีกหญิง 2020
25 เมษายน 2563 หมากดำ หมากขาว 25 เมษายน 2563 หมากดำ หมากขาว
Day 3 Go Addicted TL Day 3 สปช (Blank)
กระดาน 6 GO Wise Go Squared กระดาน 6 Go Wise Mind Play
09.00- 11.30 Executive Go Club Tiger Warlord 09.00- 11.30 Happy Go (Blank)
  Go House HM   Papa Go BPK Maklom Academy
  IQ-UP KPS   Tiger Go Master (Blank)
           
Day 3 Go Addicted Go Squared Day 3 สปช Mind Play
กระดาน 7 Go Wise Executive Go Club กระดาน 7 Go Wise Happy Go
12.30-15.00 TL HM 12.30-15.00 (Blank) BPK Maklom Academy
  Go House KPS   Papa Go (Blank)
  Tiger Warlord IQ-UP   Tiger Go Master (Blank)
           
Day 3 GO Addicted Executive Go Club Day 3 สปช Happy Go
กระดาน 8 Go Wise Tiger Warlord กระดาน 8 Go Wise (Blank)
15.00-17.30 Go Squared HM 15.00-17.30 Mind Play BPK Maklom Academy
  TL KPS   (Blank) (Blank)
  Go House IQ-UP   Papa Go  Tiger Go Masterลำดับทีมตามผลการจับฉลาก

Thailand Go League 2020 ลำดับทีมจับฉลาก
GO Addicted  โกะ แอ็ดดิค 1
GO Wise โกะไวส์ 2
Executive Go Club  เอ็กเซคคูทีฟ โกะ คลับ 3
Go Squared โกะสแควร์ 4
TL ทีแอล 5
Gohouse โกะเฮ้าส์ 6
IQ-UP       ไอคิว-อัพ 7
KPS          เคพีเอส 8
HM            เอชเอ็ม 9
TIGER WARLORD ไทเก้อ วอร์ลอร์ด 10

 

Women Go League 2020 ลำดับทีมจับฉลาก
สปช 1
Go wise 2
Happy GO 3
mindplay 4
(Blank) 5
Papa go 6
Tiger Go Master 7
(Blank) 8
BPK Maklom Academy 9
(Blank) 10