รายชื่อทีมหญิงที่สมัคร

ชื่อทีม ผุ้จัดการทีม ชื่อ 1 ชื่อ 2 ชื่อ 3 ชื่อ 4 ชื่อ 5
Tiger Go Master ไทเก้อโกะมาสเตอร์ ชยพล พันธเสน วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ษาวารี พันธเสน ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์  
สปช นวรรณ ประพันธเทวา นภัทร มั่นเจริญ ไอรัก ฟูกูฮาระ ณัฐศศิตา แสงงาม เอวา นุ้ยบุตร  
Papa go ปาป้าโกะ รมย์ชลี ชูตระกูล  รมย์ชลี ชูตระกู เชมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล  
Go wise โกะไวส์ อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประทุมวัน ริบะคา วงศ์ชูแก้ว จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ ปาณิสรา พรหมเต็ม
mindplay มายเพลย์ ทีปกร กลางประพันธ์ จิดาภา วัชระมโนกานต์ บุญยวีร์ ธนาบูรณะสิริ ภูริชญา โสลันดา สุมัตรา หลัดละ โซเฟีย กุลนาม
Happy GO แฮปปี้โกะ นางพัชรี มูลอ้อม บุญธิชา มูลอ้อม ชลธิชา มูลอ้อม จิราภา เกียรติกูลขจร    
BPK Maklom Academy บีพีเค หมากล้อม อะคาเดมี่
พิกุล แสนชัยนาท พรสินี สุชชื่นฤทัย มัชฌิมา ขวัญใจ ธนัตถา โพธิคาร อนันตญา วารินหอมหวล ปุญญ์ปภา เหมบุตร


ถ้าสมัครมาแล้วตกหล่น สามารถแจ้งเพิ่มเติมมาได้
ในเวลานี้ ยังไม่ปิดรับสมัคร ถ้าต้องการสมัครเพิ่มเติม สมัครได้ที่ ID LINE  @rda3869n หรือ คลิ๊กที่นี่