กฎกติการการแข่งขัน Woman Go League 2020

กฏกติกาการแข่งขันลีกหญิง 2020

 

การรวมทีม

1 แต่ละทีมจะทำการรับสมัคร 2-5 คน โดยจะมีฝีมือดั้งหรือคิวก็ได้ โดยไม่จำกัดว่าในทีมจะมีผู้เล่นฝีมือเท่าใด และผู้จัดการทีม ทั้งนี้ ผู้จัดการทีมจะเป็นผู้เล่นด้วยก็ได้

2 ในแต่ละรอบสามารถให้นักกีฬา 2 ดั้งหรือมากกว่าแข่งได้คนเดียว อีกคนที่แข่งขันในรอบนั้นๆจะเป็น 1-2 ดั้งหรือระดับคิว

3 ในแต่ละรอบจะทำการแข่งขัน 2 คน โดยโต๊ะที่ 1 ถ้าชนะได้ 3 คะแนน โต๊ะที่ 2 ถ้าชนะได้ 2 คะแนน

4 ในแต่ละรอบจะลงชื่อใครนั่งโต๊ะ 1 หรือ 2 ก็ได้ เช่น จะให้ 1 ดั้ง แข่งโต๊ะ 1 และ 3 ดั้งแข่งโต๊ะ 2 ก็ได้

5 จะไม่ระบุว่าจะต้องมี 10 ทีม เหมือนก่อน จำนวนทีมที่สมัครเข้ามาเท่าไรก็แข่งเท่านั้น

6 สถานบันสอนหมากล้อมสามารถส่งแข่งได้สูงสุด 1 ทีม

7 สามารถเป็นนักกีฬาของลีกทีมด้วยได้ แต่ต้องจัดเวลาเอง

8. ถ้ามีการสมัครเกิน 10 ทีม กรรมการมีสิทธิ์ตัดทีมที่มีระดับฝีมือที่น้อยที่สุดออก

9 นับระดับฝีมือ ณ วันที่สมัครเท่านั้น โดยยกเลิกกฎเก่าที่ว่าไม่เปลี่ยนทีมฝีมือก็ไม่เปลี่ยน

10 นักกีฬาต่างชาติไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้

 

ระบบและวันเวลาการจัดการแข่งขัน

1.       เบื้องต้นดูจากจำนวนทีมที่เข้าสมัคร แล้วจึงจะจัดตารางเวลาการแข่งขัน เช่น ถ้าทีมที่สมัครจำนวนน้อย อาจจะมีการพบกันมากกว่า 2 รอบ หรืออาจจะมีรอบพิเศษ เช่น มีการพบกันใหม่สำหรับทีม 1-4 ในช่วงท้าย

2.       เวลาการแข่งขัน จะเป็นวันเดียวกับลีกทีม ทั้งนี้ อาจจะมีรอบที่มากกว่าหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่สมัคร

3.       คณะกรรมการจะพยายามจัดวันแข่งขันให้ไม่ตรงกับการแข่งขันอื่น ๆ ใด ๆ ในประเทศ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้กรรมการมีสิทธิ์ที่จะจัดแข่งนอกรอบได้ ทั้งนี้เงื่อนไขของการแข่งขันนั้น จะต้องเป็นการแข่งระดับประเทศและมีการประกาศล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนเริ่มการแข่งขัน เช่น กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นต้น สังเกตได้ว่าผลการแข่งขันนั้นไม่ใช่ผลในนามของตัวนักกีฬาเอง ส่วนทัวนาเม้นท์ต่างประเทศเบื้องต้นมีเพียงแพร์โกะเท่านั้น นอกเหนือจากเหตุผลเหล่านี้หรือทัวนาเม้นท์เหล่านี้ จะไม่มีการแข่งขันนอกรอบ นักกีฬาที่จะใช้สิทธิ์ในการจัดแข่งขันนอกรอบจะต้องแจ้งกรรมการตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจะสามารถจัดเวลาในการแข่งนอกรอบได้เพียงพอ ถ้าไม่สามารถจัดได้จากเวลาที่ไม่เพียงพอ ถือเป็นความรับผิดชอบของทีมนั้นเอง

 

การส่งรายชื่อในแต่ละรอบ

1.       จะต้องส่งรายชื่อล่วงหน้า 1 สัปดาห์ กล่าวคือ ทุกวันอาทิตย์ก่อนที่จะมีการแข่งขันในสัปดาห์ต่อไป

2.       ส่งผู้ที่จะเล่นโต๊ะที่ 1 และ ผู้ที่จะเล่นโต๊ะที่ 2 และส่งสำรองฉุกเฉินได้ 2 ชื่อ

3.       เมื่อส่งรายชื่อแล้ว ไม่สามารถสลับมือ 1 และมือ 2 ได้ แต่สามารถเปลี่ยนสำรองฉุกเฉินให้ลงแทนได้ในวันแข่งจริง

 

กฎกติกาในแต่ละรอบ

1.       ในกรณีที่มีการใช้ตัวสำรองฉุกเฉินลงแทน จะต้องแจ้งผ่านไลน์ที่ใช้ในการสมัคร ก่อนเริ่มทำการแข่งขัน

2.       ในแต่ละรอบ ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง 15 นาที และต่อเวลาให้เพียง 1 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที หมดเวลา 30 วินาทีที่เหลือจะแพ้ทันที

3.       การมาสายเกิน 15 นาที ถือว่าเป็นการขาดการแข่งขัน

4.       ส่งผลการแข่งขันให้ส่งผลด้วยวิธีการที่จะแจ้งในโอกาสต่อไป

 

การตัดสินผลการแข่งขัน

ให้ดูจากผลตามลำดับดังนี้

1.       จัดอันดับโดยคะแนนรวมการผลการแข่งขัน

2.       จำนวนกระดานชนะ

3.       ผลระหว่างกัน

4.       ผลของโต๊ะแรก

 

เงินรางวัล

1.       เงินรางวัลรวมจะเท่าเดิม ถ้าจำนวนทีมน้อยลง แต่ละทีมจะได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่าเงินรางวัลรวมจะเพิ่มขึ้น

2.       เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมในการรับเงินรางวัลและแบ่งเงินรางวัล ควรตกลงกันตั้งแต่ต้น

 

บทลงโทษ

1.       กรณีขาดการแข่งขัน ทุกๆหนึ่งกระดานจะหักเงินรางวัล 10%

2.       การส่งผลการแข่งขันล่าช้า จะมีการตักเตือน เมื่อตักเตือนแล้ว 2 ครั้ง ยังเกิดความล่าช้าอีก ทุก ๆ ครั้งที่มีการตักเตือนเพิ่มเติม จะหักเงินรางวัล 2% ของเงินรางวัลรวมที่ได้รับทั้งหมด

 

เรื่องอื่น ๆ

-          การแข่งขันลีกผู้หญิงมีการคำนวณ GAT POINT ตามปกติ

-          กฎกติกาสำหรับการนับแต้มเมื่อเดินจบหมากในกระดาน ให้ดูจากในกฎกติกาของลีกทีม

-          กฎกติกาในเรื่องการใช้เครื่องมืออิเล็กโทรนิคสำหรับบันทึกหมาก ให้ดูจากในกฎกติกาของลีกทีม

 

วิธีการสมัคร

 

สมัครผ่านไลน์จินโป๋ http://line.me/ti/p/%40rda3869n