กฎกติกาการแข่งขันไทยแลนด์โกะลีก 2020

กฎกติกาการแข่งขันไทยแลนด์โกะลีก 2020

 

การรวมทีม และ การแข่งขันในแต่ละรอบ

 

ในหนึ่งรอบ จะทำการแข่งขัน 5 ตำแหน่ง มี

1. ไฮดั้ง หรือ โลวดั้ง (มีผลเท่ากับแข่ง 2 โต๊ะ)

2. ไฮดั้ง หรือ โลวดั้ง หรือ ต่างชาติ

3. โลวดั้ง

4. 1 ดั้ง หรือ 2 ดั้ง

51 ดั้งที่เพิ่งผ่านขึ้นดั้งในปี 2019  (ในปีต่อไปก็จะต้องเปลี่ยนคนเพราะจะให้คนที่เพิ่งผ่านในปีที่แล้วก่อนแข่งขัน) ในวันที่แข่งขันจะเป็นกี่ดั้งก็ได้

(โลวดั้ง คือ 1-3 ดั้ง ไฮดั้ง คือ 4 ดั้งขึ้นไป และนับดั้งตามวันที่ส่งรายชื่อสมัคร และยกเลิกกฎที่อยู่ทีมเดิมแล้วดั้งไม่เปลี่ยน ให้นับดั้ง ณ วันสมัครเพียงอย่างเดียว)

 

จำนวนคนในทีมสามารถมีได้จำนวน 5 - 13 คน คือ อย่างน้อยต้องสมัคร 5 คน และมากที่สุด 13 คน ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ไฮดั้ง หรือ โลวดั้ง (ต้องมี)

2. ไฮดั้ง หรือ โลวดั้ง (ต้องมี)

3. โลวดั้ง (ต้องมี)

4. โลวดั้ง (ต้องมี)

5. 1 ดั้งที่เพิ่งขึ้นมาในปี 2019 (ต้องมี)

6. ไฮดั้ง ตัวสำรอง(มีหรือไม่ก็ได้)

7. ไฮดั้ง ตัวสำรอง(มีหรือไม่ก็ได้)

8. โลวดั้ง ตัวสำรอง(มีหรือไม่ก็ได้)

9. โลวดั้ง ตัวสำรอง(มีหรือไม่ก็ได้)

10. โลวดั้ง ตัวสำรอง(มีหรือไม่ก็ได้)

11. โลวดั้ง ตัวสำรอง(มีหรือไม่ก็ได้)

12. 1 ดั้งที่เพิ่งขึ้นมาในปี 2019 ตัวสำรอง(มีหรือไม่ก็ได้)

13. 1 ดั้งที่เพิ่งขึ้นมาในปี 2019 ตัวสำรอง(มีหรือไม่ก็ได้)

 


 

วิธีการส่งมือวางในแต่ละรอบ

ตามกฎกติกาที่ให้ผู้จัดการทีมวางมือวางในแต่ละรอบล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันในสัปดาห์ถัดไป ตัวอย่างเช่น การแข่งขันในรอบแรกจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคมและวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ผู้จัดการทีมทุกท่านจึงจะต้องส่งมือวางภายในวันที่ 2 มีนาคม

วิธีการที่ประกาศใช้ด้านล่างนี้ จะใช้กับทุกรอบที่มีการแข่งขัน ขอให้ส่งมือวางตามวิธีการนี้เพียงความเป็นระเบียบและครบถ้วนของข้อมูลที่ทางผู้จัดการแข่งขันจะต้องประมวลผลต่อไป

วิธีการเดิมเหล่านี้เป็นวิธีการที่ใช้ในปีก่อนหน้า ในปีหน้าอาจจะเปลี่ยนวิธีการส่งมือวางผ่านทาง app ซึ่งจะประกาศต่อไป

1.       ส่งข้อมูลทางไลน์ สถาบันหมากล้อมจินโป๋ http://line.me/ti/p/%40rda3869n โดยส่งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการแข่งขัน (จบวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายที่จะส่ง)

2.       ในข้อความที่ส่งเขียนชื่อทีมของตัวเอง

3.       บอกรอบการแข่งขัน และโต๊ะที่จะแจ้ง

4.       ในข้อความที่ส่งเขียนว่าจะเอามือสำรองใด แทนมือใด โดยส่งทั้งชื่อและนามสกุลของคนที่จะแทนและคนที่ถูกแทนมาด้วย ถ้าไม่มีคนที่จะถูกแทนก็เขียนว่า มือ 1ถึง 4 ไม่เปลี่ยน

5.       แจ้งมือสำรองฉุกเฉินได้ 4 ชื่อ เผื่อในกรณีฉุกเฉินที่วันแข่งขันจริง นักกีฬาคนใดที่ส่งชื่อเป็นตัวจริงมาไม่ได้ นักกีฬาคนนี้สามารถแข่งขันแทนในวันจริงได้ทันที ทั้งนี้จะต้องแจ้งกรรมการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนให้มือสำรองฉุกเฉินลงแทน

6.       เมื่อทุกทีมส่งมาเรียบร้อยแล้วในวันอาทิตย์ ผลมือในรอบนั้น ๆ จะประกาศภายในวันอังคารในเวปไซด์จินโป๋

7.       ข้อมูลที่ส่งมานี้ ใช้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดความขัดแย้งในการส่งมือ

 

ตัวอย่างการส่งรายชื่อ

ตัวอย่างที่ 1

ทีม จินโป๋ รอบ 1-4

โต๊ะ 1-5 รายชื่อตามที่สมัคร

สำรองฉุกเฉิน นาย นาย B  ดช C และ นางสาว D

 

ตัวอย่างที่ 2

ทีม จินโป๋ รอบ 1-2

โต๊ะ 1-5 รายชื่อตามที่สมัคร

สำรองฉุกเฉิน นาย A นาย B ดช C และ นางสาว D

รอบ 3-4

โต๊ะ 1,2,4 และ 5 รายชื่อตามที่สมัคร โต๊ะ 3 เป็น นาย A

สำรองฉุกเฉิน นาย B ดช D นางสาว C และ ดญ G

 

ตัวอย่างที่ 3

ทีม จินโป๋

รอบ 1 โต๊ะ 1-5 รายชื่อตามที่สมัคร สำรองฉุกเฉิน นาย A นาย B ดช C และ นางสาว D

รอบ 2 โต๊ะ 1 2 3 และ 5 ตามสมัคร โต๊ะ 4 เป็นนาย B สำรองฉุกเฉิน นาย A นางสาว C ดช D และ ดญ G

รอบ 3 โต๊ะ 1 2 3 ตามสมัคร โต๊ะ 4 เป็นนาย B โต๊ะ 5 เป็น ดช D สำรองฉุกเฉิน นาย A นางสาว C นาย H และ ดญ G

รอบ 4 โต๊ะ 1 เป็นนาย A โต๊ะ 2-5 เป็นไปตามสมัคร สำรองฉุกเฉิน นาย B นางสาว C ดช D และ นาย H

 


กฎกติกาในแต่ละรอบ

1.       ให้แจ้งผู้ที่จะเป็นนักกีฬาสำรองฉุกเฉิน ผ่านทางไลน์ที่ใช้ในการสมัคร ก่อนเริ่มทำการแข่งขัน

2.       ในแต่ละรอบ ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง 15 นาที และต่อเวลาให้เพียง 1 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที หมดเวลา 30 วินาทีที่เหลือจะแพ้ทันที

3.       การมาสายเกิน 15 นาที ถือว่าเป็นการขาดการแข่งขัน

4.       ส่งผลการแข่งขันผ่านลิงก์ที่จะเปิดให้ส่งได้ต่อไป ทั้งนี้ ลิงก์นี้จะทำการคำนวณผลการแข่งขันทันที ทุกคนสามารถดูผลการแข่งขันได้ทันทีที่มีการส่งผล (วิธีการส่งผลอาจเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีอื่น)


 

การนับแต้มเมื่อเดินจบหมากในกระดาน และการส่งผลการแข่งขัน

ในการแข่งขันลีก เป็นหน้าที่ของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่จะต้องนับคะแนนและส่งผลการแข่งขันให้กับกรรมการ โดยมีวิธีการดังนี้

1.       เมื่อผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเดินหมากจบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตกลงกันว่าเดินจบหมดแล้วหรือยัง ถ้ามีฝ่ายใดเห็นว่ายังไม่จบ ให้ฝ่ายที่คิดว่าเดินจบแล้วกดผ่านเวลาของตัวเองให้เวลาฝ่ายที่คิดว่ายังไม่จบเดินได้ทันที จนกระทั่งทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจบแล้ว

2.       เมื่อตกลงได้ว่าจบลงแล้ว ให้กดนาฬิกาของทั้งสองฝ่ายให้หยุดลง

3.       ก่อนการนับแต้มบนกระดาน ให้ผู้เล่นฝ่ายขาว ทำการถ่ายภาพกระดานและหมากที่ถูกจับกินของทั้งสองฝ่ายเอาไว้เป็นหลักฐาน จะใช้เป็นกรณีที่เกิดการพิพาทภายหลัง ทั้งนี้ ผู้เล่นฝ่ายดำก็สามารถเตือนฝ่ายขาวให้ทำการบันทึกภาพเอาไว้หรือจะบันทึกภาพด้วยตัวเองด้วยก็ได้ เพื่อใช้ปกป้องสิทธิ์ของตนเอง

4.       ผู้เล่นฝ่ายดำ จะเป็นคนนับแต้มบนกระดานแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้เล่นฝ่ายขาวจะเป็นผู้สังเกตุการณ์เท่านั้น และจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำการนับแต้มบนกระดาน

5.       เมื่อจบแล้ว ให้ทำการตกลงกันว่าใครเป็นผู้ชนะ โดยบวกแต้มต่อให้กับฝ่ายขาวตามกฎการแข่งขัน

6.       ให้ผู้ชนะส่งผลการแข่งขันผ่านวิธีการที่จัดไว้สำหรับส่งผลการแข่งขันทันทีที่จบการแข่งขัน ก่อนจะทำการคอมเม้นท์เกมกันต่อไป

7.       ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท กรรมการจะใช้ภาพถ่ายที่เป็นหลักฐานในการตัดสิน กรณีที่ไม่มีภาพถ่ายที่ใช้ในการตัดสิน ถือเป็นดุลพินิจของกรรมการที่จะตัดสินตามข้อมูลที่สามารถหาได้


 

การนับผลการแข่งขัน

-           การแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมดทั้ง 10 ทีม แต่ละทีมจะพบกัน 2 ครั้ง เกิดการแข่งขันขึ้นทั้งหมด 18 รอบ

-           ในแต่ละรอบ นับผลการแข่งขันจากทั้ง 5 โต๊ะการแข่งขัน ตั้งแต่โต๊ะที่ 1(แม่ทัพ) โต๊ะที่ 2(รองแม่ทัพ) โต๊ะที่ 3(เสนาธิการ) โต๊ะที่ 4(ทัพหลัง) โต๊ะที่ 5(ทัพเสริม)

·         ในหนึ่งรอบ โต๊ะที่ 1 มีผลเท่ากับ 2 โต๊ะ รวมกับ 4 โต๊ะที่เหลือ จะมีผลทั้งหมด 6 โต๊ะ

·         ถ้าทีมใดชนะ จะได้คะแนนหลัก 3 คะแนน กล่าวคือ ชนะ 4-6 โต๊ะ

·         ถ้าทีมใดแพ้ จะได้คะแนนหลัก 0 คะแนน กล่าวคือ ชนะ 0-2 โต๊ะ

·         ถ้าเสมอ 3-3 จะได้ไปทีมละ 1 คะแนน

-           เมื่อจบการแข่งขันทั้ง 18 รอบ ให้ตัดสินผลลำดับของแต่ละทีมตามเกณฑ์ดังนี้

·         คะแนนรวมทั้ง 18 รอบ

·         จำนวนกระดานชนะของทีม (โต๊ะ 1 มีผลแค่ 1 กระดาน)

·         ผลการพบกันของทีมนั้น ๆ

·         ผลของโต๊ะที่ 1 ของการพบกันของทีมนั้น ๆ


รางวัล

- รางวัลจะมีสองประเภท คือ รางวัลที่ดูผลงานของทีมซึ่งจะมอบเป็นเงินรางวัล และ รางวัลที่คำนึงถึงผลงานของแต่ละบุคคลซึ่งจะมอบเป็นถ้วยรางวัล

- การแบ่งเงินรางวัลกันในทีม เป็นสิทธิ์ของผู้จัดการทีมที่จะกำหนด และแนะนำว่าให้กำหนดล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน

- เงินรางวัลจะถูกชำระไปในนามของผู้จัดการทีม โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด

- เงินรางวัลถือว่าเป็นเงินได้ของผู้จัดการทีม และจะต้องแจ้งเป็นรายได้ประจำปี ดังนั้น ขอให้วางแผนให้ดีก่อนที่จะกำหนดการแบ่งให้กับคนในทีม

 


 

การขาดการแข่งขัน

การขาดการแข่งขัน มีบทลงโทษดังนี้

-       จะมีการตัดเงินรางวัลรวมทั้งหมดของการแข่งขันของทีมนั้นๆ ทุกครั้งที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง จะตัดเงิน 10% ของเงินรางวัลรวมทั้งหมดที่ทีมจะได้รับ ถ้าเกิดขึ้น 10 ครั้ง ทีมนั้นจะไม่ได้รับเงินรางวัลใด ๆ ในการแข่งขันลีก

-       การขาดหนึ่งครั้ง หมายถึง หนึ่งโต๊ะในหนึ่งรอบ ถ้ารอบนั้นมีการขาดแข่ง 2 โต๊ะ เท่ากับเกิดการขาดแข่งขัน 2 ครั้ง

-       กรณีมาสายเกิน 15 นาที ถือว่า ขาดการแข่งขัน

-       ในกรณีฉุกเฉิน สามารถให้มือฉุกเฉิน (มือที่ 5 ในตอนส่งมือแต่ละรอบ) สามารถเข้าแทนตำแหน่งว่างได้ทันที โดยแจ้งให้ผู้จัดการแข่งขันทราบทันทีก่อนจะแทนตำแหน่งว่างนั้น เพื่อผู้จัดการแข่งขันจะบันทึกผลและแจ้งให้ผู้จัดการทีมคู่แข่งทราบ ทั้งนี้ ถ้าไม่มีการแจ้งให้ทราบ ผลการแข่งขันที่บันทึกผิดพลาด ผู้จัดการทีมนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบ


 

กฎ กติกา ในเรื่องการใช้เครื่องมืออิเล็กโทรนิคสำหรับบันทึกหมาก

 กฎนี้มีไว้สำหรับป้องกันการทุจริตจากการใช้โปรแกรม หรือ AI ในการแข่งขัน ผู้เล่นมีอิสระที่สามารถเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตามกฎนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ถ้าผู้เล่นใดต้องการใช้กฎนี้ คู่เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องปฏิบัติตามคำขอของผู้เล่นนั้น ๆ ทั้งนี้ อาจมีการตกลงกันก่อนเล่นในกระดานนั้น ๆ ก่อนได้ว่าจะใช้กฎชุดนี้ในข้อใดหรือไม่ใช้ในข้อใด ทั้งนี้ หากมีกรณีมีความขัดแย้งจากการเลือกที่จะไม่ใช้กฎนี้ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น

·         อนุญาตให้นำอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคทุกประเภทเข้าใช้ในห้องการแข่งขันได้ แต่เมื่อใช้แล้ว ต้องวางไว้ในตำแหน่งที่คู่เล่นฝั่งตรงข้ามมองเห็น และสามารถให้คู่เล่นสามารถขอดูได้ว่าใช้ทำอะไรทันที และต้องสามารถให้กรรมการตรวจสอบได้ด้วย

·         สามารถรับโทรศัพท์ได้ในห้องแข่งขัน แต่สามารถคุยได้เพียงสั้น ๆ เช่น รับฟังว่าเรื่องอะไรและจะโทรกลับภายหลัง ทั้งนี้ คู่แข่งก็สามารถเรียกขอตรวจสอบได้ หรือในกรณีที่มีข้อความสั้น ๆ ใด ๆ จากโปรแกรมใด ๆ ที่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือและมีการเปิดดู คู่แข่งก็สามารถเรียกขอตรวจสอบได้ทันทีเช่นกัน

·         ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคจดบันทึกหมาก

             a.ห้ามใช้โปรแกรมบันทึกหมากที่มีคำสั่งแนะนำหมากเม็ดต่อไป หรือที่เรียกว่า Hint Move ในการแข่งขัน ถ้าตรวจสอบพบจะปรับแพ้ทันทีโดยไม่สนใจว่าใช้คำสั่งนั้นหรือไม่ (การแพ้แบบนี้จะส่งผลเหมือนไม่ได้มาแข่งขัน)

             b.การจดบันทึกจะต้องวางไว้บนโต๊ะเท่านั้น ห้ามวางบนตัก เพื่อให้คู่แข่งเห็นการจดบันทึก และกรรมการสามารถตรวจสอบได้ ถ้าตักเตือนแล้วยังวางบนตัก จะไม่อนุญาตให้จดบันทึกในกระดานนั้น ๆ

·         กรณีที่มีการลุกออกจากโต๊ะแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันฝ่ายใด เช่น การเดินไปเข้าห้องน้ำ การเดินไปเตรียมน้ำดื่ม การเดินไปชมการแข่งขันของเพื่อนร่วมทีม หรือกรณีใด ๆ ก็ตาม จะต้องปฎิบัติดังนี้

           a.ฝ่ายที่ต้องการจะลุกออกจากโต๊ะ จะต้องบอกจะต้องบอกฝ่ายตรงข้ามว่าจะไปทำอะไร และอนุญาตให้คู่แข่งติดตามไปด้วย คู่แข่งมีสิทธิ์เลือกว่าจะติดตามไปหรือไม่ และติดตามไปด้วยตัวเองหรือจะให้คนในทีมติดตามไป ในกรณีที่เข้าห้องน้ำและคู่แข่งขันไม่สามารถติดตามไปได้ ให้คนในทีมที่สามารถเข้าไปได้ติดตามไป หรือถ้าไม่มี แจ้งให้กรรมการเป็นผู้ติดตามไป ทั้งนี้ ถ้าคู่แข่งจะติดตามไปด้วย เวลาที่จะถูกใช้จะเป็นของผู้ที่ต้องการจะออกจากโต๊ะแข่งขันโดยไม่สนใจว่าจะเป็นตาเดินของใคร ถ้าไม่ติดตามไปด้วยก็สามารถดำเนินการแข่งขันได้ตามปกติ

             b.ห้ามหยิบโทรศัพท์หรือเครื่องมืออิเล็กโทรนิคไปด้วย ยกเว้นกรณีที่โทรศัพท์เป็นเรื่องเร่งด่วน ต้องบอกฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าโทรศัพท์คุยกับใคร ด้วยเรื่องอะไร เรื่องเร่งด่วนที่ว่านี้ต้องเข้าข่ายปัญหาส่วนตัวที่เป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ เท่านั้น ซึ่งมักจะไม่เกิดขึ้นบ่อย เมื่อเกิดกรณีนี้ ให้ฝ่ายที่คุยโทรศัพท์จะต้องแจ้งกรรมการด้วยตัวเอง หรือให้คนในทีมแจ้งให้ทันที เพื่อให้กรรมการติดตามไปด้วย ถ้าเกิดติดตัวไปด้วย อีกฝ่ายแจ้งผู้จัดการทีมของตนเรียกให้กรรมการไปตักเตือนหนึ่งรอบ และถ้ามีอีกรอบจะปรับแพ้ทันที (แพ้แบบมาแข่งขัน)

·         อนุญาตให้คนในทีมเข้าจดบันทึกแทนได้ แต่ก็ไม่สามารถใช้โปรแกรมบันทึกที่มีคำสั่งแนะนำหมากเม็ดต่อไป (ปรับแพ้ทันทีแบบไม่ได้แข่งขัน) และถ้ามีคนจดบันทึกให้ คนจดบันทึกคนนี้จะไม่สามารถไปกับผู้เล่นฝ่ายเดียวกันในกรณีไหนก็ตาม เช่น ไปห้องน้ำ ไปดื่มน้ำ ถ้าเกิดขึ้น จะปรับแพ้ทันที (แพ้แบบมาแข่งขัน) ในกรณีที่จำเป็นจะต้องไปด้วยกัน จะต้องบอกคู่แข่งขันให้ติดตามไปด้วยและให้อยู่ในสายตาของคู่แข่งขันตลอดเวลา

·         ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้เล่นและคนในทีมในการสังเกตและตรวจสอบ กรณีที่สงสัยในผู้เล่นฝั่งตรงข้าม ให้เรียกกรรมการทันทีในระหว่างการแข่งขัน เพื่อทำการตรวจสอบ ถ้าจบการแข่งขันและประกาศผลแล้ว ถือว่า ผู้เล่นไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบ

·         อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคใด ๆ ที่อยู่ในห้องแข่งขัน ถือเป็นความรับผิดชอบของตัวเองและทีมของตัวเอง ในกรณีที่เกิดการสูญหาย

·         ในกรณีมีเสียงรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคใด ๆ และไม่มีใครจัดการกับอุปกรณ์นั้น กรรมการสามารถเข้าไปเคลื่อนย้าย หรือ ปิดอุปกรณ์นั้นตามความเหมาะสม โดยกรรมการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

·         กรรมการมีสิทธิ์ชี้ขาดในการตัดสิน ในกรณีที่เกิดความคลุมเครือ และไม่สามารถตัดสินบนกฎข้างต้นได้

 

การติดต่อขอสปอนเซอร์

-          ทีมใดที่ต้องการหาสปอนเซอร์เป็นของตัวเอง ต้องแจ้งทางผู้จัดการแข่งขันล่วงหน้าตามกรอบเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งได้หลายแห่งไม่จำกัดจำนวน เมื่อแจ้งแล้ว ทางผู้จัดการแข่งขันจะติดต่อคอนเฟิมกับทางจัดซื้อ ซีพีออลล์ ว่าสามารถขอสปอนเซอร์จากบริษัทเหล่านั้นได้หรือไม่ เพราะจะมีการขอซ้ำกับทางส่วนกลางที่จัดแข่ง ถ้าซ้ำก็ไม่สามารถขอได้ ถ้าไม่ซ้ำก็สามารถติดต่อได้ตามปกติ ทั้งนี้ เอกสารในการขอสปอนเซอร์ใด ๆ ทีมจะต้องเป็นคนออกเอกสารเอง ยกเว้นเอกสารยืนยันว่าทีมของตนนั้นได้เข้าแข่งขันลีกในปีหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถออกให้ได้

-          สำหรับกับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนทีม สิ่งที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ได้คือ

1. โลโก้ของผู้ให้การสนับสนุนจะแสดงตอน live ของทีมที่สนับสนุน

2. ในเนื้อข่าวใด ๆ ที่มีชื่อทีม ก็จะเขียนต่อว่าสนับสนุนโดยสปอนเซอร์นี้

3. ป้ายตั้งโต๊ะของทีม จะมี โลโก้ของ sponsor (ผู้จัดการทีมจะต้องส่งโลโก้มาให้ผู้จัดการแข่งขัน)

4. เสื้อทีม สามารถใส่ได้โดยมีโลโก้ติดอยู่ จะถูกใช้เมื่อภาพการแข่งขันออก และ เมื่อขึ้นรับรางวัลบนเวที

 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

1. ป้ายแบคดอปบนงานใหญ่ ทั้งในงานแถลงข่าว พิธีเปิด และ ปิด

2. ไม่รวมอยู่ในพิธีต่าง ๆ ยกเว้นถ้าทีมขึ้นเวทีไปรับรางวัล ตัวแทนจากสปอนเซอร์ก็สามารถขึ้นไปบนเวที เพื่ออยู่ในภาพรับรางวัลด้วยกันได้

 

เรื่องอื่น ๆ

-          การแข่งขันลีก มีการคำนวณ GAT POINT ตามกฎของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

-          การแข่งขันนอกรอบ มีเพียงกรณีเดียวที่อนุญาตให้แข่งขันนอกรอบได้ ก็คือ นักกีฬาผู้นั้นเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในทัวนาเม้นท์ที่ใหญ่มากในระดับโลก โดยมีประเทศที่เข้าร่วมจำนวนมาก (เช่นมากกว่า 20 ประเทศ) ทั้งนี้ ผู้จัดการแข่งขันพยายามที่จะกำหนดวันเวลาในการแข่งขันไม่ให้ทับซ้อนกับทัวนาเม้นท์เหล่านี้อยู่แล้ว แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะสามารถอนุญาตให้แข่งนอกรอบได้ เบื้องต้นทัวนาเม้นท์ที่เข้าข่ายก็คือ รายการแข่งขันหมากล้อมสมัครเล่นโลก

-          กรณีที่เกิดการประท้วงใด ๆ และการโต้แย้งเป็นเหตุเป็นผลอันสมควร แต่การโต้แย้งนั้นขัดต่อกฎกติกาที่กำหนดขึ้นก่อนหน้านี้ สามารถให้กรรมการจัดการโหวตสำหรับเหตุการณ์ครั้งนั้น ๆ ได้ โดยผู้ที่มีสิทธิ์โหวตคือ ผู้จัดการทีมทั้ง 10 คน โดยทีมที่มีส่วนได้จะไม่มีสิทธิ์โหวตในเรื่องนั้น แต่ทีมที่มีส่วนเสียจะมีสิทธิ์โหวต ถ้าเสียงโหวตเท่ากัน กรรมการจะมีหนึ่งเสียงในการตัดสิน ทั้งนี้ ผลของการโหวตจะไม่มีผลกับกติกาในปีนั้น จะมีผลแค่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียว จนกว่าจะมีการกำหนดกติกาใหม่ในปีต่อไป

-          การส่งผลการแข่งขันแต่ละรอบนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันในทุกปีจะมีการล่าช้ามาโดยตลอด เป็นปัญหาที่มีมาช้านานในทุกปี ซึ่งเป็นผลทำให้การทำงานในลำดับต่อไปล่าช้า เช่น การประมวลผลสำหรับการเขียนข่าว การประกาศผลการแข่งขัน ส่งผลกระทบให้กับภาพรวมการแข่งขัน ดังนั้น ถ้ามีการส่งผลการแข่งล่าช้า จะมีการตักเตือนไปในกลุ่มผู้จัดการทีม เมื่อตักเตือน 2 ครั้งแล้ว ยังมีการล่าช้าอีก จะตัดเงินรางวัลการแข่งขันที่ได้รับ 2% ต่อการตักเตือนหนึ่งครั้ง