ไทยแลนด์โกะลีก 2020 และ ลีกหมากล้อมสำหรับผู้หญิง 2020  • ผลการแข่งขัน ลีกทีม 2020 อันดับ รอบที่ 1 อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ 1 Executive Go Club 1 0 0 3 4 2 Gohouse 1 0 0 3 4 3 HM 1 0 0 3 4 4 TIGER WARLORD ...

  • ผลการแข่งขันลีกหญิง 2020 อันดับ รอบที่ 1 อันดับ ชื่อทีม ชนะ แพ้ คะแนน กระดานชนะ 1 GO Wise 1 0 5 2 1 Tiger Go Master 1 0 5 2 3 สปช 0 0 0 0 3 Happy GO 0 0 0 0 3 Mind ...

  • อาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ 4 Go Addicted 1 143 นายกมล สันติพจนา แทน นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 4 Go Addicted 2 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ...

  • อาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 4 Papa Go 1 506 นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล 4 Papa Go 2 508 นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล 4 BPK Maklom Academy - - - **BYE 4 BPK Maklom Academy - - - **BYE ...

  • Thailand Go League 2020ตารางแข่งลีก 2020 แข่งขัน7วัน และ จำนวนกระดานการแข่งขัน Sat. 29/02/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 1,2,3พิธีเปิดการแข่งขันSun.01/03/2020 (แข่ง 2กระดาน) กระดานท...

  • กฎกติกาการแข่งขันไทยแลนด์โกะลีก 2020การรวมทีม และ การแข่งขันในแต่ละรอบในหนึ่งรอบ จะทำการแข่งขัน 5 ตำแหน่ง มี1. ไฮดั้ง หรือ โลวดั้ง (มีผลเท่ากับแข่ง 2 โต๊ะ)2. ไฮดั้ง หรือ โลวดั้ง หร...

  • กฏกติกาการแข่งขันลีกหญิง 2020 การรวมทีม 1 แต่ละทีมจะทำการรับสมัคร 2-5 คน โดยจะมีฝีมือดั้งหรือคิวก็ได้ โดยไม่จำกัดว่าในทีมจะมีผู้เล่นฝีมือเท่าใด และผู้จัดการทีม ทั้งนี้ ผู้จัดการท...

  • รางวัลสำหรับการแข่งขันไทยแลนด์โกะลีก 2020 ประเภททีม Thailand Go League 2020รางวัลตามผลการแข่งขันของทีม อันดับการแข่งขัน เงินรางวัล 1 180,000 2 140,000 3 110,000 4 100,...

  • ชื่อทีม ผุ้จัดการทีม ชื่อ 1 ชื่อ 2 ชื่อ 3 ชื่อ 4 ชื่อ 5 Tiger Go Master ไทเก้อโกะมาสเตอร์ ชยพล พันธเสน วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ษาวารี พันธเสน ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะส...

  • กฏกติกาการแข่งขันลีกหญิง 2020 1 แต่ละทีมจะทำการรับสมัคร 2-5 คน โดยจะมีฝีมือดั้งหรือคิวก็ได้ 2 ในแต่ละรอบจะทำการแข่งขัน 2 คน โดยโต๊ะที่ 1 ถ้าชนะได้ 3 คะแนน โต๊ะที่ 2 ถ้าชนะได้ 2 คะแ...