ไทยแลนด์โกะลีก 2020 และ ลีกหมากล้อมสำหรับผู้หญิง 2020  • กฎกติกาการแข่งขันไทยแลนด์โกะลีก 2020การรวมทีม และ การแข่งขันในแต่ละรอบในหนึ่งรอบ จะทำการแข่งขัน 5 ตำแหน่ง มี1. ไฮดั้ง หรือ โลวดั้ง (มีผลเท่ากับแข่ง 2 โต๊ะ)2. ไฮดั้ง หรือ โลวดั้ง หร...

  • กฏกติกาการแข่งขันลีกหญิง 2020 การรวมทีม 1 แต่ละทีมจะทำการรับสมัคร 2-5 คน โดยจะมีฝีมือดั้งหรือคิวก็ได้ โดยไม่จำกัดว่าในทีมจะมีผู้เล่นฝีมือเท่าใด และผู้จัดการทีม ทั้งนี้ ผู้จัดการท...


  • ชื่อทีม ผุ้จัดการทีม ชื่อ 1 ชื่อ 2 ชื่อ 3 ชื่อ 4 ชื่อ 5 Go Master ชยพล พันธเสน วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ษาวารี พันธเสน ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ สปช นวรรณ ประพันธ...

  • กฏกติกาการแข่งขันลีกหญิง 2020 1 แต่ละทีมจะทำการรับสมัคร 2-5 คน โดยจะมีฝีมือดั้งหรือคิวก็ได้ 2 ในแต่ละรอบจะทำการแข่งขัน 2 คน โดยโต๊ะที่ 1 ถ้าชนะได้ 3 คะแนน โต๊ะที่ 2 ถ้าชนะได้ 2 คะแ...