ตารางผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน 
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562
ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา   เป็นแชมป์ Coke Go Championship 2019 
ครั้งที่ / ปี ผู้ท้าชิง แชมป์ประจำปี
6 2019 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
5 2018 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
4 2017 นายกมล สันติพจนา นายกมล สันติพจนา
3 2016 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
2 2015 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
1 2014 - ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์คู่ชิงชนะเลิศ กระดาน 3
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
พงศกานต์ ศรอารา 
คู่ชิงชนะเลิศ กระดาน 2
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
พงศกานต์ ศรอารา 
คู่ชิงชนะเลิศ กระดาน 1
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
พงศกานต์ ศรอารา รอบที่ 7
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
ผังกลุ่มผู้ชนะ

ชื่อ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
ปริวรรต สำเภาแก้ว A ปริวรรต สำเภาแก้ว I ปริวรรต สำเภาแก้ว M วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ O วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
สุวิจักขณ์ บางม่วง
ฤทธิ เบญจฤทธิ์ B เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ลภณ จิรโศภิณ C วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ J วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ชยพล พันธเสน D สิริเทพ เฉิน
สิริเทพ เฉิน
กมล สันติพจนา E กมล สันติพจนา K กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ N วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 
ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์  F กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ G วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช L วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
วีระยุทธ ศรีเพ็ชร  H ณัฐวัชร์ พ่อค้า
ณัฐวัชร์ พ่อค้า
ผังกลุ่มผู้แพ้

ชื่อ   รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6
A สุวิจักขณ์ บางม่วง ฤทธิ เบญจฤทธิ์ ฤทธิ เบญจฤทธิ์ ฤทธิ เบญจฤทธิ์ ฤทธิ เบญจฤทธิ์ กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
B ฤทธิ เบญจฤทธิ์
C ลภณ จิรโศภิณ ชยพล พันธเสน
D ชยพล พันธเสน
E วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์  เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
F ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 
G เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
H วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 
O  วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
I เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา สิริเทพ เฉิน  สิริเทพ เฉิน กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
J สิริเทพ เฉิน
K กมล สันติพจนา ณัฐวัชร์ พ่อค้า
L ณัฐวัชร์ พ่อค้า
M  ปริวรรต สำเภาแก้ว กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
N  กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ