ผลการแข่งคัดทีม สู่ลีก 2020


ทีมเข้าสู่ลีก 2020
1.Go Addicted
2.Executive Go Club


    ผลมือ      
รอบ 1   1 2 3 4 Total คะแนน
Executive Go Club Happy Genius 1-0 1-0 1-0 0-1 3-1 2 0
Go Wise Evolution 0-1 1-0 1-0 0-1 2-2 1 1
Go Addicted Kitten go 1-0 1-0 0-1 0-1 2-2 1 1
    ผลมือ      
รอบ 2   1 2 3 4 Total คะแนน
Executive Go Club Go Wise 0-1 1-0 1-0 1-0 3-1 2 0
Evolution Go Addicted 0-1 0-1 0-1 0-1 0-4 0 2
Kitten go Happy Genius 1-0 0-1 0-1 0-1 1-3 0 2
    ผลมือ      
รอบ 3   1 2 3 4 Total คะแนน
Executive Go Club Go Addicted 0-1 0-1 1-0 1-0 2-2 1 1
Happy Genius Go Wise 0-1 0-1 1-0 1-0 2-2 1 1
Evolution Kitten go 0-1 0-1 0-1 0-1 0-4 0 2
    ผลมือ      
รอบ 4   1 2 3 4 Total คะแนน
Executive Go Club Kitten go 0-1 1-0 1-0 0-1 2-2 1 1
Go Addicted Happy Genius 1-0 1-0 1-0 1-0 4-0 2 0
Evolution Go Wise 0-1 0-1 0-1 1-0 1-3 0 2


  รวมคะแนน รวมกระดานชนะ ชนะรอบ 1 ชนะรอบ 2 ชนะรอบ 3 ชนะรอบ 4
Go Addicted 6 12 2 4 2 4
Executive Go Club 6 10 3 3 2 2
Kitten go 4 9 2 1 4 2
Go Wise 4 8 2 1 2 3
Happy Genius 3 6 1 3 2 0
Evolution 1 3 2 0 0 1