เปิดรับสมัครลีกหญิง 2020

 กฏกติกาการแข่งขันลีกหญิง 2020

1 แต่ละทีมจะทำการรับสมัคร 2-5 คน โดยจะมีฝีมือดั้งหรือคิวก็ได้

2 ในแต่ละรอบจะทำการแข่งขัน 2 คน โดยโต๊ะที่ 1 ถ้าชนะได้ 3 คะแนน โต๊ะที่ 2 ถ้าชนะได้ 2 คะแนน

3 ในแต่ละรอบจะลงชื่อใครนั่งโต๊ะ 1 หรือ 2 ก็ได้ เช่น จะให้ 1 ดั้ง แข่งโต๊ะ 1 และ 3 ดั้งแข่งโต๊ะ 2 ก็ได้

4 ในแต่ละรอบสามารถให้นักกีฬา 2 ดั้งหรือมากกว่าแข่งได้คนเดียว อีกคนที่แข่งขันในรอบนั้นๆจะเป็น 1-2 ดั้งหรือระดับคิว

5 จำนวนทีมในปีหน้าจะไม่มีการระบุว่ากี่ทีม ถ้ามีการสมัครเข้ามาไม่ถึง 10 ทีมก็ทำการแข่งขันตามจำนวนทีมที่มี โดยอาจจัดรอบเพิ่มใดๆเพื่อความเหมาะสม

6 เงินรางวัลรวมจะเท่าเดิม ถ้าจำนวนทีมน้อยลง แต่ละทีมจะได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่าเงินรางวัลรวมจะเพิ่มขึ้น

7 (กฎข้อนี้ยกเลิกในส่วนที่ถ้าอยู่ทีมเดิมไม่เปลี่ยนระดับฝีมือตามกฎของลีกใหญ่ด้วยนะครับ เพื่อให้การแข่งขันเกิดความเท่าเทียมกัน) นับระดับดั้ง ณ วันส่งชื่อกรรมการ และถ้าในปีต่อๆไปไม่เปลี่ยนทีม ก็นับว่าระดับฝีมือเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และจะปิดรับสมัครเมื่อจำนวนทีมครบ 10 ทีม หรือ ณ วันประกาศปิด ที่จะประกาศล่วงหน้า

8 ตารางเวลาการแข่งขัน คณะกรรมการพยายามที่จะจัดวันแข่งขันไม่ตรงกับการแข่งขันอื่นๆใดๆในประเทศ แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมการมีสิทธิ์ที่จะจัดแข่งนอกรอบได้ ทั้งนี้เงื่อนไขของการแข่งขันนั้น จะต้องเป็นการแข่งระดับประเทศและมีการประกาศล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนเริ่มการแข่งขัน เช่น กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นต้น สังเกตได้ว่าผลการแข่งขันนั้นไม่ใช่ผลในนามของตัวนักกีฬาเอง ส่วนทัวนาเม้นท์ต่างประเทศเบื้องต้นมีเพียงแพร์โกะเท่านั้น นอกเหนือจากเหตุผลเหล่านี้หรือทัวนาเม้นท์เหล่านี้ จะไม่มีการแข่งขันนอกรอบ

9 แข่งวันละ 2 รอบ ถ้ามีการแข่งนอกรอบ จะแข่งรอบ 3 ในวันแข่งขันปกติ

10 กรณีขาดการแข่งขัน ทุกๆหนึ่งกระดานจะหักเงินรางวัล 10%

11 รูปแบบการแข่งขันจะยังคงคล้ายในปีที่แล้ว ซึ่งสามารถอ้างอิงจากปีที่แล้วได้

12 ช่วงเวลาในการแข่งขันจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2020 ตารางเวลาการแข่งขันจะประกาศอีกครั้ง


การสมัคร

ผ่าน Line “สถาบันหมากล้อมจินโป๋”  ID LINE  @rda3869n หรือ คลิ๊กที่นี่

โดยแจ้ง
1. ชื่อทีม
2. ผู้จัดการทีม และ เบอร์โทรศัพท์
3. นักกีฬาหญิงทุกคน จำนวนตั้งแต่ 2-5 คน แจ้งชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ เลขประจำตัวดั้ง(ถ้ามี) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ