Coke Go Championship 2019


  • ระบบการแข่งขัน รับสมัครนักหมากล้อม ระดับ 3 ดั้งขึ้นไป โดยต้องการเพียง 16 คนเท่านั้น โดย - ถ้าจำนวนผู้สมัคร 4 ดั้งขึ้นไปไม่ถึง 16 คน และมี 3 ดั้ง รวมเข้าไปเกินกว่า 16 คน ให้ทำการแข่...

  • มีผู้สมัครทั้งสิ้น 20 คน ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีฝีมือตั้งแต่ 4 ดั้งขึ้นไป มีจำนวน 17 คน ตามกติกาจึงตัดรายชื่อ 3 ดั้งออก จากรายชื่อผู้สมัคร 17 คน จะรับเพียง 16 คนเท่านั้นตาม GAT POINT...

  • ผลการแข่งขันวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา เป็นแชมป์ Coke Go Championship 2019 ครั้งที่ / ปี ผู้ท้าชิง แชมป์ประจำปี 6 2019 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ด.ช.พงศกานต์ ...

  • เปิดศึก! โค้ก-โกะ แชมป์ปี้ยนชิพ 2019 นายโตมร จันทรา เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ ดิษยวรรธนะ ผู้จัดการกิจกรรมพิเศษ และกีฬา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอ...