Coke Go Championship 2019


  • ระบบการแข่งขัน รับสมัครนักหมากล้อม ระดับ 3 ดั้งขึ้นไป โดยต้องการเพียง 16 คนเท่านั้น โดย - ถ้าจำนวนผู้สมัคร 4 ดั้งขึ้นไปไม่ถึง 16 คน และมี 3 ดั้ง รวมเข้าไปเกินกว่า 16 คน ให้ทำการแข่...