การแข่งขันคัดทีม สู่ลีก 2020

การแข่งขันคัดทีม สู่ลีก 2020

 

รายละเอียดที่เหมือนเดิมในปีที่แล้ว

ระบบการแข่งขันและวิธีการแข่งขัน

 • แต่ละรอบ ทำการแข่งขัน 4 โต๊ะ โดยโต๊ะที่หนึ่ง 4 ดั้งขึ้นไป โต๊ะที่สอง 4 ดั้งขึ้นไป โต๊ะที่สาม 1-3 ดั้ง โต๊ะที่สี่ 1-2 ดั้ง (คิวไม่สามารถลงได้)
 • นับดั้งตามวันที่ลงสมัคร
 • เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนลำดับและไม่สามารถเปลี่ยนคนในระหว่างการแข่งขันได้
 • ในกรณีมีทีมสมัคร 5 ทีมขึ้นไป ใช้ระบบ SWISS System ถ้าน้อยกว่า ใช้ระบบพบกันหมด
 • วิธีการคำนวณผล ถ้าทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมเสมอได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนนและใช้คะแนนเป็นตัวตัดสินผล
 • ในกรณีคะแนนเท่ากัน ให้ดูจำนวนกระดานชนะ หลังจากนั้นดูการแข่งขันระหว่างกัน ถ้าเสมอกัน ดูจำนวนกระดานชนะของโต๊ะ 1 ถ้าเท่ากันดูจำนวนกระดานชนะของโต๊ะ 2 ถ้าเท่ากันดูจำนวนกระดานชนะของโต๊ะ 3 ถ้าเท่ากันดูจำนวนกระดานชนะของโต๊ะ 4 และถ้ายังเท่ากันอีกดูผลการแข่งขันระหว่างกันของโต๊ะ 1
 • แข่งขันเพื่อคัดเอา 2 ทีมเข้าร่วมลีกปี 2019 และจะมี waiting list ต่อเพื่อใช้แข่งขันแทนในกรณีที่มีทีมลีกบนยกเลิกทีม เพื่อให้ทีม 10 ทีมแข่งขันในปีหน้า
 • สิทธิ์ของทีมนี้จะเป็นของผู้จัดการทีม แต่ก็ไม่สามารถยกสิทธิ์ของทีมในการขึ้นลีกให้ผู้อื่นได้
 • วันที่แข่งขัน 3 สิงหาคม 2562 (ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่สมัครว่าจะแข่งขัน 1 หรือ 2 วัน) ณ พื้นที่สมาคมกีฬาหมากล้อม เริ่มกระดานแรก 9.00 น. ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง 15 นาที และต่อเวลาแต่ละเม็ด 30 วินาที

 

รายละเอียดที่แจ้งเพิ่มเติมในปีนี้

 • ในปี 2020 การแข่งขันลีกจะปรับเปลี่ยน โดยแต่ละรอบจะทำการแข่งขันทั้งหมด 5 โต๊ะ โดย 4 โต๊ะแรกรายละเอียดจะยังคงเดิม แต่ในโต๊ะที่ 5 ที่เพิ่มเติมนี้ จะเป็นผู้ที่ผ่าน 1 ดั้งในปี 2019 นี้ ดังนั้น รายชื่อผู้ที่จะอยู่ที่โต๊ะ 5 นี้จะเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
 • จากจำนวนทีมที่คัดออกในลีก 2019 จำนวน 2 ทีม และทีมทั้ง 8 ที่ยังอยู่ในลีก ยืนยันจะดำเนินทีมต่อในปี 2020 การแข่งขันนี้จึงเป็นการคัด 2 ทีมเข้าสู่ลีกในปี 2020

 

เงื่อนไขการรับสมัคร และวิธีการรับสมัคร

 • รับสมัครภายใต้นามสถาบันสอนหมากล้อม โดยสถาบันสอนหมากล้อมนี้ต้องมีสถานที่ตั้งที่แน่นอนและมีนักเรียนมาเรียนที่สถานที่ตั้งนั้นเกิน 10 คน (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ไม่นับเป็นสถาบันหมากล้อม) หรือ เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับหมากล้อม
 • นักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันภายใต้สถาบันนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครูหรือนักเรียนของสถาบันนั้น
 • สถาบันหมากล้อมแห่งหนึ่งจะมีจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันในลีกได้สูงสุด 2 ทีม (รวมทั้ง 2 ลีกในเวลาเดียวกัน)
 • โค้ช ผู้จัดการทีม และ นักกีฬา ทั้งสามตำแหน่งนี้อาจเป็นคนเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนิยามดังนี้ ผู้จัดการทีม คือ เจ้าของทีม รับผิดชอบดูแลจัดการส่วนอื่นๆใดๆนอกเหนือจากการแข่งขันของทีม เช่น การออกสื่อ การติดต่อสปอนเซอร์ โค้ช คือ ผู้ดูแลทีมในช่วงระหว่างการแข่งขันและการฝึกซ้อม
 • นักกีฬาต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้
 • นักกีฬาที่อยู่ในทีมลีกบนอยู่แล้ว ถ้าเข้าแข่งขันลีกคัดทีมนี้ ถ้าทีมที่อยู่คัดผ่าน จะไม่สามารถกลับเข้าร่วมทีมลีกบนเดิมได้ (แต่ไปลีกบนทีมอื่นๆทีมไหนก็ได้) และถ้าทีมในลีกคัดตัวนี้ไม่ผ่านการคัด นักกีฬาคนนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมในทีมใดๆในลีกบนได้ กรณีที่นักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในลีกบนอยู่แล้ว กฏข้อนี้จะไม่เป็นผล
 • เมื่อทีมสามารถขึ้นลีกบนแล้ว สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาที่แข่งขันครั้งนี้ได้ใหม่หมด
 • วิธีการสมัครสมัครผ่านทางไลน์ line://ti/p/@rda3869n "สถาบันหมากล้อมจินโป๋"โดยส่งรายชื่อนักหมากล้อมทั้ง 4 คน ระบุโต๊ะที่นั่ง พร้อมชื่อสถาบัน ชื่อผู้จัดการทีม และชื่อโค้ช เมื่อสมัครแล้วจะได้รับข้อความยืนยันการสมัครภายใน 48 ชั่วโมง
 • สิ้นสุดการรับสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 • กรณีต้องการซักถาม สามารถถามมาทางไลน์ทางด้านบนได้