ผลการแข่งขัน ลีกหญิง

ลำดับผมการแข่งขัน

1 Go Master
2 GoGo
Go Sense
Go Wise
5 Happy Go
6 Shiawase
7 A.J.
8 NP GO
9 PDD
WG
Thailand Women Go League 2019

ลีกหญิง
ลำดับผล จบกระดาน 18        
เสาร์ 1/6/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 16   2   16
3 GoGo 12   6   12
9 Go Sense 12   6   12
10 Go Wise 12   6   12
7 Happy Go 11   7   11
5 Shiawase 10   8   10
8 A.J. 8   10   8
2 NP GO 4   14   4
4 PDD 2   16   2
6 WG 2   16   2


ลำดับผล จบกระดาน 17        
เสาร์ 1/6/19            
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 15   2   15
9 Go Sense 12   5   12
3 GoGo 11   6   11
10 Go Wise 11   6   11
5 Shiawase 10   7   10
7 Happy Go 10   7   10
8 A.J. 7   10   7
2 NP GO 4   13   4
4 PDD 2   15   2
6 WG 2   15   2

ลำดับผล จบกระดาน 12        
อาทิตย์ 22/4/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 11   1   11
3 GoGo 9   3   9
5 Shiawase 8   4   8
10 Go Wise 8   4   8
7 Happy Go 7   5   7
9 Go Sense 7   5   7
8 A.J. 5   7   5
2 NP GO 3   9   3
4 PDD 1   11   1
6 WG 1   11   1

ลำดับผล จบกระดาน 11        
อาทิตย์ 22/4/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 10   1   10
3 GoGo 8   3   8
10 Go Wise 8   3   8
5 Shiawase 7   4   7
7 Happy Go 6   5   6
9 Go Sense 6   5   6
8 A.J. 5   6   5
2 NP GO 3   8   3
4 PDD 1   10   1
6 WG 1   10   1


ลำดับผล จบกระดาน 10        
เสาร์ 21/4/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 9   1   9
10 Go Wise 8   2   8
3 GoGo 7   3   7
5 Shiawase 6   4   6
7 Happy Go 6   4   6
9 Go Sense 6   4   6
8 A.J. 4   6   4
2 NP GO 3   7   3
4 PDD 1   9   1
6 WG 0   10   0


ลำดับผล จบกระดาน 9          
เสาร์ 21/4/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 9   0   9
10 Go Wise 7   2   7
3 GoGo 6   3   6
5 Shiawase 5   4   5
7 Happy Go 5   4   5
9 Go Sense 5   4   5
8 A.J. 4   5   4
2 NP GO 3   6   3
4 PDD 1   8   1
6 WG 0   9   0


ลำดับผล จบกระดาน 8          
อาทิตย์ 17/3/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 8   0   8
10 Go Wise 6   2   6
3 GoGo 5   3   5
5 Shiawase 5   3   5
9 Go Sense 5   3   5
7 Happy Go 4   4   4
2 NP GO 3   5   3
8 A.J. 3   5   3
4 PDD 1   7   1
6 WG 0   8   0


ลำดับผล จบกระดาน 7          
อาทิตย์ 17/3/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 7   0   7
3 GoGo 5   2   5
10 Go Wise 5   2   5
5 Shiawase 4   3   4
9 Go Sense 4   3   4
2 NP GO 3   4   3
7 Happy Go 3   4   3
8 A.J. 3   4   3
4 PDD 1   6   1
6 WG 0   7   0


ลำดับผล จบกระดาน 6          
เสาร์ 16/3/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 6   0   6
3 GoGo 4   2   4
9 Go Sense 4   2   4
10 Go Wise 4   2   4
2 NP GO 3   3   3
5 Shiawase 3   3   3
7 Happy Go 3   3   3
8 A.J. 2   4   2
4 PDD 1   5   1
6 WG 0   6   0


ลำดับผล จบกระดาน 5          
เสาร์ 16/3/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 5   0   5
3 GoGo 4   1   4
5 Shiawase 3   2   3
9 Go Sense 3   2   3
10 Go Wise 3   2   3
2 NP GO 2   3   2
7 Happy Go 2   3   2
8 A.J. 2   3   2
4 PDD 1   4   1
6 WG 0   5   0ลำดับผล จบกระดาน 4          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 4   0   4
3 GoGo 3   1   3
2 NP GO 2   2   2
5 Shiawase 2   2   2
7 Happy Go 2   2   2
8 A.J. 2   2   2
9 Go Sense 2   2   2
10 Go Wise 2   2   2
4 PDD 1   3   1
6 WG 0   4   0ลำดับผล จบกระดาน 3          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 3   0   3
3 GoGo 2   1   2
5 Shiawase 2   1   2
7 Happy Go 2   1   2
9 Go Sense 2   1   2
2 NP GO 1   2   1
4 PDD 1   2   1
8 A.J. 1   2   1
10 Go Wise 1   2   1
6 WG 0   3   0

 

ลำดับผล จบกระดาน 2          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 2   0   2
2 NP GO 1   1   1
3 GoGo 1   1   1
4 PDD 1   1   1
5 Shiawase 1   1   1
7 Happy Go 1   1   1
8 A.J. 1   1   1
9 Go Sense 1   1   1
10 Go Wise 1   1   1
6 WG 0   2   0

 

ลำดับผล จบกระดาน 1          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 1   0   1
5 Shiawase 1   0   1
7 Happy Go 1   0   1
8 A.J. 1   0   1
9 Go Sense 1   0   1
2 NP GO 0   1   0
3 GoGo 0   1   0
4 PDD 0   1   0
6 WG 0   1   0
10 Go Wise 0   1   0