ผลการแข่งขัน ลีกหญิง

Thailand Women Go League 2019
ลีกหญิง

ลำดับผล จบกระดาน 4          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 4   0   4
3 GoGo 3   1   3
2 NP GO 2   2   2
5 Shiawase 2   2   2
7 Happy Go 2   2   2
8 A.J. 2   2   2
9 Go Sense 2   2   2
10 Go Wise 2   2   2
4 PDD 1   3   1
6 WG 0   4   0ลำดับผล จบกระดาน 3          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 3   0   3
3 GoGo 2   1   2
5 Shiawase 2   1   2
7 Happy Go 2   1   2
9 Go Sense 2   1   2
2 NP GO 1   2   1
4 PDD 1   2   1
8 A.J. 1   2   1
10 Go Wise 1   2   1
6 WG 0   3   0

 

ลำดับผล จบกระดาน 2          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 2   0   2
2 NP GO 1   1   1
3 GoGo 1   1   1
4 PDD 1   1   1
5 Shiawase 1   1   1
7 Happy Go 1   1   1
8 A.J. 1   1   1
9 Go Sense 1   1   1
10 Go Wise 1   1   1
6 WG 0   2   0

 

ลำดับผล จบกระดาน 1          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ   แพ้   กระดานชนะ
1 Go Master 1   0   1
5 Shiawase 1   0   1
7 Happy Go 1   0   1
8 A.J. 1   0   1
9 Go Sense 1   0   1
2 NP GO 0   1   0
3 GoGo 0   1   0
4 PDD 0   1   0
6 WG 0   1   0
10 Go Wise 0   1   0