ผลการแข่งขัน ลีกทีม

ผลลำดับการแข่งขัน Thailand Go League 2019
1 KPS
2 IQ-UP
3 Go Squared
4 HM
5 Go House
6 TL
7 Warlord
8 Go Wise
9 Happy Genius
10 Go Sense


Thailand Go League 2019
(ลีกทีม)

ลำดับผล จบกระดาน 18          
เสาร์ 1/6/19            
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
8 KPS 12 5 1 45 55
4 IQ-UP 13 4 1 45 54
5 Go Squared 9 6 3 35 45
9 HM 8 6 4 34 43
3 Go House 6 9 3 33 38
6 TL 6 6 6 26 38
1 Warlord 4 6 8 19 32
2 Go Wise 3 4 11 15 23
10 Happy Genius 1 8 9 15 22
7 Go Sense 0 2 16 3 10


ลำดับผล จบกระดาน 17          
เสาร์ 1/6/19            
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
8 KPS 12 4 1 43 53
4 IQ-UP 13 3 1 44 52
5 Go Squared 8 6 3 32 41
9 HM 7 6 4 31 39
3 Go House 6 9 2 33 38
6 TL 6 5 6 25 36
1 Warlord 4 5 8 18 30
2 Go Wise 3 3 11 13 21
10 Happy Genius 1 7 9 13 20
7 Go Sense 0 2 15 3 10


ลำดับผล จบกระดาน 16          
อาทิตย์ 5/5/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
4 IQ-UP 13 2 1 43 50
8 KPS 12 3 1 41 51
5 Go Squared 8 5 3 31 39
3 Go House 6 8 2 31 36
9 HM 7 5 4 29 37
6 TL 5 5 6 22 32
1 Warlord 4 4 8 17 28
10 Happy Genius 1 7 8 13 19
2 Go Wise 2 3 11 10 18
7 Go Sense 0 2 14 3 10


ลำดับผล จบกระดาน 15          
อาทิตย์ 5/5/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
4 IQ-UP 12 2 1 40 47
8 KPS 11 3 1 38 48
9 HM 7 5 3 29 36
5 Go Squared 7 5 3 28 36
3 Go House 5 8 2 28 33
6 TL 5 5 5 22 31
1 Warlord 4 4 7 17 27
10 Happy Genius 1 6 8 11 17
2 Go Wise 2 3 10 10 17
7 Go Sense 0 1 14 2 8


ลำดับผล จบกระดาน 14          
เสาร์ 4/5/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
4 IQ-UP 11 2 1 37 44
8 KPS 10 3 1 35 44
9 HM 7 5 2 29 35
5 Go Squared 6 5 3 25 33
3 Go House 4 8 2 25 29
6 TL 4 5 5 19 28
1 Warlord 4 4 6 17 26
10 Happy Genius 1 6 7 11 17
2 Go Wise 2 3 9 10 16
7 Go Sense 0 1 13 2 8


ลำดับผล จบกระดาน 13          
เสาร์ 4/5/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
4 IQ-UP 11 1 1 35 42
8 KPS 9 3 1 32 40
9 HM 6 5 2 26 32
3 Go House 4 7 2 24 27
5 Go Squared 5 5 3 22 30
1 Warlord 4 4 5 17 25
6 TL 3 5 5 16 25
10 Happy Genius 1 6 6 11 17
2 Go Wise 2 3 8 10 15
7 Go Sense 0 1 12 2 7


ลำดับผล จบกระดาน 12          
อาทิตย์ 22/4/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
4 IQ-UP 10 1 1 32 38
8 KPS 9 2 1 30 38
9 HM 6 4 2 25 30
3 Go House 4 6 2 23 25
5 Go Squared 5 4 3 20 28
6 TL 3 4 5 15 23
1 Warlord 3 4 5 14 22
10 Happy Genius 1 6 5 11 17
2 Go Wise 2 2 8 8 13
7 Go Sense 0 1 11 2 6
ลำดับผล จบกระดาน 11          
อาทิคย 22/4/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
4 IQ-UP 9 1 1 29 35
8 KPS 8 2 1 27 35
9 HM 5 4 2 22 27
5 Go Squared 5 4 2 20 27
3 Go House 3 6 2 20 22
6 TL 3 4 4 15 22
1 Warlord 3 4 4 14 20
10 Happy Genius 1 6 4 11 16
2 Go Wise 1 2 8 5 9
7 Go Sense 0 1 10 2 6


ลำดับผล จบกระดาน 10          
เสาร์ 21/4/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
4 IQ-UP 9 0 1 27 33
8 KPS 7 2 1 24 31
9 HM 4 4 2 19 24
5 Go Squared 4 4 2 17 24
3 Go House 2 6 2 17 19
1 Warlord 3 4 3 14 20
6 TL 3 3 4 14 20
10 Happy Genius 1 6 3 11 15
2 Go Wise 1 2 7 5 9
7 Go Sense 0 1 9 2 5


ลำดับผล จบกระดาน 9          
เสาร์ 21/4/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
4 IQ-UP 8 0 1 24 29
8 KPS 7 1 1 23 29
5 Go Squared 4 4 1 17 23
9 HM 3 4 2 16 21
3 Go House 2 5 2 15 17
1 Warlord 3 4 2 14 19
6 TL 2 3 4 11 17
10 Happy Genius 0 6 3 8 12
2 Go Wise 1 2 6 5 8
7 Go Sense 0 1 8 2 5


ลำดับผล จบกระดาน 8          
อาทิตย์ 17/3/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
8 KPS 7 1 0 23 28
4 IQ-UP 7 0 1 21 26
9 HM 3 3 2 14 19
5 Go Squared 3 4 1 14 19
3 Go House 2 4 2 14 15
1 Warlord 2 4 2 11 16
6 TL 2 2 4 10 15
10 Happy Genius 0 5 3 6 10
2 Go Wise 1 2 5 5 7
7 Go Sense 0 1 7 2 5


ลำดับผล จบกระดาน 7          
อาทิตย์ 17/3/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
8 KPS 7 0 0 21 26
4 IQ-UP 6 0 1 18 23
9 HM 3 3 1 14 18
5 Go Squared 3 3 1 13 17
3 Go House 2 3 2 12 13
1 Warlord 2 3 2 10 14
6 TL 1 2 4 7 11
10 Happy Genius 0 4 3 4 8
2 Go Wise 1 1 5 4 5
7 Go Sense 0 1 6 2 5


ลำดับผล จบกระดาน 6          
เสาร์ 16/3/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
8 KPS 6 0 0 18 23
4 IQ-UP 5 0 1 15 20
5 Go Squared 3 3 0 13 17
9 HM 2 3 1 11 14
1 Warlord 2 3 1 10 13
3 Go House 2 2 2 10 11
6 TL 1 2 3 7 10
10 Happy Genius 0 3 3 3 6
2 Go Wise 1 0 5 3 3
7 Go Sense 0 0 6 0 3


ลำดับผล จบกระดาน 5          
เสาร์ 16/3/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
8 KPS 5 0 0 15 19
4 IQ-UP 4 0 1 12 16
5 Go Squared 3 2 0 11 15
9 HM 2 2 1 10 12
1 Warlord 2 2 1 9 11
3 Go House 2 1 2 8 9
6 TL 1 1 3 5 8
2 Go Wise 1 0 4 3 3
10 Happy Genius 0 2 3 2 4
7 Go Sense 0 0 5 0 3


ลำดับผล จบกระดาน 4          
อาทิตย์ 10/3/19          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
8 KPS 4 0 0 12 15
4 IQ-UP 3 0 1 9 13
5 Go Squared 2 2 0 8 11
3 Go House 2 1 1 8 8
9 HM 1 2 1 7 8
1 Warlord 1 2 1 6 8
6 TL 1 1 2 5 7
2 Go Wise 1 0 3 3 3
10 Happy Genius 0 2 2 2 4
7 Go Sense 0 0 4 0 3ลำดับผล จบกระดาน 3          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
8 KPS 3 0 0 9 11
5 Go Squared 2 1 0 7 9
9 HM 1 2 0 7 8
4 IQ-UP 2 0 1 6 9
3 Go House 2 0 1 6 6
1 Warlord 0 2 1 3 5
2 Go Wise 1 0 2 3 3
10 Happy Genius 0 2 1 2 4
6 TL 0 1 2 2 3
7 Go Sense 0 0 3 0 2


ลำดับผล จบกระดาน 2          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
4 IQ-UP 2 0 0 6 8
8 KPS 2 0 0 6 8
9 HM 1 1 0 5 6
5 Go Squared 1 1 0 4 6
1 Warlord 0 2 0 3 4
3 Go House 1 0 1 3 3
6 TL 0 1 1 2 2
10 Happy Genius 0 1 1 1 2
7 Go Sense 0 0 2 0 1
2 Go Wise 0 0 2 0 0ลำดับผล จบกระดาน 1          
เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
4 IQ-UP 1 0 0 3 4
8 KPS 1 0 0 3 4
9 HM 1 0 0 3 4
1 Warlord 0 1 0 2 2
6 TL 0 1 0 2 2
5 Go Squared 0 1 0 1 2
10 Happy Genius 0 1 0 1 2
2 Go Wise 0 0 1 0 0
3 Go House 0 0 1 0 0
7 Go Sense 0 0 1 0 0