ประกาศการวางมือ ลีกทีม

เสาร์ 1 มิถุนายน  2562
กระดาน 17 18
ครั้งที่ 9 เสาร์ 1  มิถุนายน 2562
(เช้า 07.30-10.00)
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ  
17 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
17 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
17 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
17 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
17 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
17 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
17 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
17 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
17 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
17 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
17 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
17 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
17 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
17 Go Squared 7 726 ด.ช.ต้นธาร สายคำทอน สำรองฉุกเฉิน
17 Go House 1 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา  แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
17 Go House 2 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  แทน Mr. Dong Jia Cheng 997
17 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
17 Go House 4 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา แทน ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์ 622
17 Go House 5 192 ดนัย​ สุวัชรา สำรองฉุกเฉิน
17 Go House 6 303 นายมติมันท์ ภัทรปกรณ์ สำรองฉุกเฉิน
17 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
17 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
17 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
17 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
17 HM 5 467 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
17 HM 6 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
17 HM 7 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
17 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
17 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร แทน  นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
17 Happy Genius 3 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา  แทน  นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 582
17 Happy Genius 4 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล  แทน นาย ธนวัต เตชะถาวร 443
17 Happy Genius 5 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  สำรองฉุกเฉิน
17 Happy Genius 6 698 ด.ช. ปารมี สุธีรัตน์  สำรองฉุกเฉิน
17 Go Sense 1 711 ด.ช. ธีรธรรศ​  ศิริธีรากุล แทน กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​  10
17 Go Sense 2 342 นาย คณิน  ฉัตรชยานุสรณ์  แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
17 Go Sense 3 251 นาย บวร​  ปานกลาง  
17 Go Sense 4 610 ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์​  แทน โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​ 290
17 Go Sense 5 702 ด.ช. จรูญศักดิ์​  สารพิมพา​ สำรองฉุกเฉิน
17 Go Sense 6 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉิน
17 Go Sense 7 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส  สำรองฉุกเฉิน
17 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
17 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์   
17 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
17 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
17 TL 5 24 ลภณ จิรโศภิน สำรองฉุกเฉิน
17 TL 6 619 ชัยนันท์ จีระศิริ สำรองฉุกเฉิน
17 TL 7 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ สำรองฉุกเฉิน
17 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
17 Warlord 2 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  แทน Mr.​Park sangmin 998
17 Warlord 3 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
17 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
17 Warlord 5 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
17 Warlord 6 217 ศิริชัย เอมใจ สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
17 Go Wise 1 552 ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  
17 Go Wise 2 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ แทน เชาวน์ เจริญสมสมัย 427
17 Go Wise 3 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  แทน เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์ 615
17 Go Wise 4 388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย  
17 Go Wise 5 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย สำรองฉุกเฉิน
17 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
17 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
17 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
17 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
17 IQ-UP 5 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
(รอบชิง 10.30-13.00 )
18 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
18 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
18 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
18 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
18 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
18 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
18 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
18 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
18 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
18 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
18 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
18 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
18 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
18 Go Squared 7 726 ด.ช.ต้นธาร สายคำทอน สำรองฉุกเฉิน
18 Go House 1 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา  แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
18 Go House 2 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  แทน Mr. Dong Jia Cheng 997
18 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
18 Go House 4 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา แทน ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์ 622
18 Go House 5 192 ดนัย​ สุวัชรา สำรองฉุกเฉิน
18 Go House 6 303 นายมติมันท์ ภัทรปกรณ์ สำรองฉุกเฉิน
18 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
18 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
18 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
18 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
18 HM 5 467 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
18 HM 6 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
18 HM 7 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
18 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
18 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร แทน  นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
18 Happy Genius 3 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา  แทน  นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 582
18 Happy Genius 4 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล  แทน นาย ธนวัต เตชะถาวร 443
18 Happy Genius 5 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  สำรองฉุกเฉิน
18 Happy Genius 6 698 ด.ช. ปารมี สุธีรัตน์  สำรองฉุกเฉิน
18 Go Sense 1 610 ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์​  แทน กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​ 10
18 Go Sense 2 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
18 Go Sense 3 711 ด.ช. ธีรธรรศ​  ศิริธีรากุล แทน นาย บวร​  ปานกลาง 251
18 Go Sense 4 702 ด.ช. จรูญศักดิ์​  สารพิมพา​ แทน โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​ 290
18 Go Sense 5 342 นาย คณิน  ฉัตรชยานุสรณ์  สำรองฉุกเฉิน
18 Go Sense 6 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส  สำรองฉุกเฉิน
18 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
18 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์   
18 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
18 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
18 TL 5 24 ลภณ จิรโศภิน สำรองฉุกเฉิน
18 TL 6 619 ชัยนันท์ จีระศิริ สำรองฉุกเฉิน
18 TL 7 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ สำรองฉุกเฉิน
18 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
18 Warlord 2 217 ศิริชัย เอมใจ แทน Mr.​Park sangmin 998
18 Warlord 3 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
18 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
18 Warlord 5 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
18 Warlord 6 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
18 Go Wise 1 552 ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  
18 Go Wise 2 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ แทน เชาวน์ เจริญสมสมัย 427
18 Go Wise 3 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  แทน เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์ 615
18 Go Wise 4 388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย  
18 Go Wise 5 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย สำรองฉุกเฉิน
18 IQ-UP 1 526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ แทน วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478
18 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
18 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
18 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
18 IQ-UP 5 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน


เสาร์, อาทิตย์ 4-5 พฤษภาคม 2562
กระดาน 13 14 15 16
ครั้งที่ 7เสาร์ 4  พฤษภาคม 2562
(เช้า)
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ  
13 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
13 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
13 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
13 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
13 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
13 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
13 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
13 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
13 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
13 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
13 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
13 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
13 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
13 Go Squared 7 726 ด.ช.ต้นธาร สายคำทอน สำรองฉุกเฉิน
13 Go House 1 192 ดนัย​ สุวัชรา แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
13 Go House 2 997 Mr. Dong Jia Cheng  
13 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
13 Go House 4 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา แทน ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์ 622
13 Go House 5 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
13 Go House 6 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  สำรองฉุกเฉิน
13 Go House 7 303 นายมติมันท์ ภัทรปกรณ์ สำรองฉุกเฉิน
13 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
13 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
13 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
13 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
13 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
13 HM 6 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
13 HM 7 467 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
13 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
13 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร แทน  นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
13 Happy Genius 3 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล แทน  นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 582
13 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
13 Happy Genius 5 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล สำรองฉุกเฉิน
13 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา  สำรองฉุกเฉิน
13 Go Sense 1 10 กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​   
13 Go Sense 2 702 ด.ช. จรูญศักดิ์​  สารพิมพา​ แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
13 Go Sense 3 251 นาย บวร​  ปานกลาง  
13 Go Sense 4 290 โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​  
13 Go Sense 5 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉิน
13 Go Sense 6 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส  สำรองฉุกเฉิน
13 Go Sense 7 711 ด.ช. ธีรธรรศ​  ศิริธีรากุล สำรองฉุกเฉิน
13 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
13 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน แทน ฤทธิ เบญจฤทธิ์  28
13 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
13 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
13 TL 5 587 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ สำรองฉุกเฉิน
13 TL 6 619 ชัยนันท์ จีระศิริ สำรองฉุกเฉิน
13 TL 7 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ สำรองฉุกเฉิน
13 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
13 Warlord 2 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  แทน Mr.​Park sangmin 998
13 Warlord 3 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
13 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
13 Warlord 5 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
13 Warlord 6 217 ศิริชัย เอมใจ สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
13 Go Wise 1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ แทน ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552
13 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
13 Go Wise 3 615 เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์  
13 Go Wise 4 727 ธัชนนท์ ยโลดม แทน ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย388
13 Go Wise 5 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  สำรองฉุกเฉิน
13 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
13 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
13 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
13 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
13 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
13 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
13 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉิน
(บ่าย)
14 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
14 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
14 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
14 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
14 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
14 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
14 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
14 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
14 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
14 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
14 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
14 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
14 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
14 Go Squared 7 726 ด.ช.ต้นธาร สายคำทอน สำรองฉุกเฉิน
14 Go House 1 192 ดนัย​ สุวัชรา แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
14 Go House 2 997 Mr. Dong Jia Cheng  
14 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
14 Go House 4 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา แทน ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์ 622
14 Go House 5 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
14 Go House 6 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  สำรองฉุกเฉิน
14 Go House 7 303 นายมติมันท์ ภัทรปกรณ์ สำรองฉุกเฉิน
14 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
14 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
14 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
14 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
14 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
14 HM 6 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
14 HM 7 467 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
14 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
14 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร แทน  นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
14 Happy Genius 3 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล แทน  นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 582
14 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
14 Happy Genius 5 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล สำรองฉุกเฉิน
14 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา  สำรองฉุกเฉิน
14 Go Sense 1 10 กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​   
14 Go Sense 2 702 ด.ช. จรูญศักดิ์​  สารพิมพา​ แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
14 Go Sense 3 251 นาย บวร​  ปานกลาง  
14 Go Sense 4 290 โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​  
14 Go Sense 5 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉิน
14 Go Sense 6 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส  สำรองฉุกเฉิน
14 Go Sense 7 711 ด.ช. ธีรธรรศ​  ศิริธีรากุล สำรองฉุกเฉิน
14 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
14 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน แทน ฤทธิ เบญจฤทธิ์  28
14 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
14 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
14 TL 5 587 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ สำรองฉุกเฉิน
14 TL 6 619 ชัยนันท์ จีระศิริ สำรองฉุกเฉิน
14 TL 7 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ สำรองฉุกเฉิน
14 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
14 Warlord 2 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  แทน Mr.​Park sangmin 998
14 Warlord 3 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
14 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
14 Warlord 5 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
14 Warlord 6 217 ศิริชัย เอมใจ สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
14 Go Wise 1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ แทน ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552
14 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
14 Go Wise 3 615 เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์  
14 Go Wise 4 727 ธัชนนท์ ยโลดม แทน ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย388
14 Go Wise 5 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  สำรองฉุกเฉิน
14 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
14 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
14 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
14 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
14 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
14 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
14 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉิน
ครั้งที่ 8 อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562
(เช้า)
15 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
15 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
15 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
15 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
15 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
15 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
15 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
15 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
15 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
15 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
15 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
15 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
15 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
15 Go Squared 7 701 กัมปนาท สุนทรธรรม สำรองฉุกเฉิน
15 Go House 1 192 ดนัย​ สุวัชรา แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
15 Go House 2 997 Mr. Dong Jia Cheng  
15 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
15 Go House 4 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา แทน ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์ 622
15 Go House 5 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
15 Go House 6 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  สำรองฉุกเฉิน
15 Go House 7 303 นายมติมันท์ ภัทรปกรณ์ สำรองฉุกเฉิน
15 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
15 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
15 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
15 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
15 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
15 HM 6 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
15 HM 7 467 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
15 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
15 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร แทน  นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
15 Happy Genius 3 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล แทน  นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 582
15 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
15 Happy Genius 5 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา  สำรองฉุกเฉิน
15 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล สำรองฉุกเฉิน
15 Go Sense 1 10 กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​    
15 Go Sense 2 666 นาย​ ธีราวุฒิ​ ปราณี​โชติรส แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
15 Go Sense 3 711 ด.ช. ธีรธรรศ​  ศิริธีรากุล แทน บวร ปานกลาง 251
15 Go Sense 4 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ แทน โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​ 290
15 Go Sense 5 324 นาย​ คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
15 Go Sense 6 610 น.ส. ฉั​ฐ​วี​ณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​  สำรองฉุกเฉิน
15 Go Sense 7 702 ด.ช. จรูญศักดิ์ สารพิมพา  สำรองฉุกเฉิน
15 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
15 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน แทน ฤทธิ เบญจฤทธิ์  28
15 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
15 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
15 TL 5 587 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ สำรองฉุกเฉิน
15 TL 6 619 ชัยนันท์ จีระศิริ สำรองฉุกเฉิน
15 TL 7 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ สำรองฉุกเฉิน
15 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
15 Warlord 2 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  แทน Mr.​Park sangmin 998
15 Warlord 3 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
15 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
15 Warlord 5 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
15 Warlord 6 217 ศิริชัย เอมใจ สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
15 Go Wise 1 552 ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  
15 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
15 Go Wise 3 615 เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์  
15 Go Wise 4 727 ธัชนนท์ ยโลดม แทน ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย388
15 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
15 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
15 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
15 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
15 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
15 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
15 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
15 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉิน
(บ่าย)
16 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
16 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
16 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
16 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
16 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
16 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
16 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
16 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
16 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
16 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
16 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
16 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
16 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
16 Go Squared 7 701 กัมปนาท สุนทรธรรม สำรองฉุกเฉิน
16 Go House 1 192 ดนัย​ สุวัชรา แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
16 Go House 2 997 Mr. Dong Jia Cheng  
16 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
16 Go House 4 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา แทน ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์ 622
16 Go House 5 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
16 Go House 6 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  สำรองฉุกเฉิน
16 Go House 7 303 นายมติมันท์ ภัทรปกรณ์ สำรองฉุกเฉิน
16 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
16 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
16 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
16 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
16 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
16 HM 6 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
16 HM 7 467 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
16 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
16 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร แทน  นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
16 Happy Genius 3 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล แทน  นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 582
16 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
16 Happy Genius 5 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา  สำรองฉุกเฉิน
16 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล สำรองฉุกเฉิน
16 Go Sense 1 10 กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​    
16 Go Sense 2 711 ด.ช. ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
16 Go Sense 3 666 นาย​ ธีราวุฒิ​ ปราณี​โชติรส แทน บวร ปานกลาง 251
16 Go Sense 4 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ แทน โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​ 290
16 Go Sense 5 324 นาย​ คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
16 Go Sense 6 610 น.ส. ฉั​ฐ​วี​ณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​  สำรองฉุกเฉิน
16 Go Sense 7 702 ด.ช. จรูญศักดิ์ สารพิมพา  สำรองฉุกเฉิน
16 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
16 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน แทน ฤทธิ เบญจฤทธิ์  28
16 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
16 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
16 TL 5 587 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ สำรองฉุกเฉิน
16 TL 6 619 ชัยนันท์ จีระศิริ สำรองฉุกเฉิน
16 TL 7 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ สำรองฉุกเฉิน
16 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
16 Warlord 2 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  แทน Mr.​Park sangmin 998
16 Warlord 3 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
16 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
16 Warlord 5 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
16 Warlord 6 217 ศิริชัย เอมใจ สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
16 Go Wise 1 552 ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  
16 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
16 Go Wise 3 615 เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์  
16 Go Wise 4 727 ธัชนนท์ ยโลดม แทน ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย388
16 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
16 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
16 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
16 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
16 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
16 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
16 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
16 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉินเสาร์, อาทิตย์ 20-21 เมษายน 2562
กระดาน 9 10 11 12
ครั้งที่ 5 เสาร์ 20 เมษายน 2562
(เช้า)
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ  
9 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
9 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
9 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
9 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
9 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
9 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
9 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
9 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
9 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
9 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
9 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
9 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
9 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
9 Go Squared 7 726 ด.ช.ต้นธาร สายคำทอน สำรองฉุกเฉิน
9 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
9 Go House 2 997 Mr. Dong Jia Cheng  
9 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
9 Go House 4 622 ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์  
9 Go House 5 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
9 Go House 6 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
9 Go House 7 192 ดนัย​ สุวัชรา สำรองฉุกเฉิน
9 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
9 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
9 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
9 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
9 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
9 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
9 HM 7 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
9 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
9 Happy Genius 2 169 นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์  
9 Happy Genius 3 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  
9 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
9 Happy Genius 5 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล สำรองฉุกเฉิน
9 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
9 Go Sense 1 10 กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​   
9 Go Sense 2 610 น.ส. ฉั​ฐ​วี​ณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​  แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
9 Go Sense 3 251 นาย บวร​  ปานกลาง  
9 Go Sense 4 290 โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​  
9 Go Sense 5 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉิน
9 Go Sense 6 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส  สำรองฉุกเฉิน
9 Go Sense 7 702 ด.ช. จรูญศักดิ์ สารพิมพา สำรองฉุกเฉิน
9 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
9 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
9 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
9 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
9 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
9 Warlord 2 217 ศิริชัย เอมใจ แทน Mr.​Park sangmin 998
9 Warlord 3 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
9 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
9 Warlord 5 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
9 Warlord 6 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
9 Go Wise 1 552 ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  
9 Go Wise 2 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  แทน เชาวน์ เจริญสมสมัย 427
9 Go Wise 3 615 เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์  
9 Go Wise 4 388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย  
9 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
9 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
9 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
9 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
9 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
9 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
9 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
9 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉิน
(บ่าย)
10 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
10 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
10 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
10 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
10 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
10 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
10 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
10 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
10 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
10 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
10 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
10 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
10 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
10 Go Squared 7 726 ด.ช.ต้นธาร สายคำทอน สำรองฉุกเฉิน
10 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
10 Go House 2 997 Mr. Dong Jia Cheng  
10 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
10 Go House 4 622 ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์  
10 Go House 5 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
10 Go House 6 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
10 Go House 7 192 ดนัย​ สุวัชรา สำรองฉุกเฉิน
10 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
10 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
10 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
10 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
10 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
10 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
10 HM 7 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
10 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
10 Happy Genius 2 169 นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์  
10 Happy Genius 3 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  
10 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
10 Happy Genius 5 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล สำรองฉุกเฉิน
10 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
10 Go Sense 1 10 กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​   
10 Go Sense 2 610 น.ส. ฉั​ฐ​วี​ณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​  แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
10 Go Sense 3 251 นาย บวร​  ปานกลาง  
10 Go Sense 4 290 โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​  
10 Go Sense 5 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉิน
10 Go Sense 6 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส  สำรองฉุกเฉิน
10 Go Sense 7 702 ด.ช. จรูญศักดิ์ สารพิมพา สำรองฉุกเฉิน
10 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
10 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
10 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
10 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
10 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
10 Warlord 2 217 ศิริชัย เอมใจ แทน Mr.​Park sangmin 998
10 Warlord 3 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
10 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
10 Warlord 5 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
10 Warlord 6 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
10 Go Wise 1 552 ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  
10 Go Wise 2 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  แทน เชาวน์ เจริญสมสมัย 427
10 Go Wise 3 615 เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์  
10 Go Wise 4 388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย  
10 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
10 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
10 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
10 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
10 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
10 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
10 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉิน
ครั้งที่ 6 อาทิตย์ 21 เมษายน 2562
(เช้า)
11 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
11 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
11 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
11 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
11 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
11 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
11 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
11 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
11 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
11 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
11 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
11 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
11 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
11 Go Squared 7 701 กัมปนาท สุนทรธรรม สำรองฉุกเฉิน
11 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
11 Go House 2 997 Mr. Dong Jia Cheng  
11 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
11 Go House 4 622 ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์  
11 Go House 5 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
11 Go House 6 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
11 Go House 7 192 ดนัย​ สุวัชรา สำรองฉุกเฉิน
11 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
11 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
11 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
11 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
11 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
11 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
11 HM 7 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
11 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
11 Happy Genius 2 152 นาย เอก ชูโชติถาวร แทน นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
11 Happy Genius 3 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล แทน นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 582
11 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
11 Happy Genius 5 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองฉุกเฉิน
11 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
11 Go Sense 1 10 กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​    
11 Go Sense 2 702 ด.ช. จรูญศักดิ์ สารพิมพา  แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
11 Go Sense 3 666 นาย​ ธีราวุฒิ​ ปราณี​โชติรส แทน บวร ปานกลาง 251
11 Go Sense 4 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ แทน โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​ 290
11 Go Sense 5 324 นาย​ คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
11 Go Sense 6 610 น.ส. ฉั​ฐ​วี​ณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​  สำรองฉุกเฉิน
11 Go Sense 7 711 ด.ช. ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล สำรองฉุกเฉิน
11 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
11 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน แทน ฤทธิ เบญจฤทธิ์  28
11 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
11 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
11 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
11 Warlord 2 217 ศิริชัย เอมใจ แทน Mr.​Park sangmin 998
11 Warlord 3 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
11 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
11 Warlord 5 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
11 Warlord 6 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
11 Go Wise 1 552 ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  
11 Go Wise 2 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  แทน เชาวน์ เจริญสมสมัย 427
11 Go Wise 3 727 ธัชนนท์ ยโลดม แทน เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์ 615
11 Go Wise 4 388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย  
11 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
11 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
11 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
11 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
11 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
11 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
11 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
11 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉิน
(บ่าย)
12 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
12 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
12 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
12 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
12 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
12 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
12 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
12 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
12 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
12 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
12 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
12 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
12 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
12 Go Squared 7 701 กัมปนาท สุนทรธรรม สำรองฉุกเฉิน
12 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
12 Go House 2 997 Mr. Dong Jia Cheng  
12 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
12 Go House 4 622 ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์  
12 Go House 5 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
12 Go House 6 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
12 Go House 7 192 ดนัย​ สุวัชรา สำรองฉุกเฉิน
12 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
12 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
12 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
12 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
12 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
12 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
12 HM 7 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
12 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
12 Happy Genius 2 152 นาย เอก ชูโชติถาวร แทน นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
12 Happy Genius 3 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล แทน นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 582
12 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
12 Happy Genius 5 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองฉุกเฉิน
12 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
12 Go Sense 1 10 กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​    
12 Go Sense 2 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
12 Go Sense 3 666 นาย​ ธีราวุฒิ​ ปราณี​โชติรส แทน บวร ปานกลาง 251
12 Go Sense 4 702 ด.ช. จรูญศักดิ์ สารพิมพา  แทน โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​ 290
12 Go Sense 5 324 นาย​ คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
12 Go Sense 6 610 น.ส. ฉั​ฐ​วี​ณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​  สำรองฉุกเฉิน
12 Go Sense 7 711 ด.ช. ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล สำรองฉุกเฉิน
12 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
12 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน แทน ฤทธิ เบญจฤทธิ์  28
12 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
12 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
12 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
12 Warlord 2 217 ศิริชัย เอมใจ แทน Mr.​Park sangmin 998
12 Warlord 3 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
12 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
12 Warlord 5 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
12 Warlord 6 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
12 Go Wise 1 552 ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  
12 Go Wise 2 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  แทน เชาวน์ เจริญสมสมัย 427
12 Go Wise 3 727 ธัชนนท์ ยโลดม แทน เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์ 615
12 Go Wise 4 388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย  
12 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
12 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
12 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
12 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
12 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
12 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
12 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
12 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉินเสาร์, อาทิตย์ 16-17 มีนาคม 2562
กระดาน 5 6 7 8
ครั้งที่ 3 เสาร์ 16 มีนาคม 2562
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ  
5 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
5 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
5 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
5 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
5 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
5 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
5 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
5 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
5 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
5 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
5 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
5 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
5 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
5 Go Squared 7 726 ด.ช.ต้นธาร สายคำทอน สำรองฉุกเฉิน
5 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
5 Go House 2 192 นายดนัย​ สุวัชรา  แทน Mr. Dong Jia Cheng 997
5 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
5 Go House 4 622 ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์  
5 Go House 5 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
5 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
5 Go House 7 303 นายมติมันท์  ภัทรปกรณ์  สำรองฉุกเฉิน
5 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
5 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
5 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
5 HM 4 641   ด.ช. วรท ตัณพิสุทธ์   แทน นายชนาธิป  อาจอาษา 549
5 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
5 HM 6 486 นาย ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล สำรองฉุกเฉิน
5 HM 7 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
5 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
5 Happy Genius 2 169 นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์  
5 Happy Genius 3 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  
5 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
5 Happy Genius 5 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล สำรองฉุกเฉิน
5 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
5 Go Sense 1 610 น.ส. ฉั​ฐ​วี​ณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​  แทน กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​  10
5 Go Sense 2 702 ด.ช. จรูญ​ศักดิ์​ สาร​พิมพา​  แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
5 Go Sense 3 251 นาย บวร​  ปานกลาง  
5 Go Sense 4 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส  แทน โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​ 290
5 Go Sense 5 324 นาย​ คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
5 Go Sense 6 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉิน
5 Go Sense 7 711 ด.ช. ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล สำรองฉุกเฉิน
5 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
5 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
5 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
5 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
5 TL 5 24 ลภณ จิรโศภิน  สำรองฉุกเฉิน
5 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
5 Warlord 2 217 ศิริชัย เอมใจ แทน Mr.​Park sangmin 998
5 Warlord 3 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
5 Warlord 4 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก แทน รัชชานนท์​ โตยะบุตร 284
5 Warlord 5 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
5 Warlord 6 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
5 Go Wise 1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ แทน ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552
5 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
5 Go Wise 3 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  แทน เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์ 615
5 Go Wise 4 388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย  
5 Go Wise 5 727 ธัชนนท์ ยโลดม สำรองฉุกเฉิน
5 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
5 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
5 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
5 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
5 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
5 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
5 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉิน
(บ่าย)
6 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
6 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
6 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
6 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
6 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
6 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
6 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
6 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
6 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
6 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
6 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
6 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
6 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
6 Go Squared 7 726 ด.ช.ต้นธาร สายคำทอน สำรองฉุกเฉิน
6 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
6 Go House 2 192 นายดนัย​ สุวัชรา  แทน Mr. Dong Jia Cheng 997
6 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
6 Go House 4 622 ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์  
6 Go House 5 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
6 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
6 Go House 7 303 นายมติมันท์  ภัทรปกรณ์  สำรองฉุกเฉิน
6 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
6 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
6 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
6 HM 4 641   ด.ช. วรท ตัณพิสุทธ์   แทน นายชนาธิป  อาจอาษา 549
6 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
6 HM 6 486 นาย ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล สำรองฉุกเฉิน
6 HM 7 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
6 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
6 Happy Genius 2 169 นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์  
6 Happy Genius 3 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  
6 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
6 Happy Genius 5 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล สำรองฉุกเฉิน
6 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
6 Go Sense 1 610 น.ส. ฉั​ฐ​วี​ณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​  แทน กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​  10
6 Go Sense 2 702 ด.ช. จรูญ​ศักดิ์​ สาร​พิมพา​  แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
6 Go Sense 3 251 นาย บวร​  ปานกลาง  
6 Go Sense 4 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส  แทน โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​ 290
6 Go Sense 5 324 นาย​ คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
6 Go Sense 6 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉิน
6 Go Sense 7 711 ด.ช. ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล สำรองฉุกเฉิน
6 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
6 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
6 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
6 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
6 TL 5 24 ลภณ จิรโศภิน  สำรองฉุกเฉิน
6 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
6 Warlord 2 217 ศิริชัย เอมใจ แทน Mr.​Park sangmin 998
6 Warlord 3 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
6 Warlord 4 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก แทน รัชชานนท์​ โตยะบุตร 284
6 Warlord 5 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
6 Warlord 6 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
6 Go Wise 1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ แทน ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552
6 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
6 Go Wise 3 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  แทน เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์ 615
6 Go Wise 4 388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย  
6 Go Wise 5 727 ธัชนนท์ ยโลดม สำรองฉุกเฉิน
6 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
6 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
6 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
6 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
6 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
6 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉิน
ครั้งที่ 4 อาทิตย์ 17 มีนาคม 2562
7 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
7 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
7 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
7 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
7 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
7 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
7 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
7 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
7 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
7 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
7 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
7 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
7 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
7 Go Squared 7 701 ด.ช.กัมปนาท สุนทรธรรม  สำรองฉุกเฉิน
7 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
7 Go House 2 192 นายดนัย​ สุวัชรา  แทน Mr. Dong Jia Cheng 997
7 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
7 Go House 4 622 ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์  
7 Go House 5 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
7 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
7 Go House 7 303 นายมติมันท์  ภัทรปกรณ์  สำรองฉุกเฉิน
7 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
7 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
7 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
7 HM 4 546 นาย หฤษฎ์  ก่อสวัสดิ์วรกุล  แทน นายชนาธิป  อาจอาษา 549
7 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
7 HM 6 402 นาย สรวิศ กิ่งแก้ว  สำรองฉุกเฉิน
7 HM 7 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
7 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
7 Happy Genius 2 152 นาย เอก ชูโชติถาวร แทน นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
7 Happy Genius 3 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  
7 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
7 Happy Genius 5 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล สำรองฉุกเฉิน
7 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
7 Go Sense 1 10 กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​    
7 Go Sense 2 610 น.ส. ฉั​ฐ​วี​ณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​  แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
7 Go Sense 3 666 นาย​ ธีราวุฒิ​ ปราณี​โชติรส แทน บวร ปานกลาง 251
7 Go Sense 4 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ แทน โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​ 290
7 Go Sense 5 324 นาย​ คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
7 Go Sense 6 702 ด.ช. จรูญศักดิ์ สารพิมพา  สำรองฉุกเฉิน
7 Go Sense 7 711 ด.ช. ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล สำรองฉุกเฉิน
7 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
7 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
7 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
7 TL 4 587 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ  แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
7 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
7 Warlord 2 217 ศิริชัย เอมใจ แทน Mr.​Park sangmin 998
7 Warlord 3 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
7 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
7 Warlord 5 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
7 Warlord 6 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
7 Go Wise 1 552 ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  
7 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
7 Go Wise 3 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  แทน เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์ 615
7 Go Wise 4 388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย  
7 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
7 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
7 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
7 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
7 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
7 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
7 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
7 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉิน
(บ่าย)
8 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
8 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
8 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
8 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
8 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
8 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
8 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
8 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
8 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
8 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
8 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
8 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
8 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
8 Go Squared 7 701 ด.ช.กัมปนาท สุนทรธรรม  สำรองฉุกเฉิน
8 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์  แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
8 Go House 2 192 นายดนัย​ สุวัชรา  แทน Mr. Dong Jia Cheng 997
8 Go House 3 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา  
8 Go House 4 622 ดช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์  
8 Go House 5 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
8 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
8 Go House 7 303 นายมติมันท์  ภัทรปกรณ์  สำรองฉุกเฉิน
8 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
8 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
8 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
8 HM 4 546 นาย หฤษฎ์  ก่อสวัสดิ์วรกุล  แทน นายชนาธิป  อาจอาษา 549
8 HM 5 415 นาย นราวิชญ์ พงกิจวรสิน   สำรองฉุกเฉิน
8 HM 6 402 นาย สรวิศ กิ่งแก้ว  สำรองฉุกเฉิน
8 HM 7 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ สำรองฉุกเฉิน
8 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
8 Happy Genius 2 152 นาย เอก ชูโชติถาวร แทน นาย  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
8 Happy Genius 3 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  
8 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
8 Happy Genius 5 696 ด.ช. ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล สำรองฉุกเฉิน
8 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
8 Go Sense 1 10 กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​    
8 Go Sense 2 610 น.ส. ฉั​ฐ​วี​ณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​  แทน ทบไชยทง​ ไชยสุนทร​ 76
8 Go Sense 3 666 นาย​ ธีราวุฒิ​ ปราณี​โชติรส แทน บวร ปานกลาง 251
8 Go Sense 4 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ แทน โร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์​ 290
8 Go Sense 5 324 นาย​ คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
8 Go Sense 6 702 ด.ช. จรูญศักดิ์ สารพิมพา  สำรองฉุกเฉิน
8 Go Sense 7 711 ด.ช. ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล สำรองฉุกเฉิน
8 TL 1 24 ลภณ จิรโศภิน แทน สิริเทพ เฉิน 525
8 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
8 TL 3 619 ชัยนันท์ จีระศิริ แทน ปัญญกร เหมรัตนากร 559
8 TL 4 587 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ  แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562
8 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
8 Warlord 2 217 ศิริชัย เอมใจ แทน Mr.​Park sangmin 998
8 Warlord 3 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก แทน ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  11
8 Warlord 4 284 รัชชชานนท์ โตยบุตร   
8 Warlord 5 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3,4
8 Warlord 6 656 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  สำรองฉุกเฉิน 1,2,3
8 Go Wise 1 552 ดช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  
8 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
8 Go Wise 3 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์  แทน เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์ 615
8 Go Wise 4 388 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย  
8 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
8 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
8 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
8 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
8 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
8 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
8 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
8 IQ-UP 7 664 อัครพล บุญกล่ำ สำรองฉุกเฉิน
เสาร์, อาทิตย์ 9-10 มีนาคม 2562
 
ครั้งที่ 1 เสาร์ 9 มีนาคม 2562
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ  
1 Happy Genius 1 150 นายเกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
1 Happy Genius 2 152 นายเอก ชูโชติถาวร แทน ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
1 Happy Genius 3 582 นายณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  
1 Happy Genius 4 443 นายธนวัต เตชะถาวร  
1 Happy Genius 5 625 นายภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา  สำรองฉุกเฉิน
1 Happy Genius 6 703 ด.ช.สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
1 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
1 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
1 KPS 3 504 นายณัฐวัชร์ พ่อค้า  
1 KPS 4 471 นายศุภชัย จันทา  
1 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
1 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
1 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
1 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
1 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
1 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
1 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
1 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
1 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
1 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
1 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
1 TL 3 599 ปัญญกร เหมรัตนากร  
1 TL 4 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ  
1 TL 5 613 เผยเจีย เจิ้ง สำรองฉุกเฉิน
1 TL 6 24 ลภณ จิรโศภิน สำรองฉุกเฉิน
1 Go Sense 1 711 ด.ช. ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล แทน กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​ 10
1 Go Sense 2 76 ทบไชยทง​ ไชยสุนทร  
1 Go Sense 3 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส แทน บวร​  ปานกลาง​ 251
1 Go Sense 4 702 ด.ช.จรูญศักดิ์​ สารพิมพา แทน นายโร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์ 290
1 Go Sense 5 324 นายคณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
1 Go Sense 6 572 นาย เจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉิน
1 Go Sense 7 610 น.ส. ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
1 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
1 Warlord 2 998 Mr.​Park sangmin  
1 Warlord 3 11 นายศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
1 Warlord 4 284 นายรัชชานนท์​ โตยะบุตร   
1 Warlord 5 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์ สำรองโต๊ะ 1,2,3,4
1 Warlord 6 264 นายศุภศิต  กุมจันทึก สำรองโต๊ะ 1,2,3,4
1 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
1 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
1 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
1 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
1 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
1 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
1 Go Squared 7 701 ด.ช.กัมปนาท สุนทรธรรม สำรองฉุกเฉิน
1 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์ แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
1 Go House 2 192 นายดนัย​ สุวัชรา แทน Mr.Dong Jia Cheng 997
1 Go House 3 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา แทน นายธนิน  บุญพาวัฒนา 623
1 Go House 4 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา แทน ด.ช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์ 622
1 Go House 5 278 นายสิทธิชัย​ ยอดชลูด สำรองฉุกเฉิน
1 Go House 6 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
1 Go House 7 442 นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน สำรองฉุกเฉิน
1 Go Wise 1 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ แทน พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552
1 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
1 Go Wise 3 615 เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์  
1 Go Wise 4 727 ธัชนนท์ ยโลดม แทน ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย 388
1 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
1 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
1 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
1 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
1 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
1 HM 5 402 นายสรวิศ  กิ่งแก้ว สำรองฉุกเฉิน
1 HM 6 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
           
2 Happy Genius 1 150 นายเกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
2 Happy Genius 2 152 นายเอก ชูโชติถาวร แทน ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
2 Happy Genius 3 582 นายณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  
2 Happy Genius 4 443 นายธนวัต เตชะถาวร  
2 Happy Genius 5 625 นายภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา  สำรองฉุกเฉิน
2 Happy Genius 6 703 ด.ช.สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
2 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
2 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
2 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
2 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
2 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
2 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
2 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
2 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
2 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
2 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
2 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
2 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
2 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
2 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
2 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
2 TL 3 599 ปัญญกร เหมรัตนากร  
2 TL 4 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ  
2 TL 5 613 เผยเจีย เจิ้ง สำรองฉุกเฉิน
2 TL 6 24 ลภณ จิรโศภิน สำรองฉุกเฉิน
2 Go Sense 1 711 ด.ช. ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล แทน กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์​ 10
2 Go Sense 2 76 ทบไชยทง​ ไชยสุนทร  
2 Go Sense 3 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส แทน บวร​  ปานกลาง​ 251
2 Go Sense 4 702 ด.ช. จรูญศักดิ์​ สารพิมพา แทน นายโร​เบิร์ต​  จิณโณ  ไพมาร์ 290
2 Go Sense 5 324 นาย คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
2 Go Sense 6 572 นาย เจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉิน
2 Go Sense 7 610 น.ส. ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
2 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
2 Warlord 2 998 Mr.​Park sangmin  
2 Warlord 3 11 นายศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
2 Warlord 4 284 นายรัชชานนท์​ โตยะบุตร   
2 Warlord 5 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์ สำรองโต๊ะ 1,2,3,4
2 Warlord 6 264 นายศุภศิต  กุมจันทึก สำรองโต๊ะ 1,2,3,4
2 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
2 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
2 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
2 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
2 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
2 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
2 Go Squared 7 701 ด.ช.กัมปนาท สุนทรธรรม สำรองฉุกเฉิน
2 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์ แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
2 Go House 2 192 นายดนัย​ สุวัชรา แทน Mr.Dong Jia Cheng 997
2 Go House 3 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา แทน นายธนิน  บุญพาวัฒนา 623
2 Go House 4 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา แทน ด.ช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์ 622
2 Go House 5 278 นายสิทธิชัย​ ยอดชลูด สำรองฉุกเฉิน
2 Go House 6 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
2 Go House 7 442 นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน สำรองฉุกเฉิน
2 Go Wise 1 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ แทน พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552
2 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
2 Go Wise 3 615 เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์  
2 Go Wise 4 727 ธัชนนท์ ยโลดม แทน ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย 388
2 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
2 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
2 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
2 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
2 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
2 HM 5 415 นายนราวิชญ์  พงกิจวรสิน  สำรองฉุกเฉิน
2 HM 6 402 นายสรวิศ  กิ่งแก้ว สำรองฉุกเฉิน
2 HM 7 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
ครั้งที่ 2 อาทิตย์ 10 มีนาคม 2562
3 Happy Genius 1 150 นายเกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
3 Happy Genius 2 152 นายเอก ชูโชติถาวร แทน ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
3 Happy Genius 3 582 นายณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  
3 Happy Genius 4 443 นายธนวัต เตชะถาวร  
3 Happy Genius 5 625 นายภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา  สำรองฉุกเฉิน
3 Happy Genius 6 703 ด.ช.สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
3 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
3 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
3 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
3 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
3 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
3 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
3 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
3 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
3 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
3 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
3 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
3 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
3 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
3 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
3 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
3 TL 3 599 ปัญญกร เหมรัตนากร  
3 TL 4 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ  
3 TL 5 613 เผยเจีย เจิ้ง สำรองฉุกเฉิน
3 TL 6 24 ลภณ จิรโศภิน สำรองฉุกเฉิน
3 Go Sense 1 711 ด.ช.ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล แทน กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์ 10
3 Go Sense 2 702 ด.ช.จรูญ​ศักดิ์​ สาร​พิมพา แทน นาย ทบไชยทง​ ไชยสุนทร 76
3 Go Sense 3 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส แทน นาย​ บวร​  ปานกลาง 251
3 Go Sense 4 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ แทน นาย โร​เบิร์ต​ จิณโณ ไพมาร์ 290
3 Go Sense 5 324 นาย​คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
3 Go Sense 6 610 น.ส.ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
3 Warlord 1 41 นายชยพล​ พันธเสน  
3 Warlord 2 998 Mr.​Park sangmin  
3 Warlord 3 11 นายศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
3 Warlord 4 284 นายรัชชานนท์​ โตยะบุตร   
3 Warlord 5 217 นายศิริชัย เอมใจ  สำรองโต๊ะ 1,2,3,4  
3 Warlord 6 264 นายศุภศิต  กุมจันทึก สำรองโต๊ะ 1,2,3,4  
3 Warlord 7 656 นายประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล สำรองโต๊ะ 1,2,3     
3 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
3 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
3 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
3 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
3 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
3 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
3 Go Squared 7 726 ด.ช.ต้นธาร สายคำทอน สำรองฉุกเฉิน
3 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์ แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
3 Go House 2 192 นายดนัย​ สุวัชรา แทน Mr.Dong Jia Cheng 997
3 Go House 3 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา แทน นายธนิน  บุญพาวัฒนา 623
3 Go House 4 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา แทน ด.ช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์ 622
3 Go House 5 278 นายสิทธิชัย​ ยอดชลูด สำรองฉุกเฉิน
3 Go House 6 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
3 Go House 7 442 นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน สำรองฉุกเฉิน
3 Go Wise 1 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ แทน พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552
3 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
3 Go Wise 3 615 เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์  
3 Go Wise 4 727 ธัชนนท์ ยโลดม แทน ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย 388
3 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
3 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
3 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
3 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
3 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
3 HM 5 415 นายนราวิชญ์  พงกิจวรสิน  สำรองฉุกเฉิน
3 HM 6 402 นายสรวิศ  กิ่งแก้ว สำรองฉุกเฉิน
3 HM 7 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
           
4 Happy Genius 1 150 นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน  
4 Happy Genius 2 152 นาย เอก ชูโชติถาวร แทน ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169
4 Happy Genius 3 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย  
4 Happy Genius 4 443 นาย ธนวัต เตชะถาวร  
4 Happy Genius 5 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา  สำรองฉุกเฉิน
4 Happy Genius 6 703 ด.ช. สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล  สำรองฉุกเฉิน
4 KPS 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
4 KPS 2 143 นายกมล สันติพจนา  
4 KPS 3 504 นาย ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
4 KPS 4 471 นาย ศุภชัย จันทา  
4 KPS 5 535 นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ  สำรองฉุกเฉิน
4 KPS 6 304 นายทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ  สำรองฉุกเฉิน
4 KPS 7 446 นายนทกฤช  อัสสมกร สำรองฉุกเฉิน
4 IQ-UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช  
4 IQ-UP 2 992 จุงฮยอบ คิม   
4 IQ-UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล  
4 IQ-UP 4 579 พชร เทศวัง   
4 IQ-UP 5 657 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สำรองฉุกเฉิน
4 IQ-UP 6 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สำรองฉุกเฉิน
4 TL 1 525 สิริเทพ เฉิน  
4 TL 2 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
4 TL 3 599 ปัญญกร เหมรัตนากร  
4 TL 4 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ  
4 TL 5 613 เผยเจีย เจิ้ง สำรองฉุกเฉิน
4 TL 6 24 ลภณ จิรโศภิน สำรองฉุกเฉิน
4 Go Sense 1 711 ด.ช. ธีรธรรศ​ ศิริธีรากุล แทน กิตติ​พงค์​ วงศ์ถาวรวัฒน์ 10
4 Go Sense 2 702 ด.ช. จรูญ​ศักดิ์​ สาร​พิมพา แทน นาย ทบไชยทง​ ไชยสุนทร 76
4 Go Sense 3 666 นายธราวุฒิ​ ปราณีโชติรส แทน นาย​ บวร​  ปานกลาง 251
4 Go Sense 4 572 นายเจนพจน์​  อภิเรืองพิทักษ์ แทน นาย โร​เบิร์ต​ จิณโณ ไพมาร์ 290
4 Go Sense 5 324 นาย​ คณิน​  ฉัตรชยานุสรณ์ สำรองฉุกเฉิน
4 Go Sense 6 610 น.ส. ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์ สำรองฉุกเฉิน
4 Warlord 2 998 Mr.​Park sangmin  
4 Warlord 3 11 นายศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
4 Warlord 4 284 นายรัชชานนท์​ โตยะบุตร   
4 Warlord 5 217 นายศิริชัย เอมใจ  สำรองโต๊ะ 1,2,3,4  
4 Warlord 6 264 นายศุภศิต  กุมจันทึก สำรองโต๊ะ 1,2,3,4  
4 Warlord 7 656 นายประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล สำรองโต๊ะ 1,2,3     
4 Go Squared 1 405 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  
4 Go Squared 2 996 Mr.Qi Fei  
4 Go Squared 3 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ  
4 Go Squared 4 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
4 Go Squared 5 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว สำรองฉุกเฉิน
4 Go Squared 6 567 นายสุวิจักขณ์ บางม่วง สำรองฉุกเฉิน
4 Go Squared 7 726 ด.ช.ต้นธาร สายคำทอน สำรองฉุกเฉิน
4 Go House 1 61 นายไพศาล​ ธัญธาดาลักษณ์ แทน นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน 442
4 Go House 2 192 นายดนัย​ สุวัชรา แทน Mr.Dong Jia Cheng 997
4 Go House 3 575 ด.ญ.ภิญญาดา​ ศรอารา แทน นายธนิน  บุญพาวัฒนา 623
4 Go House 4 623 นายธนิน  บุญพาวัฒนา แทน ด.ช.ภูริช​  ลามศรีจันทร์ 622
4 Go House 5 278 นายสิทธิชัย​ ยอดชลูด สำรองฉุกเฉิน
4 Go House 6 556 ด.ช.พงศกานต์​  ศรอารา สำรองฉุกเฉิน
4 Go House 7 442 นายพัฒนะ​ แฉ่งสูงเนิน สำรองฉุกเฉิน
4 Go Wise 1 576 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ แทน พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552
4 Go Wise 2 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย  
4 Go Wise 3 615 เมธาสิทธิ์​ บัณฑิตวราพงศ์  
4 Go Wise 4 727 ธัชนนท์ ยโลดม แทน ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย 388
4 Go Wise 5 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ สำรองฉุกเฉิน
4 HM 1 259 นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์  
4 HM 2 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  
4 HM 3 403 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา  
4 HM 4 549 นายชนาธิป  อาจอาษา  
4 HM 5 415 นายนราวิชญ์  พงกิจวรสิน  สำรองฉุกเฉิน
4 HM 6 402 นายสรวิศ  กิ่งแก้ว สำรองฉุกเฉิน
4 HM 7 641 ด.ช.วรท  ตัณพิสุทธิ์ สำรองฉุกเฉิน

Thailad Women Go League 2019
เลขทีม ชื่อทีม เสาร์ 9/3/19 รายชื่อสำรอง
กระดาน1 กระดาน2
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
1 Go Master น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์  น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์  น.ส.ษาวารี พันธเสน น.ส.ษาวารี พันธเสน
2 NP GO น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.วรวรรณ สุขชื่น น.ส.วรวรรณ สุขชื่น
3 Go Go เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา
4 PDD ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล
5 Shi a wa se ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว
6 WG ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ดญ. ภูริชญา โสลันดา
7 Happy Go น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม  น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม  น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม  น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม 
8 A.J. น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
9 Go Sense น.ส. ริบะ​คา​ วงศ์​ชู​แก้ว​ น.ส. ริบะ​คา​ วงศ์​ชู​แก้ว​ น.ส. ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​ น.ส. ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​
10 Go Wise น.ส.อรุณกร ประทุมวัน น.ส.อรุณกร ประทุมวัน แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว
           
เลขทีม ชื่อทีม อาทิตย์ 10/3/19 รายชื่อสำรอง
กระดาน3 กระดาน4
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
1 Go Master น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์  น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์  น.ส.ษาวารี พันธเสน น.ส.ษาวารี พันธเสน
2 NP GO น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.วรวรรณ สุขชื่น น.ส.วรวรรณ สุขชื่น
3 Go Go เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา
4 PDD น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล
5 Shi a wa se ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว
6 WG นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา
7 Happy Go น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม  น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม  น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม 
8 A.J. น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล
9 Go Sense น.ส. ริบะ​คา​ วงศ์​ชู​แก้ว​ น.ส. ริบะ​คา​ วงศ์​ชู​แก้ว​ น.ส. ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​ น.ส. ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​
10 Go Wise น.ส.อรุณกร ประทุมวัน น.ส.อรุณกร ประทุมวัน แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว