กฎกติการการแข่งขัน Woman Go League 2019

การแข่งขันจะเริ่มในวันเดียวกันกับการแข่งขันลีกแบบทีม 2019 และตารางการแข่งขันทั้งหมดจะเป็นเวลาเดียวกันกับลีกแบบทีม 2019 รวมทั้งพิธีเปิด พิธีปิด และพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้ ประกอบไปด้วยกลุ่มนักหมากล้อมหญิง 1-2 คน ไม่จำกัดฝีมือในแต่ละกลุ่ม และแต่ละรอบจะแข่งขันเพียงคนเดียวจาก 1-2 คนนี้

การรับสมัคร

 1. ให้สิทธิ์สำหรับกลุ่มที่แข่งขันในลีกผู้หญิง 2018 ที่มีอันดับ 1-7 สามารถเข้าแข่งขันในลีก 2019 ได้ทันที โดยต้องแสดงความจำนงเข้าร่วมด้วยช่องทางเดียวกับการสมัครทั่วไป โดยแจ้งว่าใช้สิทธิ์จากปีที่แล้ว ถ้าไม่แสดงความจำนงจะแข่งขันต่อในปีนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่เปลี่ยนมือที่สองในกลุ่มสามารถทำได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนมือที่หนึ่งของกลุ่มเดิมได้ โดยรวมคือ นับมือที่หนึ่งของกลุ่มเป็นมือหลัก
 2. เปิดรับสมัครกลุ่มจากบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อเติมจำนวนให้ครบ 10 กลุ่ม ในกรณีที่มีกลุ่มที่สมัครเข้ามาเกินจำนวนที่รองรับได้ ให้ใช้ระบบมาก่อนได้ก่อน ทั้งนี้เป็นไปตามเวลาที่แจ้งมาในระบบ Line
 3. แจ้งชื่อกลุ่ม ในกรณีในกลุ่มนั้นมีนักหมากล้อมเพียงคนเดียว อาจใช้ชื่อผู้เล่นนั้นเป็นชื่อกลุ่มได้ทันที หรือใช้ชื่ออื่น ๆ ก็ได้
 4. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านไลน์ สถาบันหมากล้อมจินโป๋
 5. ไม่มีข้อจำกัดสำหรับสถานบันสอนหมากล้อมที่จะส่งนักหมากล้อมหญิงเข้าร่วมการแข่งขันนี้ สามารถส่งเข้าร่วมกี่คนก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าเกิน 10 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการในการตัดสินผู้ที่จะเข้ารอบได้ (กรณีนี้ไม่ได้นับจากมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

 

ระบบการแข่งขัน

 

 1. การแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมด ไปกลับ รวมทั้งสิ้น 18 รอบ โดยตารางเวลาแข่งขันจะใช้ตารางเดียวกับลีกแบบทีม 2019 ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน ทั้งสิ้น 9 วัน
 2. ในทุกรอบที่แข่งขัน จะลงทำการแข่งขันเพียงคนเดียวตลอดทั้งรายการ ทีมใดที่สมัครแข่งขันเพียงคนเดียว ให้ระวังเรื่องการขาดแข่งขัน และทีมใดที่สมัครเข้าแข่งขัน 2 คน ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้คนใดเป็นคนทำการแข่งขันในแต่ละรอบ โดยไม่มีการส่งรายชื่อใด ๆ ก่อนการแข่งขันในแต่ละรอบ
 3. นักกีฬาหมากล้อมหญิงที่แข่งขันในลีกผู้หญิงนี้ สามารถมีชื่อลงแข่งขันในลีกแบบทีมด้วยได้ ทั้งนี้ควรจัดเวลาให้ดีโดยไม่ขาดแข่ง เพราะจะมีบทลงโทษสำหรับผู้ขาดแข่งในลีกผู้หญิงนี้ และมีบทลงโทษสำหรับการขาดแข่งขันในลีกทีมเช่นกัน
 4. บทลงโทษสำหรับการขาดแข่งขัน จะเป็นการหักเงินรางวัลรอบละ 1,000 บาท (หนึ่งวันแข่งขันมี 2 รอบ) และถ้าขาดแข่งขันเกิน 4 กระดาน จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนี้ในปีหน้าปีเดียว ปีต่อไปสามารถเข้าร่วมได้

 

กฎกติกาในแต่ละรอบ

 1. ให้แจ้งผู้ที่จะเป็นนักกีฬาสำรอง ก่อนเริ่มทำการแข่งขัน
 2. ในแต่ละรอบ ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง 15 นาที และต่อเวลาให้เพียง 1 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที หมดเวลา 30 วินาทีที่เหลือจะแพ้ทันที
 3. การมาสายเกิน 15 นาที ถือว่าเป็นการขาดการแข่งขัน
 4. ส่งผลการแข่งขันผ่านลิงก์ที่จะเปิดให้ส่งได้ต่อไป ทั้งนี้ ลิงก์นี้จะทำการคำนวณผลการแข่งขันทันที ทุกคนสามารถดูผลการแข่งขันได้ทันทีที่มีการส่งผล


การส่งผลและบันทึกผลการแข่งขัน

 1. รายชื่อที่ผู้สมัครเข้ามาเป็นอันดับแรกของแต่ละกลุ่ม ถือเป็นรายชื่อหลักในการแข่งขัน ถ้ารอบใดมีการเปลี่ยนตัวให้ผู้ที่เป็นตัวสำรองลงแข่งขัน จะต้องแจ้งกรรมการก่อนเริ่มการแข่งขัน
 2. ผลการแข่งขันที่บันทึกนี้ อาจมีผลกับการเก็บประวัติการแข่งขันและคำนวณ GAT POINT (ถ้ามีการคำนวณ)

 

การตัดสินผลการแข่งขัน

 1. ดูผลจากจำนวนกระดานชนะ ถ้าเท่ากันให้ดูผลการแข่งขันระหว่างกัน และตัดสินผล
 2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันและเป็นงูกินหาง ก็ให้ถือว่าลำดับเท่ากัน และเฉลี่ยเงินรางวัลของผู้ที่ลำดับเท่ากัน

 

กรณีพิเศษอื่น ๆ

 1. ในกรณีพิเศษเท่านั้น ที่ทั้งสองทีมไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ให้กรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่าจะให้แข่งนอกรอบได้หรือไม่ โดยจะต้องกำหนดวันล่วงหน้าและมาทำการแข่งขันโดยมีกรรมการเป็นสักขีพยาน ไม่สามารถแข่งผ่านอินเตอร์เน็ตได้ วันแข่งขันนี้อาจะจะก่อนหรือหลังจากตารางแข่งขันจริงก็ได้