รางวัลทั้งสองการแข่งขัน

รางวัลสำหรับการแข่งขันไทยแลนด์โกะลีก 2019 ประเภททีม

 Thailand Go League 2019


รางวัลตามผลการแข่งขันของทีม
 
อันดับการแข่งขัน เงินรางวัล
1 180,000.00
2 140,000.00
3 110,000.00
4 90,000.00
5 80,000.00
6 70,000.00
7 60,000.00
8 55,000.00
9 50,000.00
10 45,000.00
รวม 880,000.00

อันดับหนึ่งได้ถ้วยพร้อมเงินรางวัล และแต่ละทีมจะได้รับเงินรางวัลตามผลการแข่งขันตามลำดับในตารางข้างต้น


รางวัลตามผลการแข่งขันของแต่ละบุคคล

แต่ละรางวัลในกลุ่มนี้ จะได้รับถ้วยรางวัลโดยไม่มีเงินรางวัล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลายรางวัล สามารถรับได้เพียงหนึ่งรางวัลในกลุ่มนั้นเท่านั้น แต่สามารถรับได้จากทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งนี้ ถ้ามีสิทธิ์ในกลุ่มใด 2 รางวัลขึ้นไป จะต้องเลือกว่าจะรับรางวัลใด


กลุ่มที่ 1 รางวัลจากตำแหน่ง
 1. ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม มอบให้ผู้จัดการทีมที่ได้รางวัลที่ 1
 2. MVP มอบให้นักกีฬาที่มีผลงานดีที่สุดในทีมที่ได้รางวัลที่ 1 (ดูจำนวนกระดานชนะ โดยโต๊ะที่ 1 * 1.5)
 3. ตำแหน่งแม่ทัพยอดเยี่ยม
 4. ตำแหน่งรองแม่ทัพยอดเยี่ยม
 5. ตำแหน่งเสนาธิการยอดเยี่ยม
 6. ตำแหน่งทัพหลังยอดเยี่ยม
 7. ตำแหน่งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม มอบให้โดยการพิจารณาจากผู้จัดการแข่งขัน โดยดูจากการทำงานของผู้ฝึกสอนแต่ละทีม (อาจมีหรืออาจจะไม่มี ขึ้นอยู่กับผู้จัดการแข่งขัน)

กลุ่มที่ 2 รางวัลจากผลงาน

รางวัลกลุ่มนี้ จะพิจารณาจากบันทึกหมากที่นักกีฬาส่งเข้ามาให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การส่ง โดยวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด กล่าวคือใช้ คอมพิวเตอร์ของกรรมการเป็นเกณฑ์การวัด ใช้โปรแกรม Leela version ล่าสุดก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันลีก สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์คือ i7-7700HQ พร้อมการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ใช้การ์ดจอในการประมวณผล ถ้าไม่สามารถใช้เครื่องนี้ประเมินได้ ขึ้นอยู่กับพิจารณาของกรรมการในการจัดหาเครื่องที่มีสเปคที่เท่ากันหรือสูงกว่าในการประมวลผล

ทั้งนี้ รางวัลนี้ จะพิจารณาสิทธิ์จากโต๊ะที่ 1 และ 2 ก่อน และไล่ลำดับไปจนถึงโต๊ะที่ 4 กล่าวคือ ถ้าในรางวัลใด ๆ โต๊ะ 1 และ 2 ไม่มีใครมีสิทธิ์ ค่อยพิจารณาโต๊ะที่ 3 และสุดท้ายค่อยพิจารณาโต๊ะที่ 4

วิธีการส่งบันทึกหมาก ให้ส่งเข้า อีเมล์ artkkk@hotmail.com โดยเขียนชื่อผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไว้ในบันทึกหมาก และ ที่ subject ของอีเมล์ ให้ระบุ ทีมตัวเองและทีมคู่แข่ง และรอบที่พบกัน และระบุว่าเพื่อชิงรางวัลใด (สามารถเข้าข่ายได้มากกว่า 1) ในแต่ละรอบต้องส่งบันทึกหมากภายใน 1 สัปดาห์หลังจากจบการแข่งขันรอบนั้น และยกเว้นในวันสุดท้ายที่มีการปิดการแข่งขัน สามารถรีบส่งให้กรรมการประมวลผลภายในระยะเวลาอันสั้นก่อนประกาศผลรางวัล

รางวัลมีดังนี้

 1. รางวัล เปิดเกม ยอดเยี่ยม สำหรับการเปิดเกมตั้งแต่เม็ดที่ 1-60 ที่มีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงที่สุด
 2. รางวัล กลางกระดาน ยอดเยี่ยม สำหรับการสู้รบกลางกระดานตั้งแต่เม็ดที่ 61-120 ที่มีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงที่สุด
 3. รางวัล ปิดเกม ยอดเยี่ยม สำหรับการปิดเกมตั้งแต่เม็ดที่ 121 เป็นต้นไป ที่แต่ละเม็ดเปอร์เซ็นต์การชนะไม่ตกลงมากกว่าเม็ดก่อนเลย (ต้องมีมากกว่า 40 เม็ดขึ้นไป หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ)
 4. รางวัล ชนะอย่างหมดจด สำหรับการแข่งขันที่มีเปอร์เซ็นต์การชนะตั้งแต่เม็ดที่ 21 จนจบการแข่งขันที่มีเปอร์เซ็นต์การชนะมากกว่า 50% โดยตลอด ถ้ามีผู้ที่ส่งมากกว่า 1 คน ให้ดูผู้ที่ส่งที่มีเปอร์เซ็นต์การชนะในเม็ดใดที่สูงกว่า
 5. รางวัล สุดยอดพลิกเกม สำหรับการแข่งขันที่เปอร์เซ็นต์การชนะที่ต่ำที่สุด และยังสามารถเอาชนะได้รางวัลสำหรับการแข่งขันลีกหมากล้อมสำหรับผู้หญิง 2019

Thailand Woman Go League 2019

อันดับการแข่งขัน เงินรางวัล
1 20,000
2 16,000
3 14,000
4 13,000
5 12,000
6 11,000
7 10,000
8 9,000
9 8,000
10 7,000
รวม 120,000.00