Review การแข่งขัน Coke Go Championship 2018

 

"พิธีปิดและมอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ 29 กันยายน 2561"

 
ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา ครองตำแหน่งแช้มป์ Coke Go Championship 2018


"พิธีเปิด เมื่อวันเสาร์ 4 สิงหาคม 2561"


สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ร่วมกับ โค้ก-ซีพี ออลล์
เปิดฉากค้นหาแชมป์หมากล้อม “โค้ก โกะ แชมป์เปี้ยนชิพ 2018” 
 
บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “โค้ก โกะ แชมป์เปี้ยนชิพ 2018”  (Coke GO Championship 2018) เพื่อค้นหานักกีฬาหมากล้อมหน้าใหม่สู่มืออาชีพชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 แสนบาท เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 29 กันยายน 2561  
 
 
 
การแข่งขันรายการ Coke Go Championship 2018
  การแข่งขัน กระดาน 1-2 พร้อมพิธีเปิด วันที่ 04/08/18  
จับฉลาก รายชื่อนักกีฬา ลำดับดั้งเลขที่ ระดับฝีมือ
1 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4
2 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 4
3 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3
4 ลภณ จิรโศภิน 24 5*
5 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 5*
6 สุวิจักขณ์ บางม่วง 567 4*
7 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 3*
8 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 582 3*
9 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  28 6*
10 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 4*
11 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 4
12 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5*
13 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5
14 ชยพล พันธเสน 41 4
15 ปริวรรต สำเภาแก้ว  154 5*
16 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5*


วันตัดสิน
เสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

"คู่ชิงชนะเลิศ โค้กโกะแช้มป์เปี้ยนชิพ 2018"
กระดานที่ 2 และ กระดานที่ 3  
ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  ระดับ 4ดั้ง ตำแหน่งผู้ท้าชิง   VS   กมล สันติพจนา ระดับ 5ดั้ง แช้มป์โค้กโกะแช้มป์เปี้ยนชิพ 2017
ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561  "คู่ชิงชนะเลิศ โค้กโกะแช้มป์เปี้ยนชิพ 2018"
กระดานที่ 1 
ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  ระดับ 4ดั้ง ตำแหน่งผู้ท้าชิง   VS   กมล สันติพจนา ระดับ 5ดั้ง แช้มป์โค้กโกะแช้มป์เปี้ยนชิพ 2017 

อาทิตย์ 26 สิงหาคม รอบที่ 7,8  วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ VS ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
จบรอบที่ 8 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา เป็นผู้ผ่านรอบ 16 คน เพื่อเข้าชิงแชมป์ โค้กโกะแช้มป์เปี้ยนชิพ 2018
โดยจะสู้กับแช้มป์เก่าโค้กโกะแช้มป์เปี้ยนชิพ 2017  อย่าง กมล สันติพจนา ถึง 3กระดาน รอบตัดสินในวันเสาร์ ที่ 29 กันยายน นี้
อาทิตย์ 26 สิงหาคม รอบที่ 6 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา VS กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ