จำนวนทีม และผลการแข่งคัดทีม

การแข่งขันลีกคัดทีม สู่ลีก 2019


รายละเอียดทีม
ทีม 1 ทีม 2 ทีม 3
Go Wise Go Sense Evolution (ชมรมหมากล้อมระยอง)
ผู้จัดการทีม วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ผู้จัดการทีม ริบะคา วงศ์ชูแก้ว ผู้จัดการทีม นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย
     
 สมาชิกทีม  สมาชิกทีม  สมาชิกทีม
โต๊ะ 1 เชาวน์ เจริญสมสมัย บุญยไวทย์ อังสุโวทัย สมโชค ลิ่มศิลา
โต๊ะ 2 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ นล พลูวังกาญจน์
โต๊ะ 3 เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ บวร ปานกลาง ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์
โต๊ะ 4 ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย ธราวุฒิ ปราณีโชติรส นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย
       
เวลาแข่งขัน ทีมพบกัน  
10.00-12.30 Go Wise Go SENSE  
13.00-15.30 Go Wise Evolution  
15.30-18.00 Go SENSE Evolution  

ผลของการคัดทีม
ที่ 1 Go Wise
ที่ 2 Go Sense
ที่ 3 Evolution