รายละเอียดรางวัลการแข่งขัน

รายละเอียดรางวัลการแข่งขัน

Thailand Go League 2018  
รางวัลที่ให้กับทุกทีม  
อันดับที่หนึ่ง  150,000
อันดับที่สอง  100,000
อันดับที่สาม  90,000
อันดับที่สี่   80,000
อันดับที่ห้า 70,000
อันดับที่หก 60,000
อันดับที่เจ็ด 50,000
อันดับที่แปด 45,000
อันดับที่เก้า 40,000
อันดับที่สิบ 35,000
   
Thailand Women Go League 2018
รางวัลที่ให้กับทุกทีม  
อันดับที่หนึ่ง  20,000
อันดับที่สอง  15,000
อันดับที่สาม  14,000
อันดับที่สี่   13,000
อันดับที่ห้า 12,000
อันดับที่หก 11,000
อันดับที่เจ็ด 10,000
อันดับที่แปด 9,000
อันดับที่เก้า 8,000
อันดับที่สิบ 7,000

รางวัลรายบุคคล ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

เป็นถ้วยรางวัลที่มอบให้กับผู้เล่นที่มีผลงานดีที่สุดตามผลงาน ดังนี้:

 

รางวัล MVP รางวัลสำหรับ               ผู้เล่นในทีมที่ได้อันดับหนึ่งของการแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในทีม     
รางวัลตำแหน่งแม่ทัพยอดเยี่ยม        ผู้เล่นตำแหน่งที่ 1 ที่มีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในการแข่งขัน                             
รางวัลตำแหน่งรองแม่ทัพยอดเยี่ยม   ผู้เล่นตำแหน่งที่ 2 ที่มีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในการแข่งขัน                               
รางวัลตำแหน่งเสนาธิการยอดเยี่ยม   ผู้เล่นตำแหน่งที่ 3 ที่มีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในการแข่งขัน                             
รางวัลตำแหน่งทัพหลังยอดเยี่ยม      ผู้เล่นตำแหน่งที่ 4 ที่มีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในการแข่งขัน                               
รางวัล Best Move   
รางวัล ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม