การแข่งขันลีกหมากล้อม สำหรับผู้หญิง 2018

กฎกติกาสำหรับการแข่งขันหมากล้อมลีกสำหรับผู้หญิง 2018

 1. การแข่งขันจะเริ่มในวันเดียวกันกับการแข่งขันลีกแบบทีม 2018 และตารางการแข่งขันทั้งหมดจะเป็นเวลาเดียวกันกับลีกแบบทีม 2018 รวมทั้งพิธีเปิด พิธีปิด และพิธีมอบรางวัล
 2. เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 12 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยนักหมากล้อมหญิง 1-2 คน ไม่จำกัดฝีมือ ถ้ามีกลุ่มที่มาสมัครเกินจำนวน 12 กลุ่ม กรรมการจะใช้สิทธิ์ตัดตัวเฉพาะนักหมากล้อมหญิงที่มีฝีมือสูงกว่าเข้าร่วมการแข่งขัน
 3. การแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมด ไปกลับ รวมทั้งสิ้น 22 รอบ โดยตารางเวลาแข่งขันจะใช้ตารางเดียวกับลีกแบบทีม 2018 ซึ่งจะประกาศอีกครั้ง โดยคร่าว ๆ จะเป็นเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ทั้งสิ้น 11 วัน
 4. ในทุกรอบที่แข่งขัน จะลงทำการแข่งขันเพียงคนเดียวตลอดทั้งรายการ ทีมใดที่สมัครแข่งขันเพียงคนเดียว ให้ระวังเรื่องการขาดแข่งขัน และทีมใดที่สมัครเข้าแข่งขัน 2 คน ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้คนใดเป็นคนทำการแข่งขันในแต่ละรอบ โดยไม่มีการส่งรายชื่อใด ๆ ก่อนการแข่งขันในแต่ละรอบ
 5. เมื่อสมัคร จะต้องตั้งชื่อกลุ่ม ในกรณีในกลุ่มนั้นมีนักหมากล้อมเพียงคนเดียว อาจใช้ชื่อผู้เล่นนั้นเป็นชื่อกลุ่มได้ทันที หรือใช้ชื่ออื่น ๆ ก็ได้
 6. นักกีฬาหมากล้อมหญิงที่แข่งขันในลีกผู้หญิงนี้ สามารถมีชื่อลงแข่งขันในลีกแบบทีมด้วยได้ ทั้งนี้ควรจัดเวลาให้ดีโดยไม่ขาดแข่ง เพราะจะมีบทลงโทษสำหรับผู้ขาดแข่งในลีกผู้หญิงนี้ และมีบทลงโทษสำหรับการขาดแข่งขันในลีกทีมเช่นกัน
 7. บทลงโทษสำหรับการขาดแข่งขันคือ จะหักเงินรางวัลรอบละ 1,000 บาท (หนึ่งวันแข่งขันมี 2 รอบ) และถ้าขาดแข่งขันเกิน 4 กระดาน จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนี้ในปีหน้าปีเดียว ปีต่อไปสามารถเข้าร่วมได้ และสำหรับทีมที่มีสองคน จะให้ถือว่าผู้สมัครคนแรกของทีมเป็นผู้แพ้ สำหรับการคำนวณผลการแข่งขันสำหรับ GAT (ถ้ามี) หรือคำนวณในลักษณะอื่น
 8. เวลาในการแข่งขันแต่ละรอบจะใช้กฎกติกาเดียวกับลีกแบบทีม ซึ่งจะประกาศอีกครั้ง
 9. วิธีการตัดสินผลการแข่งขัน ให้ดูกระดานชนะ ดูผลระหว่างกัน ถ้าคะแนนเท่ากันและเป็นงูกินหาง ก็ให้ถือว่าลำดับเท่ากัน และเฉลี่ยเงินรางวัลของผู้ที่ลำดับเท่ากัน
 10. ในกรณีพิเศษเท่านั้น ที่ทั้งสองทีมไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ให้กรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่าจะให้แข่งนอกรอบได้หรือไม่ โดยจะต้องกำหนดวันล่วงหน้าและมาทำการแข่งขันโดยมีกรรมการเป็นสักขีพยาน ไม่สามารถแข่งผ่านอินเตอร์เน็ตได้ วันแข่งขันนี้อาจะจะก่อนหรือหลังจากตารางแข่งขันจริงก็ได้
 11. ไม่มีข้อจำกัดสำหรับสถานบันสอนหมากล้อมที่จะส่งนักหมากล้อมหญิงเข้าร่วมการแข่งขันนี้ สามารถส่งเข้าร่วมกี่คนก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าเกิน 12 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการในการตัดสินผู้ที่จะเข้าารอบได้
 12. เงินรางวัลเบื้องต้น กลุ่มทั้ง 12 กลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับรางวัล โดยอันดับที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ลดหลั่นไปจนอันดับที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เมื่อสรุปผลการให้การสนับสนุนจากสปอนเซอร์แล้ว

ขณะนี้มีจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว