ไทยแลนด์โกะลีก 2018 และ ลีกหมากล้อมสำหรับผู้หญิง 2018


Thailand Go League 2018
Thailand Women Go League 2018

3 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2561
  • ตารางวันแข่งขันไทยแลนด์โกะลีก 2018และการแข่งขันลีกหมากล้อม สำหรับผู้หญิง 2018 สนามแข่งขัน CP Tower ชั้น 11 ห้อง A1111 / B1111 วันแข่งขันปกติแข่งขันรอบแรก 09.00 - 11.30น.แข่งขันรอบส...

  • ไทยแลนด์โกะลีก 2018 ครั้งที่ 8 เสาร์ 26 พฤษภาคม 2561 แข่งขันวันสุดท้าย - มอบรางวัล พิธีปิดการแข่งขัน กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ 17 Amaz 1 257 ญาณวุฒิ อามุตตาภร...

  • ชื่อทีม เสาร์26/5/18 วันพิธีปิด เช้า 07.30-10.00 น. รอบตัดสิน 10.30-13.00น. กระดาน17 กระดาน18 WG นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ภูริชญา โสลันดา GO Wise อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประท...


  • รายละเอียดรางวัลการแข่งขัน Thailand Go League 2018 รางวัลที่ให้กับทุกทีม อันดับที่หนึ่ง 150,000 อันดับที่สอง 100,000 อันดับที่สาม 90,000 อันดับที่สี่ 80,000 อันด...

  • กฎกติกาสำหรับการแข่งขันหมากล้อมลีกสำหรับผู้หญิง 2018 การแข่งขันจะเริ่มในวันเดียวกันกับการแข่งขันลีกแบบทีม 2018 และตารางการแข่งขันทั้งหมดจะเป็นเวลาเดียวกันกับลีกแบบทีม 2018 รวมทั้...

  • ภาพวันพิธีเปิดการแข่งขัน 3 มีนาคม 2561ภาพวันพิธีปิดการแข่งขัน 26 พฤศภาคม 2561ทีม IQ-UPน.ส.อรุณกร ประทุมวัน26 พ.ค. 2561 :สิ้นสุดการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับศึกการแข่งขันห...

  • Thailand Go League 2018(ลีกกลุ่ม) 26/5/18 จบกระดาน 18 ลำดับ เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ 1 2 IQ-UP 13 5 0 47 56 2 8 KPS 14 2 2 44 52 3 10 Go ...