Coke Go Championship 4 Game 8

Coke Go Championship 2017

Game 8

 [12-08-2017] ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 5 ดั้ง (Black) vs. กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (White)  W+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง