Coke Go Championship 4 Game 6

Coke Go Championship 2017

Game 6

 [30-07-2017] พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 4 ดั้ง (Black) vs. กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (White)  W+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง