Coke Go Championship 4 Game 5

Coke Go Championship 2017

Game 5

 [30-07-2017] กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (Black) vs. ฤทธิ์ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง (White)  B+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง