Coke Go Championship 4 Game 4

Coke Go Championship 2017

Game 4

 [30-07-2017] ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 5 ดั้ง (Black) vs. วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 4 ดั้ง (White)  B+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง