ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน 
30/9/2017 ณ โรงงาน บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด

ทีม มิกุ(ไทย) ชนะเลิศเป็นแชมป์หมากล้อมมิกุ 2017

ธนพล เตียวัฒนานนท์
ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ภิญญาดา ศรอารา
พงศกานต์ ศรอารา
ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
ณัฐวัชร์ พ่อค้า
ดุษฎี นราวีรวุฒิ
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

ทีม อี้เค้อ(เซี่ยงไฮ้) รองชนะเลิศหมากล้อมมิกุ 2017
เซี่ยหยูว 
จางต้าเซิน 
ซีจั๋วเยว่ 
หวางฮ่าวเทียน 
เสินจิ่นเสียง
กวนเทา
หวางเหยา 
หวางเฉินซี


30/9/2017 ณ โรงงาน บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด
 
มิกุ(ไทย) VS อี้เค่อ(เซี่ยงไฮ้)
รอบชิงแชมป์มิกุ คัพ 2017
 
ธนพล เตียวัฒนานนท์ VS เซี่ยหยูว 
ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ จางต้าเซิน 
ภิญญาดา ศรอารา ซีจั๋วเยว่ 
พงศกานต์ ศรอารา หวางฮ่าวเทียน 
ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล เสินจิ่นเสียง
ณัฐวัชร์ พ่อค้า กวนเทา
ดุษฎี นราวีรวุฒิ หวางเหยา 
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ หวางเฉินซีรายชื่อผู้ชนะเลิศแต่ล่ะกลุ่ม
ตัวแทนนักหมากล้อมประเทศไทย เพื่อชิงแชมป์มิกุ คัพ 2017
 
1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ Barley  กลุ่ม Open 
2 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ Black Glutinous  กลุ่มต่างจังหวัด 
3 ภิญญาดา ศรอารา Coconut  กลุ่มผู้หญิง 
4 พงศกานต์ ศรอารา Green Bean  กลุ่มเยาวชนอายุ 8-12 ปี 
5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล Red Bean  กลุ่มเยาวชนอายุ 13-17 ปี 
6 ณัฐวัชร์ พ่อค้า Corn  กลุ่มเยาวชนอายุ 18-22 ปี 
7 ดุษฎี นราวีรวุฒิ Peanut  กลุ่มบริษัท 
8 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ Lotus seed  กลุ่มตัวแทนสถาบันหมากล้อม อาทิตย์  24/09/17 (แข่งขันวันที่สอง)
ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
   
Barley  กลุ่ม Open 
ลำดับ  
1 ธนพล เตียวัฒนานนท์
2 Qifei
3 กมล สันติพจนา
4 ธนวัต เตชะถาวร
   
Black Glutinous  กลุ่มต่างจังหวัด 
ลำดับ  
1 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
2 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
3 นธีทร บลอมฟีลด์
4 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร
   
Coconut  กลุ่มผู้หญิง 
ลำดับ  
1 ภิญญาดา ศรอารา
2 อรุณกร ประทุมวัน
3 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว
4 วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์
   
Green Bean  กลุ่มเยาวชนอายุ 8-12 ปี 
ลำดับ  
1 พงศกานต์ ศรอารา
2 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี
3 วรท ตัณพิสุทธิ์
4 ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
   
Red Bean  กลุ่มเยาวชนอายุ 13-17 ปี 
ลำดับ  
1 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
2 สุวิจักขณ์ บางม่วง
3 สิริเทพ เฉิน
4 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์
   
Corn  กลุ่มเยาวชนอายุ 18-22 ปี 
ลำดับ  
1 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
2 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
3 นราวิชญ์ พศ์กิจวรสิน
4 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล
   
Peanut  กลุ่มบริษัท 
ลำดับ  
1 ดุษฎี นราวีรวุฒิ
2 Yang Pei Shen
3 ธนกร วราสินธุ์
   
   
Lotus seed  กลุ่มตัวแทนสถาบันหมากล้อม 
ลำดับ  
1 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
2 ฤทธิ เบญจฤทธิ์
3 ลภณ จิรโศภิน
4 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรมเสาร์ 23/09/17 (แข่งขันวันแรก)
Barley  กลุ่ม Open 
ลำดับ  
1 กมล สันติพจนา
2 ธนพล เตียวัฒนานนท์
3 Qifei
4 ธนวัต เตชะถาวร
   
Black Glutinous  กลุ่มต่างจังหวัด 
ลำดับ  
1 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
2 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
3 นธีทร บลอมฟีลด์
4 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร
   
Coconut  กลุ่มผู้หญิง 
ลำดับ  
1 วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์
2 อรุณกร ประทุมวัน
3 ภิญญาดา ศรอารา
4 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว
   
Green Bean  กลุ่มเยาวชนอายุ 8-12 ปี 
ลำดับ  
1 พงศกานต์ ศรอารา
2 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี
3 วรท ตัณพิสุทธิ์
4 ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
   
Red Bean  กลุ่มเยาวชนอายุ 13-17 ปี 
ลำดับ  
1 สิริเทพ เฉิน
2 สุวิจักขณ์ บางม่วง
3 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
4 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์
   
Corn  กลุ่มเยาวชนอายุ 18-22 ปี 
ลำดับ  
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
2 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
3 นราวิชญ์ พศ์กิจวรสิน
4 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล
   
Peanut  กลุ่มบริษัท 
ลำดับ  
1 ดุษฎี นราวีรวุฒิ
2 Yang Pei Shen
3 ธนกร วราสินธุ์
4 รัชพล ลิ้มพรกุล*
   
Lotus seed  กลุ่มตัวแทนสถาบันหมากล้อม 
ลำดับ  
1 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
2 ฤทธิ เบญจฤทธิ์
3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
4 ลภณ จิรโศภิน