Coke Go Championship 4 Game 3

Coke Go Championship 2017

Game 3

 [30-07-2017] ลภณ จิรโศภิน 5 ดั้ง (Black) vs. ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 5 ดั้ง (White) W+7.5

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง