Coke Go Championship 4 Game 2

Coke Go Championship 2017

Game 2

 [29-07-2017] กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (Black) vs. ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 5 ดั้ง (White) W+3.5

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง