ปฏิทินงานการแข่งขัน


การแข่งขันชิงแชมป์หมากล้อมถ้วยมิกุ 2017
ปฏิทินและกำหนดการแข่งขันวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

ณ ซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11

งานแถลงข่าว เวลา 15.00

วันเสาร์ที่  23  กันยายน 2560

ณ ซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11

พิธีเปิดและเริ่มแข่งขันวันแรก เวลา 8.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

แข่งขันรอบที่สอง เวลา 9.00 น.

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

ณ บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด (โรงงานปทุมฯ)

แข่งขันรอบสุดท้าย 9.00 และพิธิปิด เวลา 12.00 น.

 

เสาร์ที่ 23/09/2017                  (ซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11)

08.00  น.                 ลงทะเบียน
08.30-10.00 น.        แข่งกระดานที่ 1
10.00-11.00 น.        พิธีเปิดการแข่งขัน
11.00-12.30 น.        แข่งกระดานที่ 2
12.30 -13.30 น.       พักเที่ยง
13.30 -15.00 น.       แข่งกระดานที่ 3
15.00 -16.30 น.       แข่งกระดานที่ 4
16.30-18.00 น.        แข่งกระดานที่ 5
18.00-19.30 น.        แข่งกระดานที่ 6 (ถ้ามี)

 

อาทิตย์ที่ 24/09/2017             สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชั้น1 VIP GO

09.00 -11.30 น.       แข่งขันกระดานที่ 1
11.30-12.30 น.        พักเที่ยง
12.30-15.00 น.        แข่งขันกระดานที่ 2
15.00-17.30 น.        แข่งขันกระดานที่ 3

 

เสาร์ที่ 30/09/2017                  ณ บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด  (โรงงานปทุมฯ)

09.00 - 12.00 น.        แข่งขันรอบสุดท้ายและพิธิปิด
12.00 - 13.30 น.        ลงทะเบียน
14.00 - 15.00 น.        พิธีปิด