กฎกติกา รูปแบบการแข่งขัน ตารางเวลา และเงินรางวัล
การแข่งขันชิงแชมป์หมากล้อมถ้วยมิกุ
2017

MIKU CUP GO CHAMPIONSHIP 2017

 

ผู้จัดการแข่งขัน : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินการแข่งขัน : สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋

ผู้สนับสนุนหลัก : บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด

 

ลักษณะการแข่งขันนี้

เป็นการแบ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด 8 กลุ่มตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน และท้ายที่สุดตัวแทนของทั้ง 8 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน จะรวมเป็นกลุ่มเดียว ทำการแข่งขันแบบกลุ่มรวมกับตัวแทนจากประเทศจีน ที่มีคุณลักษณะที่เหมือนกันของทั้ง 8 กลุ่ม

 

กำหนดการในวันที่ 1 (เสาร์23 กันยายน 2560)
สถานที่แข่งขัน ซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11

08.00 น.              ลงทะเบียน
08.30-10.00 น.    แข่งกระดานที่ 1
10.00-11.00 น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
11.00-12.30 น.    แข่งกระดานที่ 2
12.30-13.30 น.    พักเที่ยง
13.30-15.00 น.    แข่งกระดานที่ 3
15.00-16.30 น.    แข่งกระดานที่ 4
16.30-18.00 น.    แข่งกระดานที่ 5
18.00-19.30 น.    แข่งกระดานที่ 6 (ถ้ามี)

 

ระบบการแข่งขันสำหรับวันแรก

แบ่งนักกีฬาที่เข้าสมัครการแข่งขันเป็นทั้งหมด 8 กลุ่ม โดยมีกลุ่มดังนี้

1. กลุ่ม Barley เป็นกลุ่มเปิดให้ใครก็สามารถลงได้ ไม่จำกัดฝีมือ

2. กลุ่ม Black Glutinous เป็นกลุ่มนักเล่นหมากล้อมต่างจังหวัด โดยดูจากสูติบัตรและประวัติการศึกษาเท่านั้น ไม่จำกัดฝีมือ

3. กลุ่ม Coconut เป็นกลุ่มนักเล่นที่เป็นผู้หญิง ไม่จำกัดฝีมือ

4. กลุ่ม Green Bean เป็นกลุ่มเยาวชนที่อายุระหว่าง 8-12 ปี ไม่จำกัดฝีมือ (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

5. กลุ่ม Red Bean เป็นกลุ่มเยาวชนที่อายุระหว่าง 13-17 ปี ไม่จำกัดฝีมือ (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547)

6. กลุ่ม Corn เป็นกลุ่มเยาวชนที่อายุระหว่าง 18-22 ปี ไม่จำกัดฝีมือ (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542)

7. กลุ่ม Peanut เป็นกลุ่มตัวแทนจากบริษัท ไม่จำกัดฝีมือ มีอายุมากกว่า 35 ปี
(เป็นกลุ่มตัวแทนจากบริษัท โดยเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย สามารถส่งนักหมากล้อมต่างชาติได้ ไม่จำกัดฝีมือ )

8. กลุ่ม Lotus seed เป็นตัวแทนจะสถาบันหมากล้อม ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือครูผู้สอน จำกัดสถาบันละ 3 คนเท่านั้น ไม่สามารถส่งคนต่างชาติได้ ไม่จำกัดฝีมือ (สถาบันหมากล้อม หมายถึง สถาบันที่มีตำแหน่งที่ตั้ง และมีครูสอนหมากล้อมมากกว่า 1 คน)

ในแต่ละกลุ่ม ใช้ระบบ SWISS SYSTEM 4-6 รอบ เพื่อให้เหลือ 4 คนสุดท้ายของแต่ละกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดมีจำนวนคนสมัครไม่พอกับจำนวนรอบ ให้ใช้ระบบพบกันหมด

 

กำหนดการในวันที่ 2 (อาทิตย์ 24 กันยายน 2560)
สถานที่แข่งขัน สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น.

09.00 - 11.30 น.   แข่งขันกระดานที่ 1
11.30 - 12.30 น.   พักเที่ยง
12.30 - 15.00 น.   แข่งขันกระดานที่ 2
15.00 - 17.30 น.   แข่งขันกระดานที่ 3

 

ในแต่ละกลุ่มทั้ง 8 กลุ่ม ที่มีคนเข้ารอบ 4 คน แข่งพบกันหมดในกลุ่มนั้น ๆ เพื่อคัดตัวแทนของแต่ละกลุ่มไปแข่งขันรอบสุดท้าย ผู้ที่ได้อับดับที่หนึ่ง จะได้เข้ารอบและได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลของแต่ละกลุ่ม ส่วนอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 4,500 บาท ส่วนอันดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และอันดับที่ 4 จะได้รับรางวัล 1,500 บาท ในกรณีเกิดผลงูกินหาง ให้เอาผลการแข่งขันของวันที่ 1 ตัดสิน

 

วันสุดท้ายของการแข่งขัน (เสาร์ 30 กันยายน 2560)

สถานที่แข่งขัน โรงงานมิกุ จังหวัดปทุมธานี เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น.

09.00 - 12.00 น.       แข่งขันรอบสุดท้าย
12.00 - 13.30 น.        ลงทะเบียน
14.00 - 15.00 น.        มอบรางวัลและพิธีปิด

 

    8 คนสุดท้ายของ 8 ทีม จะถือได้ว่าเป็นตัวแทนของทีมฝั่งไทย จะทำการแข่งขันกับทีมรับเชิญจากประเทศจีน ที่มีรายละเอียดของคนในทีมทั้ง 8 คนเหมือนกัน หรืออาจจะคล้าย ๆ กัน ทีมที่ชนะจะได้เงินรางวัล 49,999 บาท และ ทีมที่แพ้จะได้เงินรางวัล 39,999 บาท โดยใช้วิธีการแข่งขันในรูปแบบ ดังนี้

 1. ตัวแทนของทีมทั้ง 8 คนจะเดินหมากด้วยกันกระดานเดียว
 2. ตัวแทนของทั้งสองทีมคนแรกจะเดินหมากตั้งเม็ดที่ 1 ถึง 40 (ฝ่ายละ 20 ตาเดิน) และจะเปลี่ยนตัวคนใหม่ของทั้งสองทีมขึ้นเล่นต่อจากกระดานนั้น คนที่ขึ้นมาใหม่จะเดินไปอีก 40 ตา (ฝ่ายละ 20 ตาเดิน) และจะเปลี่ยนตัวอีกครั้ง
 3. โดยรวม จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ลำดับหมากที่ 40, 80, 120, 160 และ 200 โดยหลังจาก 200 ไปแล้ว คนนั้นจะเดินหมากไปจนจบเกม
 4. จากการเปลี่ยนตัวโดยปกติ จะต้องมีผู้เล่นหลักสำหรับการเปลี่ยนตัวในข้อ 3 ทั้งหมด 5 คน ทำให้มีคนสำรองอยู่อีก 3 คนในทีม ทั้ง 3 คนนี้สามารถขอเข้าไปเปลี่ยนตัวได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. คนที่เข้ามาเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องเดินหมากของตัวเองอย่างน้อย 5 ตา แล้วถึงจะเปลี่ยนตัวออกได้
  2. ไม่ว่าจะเปลี่ยนเข้ามาช่วงใด ลำดับหมากที่ 40, 80, 120, 160 และ 200 จะต้องทำการเปลี่ยนตัวอีกครั้งอยู่ดี
  3. ทำให้การเปลี่ยนตัวจะต้องเกิดขึ้น ก่อนเม็ดที่ 30, 70, 110, 150 และ 190 เท่านั้น นอกเหนือจากช่วงลำดับหมากนี้ สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
 5. ในการเปลี่ยนตัวโดยปกติในข้อ 2 จะหยุดเวลาแข่งขันและให้จะเวลาฝ่ายละ 2 นาที ในการเลือกตัวผู้เล่นขึ้นมาทำการแข่งขันต่อ แต่การเปลี่ยนตัวสำรองจะไม่หยุดเวลาของฝ่ายนั้น ๆ
 6. การเปลี่ยนตัว จะเกิดขึ้นจากคนที่อยู่ในทีมบอกกรรมการให้เปลี่ยนตัวเท่านั้น คนที่เล่นอยู่ไม่สามารถบอกเปลี่ยนตัวได้ แต่สามารถถามคนในทีมว่าจะขอเปลี่ยนตัวได้หรือไม่ แต่เวลาจะไม่หยุดเดิน
 7. ตัวสำรองที่เหลือ 3 คนนี้ ไม่จำเป็นจะต้องทำการแข่งขันก็ได้ และไม่สามารถให้คนที่เคยแข่งในช่วงก่อนหน้านี้ขึ้นแข่งขันอีก
 8. ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง และหมดเวลา จะเพิ่มเวลาให้ 5 นาที และจะต้องเดินให้หมด 30 เม็ด เมื่อหมด 30 เม็ดจะเพิ่มเวลาอีก 5 นาทีและหมากอีก 30 เม็ดไปเรื่อย ๆ จนจบกระดาน
 9. คนที่อยู่ในทีม และไม่ได้ทำการแข่งขันอยู่สามารถปรึกษาใด ๆ กันก็ได้ จะมีอุปกรณ์กระดานและเม็ดจัดไว้ให้

 

 หมายเหตุ

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ที่สามารถลงได้หลายกลุ่ม ให้เลือกว่าจะลงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

2. ผู้ที่สมัครแล้ว และไม่มาแข่งขัน จะตัดสินไม่สามารถแข่งขันรายการนี้อีก 3 ปี สำหรับผู้ที่สมัครแล้วและต้องการถอนการสมัคร ให้ email มาที่ artkkk@hotmail.com โดยแจ้งชื่อและกลุ่มที่สมัครไว้

3. แต่ละกลุ่มรับสมัครเพียง 32 คนเท่านั้น ใช้ระบบใครมาก่อนได้สิทธิ์ แต่จะเปิดรับสมัครแต่ละกลุ่มถึง 40 คน โดย 8 คนที่เกินมาจาก 32 คนจะเป็น waiting list ให้มาที่วันแข่งขัน ถ้ามีคนขาดในกลุ่มนั้น ๆ จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทันที ทั้งนี้ ผู้จัดไม่รับรองผลสำหรับ waiting list ที่มาแล้วในวันแรกและไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

4. ในกรณีที่นักหมากล้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้เป็นอันดับที่หนึ่งถึงสี่ของกลุ่ม ถ้าขาดคุณสมบัติในกลุ่ม ๆ นั้น กรรมการมีสิทธิ์ชี้ขาดในการคัดชื่อและงดการมอบรางวัลให้กับผู้สมัครท่านนั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครควรเตรียมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อความพร้อมให้กรรมการตรวจสอบ และกรรมการจะมอบรางวัลนั้นให้กับผู้ที่ได้อันดับต่อไป