Coke Go Championship 4 Game 1

Coke Go Championship 2017

Game 1

 [29-07-2017] พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 4 ดั้ง (Black) vs. วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 4 ดั้ง (White) W+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง