วีดีโอแนะนำเกม Best Move

การแข่งขัน Thailand Go League 2017

วีดีโอแนะนำเกม Best Move

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง