R9 T4 Warlord VS Traveler

R9 T4 Warlord VS Traveler

[11-03-2017] กลวัชร พงษ์จะโปะ 1 ดั้ง (Black) vs. ทบไชยทง ไชยสุนทร 3 ดั้ง (White) 

Black Move 77